schemat organizacyjnt - Szpital Psychiatryczny w Radecznicy

Transkrypt

schemat organizacyjnt - Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
Schemat organizacyjny SPWSzP w Radecznicy
D
Z-ca Dyrektora
DE ds. EkonomicznoEksploatacyjnych
DL
ETDział Techniczno- Gospodarczy
Dzienny Oddział Rehabilitacji
LT
Psychiatrycznej
EE
LO
Oddziały szpitalne
LK
Poradnia
Konsultacyjna
Zdrowia Psychicznego
LD
Poradnia
Stomatologiczna
Sekcja Ekonomiczna
Kuchnia
Kotłownia
TZ
TK
LI
Pralnia
Portiernia
Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
DYREKTOR
DK
Dział FinansowoKsięgowy
OI
Oddział I Terapii
Uzależnień od Alkoholu
koedukacyjny
OII
Oddział II
Psychiatryczny Ogólny
męski
OIII
Oddział III
Psychiatryczny Ogólny
męski
TC
Laboratorium
LE
Pracownia EEG i
Elektrowstrząsów
TP
Hotel
TH
Agregatorownia
TA
LR
Główny
Księgowy
KF
Izba Przyjęć
LL
Załącznik Nr 1 do
Statutu SPWSzP
w Radecznicy
SEJMIK
WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO
Oddział IV
OIVPsychiatryczny Ogólny żeński
RS
RADA SPOŁECZNA
DNPrzełożona Pielęgniarek
NE
Pielęgniarka
Epidemiologiczna
Kierownik Zakładu
OpiekuńczoDZP
Leczniczego dla
Psychicznie Chorych
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla
Psychicznie Chorych
ZOLP
DZ
ZOL
Kierownik Zakładu
OpiekuńczoLeczniczego
Zakład OpiekuńczoLeczniczy
Sekretariat
DS
Sekcja Służb
Pracowniczych
DP
Radca Prawny
DR
Stanowisko ds. bhp
i p.poż
DB
Pracownia RTG
OV
LA
Apteka
LS
Sekcja statystyki i
dokumentacji medycznej
LZ
Prosektorium
Oddział V
Psychiatryczny Ogólny
męski
Stanowisko pełnomocnika
ds. informacji
DO
niejawnych i obronnych
Sekcja Konserwacji i remontówTR
Sekcja Zaopatrzenia i
TM
Gospodarki Materiałowej
Oczyszczalnia ścieków
TO
Kapelan
DD