(Tabela Spotka\361 Edukacyjnych Portal Internetowy.xls)

Transkrypt

(Tabela Spotka\361 Edukacyjnych Portal Internetowy.xls)
Szczególowe informacje na temat spotkań
edukacyjnych pod numeren infolinii:
0801 23 23 23 lub (022) 237 82 49
Miasto
Bartoszyce
Białystok
Bytom
Ciechanów
Czeladź
Gdańsk
Grodzisk Maz.
Katowice
Kielce
Koluszki
Kołobrzeg
Lubin
Łomża
Łódź
Opole
Piła
Piotrków Trybunalski
Przemyśl
Radom
Sandomierz
Suwałki
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Miejsce szkolenia
Niepubliczny Zakład Opieki Medycznej ,,BART-MEDICA."
Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku
Szpital Specjalistyczny Bytom
Szpital Specjalistyczny w Ciechanowie
Rest. Szafranowy Dwór
Klub "Szafir", ul. Kombatantów 4, Gdańsk
Szpital Zachodni ul. Daleka 11 Grodzisk Maz.
Hotel Katowice
Siedziba Stowarzyszenia Pomocy dzieci i Młodzieży
Koluszki, ul.Przewóz 6
Hotel Centrum ul. Katedralna 14; Kołobrzeg
Lubin, miedziowe Centrum Zdrowia
Szpital Wojewódzki- Sala wykładowa
PSD, Więckowskiego 16
Sala Izb Lekarskich Opole
cCEL przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile
.Siedziba PSD ul. Wojska Polskiego 127
3-go Maja "Dom nauczyciela"
Radomski Szpital Specjalistyczny, Tochtermana 1, Radom
Ośrodek Akcji Kulturalnej
Szpital Wojewódzki w Suwalkach
Centrum Zdrowia Dziecka
Centrum Zdrowia Dziecka
Centrum Zdrowia Dziecka
Zaplanowana
data konferencji
01.09.2010
08.09.2010
08.06.2010
10.06.2010
30.06.2010
10.06.2010
13.09.2010
10.06.2010
28.08.2010
17.06.2010
12.06.2010
11.06.2010
23.06.2010
21.06.2010
10.06.2010
04.06.2010
07.06.2010
21.06.2010
10.06.2010
05.06.2010
15.06.2010
09.06.2010
29.09.2010
27.10.2010
Godzina
15:00
15.30
14.00
16.00
17.00
16:45
16.00
16:00
10.00
09:00
11:00
16.00
16:00
13:00
16:00
14:00
14.00
16:00
15.00
13.00
16.00
14:30
14:30
14:30