Podręcznik zawiera Wstęp, w którym są omówione główne cechy

Transkrypt

Podręcznik zawiera Wstęp, w którym są omówione główne cechy
Wyczerpane.pl
SOWA Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 6a 01-209
Warszawa
Cena brutto:
Format:
170x240
Wydawnictwo:
Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego
ISBN:
83-235-0092-4
Autor:
Decyk-Zięba Wanda,Dubisz
Stanisław
Liczba stron:
348
EAN:
9788323500926
Podręcznik zawiera Wstęp, w którym są omówione główne cechy językowe staropolszczyzny
oraz 13 monograficznych analiz i interpretacji utworów ? zabytkówstaropolskich, będących
obowiązkowymi lekturami studenta polonistyki.
Są to: Bulla gnieźnieńska, Bogurodzica, Kazania świętokrzyskie, noty przysiąg sądowych, Żywot św. Błażeja, Biblia królowej Zofii, Psałterz
floriański i Psałterz puławski, Kazania gnieźnieńskie, Traktat o ortografii polskiej Parkoszowica, Legenda o św. Aleksym, Żale Matki Boskiej
pod krzyżem, Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią, Satyra na leniwych chłopów.