Specyfikacja Deska Lita D¹b N°7 Pinot Noir 22x145x2200

Transkrypt

Specyfikacja Deska Lita D¹b N°7 Pinot Noir 22x145x2200
SPECYFIKACJA TECHNICZNA – DĄB LITY
Producent: BALTIC WOOD S.A.
Opis produktu: Deska lita – Dąb N°7 Pinot Noir
1. MATERIAŁY (Komponenty i ich specyfikacja)
Deska lita dębowa
1-rzędowa
Wzór powierzchni
Olej naturalny
Wykończenie
Wykończenie dwoma warstwami:
1 warstwa oleju szarego + 1 warstwa oleju bezbarwnego
Połysk: 5-8
System łączenia: złącze klejowe T&G + microbevel
2. WYMIARY:
Ilość desek
w pakiecie
Długość [mm]
500 i/lub 700
od 1 do 4
1100
4
1500 i/lub 1700
od 1 do 2
2200
od 1 do 2
Tolerancja
+/- 0,5
Szerokość [mm]
145
+/- 0,5
Grubość [mm]
22
+/- 0,2
Grubość warstwy
uŜytkowej [mm]
9,5
+/- 0,2
Producent zastrzega sobie moŜliwość występowania desek krótszych od
nominału, lecz nie więcej niŜ 1% powierzchni pakietu.
Pakiet:
Paleta:
1,595 m
2
42 pakiety
3. Charakterystyka drewna warstwy wierzchniej
Kolor:
Drewno dębowe wykończone szarym olejem naturalnym, z wyraźnie zaznaczoną
strukturą poprzez szczotkowanie oraz z charakterystycznym dla dębu drewnem bielu
oraz sękami. Podłoga odznacza się duŜą zmiennością odcieni.
Umiarkowana do duŜej zmienność koloru (ciemnieje) pod wpływem promieni UV.
Twardość:
Twarde
Instalacja na ogrzewaniu
podłogowym:
Producent nie zaleca montaŜu na ogrzewanie podłogowe z uwagi na wysokie ryzyko
powstawania pęknięć i deformacji desek.
Strona 1 z 2
2013-04-26
3.1. Charakterystyka sortu
Klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13226: Klasa wolna
Sęki zdrowe, zrośnięte Ø ≤ 50 mm
Sęki czarne, niezdrowe
(wypełnione szpachlówką)
Biel
Pęknięcia powierzchniowe,
nie przechodzące
Zakorki
Pęknięcia od pioruna
Ukośny przebieg włókien /
barankowatość
Rdzeń
Ø ≤ 20 mm
do 15 mm szerokości deski
dopuszczalne
do 3 mm szerokości i 100 mm długości
niedopuszczalne
dopuszczalne
dopuszczalny
Zmiana barwy dopuszczalne
Promień rdzeniowy dopuszczalne
Ślady po przekładkach niedopuszczalne
Biodegradacja niedopuszczalne
Dopuszcza się występowanie w partii 3% desek innych klas.
Ograniczenia cech charakterystycznych dla sortu (sęki, biel, zakorki) dotyczą strony licowej (uŜytkowej) elementu.
Wypełnienia sęków w sortach Rustic i Superrustic (w szczególności powierzchnie szczotkowane i/lub postarzane) mogą cechować
się wklęśnięciami i wybraniami z uwagi na proces technologiczny.
4. Charakterystyka produktu
Uskok pomiędzy elementami
[mm] ≤ 0,2
Odchyłka prostokątności (na
≤ 0,2
szerokości elementu) [mm]
Krzywizna poprzeczna
≤ 0,5
(w poprzek elementu) [mm]
Zawartość wilgoci [%] 9 +/- 2
4.1. Wykończenie powierzchni
Śliskość USRV 64
4.2. Właściwości fizyko-chemiczne
Reakcja na ogień Cfl – s1
Emisja formaldehyde E1
Zawartość pentachlorofenolu nie zawiera
Przewodność cieplna 0,14 W/mK
Trwałość biologiczna Klasa 1
5. Onaczenia dodatkowe
CE
Strona 2 z 2
2013-04-26