Pełna treść raportu w formacie PDF

Transkrypt

Pełna treść raportu w formacie PDF
Analiza poranna FX
czwartek, 4 kwietnia 2013, godzina 08:30
EURUSD 1,2836
EURPLN 4,195
GOLD 1551,1
BRENT 107,51
DE30 7906,6
US30 14613
POL20 2313,5
Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu.
BoJ przyspiesza i zwiększa luzowanie ilościowe.
Decyzja Banku Japonii zgodnie z oczekiwaniami wprowadziła na rynek większą zmienność
i pozwoliła dotrzeć USDJPY z poziomów oporu wskazywanych we wczorajszej analizie porannej
w okolice 95.500. Decyzja została podjęta jednogłośnie, co wskazuje na bardzo dużą
determinację do wywiązania się z wcześniejszych zapowiedzi, osiągnięcia 2% inflacji
w przeciągu dwóch najbliższych lat. Do najważniejszych kroków, które zostały ogłoszone
w komunikacie po posiedzeniu, należą przyspieszenie programu skupu aktywów, zwiększenia
zakresu skupu o papiery o dłuższym terminie zapadalności oraz jego skali powyżej 700 mld
USD oraz trzykrotne zwiększenie skali skupu aktywów funduszy powiązanych z japońskim
rynkiem nieruchomości. Obserwowany obecnie poziom determinacji BoJ pozwala
przypuszczać, że dodatkowych decyzji możemy spodziewać się również na majowym
posiedzeniu, szczególnie że w komunikacie nie pojawiły się żadne ograniczenia ilościowe ani
przedmiotowe luzowania polityki monetarnej. W tym świetle na coraz bardziej realne
wyglądają prognozy np. Morgan Stanley o 100 Jenach za Dolara na koniec obecnego kwartału.
Również podczas sesji europejskiej czeka nas dzisiaj bardzo wiele ważnych danych oraz
o godzienie 14:30 wystąpienie Mario Draghiego. O 9:15 poznamy odczyt PMI dla sektora usług
z Hiszpanii, o 9:45 z Włoch, 9:55 z Niemiec i 10:00 dla całej Strefy Euro. Nie powinny one
jednak znacząco zmienić obrazu na EURUSD, jeżeli nie będą znacząco odbiegały od prognoz,
gdyż rynek z pewnością wyczekiwał będzie konferencji Mario Draghiego po posiedzeniu
Europejskiego Banku Centralnego. Chociaż obniżka stóp na obecnym posiedzeniu nie jest
oczekiwana, możemy spodziewać się usłyszeć wiele istotnych słów dotyczących kondycji
sektora bankowego w Strefie Euro oraz sprawy cypryjskiej. O 10:30 poznamy dane o PMI dla
usług z Wielkiej Brytanii, które mogą wskazać kierunek dla słabnącego od kilku dni Funta.
W kontekście spadających wczoraj indeksów w USA oraz słów członka FED z San Francisco
Williamsa, który mówił, że QE może zakończyć się nawet do końca tego roku przy sprzyjających
danych z rynku pracy, ważne będą dane o wnioskach o zasiłki dla bezrobotnych oraz
wystąpienie Bena Bernanke, na którym możemy się spodziewać ewentualnego sprostowania
wspomnianej wcześniej wypowiedzi.
Kurs EURUSD pozostaje obecnie powyżej 1.28 udało mu się poziomo opuścić kanał trendu
spadkowego co zazwyczaj nie zwiastuje dużej siły runku. Jednakże w dniu dzisiejszym technika
odegra mniejsze znaczenie. Najbliższe poziomy oporu to 1.2890 oraz 1.3045, z kolei wsparcie
to niedawne minima na poziomie 1.2750.
Kamil Maliszewski, Dom Inwestycyjny BRE Banku, Zespół BRE FOREX ECN
Ostatnie wydarzenia
Australia: nowe domy oddane do użytku powyżej oczekiwań 3.1 (m/m),
prognoza 2.5% (m/m).
Japonia: Bank Japonii pozostawił stopy procentowe na dotychczasowym
poziomie 0.1%
Kalendarz na najbliższe godziny
CZK
09:00
Sprzedaż detaliczna w lutym, prognoza -0.5% (m/m),
poprzednio -0.5% (m/m)
HUF
09:00
Sprzedaż detaliczna w lutym, poprzednio -4.1% (m/m)
EUR
09:15
Indeks PMI dla usług za marzec w Hiszpanii, poprzednio
44.7
EUR
09:55
Finalny indeks PMI dla usług za marzec w Niemczech,
prognoza 51.6, poprzednio 54.7
EUR
10:00
Finalny indeks PMI dla usług za marzec w Strefie Euro,
prognoza 46.6, poprzednio 47.9
GBP
10:30
Indeks PMI dla usług
poprzednio 51.8
GBP
13:00
Decyzja BoE ws. poziomu stóp procentowych, obecnie
0.5%
EUR
13:45
Decyzja ECB ws. poziomu stóp procentowych, obecnie
0.75%
EUR
14:30
Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB
USD
14:30
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, prognoza 356 tys,
poprzednio 357 tys.
USD
16:30
Wystąpienie publiczne szefa FED (Ben Bernanke)
za marzec, prognoza 51.3,
Wykres 1. EURUSD, interwał dzienny
BRE FOREX: +48 22 697 47 74 [email protected] breforex.pl
Strona 1
Analiza poranna FX
czwartek, 4 kwietnia 2013, godzina 08:30
Notowania rynkowe (08:30)
Waluty
EURUSD
EURPLN
USDPLN
USDJPY
GBPUSD
EURCHF
AUDUSD
USDCAD
NZDUSD
Indeksy
1.2836
4.195
3.2683
95.415
1.50925
1.21604
1.04255
1.01523
0.83891
DE 30
US 30
US 500
US 100
POL 20
FRA 40
UK 100
JPN 225
USD_I
Towary
7906.6
14613
1559.7
2802.9
2313.5
3769
6425.5
12790
83.271
GOLD
BRENT
WTI
COPPER
SILVER
CORN
SOY
WHEAT.US
COCOA.US
Obligacje
1551.1
107.51
94.55
333.53
26.971
643
1379.75
697.75
2155
TNOTE
EURBUND
ITBOND
Szwecja bezpieczną przystanią?
Aprecjacja SGD ograniczona przez wątły wzrost.
Wykres 2. EURSEK, interwał dzienny
Wykres 3. USDSGD, interwał czterogodzinny
132.41
145.56
109.81
Uczestnikom rynków przyszło inwestować w „ciekawych czasach”: Wielka
Brytania traci przyznany przez agencję Moody rating AAA, na scenie
politycznej Włoch wystawiana jest farsa a cypryjski bailout sprowokował
pytanie o wiarygodność i stabilność systemu bankowego Strefy Euro. Nic
dziwnego więc, iż inwestorzy z zaangażowaniem poszukują bezpiecznych
przystani. Jakie warunki powinien spełniać kraj, aby pretendować do tego
miana? Konsekwentna nadwyżka w bilansie płatniczym, zrównoważony
budżet zapewniający pole manewru dla polityki fiskalnej, oraz wysoka
wiarygodność na rynku długu. Wszystkie powyższe warunki spełnia Szwecja
Spodziewać się zatem można systematycznego napływu kapitału
prowadzącego do aprecjacji korony szwedzkiej.
Na korzyść korony szwedzkiej świadczy również fakt, iż podczas gdy tradycyjne
„lokomotywy” europejskiej gospodarki dostają zadyszki, Szwecja na
przestrzeni ostatnich miesięcy cieszy się lepszymi od prognozowanych
odczytami danych makro. Warto odnotować, iż PMI dla Szwecji od trzech
miesięcy są optymistyczniejsze, niż wskazywały prognozy. Zauważył to
również Riksbank, w efekcie lekko zaostrzając ton komunikatów.
Jako dodatkowe wsparcie dla SEK’a służyć może również polityka monetarna
centralnego banku Szwecji, który dystansuje się od dyskusji w sprawie wojen
walutwych i pozostaje indyferentny ws. kursu walutowego. W dobie
zauważalnego zaangażowania banków centralnych w kształtowanie poziomu
kursu walutowego jest to postawa niespotykana, stwarzająca pole do
aprecjacji dla korony szwedzkiej.
Historycznie zauważalna jest wysoka korelacja pomiędzy kondycją globalnego
rynku akcji a kursem korony szwedzkiej. Oznacza, to iż prognozowanej przez
nas aprecjacji SEKa przeszkodzić może ew. silna korekta na rynku akcji.
Azja powszechnie przedstawiana jakoby składała się tylko z rosnącej potęgi
gospodarczej Chin oraz borykającej się z deflacją Japonii, warto jednak
zwrócić uwagę na innego ważnego gracza regionu: Singapur.
Gospodarka Singapuru znajduje się teraz w newralgicznym momencie, po
niezwykle intensywnym wzroście w latach 2010-2011 zaczęła wykazywać
znamiona stagflacji: produkcja przemysłowa znajduje się znacznie poniżej
poziomu potencjalnego podczas gdy inflacja systematycznie rośnie.
Starzejąca się populacja oraz zaostrzająca się polityka imigracyjna implikują
spadek dynamiki PKB i oraz oznaczają, iż złote lata Singapur może mieć już
za sobą. Ekonomiści spodziewają się, iż wzrost PKB w 2013 roku uplasuje się
na poziomie 2.3% r/r.
W najnowszym budżecie na rok 2013 zakładającym nadwyżkę budżetową w
wysokości 0.7% PKB rząd Singapuru nie przewidział istotnych działań
mających pobudzić gospodarkę przy użyciu narzędzi polityki fiskalnej.
Decydenci skupili się na przeprowadzeniu reform o charakterze
strukturalnym. Władze Monetarne Singapuru (ang. Monetary Authority of
Singapore, lokalny bank centralny), postawione są w nieciekawej sytuacji:
wysoka inflacja, wynikająca głównie z wzrostu cen nieruchomości,
powstrzymuje MAS przed obniżką stóp procentowych, która pomogłaby
powstrzymać wzrost wartości nominalnego efektywnego kursu wymiany
dolara singapurskiego (S$NEER), którego dalsza aprecjacja może zaszkodzić
singapurskiemu eksportowi. Dzieje się to w momencie, kiedy gospodarki
regionu starają się – werbalnie, bądź monetarnie - neutralizować wpływ
słabnącego jena na krajowe waluty. W powyższym kontekście najbliższe
spotkanie MAS zaplanowane na 12 kwietnia może zakończyć się zmianami
w realizowanej polityce monetarnej. W krótkim okresie można spodziewać
się tymczasowej aprecjacji SGD, która zakończy się bolesną korektą jeżeli
gospodarka Singapuru nie nabierze znów rozpędu.
Wojciech Stokowiec, Dom Inwestycyjny BRE Banku, Zespół BRE FOREX ECN
Wojciech Stokowiec, Dom Inwestycyjny BRE Banku, Zespół BRE FOREX ECN
Najbliższe rolowania kontraktów i prognozowane wartości dywidend można znaleźć w zakładce Rolowania i dywidendy na naszej stronie internetowej.
Załóż rachunek realny już dziś na breforex.pl
Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów
„Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia
lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny
BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie
ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej
oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie
jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom
Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.
BRE FOREX: +48 22 697 47 74 [email protected] breforex.pl
Strona 2