15-lecie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim

Transkrypt

15-lecie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim
15-lecie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie
Odrzańskim
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim mają przyjemność zaprosić do udziału w obchodach Jubileuszu
15-lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim oraz w XI WOJEWÓDZKIM PRZEGLĄDZIE MAŁYCH FORM
TEATRALNYCH I MUZYCZNYCH WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ, który odbędzie się w dniu 2 września 2016 roku,
na terenie Klubu 5 bsap w Krośnie Odrzańskim przy ul. Poznańskiej 42a.
Rozpoczęcie imprezy o godz. 10.00. Finał XI Przeglądu uświetni recital gościa specjalnego: MAGDALENY
STECZKOWSKIEJ. Celem Przeglądu jest: prezentacja dorobku artystycznego placówek zajmujących się osobami z
niepełnosprawnością, wzmocnienie roli działań twórczych w procesie terapii osób z niepełnosprawnością, rozwijanie
talentów artystycznych podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej, popularyzacja pracy z osobami z
niepełnosprawnością, edukacja teatralna opiekunów i uczestników Przeglądu. Przegląd ma być ukoronowaniem
całorocznej pracy wykonawców i instruktorów oraz uczczeniem Jubileuszu 15-lecia WTZ w Krośnie Odrzańskim.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 8 sierpnia br. Regulamin oraz karty zgłoszenia do pobrania na stronach
internetowych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim wtz.krosnoodrzanskie.pl, Centrum Artystyczno Kulturalnego „ZAMEK” w Krośnie Odrzańskim cak-zamek.pl oraz Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim
www.krosnoodrzanskie.pl.
Program przeglądu do pobrania
1
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim
2
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim
3
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim
Karta zgłosznia - wokalista
Karta zgłoszenia - zespół
Lista uczestników
Lista uczestników z niepołnosprawnością
Regulamin przeglądu
4