INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Komentarze

Transkrypt

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
stanowisko ds. organizacyjnych - obsługa sekretariatu
Urzędu Gminy w Złotej
i kancelarii
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko
została wybrana Pani :JUSTYNA KAMILA MĄCZNIK
zamieszkała w PROBOŁOWICACH gm.Złota
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani JUSTYNA
KAMILA MĄCZNIK
spełnia wszystkie niezbędne i dodatkowe
wymagania określone w ogłoszeniu. Posiada wiedzę merytoryczną, predyspozycje i
umiejętności pozwalające na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków, a także
doświadczenie do wykonywania pracy na obsadzanym stanowisku.