Joasia prosi o Lilę - SolaFide

Transkrypt

Joasia prosi o Lilę - SolaFide
Joasia prosi o Lilę
Proszę o modlitwę za Lilę, u której wykryto niedawno chorobę nowotworową. Każdy głos wołający do
Pana w tej sprawie jest potrzebny! O co proszę i dziękuję ja osobiście jak i w jej imieniu!!! (10.01.11)
http://solafide.dei.pl - SolaFide - Jedna Wiara | przykazania Boże, prawdziwy
Powered
kościół
by Mambo
Jezusa, powrót Jezusa, Boża łaska, sens życia
Generated: 8 March, 2017, 17:07