tutaj.

Transkrypt

tutaj.
ZAPROSZENIE
Prosimy o zapoznanie
się z naszą ofertą
szkoleniową Ferie
2016.
Zespół SOYMAX
Lublin
25Listopad2015
Szanowni Państwo
Mam przyjemność przedstawić i zaprosić Państwa do udziału w szkoleniach z Panem Rudigerem
Wassibaurem. Będąc pod ogromnym wrażeniem dotychczasowych dokonań Pana Wassibauera
uznaliśmy, że wspólnie opracowany program szkoleniowy będzie najlepszą formą wsparcia w
Państwa codziennej pracy z końmi.
Naszym celem jest stworzenie jak najlepszych warunków służących doskonaleniu a także
podniesieniu umiejętności i kwalifikacji jeździeckich.
Firma Soymax Zajmuje się wytwarzaniem i dystrybucją pasz dla koni. Receptury preparatów naszej marki
powstają przy współpracy z najlepszymi doradcami żywieniowymi oraz lekarzami weterynarii. Ogromne
znaczenie przy ich opracowywaniu ma dla nas także opinia samych właścicieli koni i hodowców.
SOYMAX® tworzy zespół doskonale wykwalifikowanych i profesjonalnych doradców żywieniowych, których
zaangażowanie przekłada się na wyniki. Licząc na Państwa zainteresowanie produktem zapraszam do
współpracy z naszą firmą.
Z jeździeckimi pozdrowieniami
Artur Olesiejuk
Prezes SOYMAX NUTRITION
Informacje dla uczestnika
I. Ogólne
•
•
•
•
•
•
zakwaterowanie i wyżywienie w Hotel Dębina*** - pokoje dwu i jednoosobowe, bezpłatne
WiFi, spa 1,5 godziny wliczone w cenę pobytu, sześć noclegów.
zajęcia jeździeckie i zakwaterowanie koni Stajnia Romico, do dyspozycji hala 30 x 60 z
podłożem z piasku kwarcowego, siodlarnia, karuzela.
codzienny trening w maksymalnie trzyosobowych zespołach
videorejestracja i analiza treningów, sala multimedialna Hotel Dębina
możliwość skorzystania z pobliskich wyciągów (opcja dodatkowo płatna)
wieczór integracyjny przy ognisku
II. Konsultacje
•
•
•
optymalne żywienie konia w różnych fazach treningu – wykład
diagnostyka aparatu ruchu każdego konia przez doświadczoną fizjoterapeutkę oraz
prelekcja na temat prawidłowego rozwoju mięśni u koni
dopasowanie siodła - wpływ na narząd ruchu – pokaz i prelekcja
III. Organizacyjne
•
•
•
•
•
•
•
koszt pobytu wraz z koniem wynosi 2500 zł
istnieje możliwość wzięcia udziału w zgrupowaniu bez noclegów i wyżywienia w cenie 1950
zł
wpłat należy dokonywać zgodnie z wypełnioną deklaracją
uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe
organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu w razie małej ilości uczestników
pobyt rozpoczyna się obiadem w niedziele i kończy śniadaniem w sobotę
Dane uczestnika:
Imię:…………………………………………………………
Nazwisko:…………………………………………………...
Pesel:………………………………………………………...
Dowód osobisty:…………………………………………….
wydany przez:……………………………………………….
Adres zameldowania:………………………………………..
Deklaruję moje uczestnictwo w Zgrupowaniu Jeździeckim Żywiec 2016 w terminie 17-23.01.2016 i
zobowiązuję się do wpłaty zaliczki w wysokości 1200zł w terminie do 1.01.2016 pozostałą część tj.
1300 zł w terminie do 11.01.2016. Płatność zostanie dokonana na nr konta Soymax Sp. z o.o. 85
2490 0005 0000 4530 2463 2866 z dopiskiem zgrupowanie żywiec.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze
mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji zgrupowania – zgodnie z Ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
…………………………………………….
Data i Podpis