NOTFALL-FAX 112

Transkrypt

NOTFALL-FAX 112
FAKS PIERWSZEJ POMOCY 112
POLNISCH
do stanowiska kierującego w Offenburgu
Nie mogę
mơwić
Jestem
głucha/-y
Jestem
inwalidą
Nazwisko, imię:
Nr. Faksu:
Gdzie potrzebra jest pomoc ?
Ulica:
Nr.
miejscowość, część miasta:
Czy sa osoby w
nniebezpieczeństwie ?
tak
nie
Kto ma udzielić pomocy ?
straż pożama
pożar
pogotowie
ratunkowe
lekarz
policja
włamanie
domu
Czy ktoś może
ozworzyć drzwi ?
piętro:
tak
nie
Co się stało? (opis sytuacji) ?
krytyczne
położenie
wypadek
zranienie
choroba
napad
poloicie
Poproszę o poanie informacji o dyżurach służb ratowniczych w dni wolne od
pracy:
arz
lekarz
dentysta
okulista
apteka majaca dyżur w dzielnicy miasta/miejscowośći :
adress
Nr. faksu :
Dzięlzuję bareko !
Nr. telefonu :
Podpis :
Proszę z povrotem faksować + + + + + Proszę povrotem faksować + + + + + Prosz
Faks pierwszej pomocy wpłnąk i pomoc :
jest w drodze do pana/pani/aństwa.
Podpis osoby dyżurujacej :
Formulare und Vordrucke\Notfall-Fax polnisch Stand 2006_03