Nazwa: Budowa i zakup wyposażenia wielofunkcyjnej infrastruktury

Transkrypt

Nazwa: Budowa i zakup wyposażenia wielofunkcyjnej infrastruktury
Nazwa: Budowa i zakup wyposażenia wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy
ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim.
Wartość inwestycji : 19 799 821,50 zł
Wartość dofinansowania : 11 571 243,56 zł
Data zakończenia inwestycji : 15.12.2015 r.
Inwestor: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
ul. Świętochowskiego 14
11-100 Lidzbark Warmiński
Korzyści społeczno-ekonomiczne wynikające z realizacji projektu:
Powstanie nowego kompleksu sportowo-rekreacyjnego (zgodnego z normami PZLA i FIFA stadionu
lekkoatletyczno-piłkarskiego, hali sportowej, boisk treningowych piłkarskich, tenisowych oraz siłowni
zewnętrznej)
Zwiększenie oferty rekreacyjno-sportowej Lidzbarka Warmińskiego
Zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa podczas imprez
Wysoki komfort spędzania wolnego czasu – zarówno wśród mieszkańców Miasta jak i całego regionu
Umożliwienie organizacji imprez sportowych o zasięgu regionalnym i krajowym
Wzrost zatrudnienia
Stworzenie warunków do aktywnych form spędzenia wolnego czasu (lekkoatletyka, sporty drużynowe etc.)

Podobne dokumenty