Dla Rolników gminy Rzgów

Transkrypt

Dla Rolników gminy Rzgów
ZAPROSZENIE
Dla Rolników gminy Rzgów
Wielkopolskie Konsorcjum Instytucji Doradztwa Rolniczego:
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
Wielkopolska Izba Rolnicza
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
Zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu:
„Szkolenia z zakresu wymogów wzajemnej zgodności w województwie
wielkopolskim”
Szkolenie odbędzie się w dniach 15 i 16 października br. w sali narad Urzędu Gminy w Rzgowie. Szkolenie jest
bezpłatne i bardzo atrakcyjne. Rozpoczęcie szkolenia o godzinie 9:30
Program szkolenia obejmuje:
Normy dobrej Kultury Rolnej zgodnej z ochroną środowiska (1 godzina )
Wymogi dotyczące ochrony środowiska naturalnego (1 godzina)
Identyfikacja i rejestracja zwierząt (0,5 godziny)
Wymogi dotyczące ochrony zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt (1 godzina)
Zasady zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (1 godzina),
Wymogi w zakresie zdrowotności roślin (0,5 godziny)
Dobrostan zwierząt (1 godzina)
System sankcji stosowany w zakresie wymogów wzajemnej zgodności (1 godzina)
Wybrane dokumenty mogące występujące w gospodarstwie rolnym (1 godzina)
Praktyczna ocena dostosowania gospodarstwa do zasad wzajemnej zgodności (6 godzin)
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską z działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Niestety liczba uczestników jest ograniczona do 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Szkolenie obejmuje wyżywienie – serwis kawowy do południa i około 14:00 obiad.
Uczestnicy dostaną upominki, segregatory i spis niezbędnych w gospodarstwie
dokumentów oraz zaświadczenie o przebytym kursie. Zapraszam serdecznie – panów,
panie, młodzież, którzy pracują w gospodarstwach rolnych. Pierwszy dzień to wiedza
teoretyczna, natomiast w drugim dniu kursu udajemy się do gospodarstwa sprawdzić
uzyskaną wiedzę w praktyce. Szkolenie jest bardzo fajne, bo zawiera konkrety dotyczące
wymaganej dokumentacji w gospodarstwie rolnym (w teczkach znajdują się druki tych
dokumentów). Te osoby, które uczestniczyły w kursie w zeszłym roku, nie mogą już
uczestniczyć powtórnie.
Liliana Tatara – st. doradca rolny i rolnośrodowiskowy ODR w Rzgowie Tel. 632419053 lub 665861602