Wskaźnik jednostkowego zużycia gazu ziemnego na ogrzewanie

Transkrypt

Wskaźnik jednostkowego zużycia gazu ziemnego na ogrzewanie
m
.K
at
ow
m
ic
.C
e
zę
st
oc
Po
ho
Po
w
w
ia
w
a
tm
ia
t
.S
m
ie
.R
m
yb
ia
ni
no
k
w
ic
e
Śl
ąs
Po
ki
e
w
ia
tm
Po
.T
w
yc
ia
hy
tm
.S
os
no
w
Po
ie
w
c
ia
tm
.G
Po
liw
w
ic
ia
e
tm
Po
.J
aw
w
ia
or
tm
zn
Po
o
.B
w
ie
ia
ls
tm
ko
.D
-B
ąb
ia
ro
ła
Po
w
a
w
G
ia
ór
tm
ni
cz
.P
ie
a
ka
ry
Po
Śl
ąs
w
ia
ki
tm
e
.M
ys
ło
w
Po
ic
e
w
ia
tm
Po
w
.B
ia
yt
tm
om
.R
ud
a
Śl
Po
ąs
w
ka
ia
tm
.C
ho
rz
Po
ów
w
Po
ia
tm
w
ia
.Z
tm
ab
.Ś
rz
e
w
Po
i
ę
w
to
ia
ch
tm
ło
w
.J
ic
as
e
trz
ęb
ie
-Z
dr
ój
Po
w
ia
tm
.Ż
or
y
Po
w
ia
t
Po
w
ia
t
Jednostkowe zużycie gazu ziemnego [m3/gosp.dom./rok]
Wskaźnik jednostkowego zużycia gazu ziemnego na ogrzewanie mieszkań w miastach aglomeracji
śląskiej
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2005
Srednia 2005
2006
Średnia 2006
2007
Średnia 2007
2008
Średnia 2008

Podobne dokumenty