Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w

Transkrypt

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w
Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
TECHNIK GEODETA
Czas trwania egzaminu – 240 min.
TERMIN EGZAMINU: od 16 czerwca 2015 do 19 czerwca 2015
I zmiana – godzina 900
II Zmiana – godzina 1500
TECHNIK EKONOMISTA
Czas trwania egzaminu – 240 min.
TERMIN EGZAMINU: od 16 czerwca 2015 do 17 czerwca 2015
I zmiana – godzina 900
II Zmiana – godzina 1500

Podobne dokumenty