Oficjalna wizyta Ambasadora Riccardo Guariglii w Krakowie

Transkrypt

Oficjalna wizyta Ambasadora Riccardo Guariglii w Krakowie
Aktualności
Wizyty i spotkania
Oficjalna wizyta Ambasadora Riccardo Guariglii w Krakowie
08/09/2012
A
mbasador Riccardo Guariglia odbył w sobotę 8 września 2012 r. wizytę oficjalną do Krakowa.
Został on tam przyjęty przez burmistrza Krakowa, Prof. Jacka Majchrowskiego, a następnie
Wojewodę Małopolskiego, Jerzego Millera.
Podczas tych spotkań, odbywających się w niezwykle serdecznej atmosferze, Ambasadorowi
towarzyszyła Pani Anna Boczar-Trzeciak, Konsul Honorowy Republiki Włoskiej w Krakowie. Odbyte
rozmowy pozwoliły Ambasadorowi gruntownie przeanalizować ze swoimi interlokutorami perspektywy
wzmocnienia współpracy Włoch i rejonu Małopolski na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i
kulturalnej (szczególnie na polu współpracy akademickiej), w kontekście dającego się zaobserwować w
ostatnich miesiącach intensywnego zacieśniania relacji polsko-włoskich.
Przy okazji swojej misji do Krakowa, Ambasador Guariglia złożył również wizytę grzecznościową
miejscowemu Arcybiskupowi, Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi.
Biuro Prasowe, Ambasada Włoch w Warszawie, Pl. Dąbrowskiego 6, 00-055 Warszawa, Tel. +48 22 826 34 71