Szanowni Doktoranci - Wydział Prawa Kanonicznego

Transkrypt

Szanowni Doktoranci - Wydział Prawa Kanonicznego
Szanowni Doktoranci,
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Naukowej Doktorantów
Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW pt.: Małżeństwo i rodzina podstawową troską
Kościoła.
Sympozjum odbędzie się 30 maja 2015 roku.
Do wygłoszenia referatów zapraszamy doktorantów roku I, II oraz III.
Tematy poszczególnych referatów brzmią następująco:
1. Idee przewodnie Synodu Biskupów z 2014 roku o rodzinie;
2. Przygotowanie do sakramentu małżeństwa gwarantem jego trwałości;
3. Małżeństwo czy związki niesakramentalne;
4. Komunia święta osób żyjących w związkach niesakramentalnych;
5. Obowiązek świętości w życiu małżeńskim i rodzinnym;
6. Małżeństwo wobec problemu bezpłodności;
7. Relacje w rodzinie w świetle emigracji;
8. Szacunek do rodziców i dziadków w rodzinie;
9. Przeżywanie niedzieli w rodzinie;
10. Udział dzieci we Mszy świętej;
11. Wpływ mass mediów na funkcjonowanie rodziny;
12. Cyberprzemoc wobec dzieci - zadania rodziców;
13. Zaangażowanie rodziny w pomoc charytatywną;
14. Małżeństwa byłych celibatariuszy i osób konsekrowanych.
Czas na wystąpienie: maksymalnie 15 minut.
Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 30
listopada 2014 roku na adres mailowy: [email protected]
Decyduje kolejność zgłoszeń. Spośród zakwalifikowanych osób komisyjnie zostaną
przydzielone w drodze losowania konkretne tematy.
Zgłoszenie do wygłoszenia referatu jest jednoznaczne z obowiązkowym
przygotowaniem tekstu do publikacji. Tekst powinien mieć maksymalnie 30 tys. znaków oraz
przejść korektę polonistyczną, a także musi być zatwierdzony przez promotora.
Nadesłane teksty będą publikowane przed Sympozjum. W kosztach wydania
partycypują prelegenci w wysokości 100zł. W kwocie tej przewidziane są cztery egzemplarze
materiałów konferencyjnych dla każdego prelegenta. Termin nadsyłania tekstów upływa 28
lutego 2015 roku.
Z wyrazami szacunku,
Organizatorzy
Ks. dr hab. Marek Saj, prof. UKSW
Ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk, prof. UKSW
mgr Natalia Smolińska
mgr Zuzanna Maj