HUŚTAWKA WAHADŁOWA

Komentarze

Transkrypt

HUŚTAWKA WAHADŁOWA
HUŚTAWKA PODWÓJNA WAHADŁOWA Z METALOWYMI NOGAMI
KOD 30017_M
URZĄDZENIE ŁATWO DOSTĘPNE
DANE TECHNICZNE
-
Gabaryty urządzenia
3,25m x 1,97m
Strefa użytkowania
3,25m x 7,40m lub 3,25m x 6,40m (nawierzchnia syntetyczna)
Wysokość belki
2,10m
Wysokość upadkowa
1,25m
Głębokość posadowienia
- 0,60m
Wykonana z PN-EN1176-1÷7 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody
badań.
MATERIAŁY
- Nogi wykonano z profili stalowych o przekroju 90x90mm, malowanych lakierem akrylowym w kolorze
-
niebieskim
Profil stalowy zamknięty ocynkowany, blacha czarna ocynkowana
Łańcuch techniczny kalibrowany, ocynkowany kąpielowo
Śruby maszynowe ocynkowane
Siedzisko huśtawki wykonane na konstrukcji stalowej, powlekane gumą, zawieszone na łożyskach
samosmarujących
Beton klasy C12/15
ZABEZPIECZENIA
- Stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe
- Śruby ocynkowane, nakrętki zakryte zaślepkami dwuczęściowymi
MONTAŻ
- Wyrób związany z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją urządzenia
PLACE ZABAW „ SATERNUS” SP. Z O.O. Zastrzega się wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia
04.02.1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże ustawy