www.warsawtour.pl

Transkrypt

www.warsawtour.pl
www.warsawtour.pl
WARSZAWSKA INFORMACJA TURYSTYCZNA /
WARSAW TOURIST INFORMATION /
INFORMATION TOURISTIQUE DE VARSOVIE /
WARSCHAUER TOURISTEN INFORMATION
tel. 022 194 31
022 474 11 42
e-mail: [email protected]
Aktualne informacje o wszystkich punktach
Warszawskiej Informacji Turystycznej
są dostępne na stronie www.warsawtour.pl
warszawska
karta turysty
For up to date information about
Warsaw Tourist Information Offices
please go to: www.warsawtour.pl
warsaw
tourist card
Les données actuelles des points d’accueil du Service
d’Infornation touristique de Varsovie
peuvent tre consultées sur Internet l’adresse www.warsawtour.pl
Aktuelle Informationen zum Thema der Info-Punkte
der Warschauer Touristen Information
befinden sich auf der Webseite www.warsawtour.pl
Wydawca / Editor / Éditeur / Herausgeber:
Stołeczne Biuro Turystyki
/ Warsaw Tourist Office
/ Bueau touristique central de la capitale
/ Fremdenverkehrsamt Warschau
Wydanie 5, 2009
/ Edition 5, 2009
/ Ausgabe 5, 2009
/ Édition 5, 2009
ISBN: 83-89403-76-5
pass tourisme
varsovie
warschauer
touristenkarte
Chopin
2010
> 22–28 lutego 2010 – koncerty rocznicowe:
Piotr Anderszewski, Daniel Barenboim
Rafa∏ Blechacz, Kevin Kenner, Evgeny Kissin
Garrick Ohlsson, Janusz Olejniczak
Murray Perahia, Ivo Pogoreliç
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej
Antoni Wit – dyrygent
Orkiestra XVIII wieku
Frans Brüggen – dyrygent
> 1 marca 2010 – koncert galowy:
Leif Ove Andsnes, Martha Argerich
Dang Thai Son, Yundi Li
Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Narodowej
Antoni Wit – dyrygent
Orkiestra XVIII wieku
Frans Brüggen – dyrygent
> 1–31 sierpnia 2010:
Chopin i jego Europa
6. Mi´dzynarodowy Festiwal Muzyczny
> 2–23 paêdziernika 2010:
16. Mi´dzynarodowy Konkurs Pianistyczny
im. Fryderyka Chopina. Koncerty nadzwyczajne:
> 1 paêdziernika 2010: nadzwyczajny recital
fortepianowy Mitsuko Uchida
> 2 paêdziernika 2010: koncert inauguracyjny
z udzia∏em Marthy Argerich i Nelsona Freire
> 17 i 18 paêdziernika 2010: W. A. Mozart Requiem
SoliÊci, Chór, Orchestre des des Champs-Élysées
Philippe Herreweghe – dyrygent
szczegó∏y > www.chopin.nifc.pl
10%
Regulamin
Instructions
6
Muzea
Museums
10
Galerie
Galleries
39
Noclegi
Accommodation
46
Restauracje
Restaurants
70
Rozrywka
Entertainment
91
Zwiedzanie
Sightseeing
102
Transport
Transport
112
Zakupy i inne
Shopping and others
118
Kluby
Nightclubs
133
Kalendarium
Calendar
143
Warszawa
WARSZAWSKA KARTA TURYSTY
Warszawa – stolica Polski to miasto posiadające
charakter, waleczne, bohaterskie, bezkompromisowe, gościnne, które warto zobaczyć, poznać,
w którym trzeba zatrzymać się na kilka dni. Warszawa leży w środku Europy, na przecięciu szlaków komunikacyjnych z zachodu na wschód i z północy na południe kontynentu. Frapuje swoją historią i klimatem, przenikają się tu wpływy kultury
zachodniej i wschodniej Europy. Przyciąga swoją odmiennością, miejscami, gdzie żyli i tworzyli
sławni ludzie, którzy swoim talentem rozsławili
jej imię w świecie. Zapraszamy do zapoznania się
z miastem pełnym kontrastów, gdzie budowle historyczne sąsiadują z nowoczesną architekturą,
gdzie po wojennych zniszczeniach zabytkowe pałace, kościoły, gmachy i zespoły architektoniczne
zrekonstruowano bardzo wiernie, gdzie zabudowa
wielkomiejska graniczy z dużą ilością otwartej przestrzeni skwerów, parków i ogrodów miejskich. Proponujemy zwiedzenie niezwykłej, tętniącej życiem
metropolii, miasta eleganckiego, nowoczesnego
i pełnego życia. Warszawska Karta Turysty ułatwi
odwiedzanie najciekawszych miejsc w stolicy oraz
pozwoli na skorzystanie z wielu atrakcji kulturalnych
i rozrywkowych po atrakcyjnych cenach.
Warsaw is the capital of Poland. It is a heroic and
welcoming city, definitely worth visiting and staying
in for a few days. Warsaw is situated in the very
heart of Central Europe, where all the major
European communication routes meet – those
from the North to the South and those from the
East to the West. This city, with its dramatic history
and original culture being the mix of eastern and
western influences, with many traces of its famous
people, is a very interesting place to visit. We
invite you to Warsaw, a city of contrasts, where
historical building adjoin modern architecture, where
historical palaces, churches, building and the entire
architectural complexes where reconstructed after
their destruction during the II World War. Warsaw,
with its open squares, beautiful parks and numerous
gardens, old-styled but yet very modern and active,
is an incomparable city. The Warsaw Tourist Card
makes visiting of the most interesting sites of
Warsaw easier and gives you the opportunity to
benefit from many cultural attractions (discounts
or free of charge visits of museums, galleries etc.)
The Warsaw Tourist Card is a product created for
YOU. The Card with the folder is a well-written guide
allowing you to visit many interesting places for a
nice price.
4
Warszawa
PL
EN
WARSZAWSKA KARTA TURYSTY
F
D
Varsovie est la capitale de la Pologne. C’est une ville
vaillante, heroi’que, hospitaliere, qu’il faut absolument
voir, connaître et y rester quelques jours. Varsovie
est située au centre de l’Europe, la oil se croisent
les itinéraires de l’orient a l’occident, du nord au sud
du continent. Varsovie nous attire avec son histoire
et son climat, c’est un lieu oil se rencontrent des
influences de la culture occidentale et orientale.
Varsovie nous attire aussi par son originalité, par
les endroits oil vivaient les personnages celebres
grâce a qui cette ville est connue dans le monde
entier. Varsovie vous invite a visiter la ville pleine
de contrastes oil les bâtiments historiques se
trouvent côté des śuvres de l’architecture moderne,
oil apres la guerre l’on a ndelement reconstruit les
châteaux historiques, les églises et les ensembles
architecturaux, oil l’aménagement moderne
coexiste avec les espaces verts - les squares et
les jardins. Nous vous proposons de visiter une
métropole moderne et élégante. La carte du visiteur
de Varsovie vous permettra de visiter les endroits
les plus intéressants de la capitale en profitant des
attractions culturelles.
La carte du visiteur est un produit créé pour vous;
avec son bulletin d’information, elle est un outil
pratique qui vous permettra de visiter la capitale aux
prix les plus bas.
Warschau, die Hauptstadt Polens, ist eine Stadt
mit Charakter, es ist kämpferisch, heldenhaft,
kompromisslos, gastfreundlich, sehens- und
kennenswert, es ist eine Stadt, in der man einige Tage
bleiben soll. Warschau liegt im Zentrum Europas,
hier kreuzen sich die Wege aus dem Westen nach
Osten, aus dem Norden nach Süden des Kontinents.
Es fällt durch seine Geschichte und Atmosphäre
auf, hier treffen sich Kultureinflüsse aus West- und
Osteuropa. Es zieht an durch seine Verschiedenheit,
durch Stellen, wo bekannte Menschen gelebt haben,
die seinen Namen mit ihrem Talent in der Welt
berühmt gemacht haben. Wir laden ein, die Stadt
voller Kontraste kennen zu lernen, in der historische
Gebäude und moderne Architektur nebeneinander
stehen, in der altertümliche Paläste, Kirchen,
Gebäude und Architekturkomplexe originaltreu
rekonstruiert wurden, in der Großstadtbebauung
mit großer offener Fläche an Grünanlagen, Parks
und Stadtgärten grenzt. Wir bieten Ihnen an, eine
einzigartige, elegante und moderne Metropole voller
Leben zu besichtigen. Die Warschauer Touristenkarte
macht die Besichtigung der interessantesten
Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt einfacher und
lässt kulturelle und unterhaltende Attraktionen zu
attraktiven Preisen genießen.
Warszawa
5
REGULAMIN WKT
1. Warszawska Karta Turysty składa się z trzech elementów:
a) plastikowej karty o formacie karty kredytowej,
z hologramem i numerem,
b) plastikowego etui,
c) biletu ZTM.
2. WKT jest ważna gdy:
a) wpisane jest na niej imię i nazwisko użytkownika
Karty,
b) wpisana jest data i godzina zakończenia ważności
Karty,
c) w/w dane wpisane są czytelnie, drukowanymi
literami,
d) dane te zobowiązany jest wpisać użytkownik Karty lub
pierwsza instytucja, z której turysta korzysta,
e) karta nie jest uszkodzona.
3. W przypadku braku w/w danych lub danych nieczytelnych
WKT jest nieważna.
4. WKT upoważnia do darmowego lub ze zniżką,
jednorazowego wejścia do muzeów należących do
programu Warszawskiej Karty Turysty za okazaniem
ważnej Karty.
5. WKT upoważnia do rabatów, zgodnie z ofertą zawartą
w informatorze: w galeriach, restauracjach, hotelach
i innych placówkach, które podpisały z Biurem
porozumienie tylko po okazaniu ważnej Karty. Kartę należy
okazać usługodawcy przed wystawieniem rachunku
względnie przed złożeniem zamówienia.
6. WKT w załączeniu posiada bezpłatny bilet komunikacji
miejskiej na wszystkie linie komunikacji miejskiej
w obrębie miasta.
a) bilet należy skasować podczas pierwszego używania
komunikacji miejskiej tj. metro, autobus, tramwaj
niezależnie od daty wpisanej na karcie turysty.
b) bilet jest ważny przez 24h (liczony od dnia i godziny
pierwszego skasowania) lub 3 dni (ważny od
momentu skasowania do 23:59 trzeciego dnia terminu
ważności)
c) w przypadku kontroli należy okazać ważny bilet.
Pasażerowie bez ważnego biletu będą karani zgodnie
z właściwymi przepisami.
d) bilet jest ważny również bez Karty w całym okresie
jego ważności.
7. W przypadku nie udzielenia rabatu lub nie udostępnienia
darmowego wejścia do placówek współpracujących
z Biurem, opisanych w informatorze dołączanym do
Karty turysta powinien niezwłocznie skontaktować się
ze Stołecznym Biurem Turystyki lub z jednym z punktów
IT, których aktualne adresy i telefon informacyjny podane
są na stronie internetowej Biura pod adresem www.
warsawtour.pl
8. Przy zgłaszaniu jakiejkolwiek reklamacji turysta zobowiązany jest do:
12. złożenia reklamacji w formie pisemnej,
13. podania numeru Karty, daty i godziny ważności
Karty oraz swoich danych umożliwiających kontakt
z turystą,
14. dokładnego opisania sytuacji, której dotyczy
reklamacja.
9. Postępowanie w przypadku reklamacji:
a) reklamacja może występować w języku polskim,
angielskim, niemieckim, francuskim,
b) reklamacja powinna być przyjęta przez pracownika
jednej z w/w placówek,
c) turysta powinien otrzymać potwierdzenie przyjęcia
reklamacji,
d) termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni
roboczych,
e) turysta zostanie pisemnie poinformowany o rezultacie
rozpatrzenia reklamacji.
10. WKT nie jest kartą elektroniczną.
6
Warszawa
PL
WTC INSTRUCTIONS
EN
1. The Warsaw Tourist Card (WTC) includes:
a) a plastic card – the size of a credit card with a
hologram and a number;
b) a plastic case;
c) a public transport ticket.
2. The WTC is valid when:
a) it contains the name and the surname of its holder;
b) it contains the date and the hour of expiry;
c) the above-mentioned data (points 2a and 2b) are
written in legible capital letters;
d) the above-mentioned data (points 2a and 2b) are
written by the holder of the Card or the first institution
he visits;
e) the Card is not damaged
3. If the above-mentioned data are not written on the Card
or if they are illegible, the Card is not valid.
4. The valid WTC allows single reduced or free of charge
entries to museums participating in Warsaw Tourist Card
programme.
5. The WTC authorizes its holder to receive discounts in
galleries, restaurants, hotels and other partners of the
Warsaw Tourist Office only after showing the Card. The
Card has to be shown to the service provider before
issuing the bill or before making an order.
6. The WTC contains a free public transport ticket valid
within the city limits.
a) the Card holder should validate the ticket on the first
entry to the public transport (underground, bus or
tram) regardless of the date written on the Card.
b) the ticket is valid for 24 hours (counting since the
day and hour of the first validation) or 3 days (from
validation until 23:59 hours on the third day of its
validity).
c) in case of ticket inspection the Card Holder is obliged
to show valid ticket.
d) The ticket is valid also without the Card.
7. If the holder of the Card is refused a discount or is not
admitted to a museum or other partner of the Warsaw
Tourist Office mentioned in the folder, the Card Holder
should immediately contact the Warsaw Tourist Office or
one of the Tourist Information Offices (phone numbers and
addresses are on the Warsaw Tourist Office website www.
warsawtour.pl).
8. In case of making a complaint, the Card holder should:
a) submit the complaint in a written form;
b) name the Card number, the date and hour of the the
Card expiry and all the data (name, surname, phone
number, number of the passport etc.) necessary to
contact a holder;
c) describe the situation concerning the complaint;
9. Complaints Procedure
a) the complaint can be filed in Polish, English, German
and French
b) the complaint should be accepted by an employee of
one of the Tourist Information Offices
c) the tourist should receive a confirmation of this
acceptance;
d) the complaint is investigated within 14 days;
e) the tourist will be informed of the result of the
investigation in a written form.
10. WTC is not an electronic card.
Warszawa
7
WTC RÈGLEMENT
1. La carte du visiteur se compose de trois éléments:
a) de la carte en plastique au format d’une carte de crédit
avec son numéro et un hologramme;
b) de l’étui en plastique ;
c) du ticket de transports publics.
2. Pour être valide :
f) la carte doit comporter le nom et le prénom de la
personne qui l’utilise ;
g) la carte doit comporter la date et l’heure jusqu’a
laquelle elle est valable ;
h) les informations doivent ętre écrites de maniere lisible
en gros caracteres ;
i) les données mentionnées ci-dessus doiven être
inscrites par l’utilisateur de la carte ou par la premiere
institution qu’il visite ;
j) la carte ne peut pas ętre abîmée.
3. S’il manque l’une des informations mentionnées cidessus ou si elles ne sont pas lisibles, la carte ne sera
pas valable.
4. La carte du visiteur permet d’entrer gratuitement dans
les musées.
5. Comme mentionné dans le bulletin d’information, la carte
permet de bénéficier des réductions de prix dans les
galeries, les restaurants, les hôtels et autres partenaires
de notre Office.
6. Avec la carte, le visiteur reçoit en plus un ticket de
transport public gratuit valable dans Varsovie.
a) Il est important de valider le ticket la premiere
fois qu’on utilise un moyen de transport municipal
(métro, autobus ou tram). La date sur la carte n’a pas
d’importance.
b) Le ticket est valable soit 24 heures soit 3 jours a
compter du jour et de l’heure de la premiere utilisation
jusq’a minuit de troisième jour.
c) Le ticket est aussi valable sans la carte pendant toute
sa période de validité.
7. En cas de problemes de réduction de prix ou d’entrée
gratuite aux institutions partenaires avec notre Office
décrites dans le bulletin d’information, le visiteur doit
immédiatement contacter l’Office Varsovien de Tourisme
ou un des offices de tourisme dont les adresses et les
numéro de téléphone touristique se trouvent dans le site
www.warsawtour.pl
8. En cas de réclamation, le touriste est obligé de:
f) porter sa demande par écrit;
g) donner le numéro de la carte, la date et l’heure de fin
de validité ainsi que les information nécessaires pour
le contacter;
h) décrire la situation;
9. Procédé au cas de réclamation:
a) formuler la réclamation en polonais, anglais, allemand
ou français ;
b) la réclamation doit ętre acceptée par un employé de
l’Office de Tourisme et le tourisme doit recevoir la
confirmation
c) la décision finale sera rendue dans un délai de 14
jours ;
d) le touriste sera informé de la décision en forme écrite.
10. La carte du visiteur n’est pas électronique.
8
Warszawa
F
WTC SATZUNG
D
1. WKT setzt sich aus drei Elementen zusammen:
a) Plastikkarte im Format einer Kreditkarte mit Hologramm
und Nummer
b) Plastiketui
c) Stadtverkehrfahrkarte
2. WKT ist gültig, wenn:
a) sie mit dem Vor- und Nachnamen des Benutzers
versehen wurde,
b) Ablaufdatum und Ablaufuhrzeit eingetragen wurden
c) die obigen Daten lesbar mit Druckschrift eingetragen
wurden
d) diese Daten hat der Kartenbenutzer bzw. die erste
Institution, deren Dienste der Tourist in Anspruch nimmt,
einzutragen,
e) edie Karte darf nicht beschädigt sein. – nicht
beschädigt ist
3. Falls die oben angeführten Daten fehlen oder unlesbar
sind, ist die WKT ungültig.
4. Der Warschauer Touristenpass berechtigt bei Vorlage
eines gültigen Passes zum freien oder ermäßigten
einmaligen Eintritt in die zum Programm des Warschauer
Touristenpasses zählenden Museen.
5. WKT berechtigt zu Rabatten in Galerien, Restaurants,
Hotels und sonstigen in der Broschüre genannten Stellen,
die mit dem Büro eine Vereinbarung unterzeichnet haben,
nur gegen Vorzeigen der gültigen Karte. Die Karte ist dem
Dienstleistungsbetrieb vor der Ausstellung der Rechnung
beziehungsweise vor Einreichung der Bestellung
vorzulegen.
6. WKT enthält auch eine kostenlose Fahrkarte für alle
öffentlichen Verkehrsmittel im Stadtbereich.
a) Die Fahrkarte ist beim ersten Benutzen von öffentlichen
Verkehrsmitteln: U- Bahn, Bus, S-Bahn unabhängig
von dem auf der Karte eingetragenen Datum zu
entwerten.
b) Die Fahrkarte ist 24 Stunden (ab dem Tag und der
Uhrzeit der ersten Entwertung) oder 3 Tage (ab
der Entwertung bis 23:59 Uhr des dritten Tages der
Gültigkeitsdauer) gültig.
c) Bei einer Fahrscheinkontrolle ist ein gültiger Fahrschein
vorzulegen. Passagiere ohne gültigen Fahrschein zahlen
ein Bußgeld gemäß den geltenden Vorschriften.
d) Die Fahrkarte gilt auch ohne Touristenkarte für die Zeit
ihrer Gültigkeit nach dem Entwerten.
7. Falls keine Ermäßigung oder kein freier Eintritt zu den mit dem
Büro zusammenarbeitenden Einrichtungen gewährt wird,
die in der dem Pass beigefügten Informationsbroschüre
aufgelistet sind, sollte sich der Tourist umgehend mit
dem Warschauer Fremdenverkehrsbüro oder einer der
Touristeninformationen in Verbindung setzen, deren
aktuelle Adressen und Telefonnummern auf der Webseite
www.warsawtour.pl erhältlich sind.
8. Bei Meldung einer Reklamation ist der Tourist
verpflichtet:
a) die Reklamation in Schriftform abzugeben,
b) Kartennummer, Datum und Uhrzeit der Kartengültigkeit
sowie seine Kontaktdaten anzugeben,
c) die Situation zu beschreiben, die Gegenstand der
Reklamation ist.
9. Ein Handeln in dem Zufall der Reklamation:
a) die Reklamation kann auf polnisch, englisch, deutsch
oder französisch geschrieben werden,
b) die Reklamation soll von einem Mitarbeiter einer der
oben genannten Stellen angenommen werden c) der
Tourist soll eine Annahmebestätigung bekommen,
d) die Prüfung der Reklamation dauert 14 Tage,
e) der Tourist wird über das Resultat informiert.
10. WKT ist keine elektronische Karte.
Warszawa
9
Muzea
Museums
Musées
Museen
WEJŚCIE BEZPŁATNE Z KARTĄ
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego11
Muzeum Władysława Broniewskiego
12
Muzeum Niepodległości
13
Łazienki Królewskie – Pałac na Wyspie
14
Żydowski Instytut Historyczny
15
Muzeum Andrzeja Struga
16
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy
17
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 18
Muzeum Marii Dąbrowskiej
19
DODATKOWI PARTNERZY – WEJŚCIE
BEZPŁATNE
Muzeum Nurkowania
Muzeum Geologiczne PIG
Muzeum Więzienia Pawiak
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Główny Urząd Miar – Historyczne Zbiory
Muzeum Geologiczne im. Stanisława Józefa
Thugutta, Wydział Geologii UW
Biblioteka Centralna Polskiego Związku
Niewidomych Mauzoleum Walki i Męczeństwa
BILET ZE ZNIŻKĄ
Muzeum Fryderyka Chopina
Salonik Chopinów
Żelazowa Wola
Zamek Królewski
Muzeum Narodowe
Muzeum Sportu i Turystyki
Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II
Państwowe Muzeum Etnograficzne
Muzeum Powstania Warszawskiego
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa
Taras widokowy PKiN
10
Warszawa
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
MUZEUM HISTORII
POLSKIEGO RUCHU LUDOWEGO
gratis
www.mhprl.pl
PL
EN
F
D
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i popularyzacją pamiątek związanych z historią polskiej
wsi, chłopów i ruchu ludowego. Każdego roku organizowanych jest kilka wystaw czasowych, związanych z profilem działalności Muzeum. Informacje
o wystawach można znaleźć w prasie oraz na stronie internetowej www.mhprl.pl. Dodatkowo Muzeum posiada oddziały terenowe w Sandomierzu
i Piasecznie k/Gniewu.
The Museum of the History of Polish Popular
Movements is dedicated to the collection, study
and transmission to a broader public of artefacts
connected with the history of the Polish countryside,
peasants and popular movements. Temporary
exhibitions take place every year, linked with the area
of activity of the Museum. Information on exhibitions
can be found in the media or on the internet page
www.mhprl.pl. The Museum also has local branches
in Sandomierz and Piaseczna k/Gniewu.
Le Musée de l’Histoire du Mouvement Populaire
Polonais s’occupe de la collection, de la présentation
et de l’explication d’objets historiques liés à la
campagne polonaise, aux paysans et au mouvement
populaire. Chaque année, plusieurs expositions
temporaires, liées au profil d’activité du Musée, sont
organisées. Vous trouverez les renseignements sur
les expositions dans la presse et sur le site internet
www.mhprl.pl. De plus, le Musée dispose de filiales
à Sandomierz et à Piaseczno près de Gniew.
Das Museum für die Geschichte der polnischen
Volksbewegung sammelt, präsentiert und erläutert
verschiedene Erinnerungsstücke aus der Geschichte
des polnischen Landlebens, der Bauern und der
Volksbewegung. Jedes Jahr werden im Rahmen des
Museumsprofils mehrere temporäre Ausstellungen
organisiert. Informationen über Ausstellungen und
Termine sind in der Presse und auf der Website
www.mhprl.pl zu finden. Das Museum führt noch
zwei Filialen in Sandomierz und Piaseczno in der
Nähe von Gniew.
MUZEUM HISTORII
POLSKIEGO RUCHU LUDOWEGO
Al. Wilanowska 204
tel./fax: (+48 22) 843 78 73,
843 38 76
[email protected]
www.mhprl.pl
wt., nd.: 12.00–20.00
Warszawa
11
MUZEUM
WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO
gratis
www.muzeumliteratury.pl
Muzeum Władysława Broniewskiego to oddział
Muzeum Literatury. Otwarte w 1963 r., w domu
ofiarowanym
Władysławowi
Broniewskiemu
(1897-1962) przez państwo w 25-lecie twórczości.
Zorganizowano tu ekspozycję stałą, zachowując
autentyczne wyposażenie wnętrz. W zbiorach
znajdują się rękopisy wierszy, notatek, artykułów,
korespondencja z lat 1915-1962, dokumenty,
pierwodruki wydań wierszy, wycinki prasowe.
Muzeum posiada także kolekcję nagrań z recytacjami
Poety oraz film biograficzny.
The Władysław Broniewski Museum is a branch
of the Museum of Literature. Opened in 1963 in
the home of Władysław Broniewski (1897-1962)
donated to him by the State on the 25th anniversary
of his literary work. A permanent exhibition is
maintained here, in the originally preserved interiors.
The exhibits include manuscripts of poems, notes,
articles, correspondence from the years 19151962, documents, first editions, press cuttings. The
Museum also possesses a collection of recordings
of recitals by the Poet as well as biographical films.
Le Musée de Władysław Broniewski est une section
du Musée de la Littérature. Ouvert en 1963 dans une
maison offerte en cadeau par l’Etat àa Władysław
Broniewski (1897-1962) pour ses 25 ans d’activité.
L’exposition permanente aménagée ici conserve
l’arrangement authentique des lieux. La collection
comprend des manuscrits des poèmes, des notes,
des articles, des lettres des années 1915-1962, des
documents, des éditions princeps de poèmes, des
extraits de la presse. Le musée possède aussi une
collection d’enregistrements de récitations du Poète
et un film biographique.
MUZEUM
WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO
ul. J. Dąbrowskiego 51
tel.: (+48 22) 845 03 28
www.muzeumliteratury.pl
wt., śr.: 10.00–15.00
czw.: 12.00–18.00
12
Warszawa
Das Władysław-Broniewski-Museum ist eine Filiale
des Literaturmuseums. Es wurde 1963 in einem
Władysław Broniewski (1897-1962) zu seinem
25. Dichterjubiläum vom Staat geschenkten Haus
eingerichtet. Es gibt hier eine Dauerausstellung
mit erhaltener originaler Innenausstattung. Die
Sammlung besteht aus Manuskripten von Gedichten,
Notizen und Briefwechseln aus den Jahren 19151962, verschiedenen Dokumenten, Erstauflagen
von Gedichtbändchen sowie Presseausschnitten.
Das Museum verfügt auch über eine Sammlung von
Aufnahmen von Vorlesungen des Dichters und einen
biografischen Film.
PL
EN
F
D
MUZEUM
NIEPODLEGŁOŚCI
gratis
www.muzeumniepodleglosci.art.pl
PL
EN
F
D
Wystawy w Muzeum Niepodległości poświęcone są
historii Polski w XVIII- XX w. Ekspozycja stała składa
się z trzech części: „Polonia Restituta. O niepodległość i granice 1914-1921”, „Żeby Polska była Polską… Dzieje opozycji w PRL 1945-1989” i „Z Orłem
Białym przez wieki”. Zbiory Muzeum Niepodległości
dokumentują dzieje Polski od rozbiorów po czasy najnowsze. W zbiorach znajdują się także wyodrębnione
kolekcje: Kolekcja Sybiracka, Kolekcja Leopolis i Kolekcja Krzemieniecka gromadzące pamiątki z ziem
Małopolski Wschodniej (Kresów).
Exhibitions at the Museum of Independence are devoted to the history of Poland in the 18th – 20th centuries. The permanent exhibition comprises two parts:
‘Polonia Restituta. For independence and borders in the
years 1914-1921’ and ‘So that Poland is Poland! The
history of opposition in the People’s Republic of Poland
in the years 1945-1989’. Collections of the Museum of
Independence document the history of Poland from the
partitions to the contemporary times. The collections
also include separate collections: the Siberian Collection, the Leopolis Collection and the Krzemieniecka
Collection comprising mementos from the Eastern
Małopolska (the Borderland).
Les collections du Musée de l’Indépendance sont
axées sur l’histoire de la Pologne du 18ème au 20ème
siècle. L’exposition permanente est composée de trois
parties: «Polonia Restituta. La lutte pour l’indépendance et les frontières 1914-1921». Les collections du
Musée de l’Indépendance documentent l’histoire de
la Pologne depuis l’occupation par l’Autriche, la Prussie et la Russie jusqu’à l’époque contemporaine. Les
visiteurs peuvent également découvrir les collections
séparées consacrées à l’exil des Polonais en Sibérie,
la collection Leopolis et la collection Krzemieniecka
qui regroupe des souvenirs issus du territoire est de
la Petite-Pologne.
Die Ausstellungen im Museum der Unabhängigkeit
sind der polnischen Geschichte vom 18. – 20. Jh.
gewidmet. Die Dauerausstellung besteht aus drei
Teilen: „Polonia Restituta. Unabhängigkeit und Grenzen 1914-1921”, „Damit Polen Polen bleibt... Die
Geschichte der Opposition in der Polnischen Volksrepublik von 1945-1989”. Die Sammlungen des Unabhängigkeitsmuseums dokumentieren die Geschichte
Polens von der Zeit der Teilungen bis zur neuesten
Geschichte. In den Sammlungen befinden sich ebenfalls Sonderausstellungen: die Sibirische Sammlung
und die Krzemieniecka-Sammlung, in denen Erinnerungsstücke aus den Grenzgebieten Ost- und Kleinpolens zusammengetragen wurden.
MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI
Al. Solidarności 62
tel.: 826 90 91
www.muzeum.zk.pl/o_muzeum.html
wt.–pt.: 10.00–17.00
sb.–nd.: 10.00–16.00
– w niedziele wstęp wolny,
w poniedziałki ekspozycje nieczynne
– w dni świąteczne, z wyjątkiem
3 maja oraz 11 listopada,
muzeum jest nieczynne.
Warszawa
1
gratis
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE
www.lazienki-krolewskie.pl
Łazienki Królewskie zawdzięczają swój kształt królowi
Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Głównym
obiektem zespołu jest Pałac Na Wyspie, zbudowany
w latach 1772–1793 w wyniku przekształcenia XVII
w. barokowej łaźni S.H. Lubomirskiego; stąd nazwa
królewskiej rezydencji. Wnętrza dekorowane przez
wybitnych artystów wypełnione zostały cennymi
dziełami sztuki. W parku wzniesiono również inne
budowle – Biały Dom, Pałac Myślewicki, Starą
i Nową Kordegardę, Amfiteatr oraz Wielką Oranżerię
mieszczącą unikalny XVIII wieczny teatr dworski.
The Łazienki Królewskie – The Royal Baths – owe
their form to King Stanisław August Poniatowski. The
main building of the group constituting the Łazienki is
the Palace on the Isle, built in the years 1772-1793
as a result of the transformation of the seventeenth
century baroque Baths of S. H. Lubomirski; hence the
name of the royal residence. An interior decorated
by the greatest artists is filled with fabulous works
of art. Other buildings are also located in the park
- the White House, the Myślewicki Palace, the Old
and New Kordegarda, the Amphitheatre and the
great Orangerie creating a unique eighteenth century
permanent country manor stage-set.
Les Łazienki Królewskie (Bains Royaux) doivent
leur forme au roi Stanislas Auguste Poniatowski. Le
bâtiment principal de l’ensemble est le Palais sur
l’Eau construit dans les années 1772-1793 en tant
que résultat d’une reconstruction des bains baroques
du XVIIe siecle de S.H. Lubomirski, d’ou le nom de la
résidence royale. Les pièces intérieures, décorées
par des artistes connus, sont remplies d’ouvres
d’art précieuses. Encore d’autres bâtiments furent
construits dans le parc: la Maison Blanche, le Palais
Myslewicki, l’Ancien et le Nouveau Corps de Garde,
l’Amphithéâtre et la Grande Orangerie, où se trouve
un théâtre de la Cour unique qui date du XVIIIe siècle.
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE
ul. Agrykoli 1
tel. (+48 22) 621 82 12, 621 62 41
www.lazienki-krolewskie.pl
[email protected]
wt.–nd.: 9.00–16.00
14
Warszawa
Die Łazienki Królewskie (Königliche Bäder)
verdanken ihre Gestaltung dem König Stanislaus
August Poniatowski. Das wichtigste Gebäude der
Anlage ist das „Schloss auf der Insel“, welches
in den Jahren 1772-1793 durch den Umbau einer
barocken Badeanstalt von S. H. Lubomirski aus
dem 17. Jahrhundert entstand – daher der Name
der königlichen Residenz. Die von hervorragenden
Künstlern dekorierten Innenräume wurden mit
wertvollen Kunstwerken ausgestattet. Im Park wurden
noch weitere Bauten errichtet – das Weiße Haus, das
Myślewicki-Palais, die Alte und Neue Kordegarda, das
Amphitheater und die Große Orangerie mit einem
einzigartigen Hoftheater aus dem 18. Jahrhundert.
PL
EN
F
D
gratis
ŻYDOWSKI
INSTYTUT HISTORYCZNY
www.jewishinstitute.org.pl
PL
EN
F
D
Żydowski Instytut Historyczny mieści się w historycznym budynku Głównej Biblioteki Judaistycznej,
jednym z nielicznych, ocalałych w wojnie obiektów
Żydowskiej kultury, mieszczącym się w obrębie warszawskiego getta. W zachowanych wnętrzach działają dwie stałe ekspozycje: wystawa poświęcona
historii warszawskiego getta i wystawa sztuki żydowskiej. Wystawa getta warszawskiego, której towarzyszy projekcja filmu o getcie (37 minut) przedstawia historię dzielnicy żydowskiej od chwili powstania do jej całkowitej likwidacji. Wystawa sztuki żydowskiej obejmuje wspaniałe obiekty sztuki religijnej i świeckiej – rzemiosła, malarstwa, rzeźby.
The Jewish Historical Institute is located in the historical building of the Central Library of Judaistica,
one of the few artifacts of Jewish culture which
survived the war. It was then situated within the
boundaries of the Warsaw Ghetto. The Institute
houses two permanent exhibitions: one presenting
the history of the Warsaw Ghetto and one exhibiting
Jewish art. The exhibition on the Warsaw Ghetto,
accompanied by projection of a film about the Ghetto
(37 minutes in Polish, German, English and Hebrew
versions) presents the history of the Jewish Quarter
from its very beginnings to its utter destruction. The
exhibition of Jewish art presents both religious and
secular items - marvelous examples of artisanship,
paintings and sculpture.
L’Institut Historique Juif est situé dans le bâtiment
historique de la Bibliotheque Judaique, l’un des rares bâtiments liés a la culture juive qui a survécu
a la guerre. Il est situé dans l’enceinte du ghetto de
Varsovie. Ses intérieurs conservés hébergent deux
expositions permanentes: l’une consacrée a l’histoire du ghetto de Varsovie et l’autre a Fart judaique.
L’exposition sur le ghetto de Varsovie, accompagnée
de la projection d’un film sur le ghetto (37 minutes),
présente l’histoire du quartier juif des sa création
jusqu’a la liquidation totale.
Das Jüdische Historische Institut hat seinen Sitz
im historischen Gebäude der Hauptbibliothek des
Judentums, einem der wenigen Gebäude der jüdischen Kultur im Warschauer Ghetto, die den Krieg
überstanden haben. In den erhaltenen Räumen gibt
es zwei Dauerausstellungen, eine über die Geschichte des Warschauer Ghettos und eine über jüdische
Kunst. Die Ausstellung über das Warschauer Ghetto,
einschließlich einer Filmvorführung (37 Minuten in
polnischer, deutscher, englischer oder hebräischer
Sprache), erzählt die Geschichte des jüdischen
Stadtteils von dessen Entstehung bis zu seiner Liquidierung.
ŻYDOWSKI INSTYTUT KULTURY
ul. Tłomackie 3/5
tel:. (+48 22) 827 92 21
www.jewishinstitute.org.pl
pn., wt., śr., pt.: 9.00–16.00
czw.:
11.00–18.00
Warszawa
15
gratis
MUZEUM ANDRZEJA STRUGA
Muzeum Andrzeja Struga – oddział Muzeum Literatury. Powstało w 1981 roku. W częściowo zrekonstruowanym przedwojennym mieszkaniu autora
„Ludzi podziemnych” przygotowano ekspozycję biograficzno-literacką. Zachowano gabinet pisarza, prezentowane są meble, dokumenty, fotografie, obrazy, drobne przedmioty osobistego użytku i książki.
W Muzeum odbywają się lekcje muzealne dla młodzieży, wieczory literackie i odczyty.
Andrzej Strug Museum – a branch of the Museum
of Literature. Founded in 1981. A biographicalliterary exhibition in the partly reconstructed prewar apartment of the author of „Ludzie podziemni”
(Underground People). The writer’s study has been
preserved with furniture, documents, photographs,
paintings, everyday personal items and books.
Educational lectures for young people are held in the
Museum, as are literary evenings and readings.
Le Musée d’Andrzej Strug, une section du Musée de
la Littérature, a été fondé en 1981. L’appartement
d’avant guerre, en partie reconstruit, de l’auteur
„des Gens souterrains», sert aujourd’hui à une
exposition biographique et littéraire. Le cabinet de
l’écrivain est d’origine, on y présente des meubles,
des documents, des photographies, des tableaux,
des objets personnels et des livres. Dans le musée
ont lieu des leçons de muséepour les jeunes, des
soirées littéraires et des exposés.
Das Andrzej-Strug-Museum, eine Filiale des
Literaturmuseums, wurde 1981 gegründet. In einer
teilweise rekonstruierten Wohnung des Autors von
„Ludzie podziemni“ [Menschen im Untergrund]
wurde eine biografisch-literarische Exposition
eingerichtet. Das Arbeitszimmer des Schriftstellers
wurde erhalten, es werden Möbel, Dokumente,
Fotografien, Bilder, kleine persönliche Gegenstände
und Bücher präsentiert. Das Museum veranstaltet
Unterricht für Schulklassen sowie Literaturabende
und Vorträge.
MUZEUM ANDRZEJA STRUGA
Al. Niepodległości 210 m. 10A
tel.: (+48 22) 825 09 71
www.muzeumliteratury.pl
pn., śr., pt.:10.00–15.00
wt., czw.: 12.00–18.00
16
Warszawa
PL
EN
F
D
MUZEUM HISTORYCZNE
M.ST. WARSZAWY
gratis
www.mhw.pl
PL
EN
F
D
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy mieści się w
11 starannie zrekonstruowanych po II Wojnie Światowej kamieniczkach, zajmujących północną pierzeję
Rynku Starego Miasta. Na zwiedzających czekają:
stała ekspozycja zatytułowana „Siedem wieków
Warszawy”, oraz wystawy czasowe. Wśród eksponatów są obrazy, rysunki, grafiki, rzeźby, wyroby
rzemiosła artystycznego, pamiątki po znanych warszawiakach, fotografie, dokumenty i pieczęcie oraz
modele nieistniejących dziś budynków.
The Historical Museum of the Capital City of Warsaw is situated in 11 town houses carefully reconstructed after the Second World War, occupying the
northern facade of the Old Town Market. Awaiting
the visitor are: the permanent exhibition entitled
“The Seven Ages of Warsaw” and temporary exhibitions. Among the exhibits are paintings, drawings,
prints, sculptures, examples of artistic craftsmanship, mementoes of well-known Warsaw inhabitants, photographs, documents and seals as well of
models of buildings no longer in existence.
Le Musée Historique de Varsovie occupe 11 bâtiments soigneusement reconstruits après la Seconde
Guerre Mondiale, qui longent le côté nord de la Place
de la Vieille Ville. Une exposition permanente intitulée ”Sept siècles de Varsovie“ ainsi que des expositions temporaires attendent des visiteurs. Le musée
présente des tableaux, des dessins, des graphiques,
des sculptures, des objets artisanaux, des souvenirs
commémorant des Varsoviens connus, des photographies, des documents et des sceaux, ainsi que
des modèles de bâtiments aujourd’hui disparus.
Das Historische Museum der Hauptstadt Warschau ist in 11 nach dem Zweiten Weltkrieg sorgfältig rekonstruierten kleinen Bürgerhäusern an
der nördlichen Straßenfront des Altstadtmarktes
untergebracht. Zu besichtigen sind hier eine ‚Dauerausstellung mit dem Titel „Sieben Jahrhunderte
Warschaus“ sowie temporäre Ausstellungen. Zu
den Exponaten gehören Bilder, Zeichnungen, Grafiken, Skulpturen, kunsthandwerkliche Erzeugnisse,
Andenken an berühmte Warschauer, Fotografien,
Dokumente und Siegel sowie Modelle heute nicht
mehr existierender Gebäude.
MUZEUM HISTORYCZNE
M.ST. WARSZAWY
Rynek Starego Miasta 28/42
tel.: (+48 22) 635 16 25,
fax: (+48 22) 831 94 91
[email protected], www.mhw.pl
czw., pt.: 11.00–18.00
śr., pt.: 10.00–15.00
sb., nd.: 10.00–16.00
Warszawa
17
MUZEUM LITERATURY
IM. ADAMA MICKIEWICZA
gratis
www.muzeumliteratury.pl
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza istnieje
od 1952 roku. Posiada cenny zbiór rękopisów, książek
i dzieł sztuki głównie okresu Romantyzmu, Pozytywizmu, Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego oraz archiwa: dźwiękowe i fotograficzne. Eksponowana jest stała wystawa monograficzna Adam
Mickiewicz. 1798-1855 oraz wystawy czasowe.
W Muzeum odbywają się spotkania, wykłady, wieczory literackie i promocje książek.
The Adam Mickiewicz Museum of Literature began
its work in 1952. It has the valuable collection of
the manuscripts, books and works of art relating
mostly to the Romantics, Positivism, Młoda Polska
Movement (“Young Poland” 1890 – 1918) and
literature of the 20 – year period of independence
between the World Wars as well as the audio and
photographic archives. The Museum exhibits the
permanent monographic display entitled Adam
Mickiewicz 1798 – 1855 devoted to the life and
output of the Patron of the Museum and some
temporary exhibitions. The Museum of Literature
organizes the discussions, lectures, literary evenings
and book promotions.
Le Musée de Littérature Adam Mickiewicz existe
depuis 1952. Il possède des collections précieuses
de manuscrits, livres et œuvres d’art, surtout des
époques du romantisme, du positivisme, de la Jeune
Pologne et de l’Entre Deux Guerres, ainsi que des
archives sonores et photographiques. On y présente
une exposition monographique permanente Adam
Mickiewicz. 1798-1855 et des expositions temporaires. Le Musée organise des rencontres, conférences, soirées littéraires et présentations de livres.
Das Adam-Mickiewicz-Literaturmuseum ist seit
dem Jahre 1952 tätig und besitzt eine wertvolle
Sammlung von Manuskripten, Büchern und
Kunstwerken, vorwiegend aus den Epochen der
Romantik, des Positivismus, des Jungen Polens
und der Zwischenkriegszeit sowie ein Ton- und
Fotoarchiv. Das Museum bietet eine monographische
Dauerausstellung „Adam Mickiewicz 1798-1855“
und temporäre Ausstellungen.
MUZEUM LITERAURY
Rynek Starego Miasta 20
tel.: (+ 48 22) 831 40 61
tel./fax: (+ 48 22) 831 76 92
www.muzeumliteratury.pl
[email protected]
pn., wt., pt.: 10:00–15:00
śr., czw.:
11:00–18:00
nd.:
11:00–17:00
18
Warszawa
PL
EN
F
D
gratis
MUZEUM MARII DĄBROWSKIEJ
www.muzeumliteratury.pl
PL
EN
F
D
Muzeum Marii Dąbrowskiej (1887-1965) – oddział Muzeum Literatury. Powstało w 1984 roku.
W mieszkaniu, w którym pisarka mieszkała w latach
1917-1954 i napisała większość swych dzieł, w tym
powieść „Noce i dnie”, zaprezentowano spuściznę literacką i publicystyczną Pisarki, jej prace plastyczne
oraz pamiątki osobiste. Na ekspozycji zachowano
autentyczne meble, bibeloty, obrazy, fotografie, rękopisy oraz bogatą bibliotekę. W Muzeum odbywają
się wieczory poświęcone Pisarce, spotkania, prelekcje i promocje książek.
The Maria Dąbrowska Museum (1887 – 1965) is
the division of the Adam Mickiewicz Museum of
Literature. It was arised in 1984. In the apartment in
which Maria Dąbrowska has lived from 1917 to 1954
and had created the most of her works, including
The Nights and the Days (Noce i dnie), her literary
and publicistic heritage as well as the memorabilia,
furniture, photographs, manuscripts and her rich
library is presented. The Museum organizes events
devoted to Maria Dąbrowska (literary evenings,
lectures, book promotions).
Le Musée Maria Dąbrowska (1887-1965) est une
filiale du Musée de Littérature. Il fut créé en 1984.
Dans l’appartement où cette femme auteur vécut
de 1917 à 1954 et écrivit la plupart de ses œuvres,
y compris le roman „les Nuits et les Jours”, on
présente son héritage littéraire et journalistique,
ses travaux plastiques et des objets personnels. En
aménageant l’exposition, on a gardé les meubles,
bibelots, tableaux, photographies et manuscrits
authentiques ainsi qu’une riche collection de livres.
Le Musée organise des soirées littéraires consacrées
à Dąbrowska, des rencontres, des présentations de
livres et des conférences.
Das Maria-Dąbrowska-Museum (1887-1965) ist
eine Filiale des Literaturmuseums. Es wurde 1984
gegründet und präsentiert in der Wohnung, in der
die Schriffstellerin in den Jahren 1917-1945 lebte und schuf, in der sie die meisten ihrer Werke,
darunter auch “Noce I dnie” [Nächte und Tage],
schrieb, die literarische Hinterlassenschaft der
Schriftstellerin, ihre plastichen Arbeiten und persönlichen Gegenstände. Die Ausstellung umfasst
authentische Möbel, Nippes, Bilder, Fotografien,
Manuskripte und eine reiche Büchersammlung. Das
Museum organisiert Leseabende zur Erinnerung an
die Schriftstellerin, verschiedene Treffen, Vorträge
und Buchpromotionen.
MUZEUM MARII DĄBROWSKIEJ
ul. Polna 40 m. 31
tel.: (+48) 022 825 31 13
www.muzeumliteratury.pl
pn., śr., pt.: 10:00–15:30
wt., czw.: 12:00–18:00
1. i 3. niedziela miesiąca:
12:00–17:00
Warszawa
19
gratis
MUZEUM NURKOWANIA
www.muzeumnurkowania.pl
Nurkowanie jest bardzo szerokim pojęciem, dotyczącym przebywania człowieka pod wodą i tego,
co tam robi. Nurkuje się teraz wszędzie: w morzach,
jaskiniach, pod lodem, w rzekach, jeziorach i kamieniołomach a każde takie nurkowanie to osobna dziedzina, mająca własny wyspecjalizowany sprzęt i własną historię. Aby przybliżyć zwiedzającym wiedzę
o nurkowaniu zgromadziliśmy w naszym muzeum eksponaty reprezentujące każdą z tych specjalistycznych
dziedzin. Wiele pokazywanych eksponatów jest unikalnych, wcześniej nie udostępnianych publicznie.
The word “diving” covers a wide range of human
activities performed under water. One can now dive
almost everywhere, in the seas, in caves, under
ice, in rivers, lakes and quarries. Each such diving
activity represents a different domain and has its
own history and specialized equipment. To introduce
this diving diversity to our visitors we have gathered
in our Museum exhibits representing each of these
specialized diving domains. Many of the exhibits
shown here are unique, and not previously publicly
displayed.
La plongée est une expression qui dans son sens très
large concerne tout séjour de l’homme dans l’eau et
toutes ses activités dans ce milieu. Il est possible
de plonger dans des millieus différents: dans la mer
et dans les caves, sous la glace, dans les rivières et
les carrières. Tout type de plongée est un univers
à part avec une propre histoire et unéquipement
spécifique. Nous avons réuni dans notre musée des
objets représentant tous les domaines de la plongée
afin de les faire connaître à nos visituers. Une grande
partie des objets exposés dans notre musée sont
uniques et n’ont jamais été présentés au public.
MUZEUM NURKOWANIA
przy Warszawskim Klubie Płetwonurków
ul. Grzybowska 88
[email protected]
wt.: 11.00–18.00
20
Warszawa
Tauchmuseum - Tauchen ist ein breiter Begriff,
der alle Aufenthaltsformen des Menschen unter
Wasser und alles, was er dort macht, umfasst.
Heute wird überall getaucht: in Meeren, Höhlen,
unter Eis, in Flüssen, Seen und Steinbrüchen. Jede
Form des Tauchens ist ein eigenes Sachgebiet
mit seiner eigenen Geschichte und seiner eigenen
Spezialausrüstung. Um den Besuchern das Wissen
über das Tauchen näher zu bringen, haben wir in
unserem Museum repräsentative Exponate aus
all diesen Fachgebieten zusammengebracht. Viele
der Exponate sind einzigartig und zum ersten Mal
öffentlich zugänglich.
PL
EN
F
D
gratis
MUZEUM GEOLOGICZNE PIG
www.pgi.waw.pl/muzeum_geologiczne
PL
EN
F
D
Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego jest jednym z największych muzeów przyrodniczych w kraju. Zbiory liczą około pół miliona okazów. Wystawy mieszczą się w zabytkowym przedwojennym gmachu projektu Mariana Lelewicza. Eksponaty ukazują fascynujący świat minerałów, skał
i skamieniałości, a także budowę geologiczną Polski
i nasze bogactwa naturalne. Jedną z atrakcji jest naturalnej wielkości model pierzastego dinozaura z Gór
Świętokrzyskich, a także szkielety mamuta i nosorożca włochatego.
The Geological Museum of the Polish Institute
of Geology is one of the largest natural history
museums in Poland. The museum has a collection of
approximately half a million speciments. Exhibitions
are situated in a historic building designed by
Marian Lelewicz. The exhibits reval the fascinating
word of minerals, rocks andfossils, as well as the
geological construction of Poland and her natural
treasures. Among the attractions is a life-size
model of a winged dinosaur from the Swiętokrzyskie
Mountains, and skeletons of the mamm oth and
hairy rhinoceros.
Le Musée de l’Évolution de l’Institut Paléobiologique
de PAN présente les expositions suivantes: „Évolution
sur la terre”- avec des échantillons recueillis au
désert de Gobi en Mongolie, ‘’Krasiejów au début de
l’ère des dinosaures “- une reconstruction d’animaux
terrestres et aquatiques vivant dans des écosystemes
du trias inférieur, „Animaux de l’Amérique du Sud„ insectes, araignées, mollusques, reptiles, oiseaux et
mammifères de la collection des naturalistes du XIXe
siècle, „Terre - Est-ce que nous la connaissons?„ - la
dynamique des processus qui forment le milieu et
le climat. Les détenteurs de la Carte de touriste ont
droit à un billet à tarif réduit.
Das Geologische Museum des Staatlichen Geologischen Instituts ist eines der größten Naturmuseen
in Polen. Die Sammlung zählt ca. eine halbe Million
Schaustücke. Die Ausstellungen sind in einem historischen, noch aus der Vorkriegszeit stammenden Gebäude von Marian Lalewicz untergebracht. Die Ausstellungsgegenstände präsentieren die faszinierende
Welt der Minerale, Felsen und Fossilien sowie den
geologischen Bau Polens und seine Naturschätze.
Eine der größten Attraktionen sind das Modell eines
gefiederten Dinosauriers aus dem ŚwiętokrzyskieGebirge in natürlicher Größe sowie die Skelette eines Mammuts und eines Wollhaarnashorns.
MUZEUM GEOLOGICZNE PIG
ul. Rakowiecka 4
tel.: (+48 22) 849 53 51 w. 387
www.pgi.waw.pl/muzeum_geologiczne/
pn.–pt.: 9.00–15.00
nd.:
10.00–14.00
Warszawa
21
MUZEUM X PAWILONU
CYTADELI WARSZAWSKIEJ
gratis
www.muzeumniepodleglosci.art.pl
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej znajduje się w twierdzy, wybudowanej po stłumieniu
Powstania Listopadowego w 1830 r. Wystawy
poświęcone są dziejom Cytadeli i więźniom X pawilonu, walczącym o wyzwolenie Polski i przemiany
społeczne podczas zaborów. Szczególnej uwadze
polecamy wystawy poświęcone Józefowi Piłsudskiemu i malarstwu Aleksandra Sochaczewskiego
oraz wystawę „Sybiracy 1940-56”.
The Museum of the 10th Pavilion of the Warsaw
Citadel is located in a fortress, built after the
suppression of the November Uprising in 1830. There
are exhibitions devoted to the history of the Citadel
and the prisoners of the 1 0th pavilion, who fought
for the liberation of Poland and for social change
during the occupation. We strongly recommend in
particular the exhibitions devoted to Józef Piłsudski
and Aleksandr Sochaczewski, and the exhibition
“Sybiracy 1940-56”.
Le Musée du Pavillon X de la Citadelle de Varsovie est
localisé dans un fort construit après l’étouffement de
l’Insurrection de novembre en 1830. Les expositions
sont consacrées à l’histoire de la Citadelle et aux
prisonniers du Pavillon X qui avaient lutté pour
la libération de la Pologne et les transformations
sociales pendant l’occupation des territoires polonais
par l’Autriche, la Prusse et la Russie. Les expositions
consacrées à Jozef Piłsudski et à l’œuvre du peintre
Aleksander Sochaczewski ainsi que l’exposition «Les
Polonais exilés en Sibérie 1940-56».
Das Museum des X. Pavillons der Warschauer Zitadelle
befindet sich in einer nach der Niederschlagung des
Novemberaufstands 1830 errichteten Festung. Die
Ausstellungen sind der Geschichte der Zitadelle und
den Gefängnisinsassen des X. Pavillons gewidmet,
die für die Befreiung Polens und gesellschaftliche
Veränderungen während der Besatzung gekämpft
haben. Besonders empfehlen wir die Ausstellungen
über Józef Piłsudski und über die Malerei von
Aleksander Sochaczewski sowie die Ausstellung
„Sybiracy 1940-56 [Sibirienhäftlinge 1940-56]“.
MUZEUM X PAWILONU
CYTADELI WARSZAWSKIEJ
ul. Skazańców 25
tel.: (+48 22) 839 23 83
www.muzeumniepodleglosci.art.pl
śr.–nd.: 9.00–16.00
22
Warszawa
PL
EN
F
D
gratis
MUZEUM WIĘZIENIA PAWIAK
www.muzeumniepodleglosci.art.pl
PL
EN
F
D
Muzeum Więzienia Pawiak mieści się w piwnicach
byłego więzienia wybudowanego równolegle z Cytadelą Warszawską, z którą stanowiło największy
ośrodek izolacji i represji Polaków przez władze carskie do 1915 r. W czasie II wojny światowej Pawiak
był jednym z głównych więzień gestapo na terenie
Generalnego Gubernatorstwa. Ekspozycję tworzy
pięć cel, w tym cela kwarantanny i śmierci oraz wystawy stałe: „Pawiak 1835-44”, „Dzień powszedni
na Pawiaku 1939-44”, ”Powrót symbolu. Historia
pawiackiego drzewa” i “Zapamiętajmy ich twarze”.
Zwiedzający mogą też wysłuchać nagrań grypsów.
The Museum of the Pawiak Prison is located in what
used to be the underground prison built in the time of
the occupation, as a centre of isolation and repression of the Poles by the Tsarist authorities prior to
1914. During the Second World War it became one
of the main prisons used by the Gestapo. Five cells
are shown, including the quarantine and death cell
- there is also an exhibition “A day inside the Pawiak
1939-1945”.
Le Musée de la prison Pawiak est situé au sous-sol
de l’ancienne prison construite simultanément à
la Citadelle de Varsovie ; ces deux établissements
constituaient le plus grand centre d’isolation et de
représailles de la part des autorités tsariennes jusqu’en 1915. Pendant la Seconde Guerre mondiale,
Pawiak était la prison principale de la gestapo sur
le territoire du Gouvernement Général. Les visiteurs
peuvent visiter cinq cellules, dont la cellule d’isolement et la cellule de mort ainsi que les expositions
fixes : «Pawiak dans les années 1835-44», «Vie quotidienne dans la prison Pawiak en 1939-44». Histoire
de l’arbre de la prison Pawiak» et «N’oublions pas
leurs visages». Ils peuvent également écouter les
enregistrements des messages communiqués illégalement par les détenus vers l’extérieur.
Das Museumsgefängnis Pawiak befindet sich in
den Kellern eines ehemaligen, gleichzeitig mit der
Warschauer Zitadelle errichteten Gefängnisses, mit
der es bis zum Jahr 1915 das größte Instrument zur
Isolierung und Unterdrückung der Polen durch die
Organe des Zarenreiches darstellte. Während des
2. Weltkrieges war der Pawiak eines der Hauptgefängnisse der Gestapo auf dem Gebiet des Generalgouvernements. Die Ausstellung besteht aus fünf
Zellen, darunter die Quarantäne- und Todeszelle
sowie die Dauerausstellungen „Pawiak 1835-44”,
„Alltag im Pawiak 1939-44“. Die Geschichte des
Pawiak-Baums” und “Behalten wir ihre Gesichter
in Erinnerung”. Die Besucher können sich ebenfalls
Aufnahmen von Kassibern anhören.
MUZEUM WIĘZIENIA PAWIAK
ul. Dzielna 24/26
tel.: (+48 22) 831 92 89,
tel./fax: (+48 22)831 13 17
www.muzeumniepodleglosci.art.pl
śr.: 9.00–17.00
czw.: 9.00–16.00
pt.: 10.00–17.00
sb.: 9.00–16.00
nd.: 10.00–16.00
Warszawa
2
GŁÓWNY URZĄD MIAR
– HISTORYCZNE ZBIORY
gratis
www.gum.gov.pl
Główny Urząd Miar – Historyczne Zbiory Metrologiczne utworzone w 1919 r. i reaktywowane po zniszczeniach wojennych w 1954 r. mieszczą się w zabytkowym budynku Banku Polskiego z 1838 r. Kolekcja
powstała dzięki staraniom pracowników polskiej administracji miar i indywidualnych darczyńców. Obejmuje dokumenty, fotografie, publikacje oraz ponad
3,5 tys. zabytkowych przyrządów pomiarowych,
np.: korce, bezmiany, łokcie, odważniki, różnorodne
wagi, liczniki gazowe i elektryczne, a także zegary
atomowe.
Central Office of Measures – Museum of Measures
created in 1919 and reopened in 1954 following
wartime damage is housed in a historic building of
the Bank of Poland dating from 1838. The collection
exists thanks to the efforts of employees of the Polish
administration of measures and individual donors,
and includes documents, photographs, publications
and over 3500 historic measuring instruments such
as: bushels, Roman scales, ells, weights, equilibrium
scales, gas and electric meters and atomic clocks.
L’Office Centrale des Mesures – Collection Métrologique, fondé en 1919 et réactivé apres les destructions de la guerre en 1954, se trouve dans le
bâtiment historique de la Banque Polonaise datant
de 1838. La collection a été fondée grâce aux efforts des employés de l’administration polonaise des
mesures et grâce aux donateurs particuliers; elle
comprend des documents, des photographies, des
publications et plus de 3500 appareils de mesurage,
p.ex. des boisseaux, des balances romaines, des
aunes, des poids, des balances diverses, des compteurs à gaz et à électricité, ainsi que des horloges
atomiques.
GŁÓWNY URZĄD MIAR
ul. Elektoralna 2
tel.: (+48 22) 620 31 21
e-mail: [email protected]
pn.–czw.: 9.00–14.00
24
Warszawa
Die Historisch-Metrologischen Sammlungen des
Hauptamts für Messwesen, 1919 gegründet und
nach der Kriegszerstörung 1954 reaktiviert, befinden sich in einem historischen Gebäude der Polnischen Bank aus dem Jahre 1838. Die Sammlungen
entstanden durch die Bemühungen der Mitarbeiter
der Verwaltung des polnischen Messwesens und
individueller Sponsoren und umfassen Dokumente,
Fotografien, Veröffentlichungen und über 3500 historische Messgeräte, wie Scheffeln, Schnellwaagen,
Ellenmaße, Gewichte, diverse Waagen, Gas- und
Stromzähler sowie Atomuhren.
PL
EN
F
D
MUZEUM WYDZIAŁU
GEOLOGII UW
gratis
www.geo.uw.edu.pl/MUZEUM/index.htm
PL
EN
F
D
MUZEUM GEOLOGICZNE IM. STANISŁAWA JÓZEFA
THUGUTTA
W zbiorach Muzeum mamy ponad 22000 okazów minerałów, skał, skamieniałości oraz rud i meteorytów.
Ekspozycja stała prezentuje zbiory dwóch dużych działów nauk geologicznych: mineralogia oraz stratygrafia
i paleontologia (około 4000 okazów). Ponadto w muzeum organizowane są wystawy czasowe oraz odbywają się zajęcia edukacyjne i lekcje muzealne popularyzujące nauki o Ziemi. Wizyta w Muzeum pozwoli
Ci wejrzeć w krystaliczny świat minerałów, dostrzec
piękno ocalone w kamieniach, spotkać „przybyszów”
z Kosmosu.
The Geological Museum im. Stanisława Józefa
Thugutta, The faculty of Geology, the University of
Warsaw
The present collections contain over 22000 specimens including minerals, rocks, fossils, ores and
meteorites. The permanent exhibition displays the
collections of two large sections of the geological
sciences: mineralogy as well as stratigraphy and
paleontology (approx. 4000 specimens). Moreover,
the temporary exhibitions and educational activities are organized to popularize the earth sciences.
A visit to the geological museum will let you have
a look into a crystalline world of minerals, discover
the beauty saved within stones, meet the “visitors”
from the outer space.
Musée de Géologie Stanisław Józef Thugutt, Faculté
de Géologie de l’Université de Varsovie - Les collections du musée comptent plus de 22 000 spécimens
de minéraux, de roches, de fossiles, de minerais et
de météorites. L’exposition permanente présente les
collections de deux grandes sections des sciences
géologiques, à savoir la minéralogie et la stratigraphie/paléontologie (près de 4 000 spécimens). De
plus, le musée organise des expositions temporaires
ainsi que des activités éducatives et des leçons animées dans le musée, visant à populariser les sciences
de la Terre. Nous vous invitons à découvrir le monde
cristallin des minéraux, la beauté conservée dans les
pierres, à rencontrer les visiteurs extra-terrestres.
Stanisław Józef Thugutt-Museum, Geologisches
Museum der Fakultät für Geologie der Warschauer
Universität
Die Sammlungen des Museums umfassen über
22000 Mineralien, Gesteine, Versteinerungen sowie
Erze und Meteoriten. Die Dauerausstellung präsentiert die Sammlungen von zwei großen Abteilungen
der geologischen Wissenschaften, der mineralogie
sowie der stratographie und paläontologie (ca. 4000
Exponate). Darüber hinaus werden im Museum
Sonderausstellungen organisiert und es finden Bildungsveranstaltungen und Museumsunterricht statt,
welche dem Publikum die Wissenschaften der Erde
näherbringen sollen.
MUZEUM WYDZIAŁ GEOLOGII UW
ul. Żwirki i Wigury 93
tel.: (+48 22) 55 40 336
fax: (+48 22) 55 40 001
www.geo.uw.edu.pl/MUZEM/index.htm
e-mail: [email protected]
pn.–pt.: 10.00–12.00 po uzgodnieniu
do/after phone call/ possibleuntil/
a la demonde par/ telephonei’ouverture/ prologee a/ nach fuhrer
Warszawa
25
gratis
BIBLIOTEKA CENTRALNA PZN
www.biblioteka-pzn.org.pl
Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych
jest największą w Polsce placówką obsługującą czytelników niewidomych i słabo widzących. Udostępnia
swoim czytelnikom książki: wydane w brajlu, nagrane
na kasetach magnetofonowych – popularnie zwane
książkami mówionymi, w druku powiększonym – dla
czytelników słabo widzących, w zapisie cyfrowym
– odtwarzane przy pomocy komputera, tyflologicznenaukowe pozycje dotyczące niewidomych. Biblioteka
położona jest na krańcach Starego Miasta w bezpośrednim sąsiedztwie Stadionu Polonii Warszawa. Budynek przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.
The Central Library of the Polish Union for the Blind
is the largest centre in Poland serving blind readers
and readers with weak vision. It provides its readers
with books: Braille editions, recorded on cassette
tape – popularly known as ‘talking books’, largeprint books for readers with weak vision, digital
recording -reproduced with the help of a computer,
and typhlophile – scientific opinions relating to
blindness. The Library is located on the edge of the
Old Town, right next to the Warsaw Polonia Stadium.
The building is adapted for persons with mobility
disabilities.
La Bibliothèque Centrale de l’Association Polonaise
des Non-Voyants est la plus grande de Pologne et
desserve les lecteurs non-voyants et mal-voyants.
Elle propose à ses lecteurs des livres en braille, des
livres enregistrés sur cassettes, appelés couramment
des livres parlants, ainsi que des livres imprimés en
gros caractères pour les mal-voyants, des livres
enregistrés sur un support digital pour ordinateurs et
enfin des livres typhlophiles, des livres scientifiques
qui traitent des non-voyants. La Bibliothèque se situe
au bord de la Vieille Ville, dans le voisinage du Stade
de Polonia de Varsovie. Le bâtiment est adapté pour
les personnes handicapées.
BIBLIOTEKA CENTRALNA PZN
ul. Konwiktorska 7
tel.: (+48 22) 831 22 71 w. 258
fax: (+ 48 22) 635 33 20
www.biblioteka-pzn.org.pl
e-mail: [email protected]
pn.–pt.: 9.00–15.00
26
Warszawa
Die Zentrale Bibliothek des Polnischen Blindenverbands ist die größte Einrichtung für blinde und
sehbehinderte Leser in Polen. Sie bietet ihren Lesern Braillebücher, Hörbücher auf Tonbandkassetten
– so genannte Sprechbücher, Großdruckbücher für
sehbehinderte Leser, Digitalbücher zur Wiedergabe
mit Hilfe eines Computers und typhlologische Bücher – wissenschaftliche Publikationen zum Thema
Blindheit. Die Bibliothek befindet sich am Rande der
Altstadt, in der direkten Nachbarschaft des Polonia
Warszawa-Stadions. Das Gebäude hat einen Zugang
für Rollstühle.
PL
EN
F
D
MAUZOLEUM
WALKI I MĘCZEŃSTWA
gratis
www.muzeumniepodleglosci.art.pl
PL
EN
F
D
Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha mieści
się w pomieszczeniach piwnicznych byłej siedziby
gestapo, gdzie obecnie ma swoją siedzibę MEN.
Najcenniejszą częścią ekspozycji są zachowane
w prawie nienaruszonym stanie korytarze, 4 cele
zbiorowe zwane tramwajami, 10 izolatek i pokój
dyżurnego gestapowca, w którym odbywały się
przesłuchania. Zwiedzającym towarzyszą etiudy
filmowe podkreślających grozę tego miejsca oraz
pokaz multimedialny. Wystawa udostępniana jest
tylko osobom powyżej 14 roku życia.
Mausoleum of Struggle and Martrydom at Al. Szucha
is the underground location which was the Gestapo
headquarters. Four of the general cells known as
„tramways” are shown, 10 isolation units, and the
duty rooms of the Gestapo, in memory of the fate of
the thousands of Poles interrogated and inhumanly
treated by the Nazis. The exhibition is only open to
persons over 14 years of age.
Le Musée de la Lutte et du Martyr dans la rue Al.
Szucha se trouve au sous-sol de l’ancien siège de
la gestapo, qui abrite actuellement le Ministère de
l’Éducation Nationale. L’élément le plus précieux
de l’exposition sont les halls conservés quasiment
à l’état original, les 4 cellules collectives appelées
«les tramways», 10 cellules d’isolement et le local
de l’agent de service de la Gestapo où se déroulaient
les interrogatoires. Les films visualisés et une
présentation multimédias soulignent l’horreur de ce
lieu. Admission : > 14 ans.
Das Museum des Kampfes und Märtyrertums
in der Al. Szucha befindet sich in den Kellern
des ehemaligen Gestapositzes, in dem heute
das Bildungsministerium seinen Sitz hat. Den
wertvollsten Teil der Ausstellung bilden die fast
unversehrten Korridore, die 4 „Straßenbahnen“
genannten Sammelzellen, 10 Einzelzellen und das
Zimmer des diensthabenden Gestapobeamten, in
dem die Verhöre stattfanden. Der Besucher wird
von Filmmaterial und einer Multimediavorführung
begleitet, die die Grauen dieses Ortes unterstreichen.
Die Ausstellung ist nur für Personen über 14 Jahren
freigegeben.
MAUZOLEUM
WALKI I MĘCZEŃSTWA
Al. Szucha 25
tel.: (+48 22) 629 49 19
www.muzeumniepodleglosci.art.pl
śr.: 9.00–17.00
czw.: 9.00–16.00
pt.: 10.00–17.00
sb.: 9.00–16.00
nd.: 10.00–16.00
Warszawa
27
bilet ulgowy
ulgowy
bilet
reduced ticket
ticket
reduced
MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA
www.chopin.nifc.pl
MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA
ul. Okólnik 1
www.chopin.nifc.pl,
[email protected]
28
Warszawa
Muzeum Fryderyka Chopina jest zamknięte do
1 marca 2010 roku z powodu prac renowacyjnych.
PL
The Fryderik Chopin Museum is closed for renovation
until 1st of March 2010.
EN
Le Musée Frédéric Chopin est fermé jusqu’au
1er mars 2010 pour rénovation.
F
Das Fryderyk-Chopin-Museum ist bis zum 1. März
2010 wegen Renovierungsarbeiten geschlossen.
D
SALONIK CHOPINÓW
bilet ulgowy
reduced ticket
www.chopin.nifc.pl
PL
EN
F
D
Salonik Chopinów (oddział Muzeum Fryderyka
Chopina) jest odtworzoną na podstawie rysunku
polskiego malarza Antoniego Kolberga częścią
ostatniego warszawskiego mieszkania Fryderyka,
wynajętego przez Chopinów w lewym skrzydle Pałacu
Czapskich-Krasińskich, w którym kompozytor spędził
3 lata przed swoim wyjazdem z Polski. W mieszkaniu
podczas słynnych „czwartków” gromadzili się licznie
artyści, uczeni i młodzież, tutaj odbywały się próby
z muzykami orkiestrowymi oraz koncerty, na których
młody kompozytor prezentował swe dzieła.
The Chopin Family Drawing-Room (a branch of the
Fryderyk Chopin Museum) is part of Fryderyk’s last
Warsaw apartment, rented by the Chopins in the left
wing of Czapski-Krasiński Palace, reconstructed from
a drawing by the Polish artist Antoni Kolberg. This
apartment, where the composer spent three years
before his departure from Poland, hosted famous
‘Thursdays’, which attracted numerous artists,
scholars and young people, and also rehearsals
with orchestra musicians and concerts in which the
young composer presented his works.
Le Salon des Chopin (une filiale du Musée de Frederic
Chopin) constitue une partie de l’appartement de
Frederic à Varsovie, reconstruite selon un dessin du
peintre polonais Antoni Kolberg. Cet appartement
était loué par les Chopin dans l’aile gauche du Palais
Czapski-Krasiński, et c’est là que le compositeur a
passé les 3 dernières années avant son départ de la
Pologne. Dans l’appartement, au cours des „jeudis”
célèbres, s’assamblaient des artistes, des savants et
des jeunes personnes en grand nombre, ici avaient
lieu des répétitions de musiciens d’orchestre et des
concerts, au cours desquels le jeune compositeur
présentait ses œuvres.
Der Salon der Familie Chopin (Abteilung des
Fryderyk-Chopin-Museums) ist ein anhand einer
Zeichnung des polnischen Malers Antoni Kolberg
rekonstruierter Raum der letzten Warschauer
Wohnung von Fryderyk Chopin. Die Chopins
mieteten diese Wohnung im linken Seitenflügel des
Czapski-Krasiński-Palais, wo Fryderyk die letzten drei
Jahre vor seiner Ausreise aus Polen verbrachte. An
den berühmten „Donnerstagen“ versammelten sich
in dieser Wohnung zahlreiche, bekannte Künstler,
Wissenschaftler und junge Leute. Hier fanden
Proben mit Orchestermusikern und Konzerte statt,
bei denen Chopin seine Werke präsentierte.
SALONIK CHOPINÓW
ul. Krakowskie Przedmieście 5,
Academy of Fine Arts, second floor,
tel.: (+48 22) 320 02 75
www.chopin.nifc.pl,
[email protected]
pn.–pt.: 10.00–18.00
– w środy wstęp wolny
Warszawa
29
bilet ulgowy
ulgowy
bilet
reduced ticket
ticket
reduced
ŻELAZOWA WOLA
www.chopin.nifc.pl
W odległości 54 km od Warszawy, w Żelazowej Woli,
znajduje się drugi oddział Muzeum, Dom Urodzenia
Fryderyka Chopina. Dwukrotnie rekonstruowany
dworek, położony w pięknym parku, wyposażony jest
w meble, tkaniny dekoracyjne, obrazy, instrumenty
muzyczne i inne sprzęty pochodzące z epoki, w której
żyli Chopinowie. W sezonie letnim odbywają się tu
recitale chopinowskie.
54 km from Warsaw, in Żelazowa Wola, is another
branch of the Museum, the Birthplace of Fryderyk
Chopin. The twice reconstructed manor house,
located in beautiful parklands is decorated with
furniture, hangings, paintings, musical instruments
and other items from the time in which the Chopins
lived here. In summer there are Chopin recitals.
À 54 km de Varsovie, à Żelazowa Wola, se trouve
la deuxième section du Musée, la maison natale
de Frederic Chopin. Le manoir, reconstruit à deux
reprises, est situé dans un beau parc, il contient des
meubles, des tissus décoratifs, des tableaux, des
instruments de musique et d’autres objets originaires
de l’époque à laquelle vivaient les Chopin. En été, on
y donne des récitals de musique de Chopin.
In Żelazowa Wola, 54 km von Warschau, befindet
sich der zweite Teil des Museums, nämlich
das Geburtshaus von Fryderyk Chopin. Das in
einem wunderschönen Park gelegene, zweimal
wiederaufgebaute Gutshaus ist mit Möbeln,
dekorativen Stoffen, Bildern, Musikinstrumenten und
anderen Gegenständen der Epoche ausgestattet. In
der Sommersaison finden hier Chopinrecitals statt.
ŻELAZOWA WOLA
Żelazowa Wola, 96-500 Sochaczew,
tel.: (+48 46) 863 33 00
fax: (+48 46) 863 40 76
www.nifc.pl, [email protected]
0
Warszawa
PL
EN
F
D
ZAMEK KRÓLEWSKI
bilet ulgowy
reduced ticket
www.zamek-krolewski.art.pl
PL
EN
F
D
Zamek Królewski w Warszawie – dawna rezydencja
królów Polski i siedziba sejmu, rozbudowywany
od XIV do XVIIIw. Zniszczony w latach 1939 -45,
restaurowany w latach 1971 – 1984. Obecnie pełni
funkcję muzeum wnętrz. Apartamenty ostatniego
króla – Stanisława Augusta (1764- 1795) oddają
atmosferę epoki i artystyczny smak władcy. Uwagę
znawców malarstwa zwraca Sala Canaletta, której
ściany zdobią obrazy mistrza. Posiadacze karty mają
prawo do zakupu biletu ulgowego.
Royal Castle in Warsaw – once the residence of the
Polish kings and seat of the Parliament, constructed
between the fourteenth and eighteenth centuries,
damaged in the years 1939-45, restored in the years
1971-84. Currently the entire interior functions as
a museum. The apartments of the last of the kings
– Stanisław August (1764-1795) is redolent of the
atmosphere of that era and the artistic tastes of
the ruling classes. Connoisseurs of painting will be
drawn to the Canaletto Room, where the walls are
resplendent with the works of the master painter.
Card-holders have the right to purchase discount
tickets.
Le Château Royal de Varsovie, ancienne résidence
des rois de Pologne et siège de la Diète, agrandi
successivement du XIVe au XVIIIe siècle, détruit dans
les années 1939-1945 et reconstruit dans les années
1971-1984, est actuellement un musée d’intérieurs.
Les appartements du dernier roi, Stanislas Auguste
(1764 -1795), reflètent l’ambiance de l’époque et les
goûts artistiques du dernier souverain. Les amateurs
de peinture seront séduits par la Salle de Canaletto
qui est décorée avec des tableaux de ce maître. Les
détenteurs de la Carte de touriste bénéficient d’une
réduction du prix d’entrée.
Das Königsschloss in Warschau, die ehemalige Residenz polnischer Könige und Sitz des Parlaments
(Sejm), ist vom 14. bis 18. Jahrhundert stets ausgebaut worden. Nach seiner Zerstörung in den Jahren
1939-45 wurde es 1971-84 wiederaufgebaut. Heute
sind die Innenräume des Schlosses zu besichtigen.
Die Appartements des letzten Königs Stanislaus
August Poniatowski (1764-1795) geben die Atmosphäre der Epoche und den guten Kunstgeschmack
des Herrschers wieder. Von besonderem Interesse
für Malereiliebhaber ist der Canaletto-Saal, dessen
Wände mit Bildern des Meisters geschmückt sind.
Inhaber des Touristenpasses haben Anspruch auf
ermäßigten Eintritt.
ZAMEK KRÓLEWSKI
Plac Zamkowy 4
tel.: (+48 22) 65 72 170,
fax: (+48 22) 635 72 60,
(+48 22) 635 04 98
www.zamek-krolewski.art.pl
[email protected]
nd., pn.: 11.00–18.00
wt.–sb.: 10.00–18.00
Warszawa
1
50%
MUZEUM NARODOWE
www.mnw.art.pl
Muzeum Narodowe w Warszawie to największe muzeum sztuki w Polsce. Gromadzone od ponad 140
lat zbiory liczą obecnie blisko milion obiektów malarstwa, rzeźby, grafik, rysunków, numizmatów, przedmiotów sztuki użytkowej. Część prezentowana jest
publiczności w galeriach stałych: Sztuki Starożytnej,
Galerii Sztuki Wschodniochrześcijańskiej - Faras, Galerii Sztuki Średniowiecznej, Galerii Malarstwa Polskiego, Galerii Malarstwa Europejskiego, Galerii
Sztuki Polskiej XX w., Galerii Sztuki Zdobniczej oraz
na wielu wystawach czasowych.
The National Museum in Warsaw is the biggest
museum of art in Poland. Gathered for over 140
years, its collections currently comprise almost one
million pieces of painting, sculpture, graphic art,
drawings, antique coins and applied art objects. The
collections are displayed at permanent exhibitions
in various galleries: Ancient Art Gallery, Art of
Eastern Christianity – Faras Gallery, Medieval Art
Gallery, Gallery of Polish Painting, Gallery of European
Painting, Polish 20th-century Art Gallery, Gallery
of Decorative Arts as well as at many temporary
exhibitions.
Le Musée National à Varsovie est le plus grand musée
d’art en Pologne. Les collections rassemblées depuis
plus de 140 ans comptent aujourd’hui environ un
million de peintures, sculptures, gravures, dessins,
pièces numismatiques, et œuvres d’arts appliqués.
Une partie de ces œuvres est présentée dans les
galeries permanentes: la galerie d’art antique, la
galerie d’art du christianisme oriental (Faras), la
galerie d’art moyenâgeux, la galerie de peinture
polonaise, la galerie de peinture européenne, la
galerie d’art polonais du xxe siècle, la galerie d’art
décoratif, ainsi que dans de nombreuses expositions
temporaires.
MUZEUM NARODOWE
www.mnw.art.pl
wt., śr.: 10.00–16.00
czw., pt.: 10.00–19.00
sb., nd.: 10.00–17.00
W poniedziałek muzeum jest nieczynne
Kasy kończą sprzedaż biletów na
45 minut przed zamknięciem muzeum.
2
Warszawa
Das Nationalmuseum in Warschau ist das größte
Kunstmuseum in Polen. Die seit über 140 Jahren
angesammelten Kunstwerke bilden derzeit eine
Sammlung von knapp 1 Mio. Gegenständen aus der
Malerei, der Bildhauerei, der Grafik, der Zeichenkunst, der Numismatik und der Gebrauchskunst. Ein
Teil davon wird den Besuchern in Dauerausstellungen wie der Galerie der antiken Kunst, der Galerie
der ostchristlichen Kunst – Faras, der Galerie der
mittelalterlichen Kunst, der Galerie der polnischen
Malerei, der Galerie der europäischen Malerei, der
Galerie der polnischen Kunst des 20. Jahrhunderts,
der Galerie der Ornamentik sowie in vielen Sonderausstellungen präsentiert.
PL
EN
F
D
50%
MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI
www.muzeumsportu.waw.pl
PL
EN
F
D
Ekspozycja stała „Dzieje sportu polskiego i olimpizmu”.
Ekspozycja ukazuje dzieje sportu od Antycznej Grecji,
poprzez narodziny nowożytnych igrzysk olimpijskich
(XIX w.), początki sportu polskiego (XIX/XX w.) oraz
współczesne sukcesy Polaków na arenach świata. Na
ok. 1000 m² Centrum Olimpijskiego zebrano ponad
3000 eksponatów i prawie 600 zdjęć związanych ze
sportem i turystyką. Na ekspozycji przedstawionych
zostało 37 dyscyplin sportu, pokazanych poprzez
nagrody, dokumenty, stroje i sprzęt sportowy.
Permanent exhibition „History of the Polish sports
and Olympic movement”. This exhibition presents
the history of sports starting from the ancient
Greece, through birth of contemporary Olympic
Games (XIX c.), the beginnings of the Polish sports
(XIX/XX c.) and recent success of Poles on the
arenas of the world.
The area of the Olympic Centre (app. 1000 m²)
accommodates more than 3000 exhibits and almost
600 pictures related to sports and tourism. Exhibition
presents 37 sport categories, demonstrated by
prizes, documents, clothes and sports equipment..
L’exposition permanente „Histoire du sport et
olympisme polonais” présente l’histoire du sport
depuis la Grèce antique, par la naissance des Jeux
olympiques modernes (XIXe siècle), les débuts
du sport polonais (XIXe et XXe siècles), jusqu’aux
succès contemporains remportés par les Polonais
dans les arènes du monde entier. Sur environ
1000 m2 du Centre Olympique on a assemblé plus
de 3000 objets et près de 600 photographies liés
au sport et au tourisme. L’exposition présente 37
sports par l’intermédiaire de trophées, documents,
costumes et matériels.
Die Dauerausstellung „Geschichte des polnischen
Sports und Olympismus“ präsentiert die Sportgeschichte seit der Zeit des altertümlichen Griechenlands, über die Geburt der neuzeitigen Olympischen
Spiele (19. Jh.), die Anfänge des polnischen Sports
(19./20. Jh.) sowie die heutigen Erfolge der polnischen Sportler in den Sportarenen der ganzen Welt.
Auf einer Fläche von ca. 1000 m² wurden im Olympischen Zentrum über 3000 Ausstellungsstücke
und fast 600 Fotos gesammelt, die mit dem Sport
und der Touristik verbunden sind. Die Ausstellung
präsentiert 37 Sportdisziplinen, die anhand von Auszeichnungen, Dokumenten, Kleidung und Sportgeräten illustriert werden.
MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
[email protected]
www.muzeumsportu.waw.pl
wt.–nd.: 10.00–17.00
Zgłaszanie wycieczek:
Dział Naukowo-Oświatowy
tel./fax: (+48 22) 56 03 786
Warszawa
MUZEUM KOLEKCJI
JANA PAWŁA II
20%
www.muzeummalarstwa.pl
Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie
powstało w 1989r. w oparciu o kolekcję sztuki
zachodnioeuropejskiej liczącą 460 obrazów i rzeźb
od XIV do XX wieku. Ekspozycję zbiorów stanowi
sześć kolekcji: Biblia i Święci, Mitologia i Alegoria,
Portrei i Autoportret, Martwa Natura i Pejzaż,
Matka i Dziecko, Impresjonizm. W muzeum znajdują
się dzieła mistrzów i uczniów takich jak: Durer,
Pontormo, Velazquez, Sisley, Corot, Van Gogh i inni.
Obrazy z Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II biorą
udział w różnych wystawach zagranicznych.
The John Paul II Museum of Art’s Collection was
established in Warsaw in 1989 on the basis of a
collection of west European art with 460 paintings
and sculptures from the centuries 14.-20. The
exposition consists of 6 thematic collections: The
Bible and the Saints, Mythology and Allegory,
Portrait and Auto portrait, Still Life and Landscape,
Mother and Child, Impressionism. There are also
works of masters and disciples like Dürer, Pontormo,
Velazquez, Sisley, Corot, Van Gogh and others
museum. Paintings of the John Paul II Collection
participate in different foreign exhibitions.
Le Musée Collection Jean Paul II fût fondé en 1989 à
Varsovie, basé sur une collection de l’art de l’Europe
de l’ouest comptant 460 tableaux et sculptures du
XIVe au Xxe siècle. L’exposition se compose de 6
collections thématiques: La bible et les Saints,
Mythologie et allégorie, Portrait et autoportrait,
Nature morte et paysage, Mère et enfant,
Impressionnisme. Le musée présente également
des oeuvres de maîtres et disciples comme Dürer,
Pontormo, Vélasquez, Sisley, Corot, Van Gogh et
autres. Les tableaux de la collection Jean Paul II
participent à des diverses exhibitions à l’étranger.
MUZEUM KOLEKCJI
JANA PAWŁA II
Plac Bankowy 1
(wejście od ul. Elektoralnej)
tel.: (48 22) 620 27 25, 620 21 81
fax: (48 22) 620 09 91
www.muzeummalarstwa.pl
4
Warszawa
Das Museum der Johannes Paul II.-Gemäldesammlung
in Warschau wurde 1989 gegründet. Die Grundlage
dafür bildete eine westeuropäische Kunstsammlung
mit 460 Bildern und Skulpturen aus dem 14. bis 20.
Jahrhundert. Die Ausstellung umfasst 6 thematische
Sammlungen: Die Bibel und die Heiligen, Mythologie
und Allegorie, Porträt und Selbstporträt, Stillleben
und Landschaft, Mutter und Kind, Impressionismus.
Im Museum befinden sich ebenfalls Werke von
Meistern und Schülern wie Dürer, Pontormo,
Velazquez, Sisley, Corot, Van Gogh und anderen.
Die Bilder der Johannes Paul II.-Gemäldesammlung
nehmen an verschiedenen Ausstellungen im
Ausland teil.
PL
EN
F
D
gratis
MUZEUM ETNOGRAFICZNE
www.pme.art.pl
PL
EN
F
D
Muzeum zostało założone w 1888 roku i jest
najstarszą tego typu instytucją w Polsce. Muzeum
gromadzi zbiory z zakresu polskiej, europejskiej
i pozaeuropejskiej kultury ludowej. Obecne, wraz za
depozytami, posiada ponad 76 116 obiektów, w tym
54 096 stanowią zbiór polski i europejski, a około
22 020 pozaeuropejski. Kolekcję polską obrazują
zabytki reprezentatywne dla najważniejszych
dziedzin polskiej kultury ludowej: gospodarki
i rzemiosła, folkloru, ubiorów i tkanin, rzeźby dawnej
i współczesnej oraz sztuki naiwnej.
The State Ethnographical Museum in Warsaw
was established in 1888 and is among the oldest
institutions of its kind in Poland. The museum has
assembled a collection of exhibits representing the
folk culture of Poland, Europe and other continents.
Presently the collection (together with the items in
deposit) holds 76 116 objects, 54 096 of which are
in Polish and European collections and approximately
22 020 items are in non-European collections. The
Polish collection consists of items illustrating most
important fields of Polish folk culture; folk economy
and handicraft objects; folklore; decorative and
everyday use fabrics and collection of art.
Le Musée National d’Ethnographie à Varsovie fut créé
en 1888 et représente la plus ancienne institution
de ce genre en Pologne. Le Musée rassemble des
collections d’objets de la culture populaire polonaise,
européenne et extra-européenne. Il possède
actuellement plus de 76 116 objets, y compris
les dépôts, dont 54 096 composent la collection
polonaise et européenne, tandis qu’environ 22
020 viennent de l’extérieur du Vieux Continent.
La collection polonaise contient des souvenirs
représentatifs des domaines les plus importants
de la culture populaire polonaise: l’économie et
l’artisanat, le folklore, la sculpture ancienne et
contemporaine et, enfin, l’art naïf.
Das Staatliche Museum für Ethnografie in Warschau
wurde im Jahre 1888 gegründet und ist das
älteste seiner Art in Polen. Das Museum sammelt
Gegenstände der polnischen, europäischen und
außereuropäischen Volkskultur. Gegenwärtig besitzt
das Museum, einschließlich der Lagerbestände,
über 76.116 Objekte, davon bilden 54.096 die
polnische und europäische Sammlung und zirka
22.020 die außereuropäische Sammlung. Die
polnische Kollektion besteht aus historischen
Gegenständen, die die wichtigsten Bereiche der
polnischen Volkskunst repräsentieren: Wirtschaft
und Handwerk, Folklore, alte und zeitgenössische
Skulpturen sowie naive Kunst.
PAŃSTWOWE MUZEUM
ETNOGRAFICZNE W WARSZAWIE
ul. Kredytowa 1
tel.: (+48 22) 827 76 41
fax: (+48 22) 827 66 69
email: [email protected]
pn.: nieczynne
wt., cz., pt.: 9.00–16.00
śr.:
11.00–18.00
so.–nd.:
10.00–17.00
Warszawa
5
bilet ulgowy/reduced ticket – 2 PLN
bilet normalny/normal ticket – 3 PLN
MUZEUM
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
www.1944.pl
Muzeum zostało otwarte w 60. rocznicę wybuchu
walk o Warszawę, jest wyrazem hołdu warszawiaków
wobec tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę i jej
stolicę. Ekspozycja przedstawia walkę i codzienność
Powstania Warszawskiego na tle okupacyjnej grozy,
poprzez ukazanie złożonej sytuacji międzynarodowej,
aż po powojenny terror komunistyczny i losy Powstańców w PRL. Na powierzchni ponad 3000 m2, z pomocą 800 eksponatów, blisko 1500 fotografii, filmów
i dźwięku przedstawiono historię dni poprzedzających
wybuch Powstania oraz kolejne jego fazy, aż po wyjście Powstańców z Warszawy i ich dalsze losy. M
The Warsaw Rising Museum, opened on the 60th
anniversary of the outbreak of fighting in Warsaw. The
Museum is a tribute of Warsaw’s residents to those
who fought and died for independent Poland and its
free capital. Exhibitions show the armed struggle
and everyday life during the Rising and terror of the
occupation years. Much attention is devoted to the
complexity of the international situation at the time
of the Rising, the post-war years of the Communist
regime. More than 3000 m2, 800 exhibition items,
approximately 1500 photographs, films and sound
recordings have been engaged to tell the history of
the Warsaw Rising.
Le Musée de l’Insurrection de Varsovie est
l’expression de l’hommage des Varsoviens pour
ceux qui ont lutté et péri pour la libre Pologne
et sa capitale. L’exposition présente la lutte et
le quotidien de l’Insurrection de Varsovie, sur le
fond des horreurs de l’occupation, en montrant la
situation internationale complexe, jusqu’à la terreur
communiste de l’après-guerre. Sur une surface de
plus de 3000 m2, à l’aide de 800 objets exposés, d’à
peu près 1500 photos, de films et sons, on présente
l’histoire des jours précédant l’éclat de l’Insurrection,
ainsi que ses phases successives, jusqu’à la sortie
des Insurgés de la ville de Varsovie, et leurs vies
d’après.
MUZEUM POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO
ul. Grzybowska 79
(wejście od ul. Przyokopowej)
tel.: (48 22) 539 79 05, 022 539 79 06
fax: (48 22) 539 79 24
www.1944.pl, e-mail:[email protected]
Dni i godziny otwarcia Muzeum:
czw.:
8.00–20.00
pn., śr., pt.: 8.00–18.00
sb., nd.: 10.00–18.00
We wtorki Muzeum jest nieczynne.
6
Warszawa
Das Museum des Warschauer Aufstands ist all
denen gewidmet, die für ein freies Polen und seine
Hauptstadt gekämpft haben und dabei umgekommen
sind. Vor dem Hintergrund der Grauen der Besatzung
erzählt die Ausstellung von den Kampfhandlungen
und vom alltäglichen Leben während des Aufstands,
vom Terror der Kommunisten nach dem Krieg. Auf
einer Gesamtfläche von über 3000 m2 zeigen wir
anhand von 800 Ausstellungsstücken, ca. 1500
Fotos und Filmen sowie akustischen Mitteln die Tage
vor dem Aufstand, die Phasen des Aufstands selbst
und das Ende, als die Aufständischen Warschau
verlassen mussten.
PL
EN
F
D
MUZEUM ŁOWIECTWA
I JEŹDZIECTWA
50%
www.muzeum.warszawa.pl
PL
EN
F
D
Muzeum mieści się w dwóch zabytkowych obiektach
– Koszarach Kantonistów i Stajni Kubickiego – na terenie Łazienek Królewskich. Ekspozycje stałe: Polski
salon myśliwski XIX/XX w. (Koszary Kantonistów);
W polu i kniei – fauna polska (Koszary Kantonistów);
Oko w oko – kolekcja egzotyczna (Koszary Kantonistów); Powozownia im. Zbigniewa Prus-Niewiadomskiego (Stajnia Kubickiego). Muzeum organizuje
wystawy czasowe tematycznie związane ze swoim profilem; prowadzi też szeroką działalność edukacyjną, oferując niebanalne lekcje przedszkolakom
i uczniom wszystkich typów szkół.
The Museum of Hunting and Horsemanship
is housed in two antique buildings – Koszary
Kantonistów („Cantonists’ Barracks”) and Stajnia
Kubickiego („Kubicki Stables”) – in the Łazienki
Królewskie Park. Permanent exhibitions: Polish
Hunting Room at the turn of the 19th century; In the
Fields and in the Woods – polish fauna; Eye to eye
– exotic collection; Zbigniew Prus-Niewiadomski
Carriage House. The Museum organises temporary
exhibitions thematically related to its profile and
conducts a broad range of educational activities,
offering original lessons for pre-school children and
students of all types of schools.
Le Musée de la Chasse et de l’Equitation est
situé dans deux établissements du parc Łazienki
Królewskie: l’ancienne Caserne des Cantonistes
et l’Écurie de Kubicki. Expositions permanentes:
Le salon polonais de chasse du XIXe/XXe siècle;
Dans les champs et dans la forêt – une collection
de la faune polonaise; Face à face – une collection
exotique; La remise des voitures à chevaux de
Zbigniew Prus-Niewiadomski. Le Musée organise
des expositions temporaires et propose une grande
variété d’activités éducatives et de leçons pour
les enfants des écoles maternelles, primaires et
secondaires ansi que pour les étudiants.
Das Jagd- und Reitereimuseum ist in zwei
historischen Gebäuden, der Kaserne der Kantonisten
und den Kubicki-Stallungen auf dem Gelände
der Königlichen Palais- und Parkanlage Łazienki
untergebracht. Die Dauerausstellungen umfassen:
ein polnisches Jagdzimmer des 19. und 20.
Jahrhunderts; „In Feld und Wald“ – die polnische
Fauna; „Auge in Auge“ – eine exotische Sammlung;
den Zbigniew Prus-Niewiadomski-Wagenschuppen.
Das Jagd- und Reitereimuseum veranstaltet auch
mindestend vorübergehende Ausstellungen, die
thematisch mit seinem Profil verbunden sind, es
verfolgt eine breite Bildungstätigkeit und bietet
Vorschulkindern und Schülern aller Schultypen einen
nicht alltäglichen Unterricht.
MUZEUM ŁOWIECTWA
I JEŹDZIECTWA
ul. Szwoleżerów 9
tel.: (48 22) 522 66 30
fax: (48 22) 628 46 99
www.muzeum.warszawa.pl
Okres wiosenno-letni (15.IV – 30.IX):
wt., śr., pt.: 10.00–16.00
czw.:
10.00–15.00
sb., nd.:
10.00–17.00
Okres jesienno-zimowy (1.X–14.IV):
śr.–nd.:
10.00–15.00
Warszawa
7
bilet ulgowy
ulgowy
bilet
reduced ticket
ticket
reduced
PAŁAC KULTURY I NAUKI
www.pkin.pl
Pałac Kultury i Nauki to wyznaczający centrum
Warszawy, najwyższy i najbardziej znany budynek
w Polsce. Został zbudowany w 1955 roku. Z uwagi
na swój niepowtarzalny, socrealistyczny styl
architektury od 2007 roku Pałac jest zarejestrowany
jako najmłodszy zabytek Warszawy. Zapraszamy do
zwiedzenia miejsc dostępnych dla turystów (taras
widokowy, teatry, muzea, wystawy), których wnętrza
zdobione kryształowymi żyrandolami, marmurami
i klasycznymi kolumnami tworzą niepowtarzalną
atmosferę i niespotykany urok miasta Stołecznego
Warszawy.
The Palace of Culture and Science is the tallest and
best-known building in Poland, marking the center
of Warsaw. It was built in 1955. In 2007, owing
to its unique socialist-realist architectural style,
the Palace became Warsaw’s youngest registered
monument. Come and visit the parts of the building
which are open to visitors (observation deck,
theaters, museums, exhibitions), where the interiors
– decorated with marble, crystal chandeliers
and classical columns – create an unforgettable
atmosphere and reflect the unique charm of the
capital city of Warsaw.
Le Palais de la Culture et des Sciences, le bâtiment
le plus haut de Varsovie, marque son centre et
est le plus connu en Pologne. Il fut construit en
1955. Grâce à son style architectural du réalisme
socialiste unique, il a été enregistré en 2007 comme
le monument le plus jeune de Varsovie. Nous vous
invitons à visiter les lieux accessibles aux touristes
(la terrasse panoramique, les théâtres, les musées,
les expositions) dont l’intérieur décoré de lustres en
cristal, de marbre et de colonnes classiques créent
une ambiance exceptionnelle et reflètent le charme
unique de Varsovie.
PAŁAC KULTURY I NAUKI
Plac Defilad 1
tel. (+48 22) 656-76-00
fax (+48 22) 656-68-87
e-mail: [email protected]
www.pkin.pl
8
Warszawa
Der Palast der Kultur und Wissenschaft bildet das
Zentrum von Warschau und ist das höchste und
bekannteste Gebäude in Polen. Er wurde im Jahre
1995 gebaut. Im Hinblick auf seinen einzigartigen
Architekturstil des sozialistischen Realismus ist der
Palast seit 2007 als jüngstes Denkmal von Warschau
registriert. Wir laden ein zur Besichtigung der für die
Touristen zugänglichen Bereiche (Aussichtsterrasse,
Theater, Museen, Ausstellungen), deren Innenräume
mit kristallenen Kronleuchtern, Marmor und
klassischen Säulen geschmückt sind. Sie vermitteln
eine einzigartige Atmosphäre und den einmaligen
Zauber der Hauptstadt Warschau.
PL
EN
F
D
Galeria Zachęta
40
Galeria Schody
41
Galeria Sztuki
Katarzyny Napiórkowskiej
42
KLITKA
43
Centrum Sztuki Współczesnej
44
ARTtu
45
Galerie
Galleries
Galeries d’art
Galerien
Warszawa
39
bilet ulgowy
10%
reduced ticket
ZACHĘTA
www.zacheta.art.pl
Zachęta, jeden z najstarszych salonów wystawowych, jest największą i najbardziej prestiżową galerią sztuki współczesnej w Polsce. Prezentujemy
prace wybitnych artystów polskich i zagranicznych,
problemowe wystawy zbiorowe oraz prace młodych artystów. W ramach programu edukacyjnego
organizujemy projekcje, wykłady i dyskusje, pokazy
filmów i koncerty. Filią Zachęty jest galeria Kordegarda, mieszcząca się przy Krakowskim Przedmieściu
15/17. Posiadacze Karty maja prawo do zakupu biletu ulgowego.
Zachęta, one of the oldest exhibition halls is the
largest and most prestigious of the contemporary art
galleries in Poland. We show the work of the best
Polish and international artists, group and selected
one-person exhibitions (we promote young artists).
In the frame of the gallery’s educational program we
organize lectures, seminars and discussions, film
screenings and concerts. Zachęta has also a branch
gallery, Kordegarda on Krakowskie Przedmieście
15/17. Cardholders are entitled to purchase discount
tickets.
La Zachęta, l’un des plus anciens salons d’exposition
en Pologne, est aussi la galerie d’art moderne la
plus prestigieuse en Pologne. Nous présentons des
oeuvres d’artistes polonais ou étrangers célèbres,
des expositions thématiques et, dans le Petit Salon,
des oeuvres de jeunes artistes. Dans le cadre
de notre programme éducatif, nous organisons
des exposés et des discussions, des projections
cinématographiques et des concerts. La galerie
Kordegarda, située rue Krakowskie Przedmieście,
est une filiale de la Zacheta. Sur présentation de
votre carte de touriste vous bénéficierez d’une
réduction du prix d’entrée.
ZACHĘTA
Pl. Małachowskiego 3
tel.: (+48 22) 827 58 54
fax: (+48 22) 827 78 86
www.zacheta.art.pl
[email protected]
cz.–nd.: 12.00–20.00
40
Warszawa
Zachęta, einer der ältesten polnischen Ausstellungssalons, ist die größte und zugleich die renommierteste Galerie zeitgenössischer Kunst in Polen. Wir
präsentieren Werke hervorragender polnischer und
ausländischer Künstler, themenbezogene Sammelausstellungen und, im Kleinen Salon, Werke junger
Künstler. Im Rahmen unseres Bildungsprogramms
organisieren wir Projektionen, Vorträge und Diskussionen, Filmvorführungen und Konzerte. Die Galerie
Kordegarda an der KrakowskiePrzedmieście-Allee ist
eine Filiale der Zachęta. Inhaber des Touristenpasses
haben Anspruch auf ermäßigten Eintritt.
PL
EN
F
D
10%
GALERIA SCHODY
www.galeriaschody.pl
PL
EN
F
D
Galeria sztuki współczesnej „Schody”, niewielka i ukryta w jednej z bram warszawskiej ulicy Nowy Świat, pełna jest uroku i szczególnego klimatu.
Program galerii obejmuje wystawy twórców cenionych ze względu na ich pozycję artystyczną i dorobek twórczy, jak również obiecujących artystów młodego pokolenia, dla których galeria z chęcią otwiera
swoją przestrzeń wystawienniczą.
Głównym zamierzeniem galerii jest, by nasi goście mieli
możliwość obcowania ze sztuką współczesną. Staramy
się zainteresować publiczność nowymi projektami wystawienniczymi, polskimi jak i zagranicznymi.
„Schody” („Stairs”) gallery of contemporary art is small
and located in one of the gate of Warsaw’s Nowy Swiat
Street. It is full of charm and has a unique atmosphere.
The galleries program contains exhibits by well known
artists, praised for their art, as well as young and
promising ones, which are always welcome in our
gallery.
The galleries main aim is to let our guests contemplate
contemporary art. We try to interest our guests with
new projects, Polish ones and those from abroad.
La petite galerie d’art contemporain „Schody”, cachée
au fond d’une des portes donnant sur la rue Nowy
Swiat de Varsovie, est pleine de charme et offre une
ambiance toute particulière.
Le programme de la galerie comprend des expositions
d’artistes établis et reconnus pour leurs oeuvres, ainsi
que d’artistes émergeants de la jeune generation,
pour lesquels la galerie ouvre volontiers son espace
d’exposition.
Le but principal de la galerie est de donner à nos
visiteurs la possibilité de découvrir l’art contemporain.
Nous nous efforçons d’intéresser le public aux projets
d’exposition novateurs polonais ou étrangers.
Die kleine, hinter einem Tor in der Warschauer Nowy
Świat-Straße verborgene Galerie zeitgenössischer
Kunst “Schody” ist ausgesprochen reizvoll und hat eine
ganz besondere Atmosphäre. Das Galerieprogramm
umfasst sowohl Werke von geschätzten Künstlern mit
begründetem künstlerischen Renommee und Schaffen,
als auch Ausstellungen vielversprechender Künstler
der jungen Generation. Unser Hauptziel ist, den Gästen
den Umgang mit der zeitgenössischen Kunst zu
ermöglichen. Wir bemühen uns, die Besucher für neue
polnische und ausländische Ausstellungsprojekte zu
interessieren.
GALERIA SCHODY
ul. Nowy Świat 39
tel./fax: (+48 22) 828 89 43
[email protected]
[email protected]
pn.–pt.: 11.00–18.00
Warszawa
41
GALERIA SZTUKI
KATARZYNY NAPIÓRKOWSKIEJ
7%
10%
www.napiorkowska.pl
Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej jest jednym z
najważniejszych salonów sztuki współczesnej w Polsce. W usytuowanych w centrum Warszawy salonach ekspozycyjnych prezentowane jest malarstwo,
rzeźba, grafika i fotografia. Galerie Katarzyny Napiórkowskiej prezentują klasyków sztuki XX wieku oraz
artystów średniego i młodego pokolenia. Galeria pomaga w tworzeniu prywatnych kolekcji sztuki na najwyższym poziomie artystycznym.
The Gallery of Katarzyna Napiórkowska is one of
the major exhibition venues in Poland. Its exhibition
spaces are located in the center of Warsaw. The Gallery presents paintings, sculpture, engravings and
photography. It presents the works of the masters of
the XXth century as well as those of contemporary
artists. The Gallery’s ambition is also to promote the
young art. The Gallery offers assistance in creating
contemporary art collections.
La Galerie d’Art de Katarzyna Napiórkowska est un
des plus importants salons de l’art contemporain
en Pologne. Au centre de Varsovie, dans plusieurs
salons d’exposition, la Galerie de Katarzyna Napiórkowska présente des peintures, des sculptures,
des gravures et des photographies- des œuvres
d’auteurs classiques du XXe siècle ainsi que d’artistes de la jeune et moyenne génération. La Galerie
aide également à créer des collections d’art privées
au plus haut niveau artistique. Les Galeries sont
fermées les jours fériés (à Pâques, à Noël et le 1
janvier).
Die Kunstgalerie von Katarzyna Napiórkowska ist
einer der wichtigsten Salons der modernen Kunst
in Polen. In den Ausstellungssalons im Zentrum von
Warschau werden Malereien, Skulpturen, Grafiken
und Fotografien präsentiert. Die Kunstgalerie von
Katarzyna Napiórkowska präsentiert Klassiker der
Kunst des 20. Jahrhunderts, wie auch Künstler der
mittleren und jungen Generation. Die Galerie hilft
beim Anlegen privater Kunstsammlungen auf höchstem künstlerischem Niveau.
Art Gallery
of Katarzyna Napiórkowska
ul. Świętokrzyska 32
tel. (+48 22) 652 19 39
Pn.- Pt.: 11.00–19.00
Sob.: 11.00–15.00
www.napiorkowska.pl
42
Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 42/44, Hotel Bristol
tel. (+48 22) 55 11 853
codziennie 11.00-19.00
Viva l`arte. Art Gallery of Katarzyna Napiórkowska
Rynek Starego Miasta 19/21/21a
tel. (+48 22) 635 35 73
codziennie 11.00-20.00
Alter Ego. Art Gallery of Katarzyna Napiórkowska
ul. Puławska 17 ( Europlex)
tel.(+48 22) 851 98 04
Pon. - Sob.: 11.00 – 20.00, Nd.:16.00 – 20.00
PL
EN
F
D
ATELIER FOTOGRAFICZNE
KLITKA
5-10%
10%
www.klitka.com
PL
EN
F
D
Atelier Fotograficzne KLITKA znajduje się na
Pradze w jednej z najstarszych dzielnic Warszawy.
Naszą specjalnością są zdjęcia stylizowane na XIX
i początek XX wieku. Aby osiągnąć ten efekt robimy
zdjęcia w sepii i czarno-białe, stosujemy specjalne
oświetlenie przypominające dzieła dawnych malarzy.
Do dyspozycji mamy szafę sukien, kapeluszy, fraków,
meloników, cylindrów. Lubimy również zdjęcia
awangardowe. Ale najważniejsze, żeby się dobrze
bawić! Do Klitki można wpaść na herbatę i kawę,
a przy okazji pooglądać działa artystów, których tutaj
prezentujemy: malarstwo, grafikę, rzeźbę, biżuterię.
Kto chce może sobie zrobić przyjemność i dokonać
zakupu owych dzieł sztuki.
KLITKA, Photographic Studio and Gallery is situated in
Prague, one of the oldest districts of Warsaw. Klitka
specializes in photographs stylized to the 19th and
the beginning of the 20th century. The photographs
are made in sepia or black. In order to achieve
this effect we apply special lighting reminiscent of
antique art work. We have a wardrobe of dressing
up clothes with dresses, hats, tailed coats, top hats
and bowler hats. You may pop in for tea or coffee
and at the same time look at the works of art that
are being presented here: paintings, graphics,
sculpture and jewellery. You might be tempted to
buy something!
Le studio KLITKA se trouve à Praga, un des plus
vieux quartiers de Varsovie: Notre écialité sont
les photographies à la, manière des clichés de la
fin du XIXe et du début du XXe siècle. Les photos
sont tirées en sépia et en noir et blanc. La lumière
rappelle celle des vieilles peintures et les modèles
posent en costumes. Au studio KLITKA, vous pouvez
choisir une robe à crinoline, un haut-de-forme ou une
redingote. L’exposition comprend des peintures, des
scupltures, des bijous ou des oeuvres en céramique.
Tout en savourant un café ou un thé, vous pouvez
contempler les oeuvres exposées et méme vous
faire un plaisir et en acheter une.
Das Fotoatelier KLITKA befindet sich in Praga,
einem der ältesten Stadtteile Warschaus. Das
Atelier spezialisiert sich in Fotografien im Stil des
19. und des frühen 20. Jahrhunderts. Um den
gewünschten Effekt zu erzielen, machen wir vor
allem Sepia- und Schwarzweißfotos, wobei wir
eine spezielle Beleuchtung verwenden, die an die
Werke alter Maler erinnert. Gerne machen wir
auch avantgardistische Fotos. Im Klitka können
Sie einen Tee oder einen Kaffee trinken und sich
bei der Gelegenheit die künstlerischen Werke, die
wir hier ausstellen, betrachten: Gemälde, Grafiken,
Skulpturen und Schmuck.
KLITKA, Atelier Fotograficzne,
Galeria, Café
ul. Ząbkowska 12
22 618 83 43 ; 0 608 65 99 24
www.klitka.com
[email protected]
Mo-Fr: 11–19
Sat: 11–15
Warszawa
4
50%
10%
CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
www.csw.art.pl
CSW jest Narodową Instytucją Kultury promującą
sztukę współczesną. Jest postrzegane jako jeden
z najbardziej aktywnych ośrodków sztuki działających w Europie Środkowej i Wschodniej. Od 20 lat
jest miejscem tworzenia, prezentacji i dokumentacji
sztuki najnowszej we wszystkich jej przejawach.
CSW realizuje swe cele poprzez organizację wystaw,
prezentacje teatru wizualnego i sztuki performance,
koncerty muzyki współczesnej, pokazy filmów eksperymentalnych i sztuki video, spotkania autorskie,
wykłady, seminaria, warsztaty twórcze; a także poprzez zdarzenia artystyczne stojące na pograniczu
dyscyplin.
The Centre for Contemporary Art (CCA) is a National
Institute for Culture, which promotes contemporary
art, and is one of the most active art institutions in
Central and Eastern Europe. For 20 years, that CCA
has provided a place for creativity, presentation and
documentation of cutting edge art in all of its variety.
CCA implements its goals by organizing exhibitions,
visual theater and performance art, contemporary
music concerts, screenings of experimental films
and video art, Q&A’s with authors, lectures, seminars, creative workshops, as well as artistic events
at the intersections of various genres.
LE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN est une Institution Culturelle Nationale qui s’occupe de la
promotion de l’art contemporain. Le CAC est considéré comme l’un des centres d’art les plus actifs en
Europe centrale et orientale. Le CAC met en œuvre
ses objectifs par l’organisation d’expositions, des
présentations de théâtre visuel et d’art de la performance, des concerts de musique contemporaine,
des projections de films expérimentaux et d’art
vidéo, des rencontres avec des auteurs, des conférences, des séminaires, des ateliers de création; et
aussi par des événements artistiques se situant à la
frontière des disciplines.
CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
00-467 Warsaw, ul. Jazdów 2
tel. +48 (0)22 628 76 83, fax 628 95 50
Internet: http://csw.art.pl,
e-mail: [email protected]
Galleries open every day except Monday
from 11 a.m. to 7 p.m., until 9 p.m.
on Fridays
Information/Box Office:
tel. 022 628 12 71/73 ext.135,
[email protected]
44
Warszawa
Das ZENTRUM FÜR ZEITGENÖSSISCHE KUNST ist
eine nationale Kulturinstitution zur Förderung zeitgenössischer Kunst. Das Zentrum gilt als eines der aktivsten Kunstzentren in Mittel - und Osteuropa. Seit
20 Jahren ist das Zentrum ein Ort des Schaffens, der
Präsentation und Dokumentation der neuesten Kunst
in all ihren Ausdrucksformen. Das Zentrum realisiert
seine Ziele durch die Veranstaltung von Ausstellungen, die Präsentation von Theaterstücken und Performance-Kunst, Konzerte der modernen Musik, die
Vorführung von Experimentalfilmen und Videokunst,
Autorentreffen, Vorträge, Seminare und Kunstwerkstätten sowie durch künstlerische Ereignisse am
Rande der Disziplinen.
PL
EN
F
D
5-10%
10%
GALERIA “ARTTU”
www.artu.com.pl
PL
EN
F
D
Galeria “ARTTU” powstała w roku 2008 z inicjatywy
Pawła Korzeniewskiego.
Jego wieloletnie zainteresowanie sztuką a w szczególności malarstwem polskim i ukraińskim splotły
się w czasie z rozwojem współpracy kulturalnej
między obydwoma narodami.
Nadrzędną ideą ARTTU jest tworzenie zielonego
światła artystom polskim i ukraińskim dla zaistnienia ich sztuki na rynku europejskim.
„ARTTU” Gallery was established in 2008 from
Paweł Korzeniewski’s initiative.
His many years of interest in art and especially in the
Polish and the Ukrainian fine arts has intermingled in
time with development of the cultural development
between two nations.
ARTTU’s superior idea is to create a green light to
the Polish and the Ukrainian artists in order to their
wide presentation on the European market.
La galerie “Arttu” a été créée en 2008 grâce à une
iniciative de Pawel Korzeniewski. Son intérêt pour
à l’art, en particulier à l’art ukrainien et polonais
l’a mené également à développer la collaboration
culturelle entre les deux nations. L’idée fondamentale
de l’”Arttu” est de donner le feu vert aux artistes
polonais et ukrainiens pour fair exister leur art sur le
marché européen.
Die Galerie “ARTTU” wurde im Jahre 2008 auf
eine Initiative von Pawel Korzeniewski gegründet.
Sein langjähriges Kunstinteresse, vor allem für die
polnische und ukrainische Malerei hat sich mit der Zeit
mit der Entwicklung der kulturellen Zusammenarbeit
zwischen den beiden Nachbarländern verbunden.
Die übergeordnete Idee der Galerie ARTTU ist,
den polnischen und ukrainischen Künstlern für die
Präsenz ihrer Kunst auf dem europäischen Markt
“grünes Licht” zu gegen.
GALERIA SZTUKI „ARTTU”
ul. Ząbkowska 18
(wejście od Brzeskiej)
tel.: (+48) 22 215 25 81
e-mail: [email protected]
www.artu.com.pl
Mo-Fr: 11 AM–6 PM
Sa: 12 AM–4 PM
Warszawa
45
Noclegi
Tamka Hostel
47
Hotel DeSilva
48
Hotel Rapsodia
49
Hébergement
Rapsodia Camping nr 127
50
Rapsodia Dom Wycieczkowy
51
Übernachtungen
Hotel Aiport Okęcie
52
Dipservice Apartamenty Zgoda
53
Accommodation
Hotel Dipservice – Centrum Wilanów 54
46
Warszawa
Castle Inn
55
Hostel Oki Doki
56
Hotel Praski
57
Hotel Hetman
58
Hotel Reytan
59
START Hotel Portos *
60
START Hotel Felix**
61
START Hotel Aramis
62
START Hotel Atos
63
Hostel TO-TU
64
Hostel Służewiec
65
Hostel Helvetia
66
Majawa
67
Nathan’s Villa Hostel
68
Dizzy Daisy Hostel
69
15%
HOSTEL TAMKA
www.tamkahostel.pl
PL
EN
F
D
Hostel Tamka to jeden z najnowszych obiektów tego
typu w Warszawie. Tym co niewątpliwie wyróżnia
nas na tle innych hosteli jest wspaniała lokalizacja.
Budynek znajduje się tuż obok najbardziej znanych
ulic Warszawy – Nowego Światu i Krakowskiego
Przedmieścia. Oferujemy prywatne pokoje: 1-, 2-, 3, 4-osobowe do wyboru z łazienkami bądź bez oraz
pojedyncze miejsca w większych 6-, 8-osobowych.
Staramy się by zarówno typ pokoi jak i wyposażenie
naszego hostelu odpowiadało każdemu odwiedzającemu nas klientowi.
There’s no doubt that the Tamka hostel stands
out above other accommodation in Warsaw. One
of the biggest advantages is its superb location
– the building is just around the corner from the
most popular streets in the city, Nowy Świat and
Krakowskie Przedmieście, and a short 10 minute
walk from the Old Town. Tamka Hostel has to offer:
private rooms for 1, 2, 3 or 4 people, as well as
single places in bigger rooms: for 6, and 8 people.
We take care that the type of room and furnishings
of the hostel suit each visitor - although the classical
backpacker is well catered for because hostels are
made primarily for them.
Le Tamka – Son emplacement idéal est sans doute
l’un de ses plus grands avantages: Le bâtiment se
situe à proximité des rues les plus connues de la
ville, Nowy Świat et Krakowskie Przedmieście, et à
peine à 10 minutes à pied de la vieille ville. Ceci dit,
il sera bon de savoir ce que cet endroit vous offre
en plus: des chambres pour 1, 2, 3 ou 4 personnes
(avec ou sans salle de bain) mais également des
lits dans des chambres plus grandes; pour 6 et 8
personnes. Nous nous efforçons pour que le type
de chambre et le mobilier de cet hôtel de jeunes
convienne à chaque visiteur.
Das Hostel Tamka ist eins der neusten Hostels in
Warschau. Was uns von anderen unterscheidet,
ist die perfekte Lage. Das Gebäude befindet sich in
der Nähe der berühmtesten Warschauer Straßen
Nowy Świat und Krakowskie Przedmieście, nur
10 Minuten zu Fuß von der Altstadt entfernt. Im
Hostel stehen Ihnen sowohl Privatzimmer (EZ, DZ,
3-, 4-Bett-Zimmer mit oder ohne Dusche/WC) als
auch Mehrbettzimmer (6- und 8-Bett-Zimmer) zu
Verfügung. Wir wünschen uns, dass alle unsere
Kunden mit ihrem Aufenthalt zufrieden sind.
Tamka Hostel
ul. Tamka 30
00-355 Wawszawa
godziny otwarcia: 24h
www.tamkahostel.pl
[email protected]
Warszawa
47
kolacja gratis
do noclegu
DESILVA
www.desilva.pl
Najbardziej przyjazny hotel na granicach miasta. Dogodna lokalizacja przy głównych trasach wlotowych
do Warszawy. Łatwy dojazd autobusami 709, 727 od
stacji metra „Wilanowska”. Duże pokoje to wygodny
nocleg nawet dla rodzin z dziećmi. Zestaw do parzenia kawy i herbaty w pokoju to poranna kawa wprost
do łóżka. Indywidualny sejf na laptopa to gwarancja
spokojnego odpoczynku. 24-godzinny sklepik z napojami i jedzeniem to pełna swoboda i niskie ceny.
Bezpłatny i szybki dostęp do Internetu w całym hotelu to stała łączność ze światem.
The most friendly hotel on the south border of
Warsaw. Convenient location next to main roads
entering Warsaw. Easy access by city bus – lines
709, 727 departing from „Wilanowska” subway
station. Spacious rooms mean comfortable stay
even for families with children. Laptop-size safes
give a guarantee of real rest and safety for your
valuables. 24-hour shop with beverages and snacks
means freedom of choice and nice prices. Free of
charge and fast internet connection lets you be still
on-line. Warsaw Tourist Card holders are offered
a complimentary dinner included at the bed &
breakfast rate.
L’hôtel le plus convivial situé en périphérie de la
capitale. Localisation avantageuse à proximité des
principaux axes routiers menant à Varsovie. Accès
facile par bus (lignes 709, 727) depuis la station
de métro «Wilanowska». Les chambres spacieuses
garantissent un séjour reposant même aux familles
avec enfants. Le coffre-fort individuel garantit
un séjour tranquille. Point de vente 24 h/24 avec
boissons et produits alimentaires à prix raisonnables.
Vous resterez toujours en contact avec le monde
grâce à l’accès rapide et gratuit à Internet dans tout
l’hôtel. Un dîner est offert aux utilisateurs de la carte
de touriste de Varsovie dans le prix pour une nuitée
avec petit déjeuner.
Hotel DeSilva Piaseczno ***
ul. Puławska 42, 05-500 Piaseczno
tel. +48 22 703 70 00, 703 73 73
fax. +48 22 703 70 01
[email protected]
www.desilva.pl
48
Warszawa
Das freundlichste Hotel am Stadtrand. Günstige Lage
an einer Haupteinfallstraße nach Warschau. Einfach
zu erreichen mit den Bussen Nr. 709 und 727 von der
U-Bahn-Station „Wilanowska“. Die großen Hotelzimmer bieten bequeme Übernachtungsmöglichkeiten
sogar für Familien mit Kindern. Privater Safe für Ihren Laptop, eine Garantie für eine ruhige Erholung.
Kleiner Laden mit Getränken und Lebensmitteln
(24 Stunden geöffnet), große Freiheit und niedrige
Preise. Kostenloser und schneller Internetanschluss
im ganzen Hotel für eine ständige Verbindung mit der
Welt. Für Inhaber des Warschauer Touristenpasses
ist im Preis für eine Übernachtung mit Frühstück
auch noch ein Abendbrot inbegriffen.
PL
EN
F
D
10%
RAPSODIA HOTEL
www.rapsodia.com.pl
PL
EN
F
D
Hotel * Rapsodia oferuje 2 i 3 osobowe pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone w TV i radio,
z aneksem kuchennym, gdzie znajduje się lodówka,
zlew, stół i podstawowe naczynia w pawilonach murowanych, po 8-10 pokoi, każdy z niezależnym wejściem. Do dyspozycji gości bar oraz parking. Teren
jest ogrodzony i chroniony. W odległości 200 m.
znajduje się sala konferencyjna na 700 osób. Posiadacze Karty uzyskają 10% rabatu na noclegi.
Hotel * Rapsodia offers 2 and 3 person rooms with
full bathroom, equipped with TV and radio, with
kitchen annex containing fridge, sink, table and basic
kitchenware, in walled pavilions, each containing 8
to 10 rooms, each with its own entrance. Bar and
parking available for guests. The grounds are fenced,
with security. A conference room for 700 people is
located at 200 metres. Card-holders are offered a
10% discount on overnight stay.
L’Hôtel * Rapsodia propose des chambres doubles
ou triples avec équipement sanitaire complet, avec
tv et radio, avec un coin cuisine comprenant frigidaire, évier, table à manger et ustensiles principaux,
dans des pavillons en briques de 8 à 10 chambres,
chacune avec une entrée séparée. Il y a un bar et
un parking à la disposition des clients. Le terrain
est clôturé et surveillé. À 200 m, il y a une salle de
conférence pour 700 personnes. Les possesseurs de
la carte de touriste bénéficient d’un rabais de 10%
sur leurs nuitées.
Das Hotel Rapsodia* bietet Zwei- und Dreibettzimmer mit Bad, WC, TV und Radio, mit Kochnische
einschließlich Kühlschrank, Spülbecken, Tisch und
notwendigstes Geschirr, in Pavillons aus Mauerwerk
mit jeweils 8-10 Zimmern, jedes mit separatem Eingang. Auch eine Bar und ein Parkplatz stehen den
Gästen zur Verfügung. Das Gelände ist vollständig
eingezäunt und überwacht. 200 m vom Hotel gibt
es einen Konferenzsaal für 700 Personen. Inhaber
des Touristenpasses erhalten 10% Rabatt auf den
Übernachtungspreis.
RAPSODIA HOTEL
ul. Fort Wola 22
tel.: (+48 22) 634 41 64,
tel./fax: (+48 22) 634 41 65
www.rapsodia.com.pl
e-mail: [email protected]
Warszawa
49
10%
RAPSODIA CAMPING NR 127
www.rapsodia.com.pl
Camping nr 127 położony przy wjeździe do Warszawy
od strony zachodniej: stanowiska carawaningowe
z przyłączami energii elektrycznej, pole namiotowe,
pełny węzeł sanitarny (WC, umywalki, prysznice),
zmywalnia naczyń, pralnia, pomieszczenie kuchenne
do gotowania, świetlica, przechowalnia bagażu, parking, bar gastronomiczny, możliwość grillowania. Teren ogrodzony, oświetlony, pod ochroną. Posiadacze
Karty uzyskają 10% rabatu na noclegi.
Camping no. 127 located on the way in to Warsaw
from the West: caravan places with electical
conneCtion, tent field, full sanitary facilities (WC,
washbasins, showers), dishwashing area, laundry,
kitchen cooking area, coMmon room, baggage
store, parking, gastronomic bar, grill facilities.
Fenced terrain, lit, with security. Card-holders have
a 10% discount on overnight stay.
Le Camping n° 127 près de la sortie ouest de
Varsovie offre des places de caravanage avec
prises d’électricité, des places pour tentes, des
installations sanitaires complètes (WC, lavabos,
douches), un endroit pour le lavage de la vaisselle,
une laverie, une cuisine, une salle commune, un
dépôt de bagages, un parking, un bar et des endroits
pour griller. Le terrain est clôturé, éclairé et surveillé.
Les détenteurs de la carte de touriste bénéficient
d’un rabais de 10% sur les nuitées.
Der Campingplatz Nr. 127 liegt an der westlichen
Einfallstraße in die Hauptstadt. Caravaningplätze
mit Stromanschlus, Zeltplatz, vollständige Sanitärausstattung (WC, Waschbecken, Duschkabinen),
Spülraum, Waschraum, Küche, Gemeinschaftsraum,
Gepäckaufbewahrung, Parkplatz, Imbiss, Grillplatz.
Das Gelände ist umzäunt, beleuchtet und überwacht.
Inhaber des Touristenpasses erhalten 10% Rabatt
auf den Übernachtungspreis.
RAPSODIA CAMPING NR 127
ul. Fort Wola 22
tel.: (+48 22) 634 41 64
tel./fax: (+48 22) 634 41 65
www.rapsodia.com.pl
e-mail: [email protected]
50
Warszawa
PL
EN
F
D
10%
RAPSODIA DOM WYCIECZKOWY
www.rapsodia.com.pl
PL
EN
F
D
Dom Wycieczkowy kat. III: pokoje 2, 3, 4 i 5 osobowe, bez węzłów sanitarnych i umywalek, wyposażone w TV i radio. Pełny węzeł sanitarny w korytarzach (WC, umywalki i prysznice). Pomieszczenie
kuchenne do gotowania i zmywania naczyń, pralnia,
suszarnia, przechowalnia bagażu. Do dyspozycji gości bar gastronomiczny i parking. Teren ogrodzony
i chroniony. Posiadacze Karty uzyskają 10% rabatu
na noclegi.
Travel Hostel cat. III: 2, 3, 4 and 5 person rooms,
without sanitary facilities or washbasins, with
TV and radio. Full sanitary facilities in corridor
(WC, washbasins, showers). Kitchen cooking and
dishwashing area, laundry, drying room, baggage
store. Gastronomic bar and parking for guests.
Fenced terrain with security. Card-holders have 10%
discount for overnight stays.
Auberge de jeunesse de la IIIe catégorie: chambres
pour 2, 3, 4 et 5 personnes, sans installations
sanitaires ni lavabos, équipées en tv et radio. Les
installations sanitaires se trouvent dans les couloirs
(WC, lavabos et douches). Une cuisine avec
possibilité de faire la vaisselle, laverie, séchoir, dépôt
de bagages. Un bar et un parking sont à la disposition
des clients. Le terrain est clôturé et gardé. Les
détenteurs de la carte de touriste bénéficient d’un
rabais de 10% sur les nuitées.
Jugendherberge Kat. III: Zwei-, Drei-, Vier- und
Fünfbettzimmer, ohne Bad und Waschbecken, mit
TV und Radio. Sanitäranlagen (WC, Waschbecken
und Duschkabinen) befinden sich im Treppenhaus.
Koch- und Spülraum, Waschraum, Trockenraum,
Gepäckaufbewahrung. Zur Verfügung der Gäste
stehen ein Imbiss und ein Parkplatz. Das Gelände ist
umzäunt und überwacht. Inhaber des Touristenpasses
erhalten 10% Rabatt auf den Übernachtungspreis.
RAPSODIA DOM WYCIECZKOWY
ul. Fort Wola 22
tel.: (+48 22) 634 41 64
tel./fax: (+48 22) 634 41 65
www.rapsodia.com.pl
e-mail: [email protected]
Warszawa
51
10%
HOTEL AIRPORT OKĘCIE
www.airporthotel.pl
Airport Hotel Okęcie jest nowym, uznanym hotelem
oddalonym 800 metrów od Międzynarodowego Portu Lotniczego Okęcie i zaledwie 4,5 km od centrum
Warszawy. Atmosfera wnętrz hotelowych nawiązuje do początków lotnictwa, które w latach 30. XX
wieku było elitarnym hobby grupy inżynierów – pasjonatów. Nasi technicy lotu z dumą przedstawiają
Airport Hotel Okęcie w liczbach: 170 pokoi, 7 apartamentów, 10 sal konferencyjnych, 2 restauracje,
2 bary, grill, zaplecze rekreacyjne z siłownią, jacuzzi,
sauną i bilardem, kortami tenisowymi, dwa obszerne
parkingi (podziemny i naziemny).
Airport Hotel Okęcie is a newly opened but already
renowned hotel, situated 800 m (0,5 mile) from
Okęcie International Airport and only 4,5 km (2,8
miles) from the centre of Warsaw. The interior
design evokes the atmosphere of the beginnings of
aviation, which, in the 1930’s, was only a hobby of a
group of passionate engineers. Our flight technicians
are proud to present the Airport Hotel Okęcie in
figures: 170 rooms, 7 suites, 10 conference rooms,
2 restaurants, 3 bars, a BBQ facility, a recreation
centre with gym, Jacuzzi, sauna, snooker and tennis
courts as well as two large parking lots (underground
and above-ground).
L’Airport Hotel Okęcie est un hôtel nouveau mais
apprécié, situé à 800 mètres de l’Aéroport national
d’Okecie et à 4,5 km seulement du centre de
Varsovie. L’ambiance de ses intérieurs évoque les
débuts de l’aviation qui, dans les années 1930,
était le violon d’Ingres d’un groupe d’ingénieurs et
passionnés de l’aviation. Nos techniciens de vol
vous présentent avec fierté l’Airport Hotel Okęcie
en chiffres: 173 chambres, 7 suites, 5 salles de
conférences, 2 restaurants, 3 bars, un grill, un
terrain de récréation avec un club fitness, un jacuzzi,
un sauna, une salle de billard et des courts de tennis
ainsi que deux grands parkings (dont un souterrain).
HOTEL AIRPORT OKĘCIE
ul. 17 stycznia 24
tel.: (+48 22) 456 80 08
www.airporthotel.pl
[email protected]
52
Warszawa
Das Airport Okęcie Hotel ist ein neues, anerkanntes
Hotel, 800 m vom Internationalen Flughafen Okęcie
und nur 4,5 km vom Zentrum von Warschau
entfernt. Die Atmosphäre des Interieurs erinnert an
die Anfangsgeschichte des Flugwesens, welches in
den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts zum elitären
Hobby einer Gruppe von Ingenieuren und Liebhabern
wurde. Unsere Flugtechniker präsentieren mit Stolz
das Airport Okęcie Hotel in Zahlen: 173 Zimmer, 7
Appartements, 5 Konferenzsäle, 2 Restaurants, 3
Bars, Grill, Erholungsräume mit Fitness Club, Jacuzzi,
Sauna, Billard, Tennisplätzen, einer Tiefgarage und
einem großen Parkplatz.
PL
EN
F
D
DIPSERVICE
– APARTAMENTY ZGODA
10%
www.dipservice.com.pl
PL
EN
F
D
Apartamenty Zgoda położone są w samym sercu
Warszawy, skąd pieszo do PKiN – 2min., do metra – 2 min., do Dworca Centralnego – 10min., do
Starego Miasta – 10min., 20 min. taksówką na lotnisko. Położenie, standard oraz komfort tworzą wymarzone miejsce pobytu dla gości biznesu, jak i turysty. Do dyspozycji gości : 45 klimatyzowanych dwupokojowych apartamentów (sypialnia i pokój dzienny
z w pełni wyposażonym aneksem kuchennym) oraz
6 dwuosobowych pokoi. Wszystkie posiadają klimatyzację, bezpłatne łącze internetowe LAN, TV sat.
Zapraszamy na krótkie i długie pobyty. Apartamenty
Zgoda to idealne miejsce na „Twój dom, kiedy jesteś
w Warszawie”.
Zgoda Apartments located in very centre of Warsaw,
just 2 min. to the Palace of Culture and Science, 2
min. to subway, 10 min. to The Central Station,
10 min. to The Old Town, 20 min, by taxi to the
Chopin Airport. Our advantages are :great location,
comfortable accommodation and professional staff.
For our guests: 45 two rooms Apartments (bedroom
and living room with fully equipped kitchenette)
and 6 double rooms. Air conditioned, with internet
access, TV SAT. Our guests are welcome for short
and long stays. Zgoda Apartments – your home in
Warsaw.
Les appartements ZGODA sont un hôtel d’appartements moderne, situé à 8 km de l’Aéroport F. CHOPIN, au coeur de Varsovie, environ 300 m du Palais
de la Culture et de la Science. Nos points forts sont
notre emplacement, les bonnes conditions de sejour
et un service professionnel. Nous offrons: 45 appartements à 2 chambres, climatisés, avec une cuisine
équipée, et 6 chambres doubles avec accès à l’et
tv sat , un restaurant, un service de chambre, une
réception ouverte 24h/24, une salle de conférence
pour 15 personnes, un service de pressing et des
soins médicaux. Nous vous invitons pour des séjours
courts ou longs. Les appartements ZGODA sont
beaucoup plus qu’un hotel…
Das Zgoda Hotel Appartements ist ein neues,
anerkanntes Aparthotel, 8 km vom F.Chopin
Flughafen, im Zentrum von Warschau, 300 m vom
Kulturpalast. Das Hotel empfiehlt sich durch seine
Lage, die komfortablen Bedingungen und die
professionelle Bedienung. Wir bieten unseren Gästen
45 klimatisierte Appartements mit Kitchenette und
6 Doppelzimmer. Alle haben Internetanschluss
und Satellitenfernsehen. Es gibt ein Restaurant,
Zimmerservice, eine rund um die Uhr geöffnete
Rezeption, Konferenzräume für bis zu 12 Personen.
eine Wäscherei und eine private Arztpraxis. Wir
laden Sie für kurze und lange Aufenthalte ein. Die
Zgoda Appartements sind mehr als nur ein Hotel.
DIPSERVICE
– APARTAMENTY ZGODA
ul. Zgoda 6
tel.: (+48 22) 553 61 00
www.dipservice.com.pl
Warszawa
5
HOTEL DIPSERVICE**
– CENTRUM WILANÓW
10%
www.hotel-dipservice.com.pl
Hotel DIPSERVICE** położony w dzielnicy Wilanów
– jednej z najbardziej reprezentacyjnych dzielnic
Warszawy, w pobliżu Pałacu Królewskiego w Wilanowie. Hotel oddalony jest 10 km od lotniska i zaledwie 12 km od Centrum Warszawy. Dogodne połączenia komunikacyjne z centrum (15 minut) autobusami nr 116, 130, 519, 522, E-2, oraz 117, 139
od metra Wilanowska. Do dyspozycji gości przygotowaliśmy 33 pokoje jednoosobowe, 36 dwuosobowych, 4 apartamenty, 7 sal konferencyjnych
mogących pomieścić od 12 do 50 osób, restaurację
oraz parking. Wszystkie pokoje hotelowe wyposażone są w wygodne meble, łazienkę, TV SAT, telefon
i internet.
Hotel DIPSERVICE** situated in Wilanów – one of
the most representative district of Warsaw, near the
Royal Palace in Wilanów. Hotel is 10 kilometres from
Okęcie Airport, and barely 12 kilometres from the
centre of Warsaw. Good connection to the center
(15 minutes by buses: 116, 130, 519, 522, E-2 and
117, 139 to Metro Wilanowska). We have 33 single
and 36 double rooms available, also 4 apartments, 7
conference rooms (12 to 50 persons), restaurant and
parking. All hotel rooms are equipped in comfortable
furniture, bathroom, TV SAT, telephone and internet.
L’Hotel DIPSERVICE** est situé dans le quartier de
Wilanow – un des quartier les plus représentatifs
de Varsovie, à proximité du Palais royal de Wilanow.
L’hôtel est à 10 km seulement de l’aéroport et à 12
km du centre de Varsovie. Il y a une bonne desserte
de bus pour le centre de Varsovie (env. 15 minutes)
avec les lignes 116, 130, 519, 522, E-2 ainsi que
117 et 139 de la station de métro Wilanowska. Nous
offrons 33 chambres pour 1 personne, 36 chambres
pour 2 personnes, 4 suites, 7 salles de conférence
avec une capacité de 12 à 50 personnes, restaurant
et parking. Toutes les chambres sont equipées avec
des meubles confortables, une salle de bain, tv sat,
téléphone et internet.
HOTEL DIPSERVICE**
– CENTRUM WILANÓW
ul. Kubickiego 3
tel.: (+48 22) 550 62 00, 550 61 00
fax: (+48 22) 642 23 89, 642 84 15
[email protected]
www.hotel-dipservice.com.pl
54
Warszawa
Das Hotel DIPSERVICE** liegt in Wilanów, einem
der repräsentativsten Warschauer Bezirke, in
der Nachbarschaft des barocken Königspalais.
Das Hotel ist 10 km vom Flughafen und 12 km
vom Stadtzentrum entfernt. Es gibt günstige
Verkehrsverbindungen zum Zentrum (15 Min.) mit
den Bussen Nr. 116, 130, 519, 522, E-2 und von der
Wilanowska-U-Bahn-Station mit den Linien Nr. 117
und 139. Wir bieten unseren Gästen 33 Einzel- und
36 Doppelzimmer, 4 Appartements, 7 Konferenzsäle
für 12 bis 50 Personen, ein Restaurant und einen
Parkplatz. Alle Zimmer sind komfortabel eingerichtet
und verfügen über Bad, Satellitenfernsehen, Telefon
und Internetanschluss.
PL
EN
F
D
10%
CASTLE OKI DOKI
www.castleokidoki.pl
PL
EN
F
D
Pierwszy i jedyny w Warszawie artystyczny pensjonat. Położony przy najpiękniejszym Palcu Zamkowym. Z okien CASTLE INN można podziwiać Zamek
Królewski, od którego dzieli nas 10 metrów. Oferujemy 22 pokoi i luksusowych apartamentów z łazienkami i tyle samo oryginalnych pomysłów na wystrój wnętrz, bowiem każde projektowane jest przez
innego artystę. Do tego przyjazna, swobodna i międzynarodowa atmosfera. Do dyspozycji gości są:
bezpłatny internet, bawialnia, telefony i tv w pokojach, mini bary, a także mały sklepik z pamiątkami.
Castle Inn by Oki Doki is an elegant and arty little
boutique accommodation in The Old Town. The only
of its kind within its limits. 10 meters to The Royal
Castle, in the one of a few historical buildings which
survived II World War. We offer 22 high standard
rooms, all of them with comfortable bathrooms, flat
TV sets and complimentary wireless internet access.
Our rooms are created with unique approach to their
interior- every room was designed by a different artist
and looks different. Some are modern some antique.
You will find here international, friendly atmosphere.
Le premier et le seul pensionnat vraiment artistique
à Varsovie, localisé sur la merveilleuse Place du
Palais Royal. Vue imprenable sur le Château Royal
de Varsovie, situé à 10 mètres du CASTLE INN.
Nous vous invitons à découvrir nos 22 chambres
et appartements de luxe avec salle de bain et
autant d‘idées de décoration intérieure originales,
car chaque chambre a été conçue par un artiste
différent. Climat convivial, détendu et international.
Accès Internet gratuit, salle de jeu, téléphone et TV
dans toutes les chambres, minibars, boutique de
souvenirs.
Die erste und einzige Künstlerpension in Warschau.
Sie befindet sich an dem wunderschönen
Zamkowy-Platz. Aus den Fenstern des CASTLE
INN kann man das 10 Meter entfernt liegende
Königsschloss bewundern. Wir bieten 22 Zimmer
und Luxusappartements mit Bad und ebenso viele
originelle Ideen bei der Innenausstattung der Zimmer,
denn jeder Raum wurde von einem anderen Künstler
gestaltet. Zusätzlich bieten wir eine freundliche,
zwanglose und internationale Atmosphäre. Unseren
Gästen stellen wir kostenloses Internet, einen Salon,
Telefon und TV in den Zimmern, Minibars sowie ein
kleines Souvenirgeschäft zur Verfügung.
CASTLE OKI DOKI
ul. Świętojańska 2
tel.: (+48 22) 425 01 00
e-mail: [email protected]
www.castleokidoki.pl
Warszawa
55
10%
OKI DOKI HOSTELS
www.okidoki.pl
Oki Doki! – jeśli kiedykolwiek marzyliście, żeby miejsce w którym nocujecie było bajkowe… Tuż przy Pałacu Kultury, każdy pokój inny, każdy zaprojektowany
przez artystę, łączy komfort wygodnych łóżek i cichych pokoi z nutką niecodziennych wrażeń. Może
się zdarzyć, że w Waszym pokoju zamieszka kot z Alicji w Krainie Czarów, może szafa przeniesie Was do
krainy Narnii, a może zostaniecie ukołysani do snu
w Siódmym Niebie? A kiedy nacieszycie się już pokojami, nasi recepcjoniści opowiedzą Wam o Warszawie i polecą niezwykłe miejsca. Jeśli do tego
wszystkiego dodamy darmowy dostęp do internetu
(także WiFi), pyszną kawę, kuchnię samoobsługową,
śniadania wliczone w cenę pokoi dwuosobowych,
pralnię i wypożyczalnię rowerów, to tylko w hostelu
Oki Doki!
OkiDoki! – if you ever dreamt about staying in
a fabulous place.. Next to the Palace of Culture and
Science, each room, the pension style or a dorm,
has been designed as a separate artistic project
in different styles, by different Warsaw artists. In
fact, instead of being numbered, each of the rooms
has their own name, which concordes with the
atmosphere of the room in question. Aside from
basics we added designs as well as other elements
that contribute to the uniqueness of the okidoki
hostel in Warsaw city. For those who already have
laptops, the Oki Doki hostel also has free wireless
connections.
Oki Doki ! – si jamais vous rêviez d‘un endroit
féérique pour passer la nuit... À deux pas du Palais
de la Culture, chaque chambre est différente,
chacune a été conçue par un véritable artiste, avec
des lits confortables, des chambres tranquilles et
des sensations inoubliables. Ajoutons encore l‘accès
gratuit à Internet (sans fil), un café délicieux, la
cuisine libre-service, le petit déjeuner offert dans le
prix de la chambre double, une laverie et un point de
location de vélos... l‘offre de l‘auberge de jeunesse
Oki Doki est exceptionnelle!
OKI DOKI HOSTELS
Plac Dąbrowskiego 3
tel.: (+48 22) 826 51 12
e-mail:[email protected]
www.okidoki.pl
56
Warszawa
Oki Doki! – wenn Sie jemals davon geträumt habt,
an einem märchenhaften Ort zu übernachten...
Direkt am Kulturpalast, jedes Zimmer ist einmalig
und von einem anderen Künstler entworfen worden
und vereint den Komfort von bequemen Betten und
ruhigen Zimmern mit einem Hauch nicht alltäglicher
Eindrücke. Wenn wir zu allem noch kostenlosen
Internetanschluss (auch WiFi), köstlichen Kaffee,
die Selbstbedienungsküche, das im Preis für ein
Doppelzimmer enthaltene Frühstück, die Wäscherei
und den Fahrradverleih dazunehmen, dann gibt es
das alles nur im Hostel Oki Doki!
PL
EN
F
D
10%
HOTEL PRASKI
www.praski.pl
PL
EN
F
D
Hotel Praski położony jest w centrum Warszawy,
zaledwie 900 metrów od Starego Miasta, 4 km od
Dworca Centralnego i 12 km od portu lotniczego
Warszawa Okęcie. Hotel dysponuje 64 miejscami,
z czego 48 w pokojach z łazienkami. Wszystkie
pokoje wyposażone są w telewizor, radio-budzik
i telefon. Restauracja, Bar, parking.
Hotel Praski is located just 900 meters away from the
Royal Castle and the Old Town. The hotel is situated
2 km away from the Warsaw Central Railway
Station and 12 km from Warsaw International
Airport – Okęcie. The hotel has capacity to host 64
guests, including 48 rooms with bathroom facilities.
All rooms are equipped with television sets, radio
clocks, telephones. Restaurant, Bar, Parking.
L’hôtel se trouve à 900 m du Château Royal et de
la Vieille Ville, à km de la gare centrale (Warszawa
Centralna), à 12 km de l’aéroport international F.
Chopin Okecie de Varsovie. L’hôtel disposé de 64
lits dans des chambres simples, doubles et triples.
Toutes les chambres sont équipées de tv, de radio et
d’un téléphone. Restaurant, bar, parking.
Das Hotel Praski liegt nur 900 m vom Königsschloss
und der Warschauer Altstadt sowie 4 Km vom
Zentralbahnhof und 12 Km vom Flughafen entfernt.
Das Hotel verfügt über 64 Betten in 40 Zimmern mit
Bad. Alle Zimmer haben Fernsehen, Radiowecker
und Telefon. Das Hotel bietet ein Restaurant, eine
Bar und einen Parkplatz.
HOTEL PRASKI**
Al. Solidarności 61
tel.: (+48 22) 818 49 89
fax: (+ 48 22) 618 40 58
e-mail: [email protected]
www.praski.pl
Warszawa
57
10%
HOTEL HETMAN
www.hotelhetman.pl
Hotel położony jest zaledwie 1 km od Starego
Miasta, 4 km od Dworca Centralnego i 12 km
od portu lotniczego Warszawa Okęcie. Hotel
oferuje 68 eleganckich i przestronnych pokoi jedno
i dwuosobowych. Wszystkie pokoje posiadają
obszerną i wygodną łazienkę (z suszarką do włosów),
telewizję kablową, radio, szybki dostęp do Internetu
i telefon. Restauracja, Bar, garaż. WIFI w lobby.
Hotel is located just 1 km away from the Old Town.
The hotel is situated 4 km away from the Warsaw
Central Railway Station and 12 km from Warsaw
International Airport – Okęcie. The Hotel offers
68 comfortable rooms including single and double
rooms. All rooms have been equipped with cable
TV, internet access, radio, phone, and hair dryer.
Restaurant, Bar, Garage. WIFI in lobby.
L’hôtel est situé à 1 km à peine de la Vieille Ville, à
12 km de l’’aéroport international F. Chopin Okecie
de Varsovie et à 4 km de la gare centrale (Warszawa
Centralna). L’hôtel dispose de 13 chambres simples,
16 chambres doubles avec un grand lit, 39 chambres
doubles du type TWIN, y compris des TWIN
premium d’un standard supérieur. Équipement:
tv-sat., internet, radio, téléphone. Restaurant, bar,
garage. WiFi dans le lobby.
Das Hotel ist nur 1 Km von der Altstadt, 4 Km vom
Zentralbahnhof und 12 Km vom Flughafen entfernt.
Das Hotel verfügt über 68 vornehme und geräumige
Einzelzimmer und Doppelzimmer. Alle Zimmer
verfügen über Satellitenfernsehen, Internetanschluss,
Radio, Telefon und Föhn. Restaurant, Bar, Garage.
WIFI in der Lobby.
HOTEL HETMAN***
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 36
tel.: (+48 22) 511 98 00
fax: (+ 48 22) 618 51 39
e-mail: [email protected]
www.hotelhetman.pl
58
Warszawa
PL
EN
F
D
10%
HOTEL REYTAN
www.reytan.pl
PL
EN
F
D
Hotel położony jest w dogodnym, bezpośrednim
sąsiedztwie centrum Warszawy, w pobliżu
Parku Łazienki, Belwederu, Pałacu w Wilanowie,
muzeów oraz teatrów. Lotnisko Okęcie znajduje się
w odległości 8 km od hotelu, Dworzec WarszawaCentralna ok. 3 km. Hotel oferuje 86 komfortowych
pokoi dla 162 osób, w tym pokoje 1- i 2-osobowe
oraz typu studio. Wszystkie pokoje posiadają
łazienkę z suszarką, telefon, TV i radio. Restauracja,
Bar, parking. WIFI w lobby.
The hotel is very conveniently located very close to
the city center, near the Łazienki Park, Belvedere
Palace, Botanic Garden, several theatres and
museums, which fully enables hotel guests to spend
their leisure time attractively in the neighborhood.
The Hotel offers 86 comfortable rooms, including
single, double rooms and suites. All the rooms
include a private bathroom and are equipped with
a phone, TV, radio. Restaurant, Bar, Parking. WIFI in
lobby.
L’hôtel est situé près du Parc Łazienki, pas très loin
du centre de Varsovie, à 5 km de la Vieille Ville, à 3
km de la Gare Centrale (Warszawa Centralna) et à
8 km de l’aéroport international F. Chopin Okecie de
Varsovie. L’hôtel dispose de 86 chambres pour 162
personnes: chambres simples, doubles et studios.
Toutes les chambres sont équipées de salle de bain,
de tv, de radio, de téléphone et de sèche-cheveux.
Restaurant, Bar, Parking. WIFI dans le lobby.
Das Hotel liegt sehr günstig im Stadtzentrum, in der
Nähe des Łazienki-Parks, nicht weit vom Schloss in
Wilanów, von den Museen und Theatern. Das Hotel
verfügt über 86 komfortable Zimmer für insgesamt
162 Personen, darunter Einzel- und Doppelzimmer
sowie Zimmer vom Typ Studio. Alle Zimmer verfügen
über Bad, Föhn, Telefon, TV und Radio. Restaurant,
Bar, Parkplatz. WIFI in der Lobby.
HOTEL REYTAN***
ul. T. Rejtana 6
tel.: (+48 22) 646 31 66
fax: (+ 48 22) 646 29 89
e-mail: [email protected]
www.reytan.pl
Warszawa
59
15%
HOTEL PORTOS
www.starthotel.pl
START hotel PORTOS* to hotel w którym gościnę
znajdą zarówno goście biznesowi jak i przyjeżdżający
do Warszawy turyści. START hotel Portos*
posiada 404 miejsca noclegowe w 231 pokojach
o standardzie LUX oraz STUDIO. W trakcie pobytu
w hotelu warto odwiedzić urządzoną w jasnych
barwach, klimatyzowaną restaurację. Na stołach
pojawiają się smaczne potrawy zarówno z kuchni
polskiej jak i międzynarodowej. Hotel dysponuje
dobrze wyposażoną, nowoczesną salą konferencyjną,
w której może zasiąść 50 osób.
START hotel Portos* is a hotel welcoming
businessmen and the tourists coming to Warsaw.
The START hotel Portos* has 404 vacancies in 231
rooms of „lux” and „studio” standard. During the stay
in the hotel, it is worthy to visit the air-conditioned
restaurant. On the tables there will be delicious
dishes from both Polish and multinational cuisine. In
the mealroom there can be up to 100 persons. The
hotel has at its disposal a well equipped, modern
conference hall, in which there can be up to 50
persons.
Le START hotel PORTOS* Accès rapide et facile au
centre-ville. Le PORTOS* dispose de chambres
du type LUX et STUDIO. L’hôtel correspond aux
standards des START hotels: chambre avec salle
de bain, tv, téléphone et accès à l’Internet (dialup ou connexion fixe); restaurant et bar; salles de
conférence et de formation; service réveil; consigne;
coffre-fort; parking surveillé; bon emplacement.
Das START Hotel PORTOS* ist sowohl für Geschäftsleute als auch für Urlaubsreisende bestimmt.
Es verfügt über 404 Betten in 231 Zimmern mit
„Lux”- und „Studio”-Standard. Während des Aufenthalts im Zentrum lohnt sich ein Besuch in dem in
hellen Farben gehaltenen, klimatisierten Restaurant.
Serviert werden schmackhafte polnische und internationale Gerichte. Das Restaurant bietet Platz für
100 Personen.
START HOTEL FELIX**
ul. Omulewska 24
tel.: (+48 22) 810 06 91
fax: (+48 22) 813 02 55
www.starthotel.pl
[email protected]
60
Warszawa
PL
EN
F
D
15%
HOTEL FELIX
www.starthotel.pl
PL
EN
F
D
START hotel FELIX*** to elegancki hotel stworzony
głównie z myślą o klientach biznesowych. Przestronne wnętrza, wygodne pokoje oraz nowoczesne sale
konferencyjne czyni z hotelu interesujące miejsce
spotkań. Goście hotelowej restauracji mogą skosztować różnorodnych dań tradycyjnej kuchni polskiej
oraz kontynentalnej. START hotel Felix jest ponadto
świetnym miejscem na zorganizowanie szkolenia,
konferencji Do dyspozycji Państwa 3 klimatyzowane,
w pełni wyposażone sale konferencyjne dla od 70
do 150 osób.
The START hotel FELIX*** is an elegant centre
created mainly with the thought of business clients.
The START hotel Felix*** has at the guests’ disposal
227 single and double rooms with a rich arrangement
of the interiors and comfortable furniture. The guests
of the hotel can cost different dishes of the Polish
and continental cuisineThe START hotel Felix*** has
three spacious conference hall, in which from 50 to
150 persons can be accommodated.
Le START hotel FELIX*** dispose de chambres du
type LUX et STUDIO. De plus, le FELIX*** offre un
sauna, un pub, un billard et une boutique. L’hôtel
correspond aux standards des START hotels:
chambres avec salle de bain, tv, téléphone et accès
à l’Internet (dial-up ou connexion fixe); restaurant et
bar; chambres «affaires»; salles de conférence et de
formation; consigne; coffre-fort; parking surveillé
Das START Hotel FELIX*** ist ein elegantes
Zentrum, das vor allem für Geschäftsleute konzipiert
ist. Das Hotel Felix*** bietet seinen Gästen 227
Einzel- und Doppelzimmer mit guter Ausstattung
und bequemen Möbeln. Das Hotelrestaurant Nova
ist ein angenehmes Lokal mit beruhigenden Farben
und sanftem Punktlicht. Die Restaurantgäste können
diverse traditionelle polnische und kontinentale
Gerichte probieren. Das START Hotel FELIX***
verfügt über drei geräumige Konferenzräume für 50
bis 150 Personen.
START HOTEL PORTOS*
ul. Mangalia 3a
tel.: (+48 22) 320 20 00
fax: (+48 22) 842 68 51
www.starthotel.pl
[email protected]
Warszawa
61
10%
HOTEL ARAMIS
www.puhit.pl
START hotel Aramis* to doskonała propozycja dla
osób chcących spędzić urlop w Warszawie. START
hotel Aramis* posiada 231 pokoi STANDARD,
STANDARD PLUS, KOMFORT oraz STUDIO. Hotel
zapewnia: pokoje dla niepełnosprawnych oraz
niepalących; kącik internetowy; możliwość pobytu
ze zwierzętami domowymi pod warunkiem okazania
aktualnego świadectwa szczepień; bezpieczny,
ogrodzony parking dla samochodów osobowych
i autokarów.
START hotel Aramis* is a perfect proposal for the
persons willing to spend their holidays in Warsaw.
The hotel restaurant proposes to the guests the
dishes from the Polish cuisine from all corners of the
country. The START hotel Aramis* has 231 rooms.
We also offer: non-smoking rooms; rooms for
disabled guests; internet access; luggage storeroom;
pets permitted with a valid vaccination certificate;
secure fenced car park for cars and buses.
Le START hotel ARAMIS*- un hôtel touristique avec
une étoile. L’hôtel dispose de 231 chambres pour 1,
2 ou 3 personnes, toutes avec salle de bain. L’hôtel
assure: des chambres pour personnes handicapées;
des chambres pour non-fumeurs; un coin Internet;
une consigne; les animaux de compagnie sont
acceptés à condition de présenter une attestation
des vaccins à jour; un parking surveillé, clôturé, pour
voitures et autocars.
Das START Hotel ARAMIS* ist eine ausgezeichnete
Adresse für Personen, die zum Urlaub nach
Warschau kommen. Das Hotelbüfett bietet den
Gästen Gerichte der polnischen Küche aus allen
Teilen des Landes. Das START Hotel Aramis* verfügt
über 231 Zimmer vom Typ STANDARD, STANDARD
PLUS, KOMFORT und STUDIO. Das Hotel bietet:
behindertengerechte Zimmer; Nichtraucherzimmer;
Lobby mit Fernseher; Direktwahltelefon, Fax und
Fotokopierer; Haustiere nur mit Impfpass; Parkplatz
für PKWs und Reisebusse.
HOTEL ATOS*
ul. Mangalia 1
tel.: (+48 22) 841 43 95
fax: (+48 22) 841 10 43
www.puhit.pl
[email protected]
62
Warszawa
PL
EN
F
D
10%
HOTEL ATOS
www.hostel-helvetia.pl
PL
EN
F
D
START hotel ATOS* to szybkie połączenia z centrum Warszawy, doskonały dojazd z lotniska i wysoki standard za rozsądną cenę. Hotelowy bar
Bistro proponuje tradycyjną polską kuchnię. Hotel
proponuje wygodny nocleg w jednym z 231 pokoi.
Hotel zapewnia: pokoje dla niepełnosprawnych oraz
niepalących; kącik internetowy; przechowalnię bagażu; możliwość pobytu ze zwierzętami domowymi
pod warunkiem okazania aktualnego świadectwa
szczepień; bezpieczny, ogrodzony parking dla samochodów osobowych i autokarów.
START hotel ATOS* - fast connections with the
centre of Warsaw, perfect access from the airport
and high standard at a reasonable price.The hotel
Bistro bar porposes a traditional Polish cuisine. The
START hotel Atos* proposes a comfortable night
in one of 231 rooms. We also offer: non-smoking
rooms; rooms for disabled guests; internet access;
luggage storeroom; pets permitted with a valid
vaccination certificate; secure fenced car park for
cars and buses.
Le START hotel ATOS*- un hôtel touristique avec une
étoile. L’hôtel dispose de 231 chambres pour 1, 2
ou 3 personnes, toutes avec salle de bain. L’hôtel
assure: des chambres pour personnes handicapées;
des chambres pour non-fumeurs; un coin Internet;
une consigne; les animaux de compagnie sont
acceptés à condition de présenter une attestation
des vaccins à jour; un parking surveillé, clôturé, pour
voitures et autocars.
Das START Hotel ATOS* bietet schnelle Verbindungen
zum Zentrum von Warschau, eine ausgezeichnete
Verbindung zum Flughafen und einen hohen Standard
zu erschwinglichen Preisen. Das Hotelbistro serviert
traditionelle polnische Küche. Das START Hotel
Atos* bietet bequeme Übernachtungsmöglichkeiten
in 231 Zimmern. Das Hotelangebot umfasst:
behindertengerechte Zimmer; Nichtraucherzimmer;
Aufweckdienst; Lobby mit Fernseher; Parkplatz für
PKWs und Reisebusse.
HOTEL ARAMIS*
ul. Mangalia 3b
tel.: (+48 22) 842 09 74
fax: (+48 22) 858 21 26
www.puhit.pl
[email protected]
Warszawa
6
10%
HOSTEL TO-TU
www.puhit.pl
Hostel To-Tu to doskonała propozycja dla pracowników firm, grup turystycznych i wycieczek szkolnych,
oraz studentów studiów zaocznych.Hostel TO-TU to
prawie 900 miejsc w pokojach 1 i 2-osobowych oraz
2-pokojowych segmentach typu STUDIO dla maksymalnie 5-ciu osób.
Hotel zapewnia: bufet; parking; ogrodzony teren;
dogodny dojazd; komunikacja miejska.
Hostel To-Tu is a great offer for employees of
companies, tourist groups, school trips and extramural students. Reasonable prices and kind service
will certainly satisfy your needs. The hostel offers
nearly 900 beds in single and double rooms and
STUDIO type double rooms for up to 5 people.
We also offer: buffet; car park; fenced premises;
convenient connection.
Le Hostel To-Tu offre des conditions d’hébergement
parfaites pour les employés d’entreprises qui restent
à Varsovie pour un séjour prolongé ainsi que pour des
clients individuels, des écoliers en excursion, des
groupes de jeunes et d’étudiants. Le To-Tu dispose
de 144 chambres pour 1,2 ou 3 personnes. Il offre:
un buffet; des chambres surclassées; un parking; un
terrain clôturé; un accès facile; des transports en
commun.
Das Hostel Totu ist ideal für Firmenangestellte,
Reisegruppen, Schulausflüge sowie Wochenendstudenten. Es verfügt über fast 900 Betten in Einzelund Doppelzimmern sowie in 2-Zimmer-Segmenten
vom Typ STUDIO für maximal 5 Person. Das Hotelangebot umfasst: Bar; Parkplatz; eingezäunte Hotelanlage; Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln.
HOSTEL SŁUŻEWIEC
ul. Bokserska 36
tel.: (+48 22) 843 47 22
fax: (+48 22) 853 30 01
www.puhit.pl
[email protected]
64
Warszawa
PL
EN
F
D
10%
HOSTEL SŁUŻEWIEC
www.puhit.pl
PL
EN
F
D
Hostel Służewiec – Służewiec to doskonały wybór
dla osób odwiedzający Warszawę – zarówno w celach turystycznych jak i w interesach. Hostel Służewiec znajduje się w pobliżu głównych tras wylotowych z miasta – na Kraków i Katowice. Goście Hostelu Służewiec mają do wyboru 144 pokoje w klasie standard plus, komfort, Lux i studio Lux -z aneksem kuchennym oraz łazienką. Hotel zapewnia:bufet; parking; ogrodzony teren; dogodny dojazd; komunikacja miejska.
The Hostel Służewiec is a perfect choice for
the persons visiting Warsaw – both for touristic
and business purposes.The guests of the Hostel
Służewiec can choose from 144 standard plus
rooms, komfort, lux as well as „studio lux” – with a
kitchen annex and a bathroom.
We also offer: buffet; car park; fenced premises;
convenient connection.
Le Hostel Służewiec offre des conditions d’hébergement parfaites pour les employés d’entreprises
qui restent à Varsovie pour un séjour prolongé ainsi
que pour des clients individuels, des écoliers en
excursion, des groupes de jeunes et d’étudiants. Le
Służewiec dispose de 178 chambres pour 1, 2 ou 3
personnes. Il offre: un buffet; des chambres surclassées; un parking; un terrain clôturé; un accès facile;
des transports en commun.
Das Hostel Sluzewiec ist eine sehr gute Wahl
für Personen, die Warschau sowohl touristisch
als auch geschäftlich besuchen. Den Gästen des
Hostels Sluzewiec stehen 144 Zimmer vom Typ
„Standard Plus”, „Komfort”, „Lux” und „Studio
Lux” mit Kochnische und Bad zur Verfügung. Das
Hotelangebot umfasst: Bar; Parkplatz; eingezäunte
Hotelanlage; Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln.
HOSTEL TO-TU
ul. Krasiczyńska 8
tel.: (+48 22) 811 29 96
fax: (+48 22) 675 05 56
www.puhit.pl
[email protected]
Warszawa
65
10%
HELVETIA
www.hostel-helvetia.pl
Uroczy, kameralny hostel z przyjazną i pomocną obsługą. Doskonała lokalizacja w samym centrum,
w pobliżu głównych atrakcji miasta, jasne przestronne pokoje i czystość to znak firmowy tego kosmopolitycznego, tętniącego życiem i pełnego domowego
ciepła miejsca. Pyszne śniadanie, wypożyczalnia rowerów, darmowy internet i informacja turystyczna
Można przyjechać o dowolnej porze dnia i nocy. Czegóż chcieć więcej?
Lovely, small hostel with friendly, helpful staff.
Perfect location for many of the attractions in the
city centre, bright, spacious rooms and cleanliness
are the most outstanding advantages of this vibrant,
international and yet homelike place. Tasty breakfast,
free internet, bike rental and good range of tourist
info provided. No threat of curfew, lockout, nor early
check-out. What more could you want?
Un ravissant petit hostel avec personnel gentil.
Un endroit parfait pour visiter les attractions au
centre de la ville avec des chambres claires,
spacieuses et propres – tels sont les avantages de
cet établissement vivant, international et pourtant
intime. Petit déjeuner savoureux, Internet gratuit,
location de vélos, très bonne information touristique.
On peut arriver à n’importe quelle heure de la
journée. Que pourrait-on vouloir de plus?
Ein zauberhaftes, behagliches Hostel mit freundlichem
und hilfsbereitem Personal. Hervorragend gelegen in
der Nähe aller wichtigen Sehenswürdigkeiten. Helle
geräumige Zimmer und perfekte Sauberkeit zeichnen
dieses kosmopolitische und mit Leben erfüllte Haus
aus. Die Gäste erwartet ein leckeres Frühstück, ein
Fahrradverleih, ein kostenloser Internetanschluss
und eine sehr gute Touristeninformation. Einchecken
kann man 24h am Tag. Was will man mehr?
HOSTEL HELVETIA
ul. Kopernika 36/40
(wejście od ul. Sewerynów)
tel./fax: (+48 22) 826 71 08
www.hostel-helvetia.pl
e-mail: [email protected]
Skype: hostel-helvetia-warsaw
66
Warszawa
PL
EN
F
D
10%
MAJAWA
www.majawa.com.pl
PL
EN
F
D
Zajazd czynny cały rok; Pokoje 2, 3, 4, 5 – osobowe;
Pole namiotowe; Pole karawaningowe; Parking;
Korty tenisowe; 4 km od centrum Warszawy; 5 km
od lotniska
Open all year; 2, 3, 4, 5 – person rooms; Camp
ground for tents and caravans; Parking; Tennis
courts; 4 km from down town of Warsaw; 5 km
from airport
Motel ouvert toute l’année; Chambre à 2-3-4-5 lits;
Terrain de camping; Terrain pour caravanes; Parking;
Courts; À 4 km du centre de Varsovie; À 5 km de
l’aéroport international.
Ganzjährig geöffnet; Bungalows mit 2, 3, 4 oder 5
Betten; Campingplatz; Caravaningplatz; Parkplatz;
Tennisplatz; 4 km vom Zentrum entfernt; 5 km vom
Flughafen entfernt
Zajazd „Majawa”
02-366 Warszawa
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 15/17
Tel. (0 22) 822 91 21
Tel./Fax (0 22) 823 72 44
E-mail [email protected]
www.majawa.com.pl
Warszawa
67
12%
NATHAN’S VILLA HOUSE
www.nathansvilla.com
Mamy juz 5 lat! Przytulny i kolorowy Hostel
w Centrum Warszawy. Pokoje 2os jak i wieloosobowe
– na każdą kieszeń. W cenie wliczone: proste
śniadanie, kawa i herbata, Internet, pralnia, posciel,
telewizja satelitarna, w pełni wyposażona kuchnia.
Międzynarodowa atmosfera, fantastyczna lokalizacja.
Sprawdź nas!
We have 5 years already! Cosy and colorful hostel
in the centre of Warsaw. We offer private double
and twin rooms as well as dorms with 4, 5 ,6 ,8, 10
and 12 beds all for reasonable price. Price includes:
simple breakfast, coffee and tea, Internet (also
WIFI), washing & laundry, clean sheets, pillow &
blankets, satellite television, kitchen. International
atmosphere, great location. Check us out!
Déjà 5 ans ! Auberge de jeunesse agréable et pleine
de couleurs en plein centre de Varsovie. Chambres
doubles et dortoirs, une offre pour tous les budgets.
Le prix de la chambre comprend un petit déjeuner
simple, thé/café, Internet, laverie, literie, TV
satellite, cuisine équipée. Un climat international
et une localisation fantastique. Venez-voir par vousmêmes !
Wir feiern bereits unseren 5. Geburtstag! Ein gemütliches und farbenfrohes Hostel im Zentrum Warschaus.
Doppel- und Mehrbettzimmer für jeden Geldbeutel. Im
Preis sind enthalten: einfaches Frühstück, Kaffee und
Tee, Internet, Wäscherei, Bettwäsche, Satellitenfernsehen und eine vollständig ausgestattete Küche. Außerdem erfreuen wir uns einer internationalen Atmosphäre und einer fantastischen Lage. Testen Sie uns!
Nathan’s Villa Hostel
ul. Piękna 24/26
tel / fax 0048 (22) 622-2946
email: [email protected]
68
Warszawa
PL
EN
F
D
10%
HOSTEL DIZZY DAISY
www.warszawahostel.pl
PL
EN
F
D
DD Riviera znajduje się w sercu Warszawy, niedaleko stacji metra „Politechnika” – 15 minut pieszo od Dworca Centralnego. Hostel oferuje nowoczesne i czyste pokoje dwuosobowe
oraz trzyosobowe. W pełni wyposażony węzeł kuchenny z lodówką, oraz łazienka przypadająca na
każde dwa pokoje (tzw. studio). Usługi: pościel
w cenie; otwarty całą dobę; podatki wliczone
w cenę; informacja turystyczna; całodobowa recepcja; transport z dworca gratis; obsługujemy karty
kredytowe; kuchnia dla gości; przechowalnia bagażu; ręczniki; aneks kuchenny na każde dwa pokoje.
DD Riviera is located in the centre of Warsaw, close
to underground station `METRO Politechnika`, just
15 min walk from the Warsaw Central Railway
Station (we provide a free transport to our hostel)
and 10 min walk from the Royal Baths Park. What
distinguishes us from other hostels is modern style
and clean, perfectly furnished double and triple
rooms, as well as six-bed dormitories. Moreover
there is a fully equipped kitchen with a fridge
and bathroom for every two rooms, credit cards
accepted; guest kitchen; luggage Storage; towels;
adjoining kitchen for every two rooms. Additional
services such as Internet access, laundry facilities
and luggage storage space are available to our
guests for free.
DD Riviera est situé dans le centre de la Varsovie,
près de station de metro – “Politechnika” et 15
minutes á pied de la Gare Centrale. L’hotel de jeunes
offre les chambres secs et moderns – pour 2 et
3 personnes. Il y a aussi la cuisine – bien equipée
avec tous les appareils nécessaires – et les salles
de bains – une pour tous les deux chambres.
Service: chambres communes; draps inclus; pas
de couvre-feu; prix toutes taxes comprises; stand
d’information pour touristes; réception 24h/24;
cartes de crédit acceptées; cuisine à la disposition
du client; bagagerie.
Dizzy Daisy Hostel Riviera befindet sich im Herzen
von Warschau, hat eine erstklassige Lage: in der
Nähe der U-Bahn-Station „Politechnika”; – 15 Minuten zu Fuß vom Hauptbahnhof, 10 Minuten zu Fuß an
der Königlichen Bäder, und sehr gute Verbindungen
zum Flughafen. Hostel bietet moderne und saubere
Doppelzimmer, Dreibett-und sechs-. Die voll ausgestattete Küche mit Kühlschrank-Knoten, und ein Bad
für je zwei Zimmer (die so genannte Studio). Gäste
von unserem Hostel haben Anspruch auf kostenlose
Nutzung des Internet, Wäsche, Bettwäsche, Lagerung für das Gepäck. Es ist rund um die Uhr durch
qualifizierte und mehrsprachige Mitarbeiter, immer
hilfreich, zu wissen, die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten
Dizzy Daisy Hostel RIVIERA
ul. Waryńskiego 12
00-631 Warszawa
hostel czynny: 13.07 – 19.08
tel. +48 22 211 21 83
+48 798 507 838
fax. +48 12 422 99 86
www.hostel.pl
[email protected]
Warszawa
69
Restauracje
Restaurants
70
Warszawa
Babalu
71
Tawerna Tabaka
72
KOM
73
Restauracja CK Oberża
74
Banja Luka
75
Restauracja Jajo
76
Restauracja Rabarbar
77
Restauracja Cztery pory
78
Fabryka Trzciny
79
Restauracja U Dekerta
80
Al VOLO
81
Babooshka
82
Gościniec Kołomyja
83
Art Sushi
84
Smacza Jama
85
Cwaniak Warszawski
86
Oregano
87
Tarabuk
88
SO-AN Sushi Club
89
Hard Rock Cafe
90
15%
BABALU
www.babalu.pl
PL
EN
F
D
Restauracja BABALU to pierwsza taka restauracja
w Polsce! BABALU to miejsce dla każdego, bez
względu na wiek, upodobania kulinarne, czy
zasobność portfela. Zasady w BABALU są proste:
płacisz wejściówkę 29 zł za osobę i jesz ile chcesz!
W centralnej części restauracji znajdują się pagody,
a w nich potrawy z całego świata: włoskie makarony
z bajecznymi sosami, pierogi własnej produkcji,
mięsa pieczone, smażone i duszone. Nie brakuje też
świeżych owoców, warzyw oraz gotowych surówek
i sałatek. Dodatkowe atrakcje: duży kącik zabaw dla
dzieci, możliwość organizacji imprez do 230 osób,
catering dla osób prywatnych i firm, rozsądne ceny
napojów i alkoholi.
Babalu delights everyone, no matter what your age,
your culinary needs or how thick is your wallet. The
rules at Babalu are simple: you pay an entry fee of
29 zloties per person and All-You-Can-Eat buffets
are yours. And there is a lot to choose from. In
the middle section of the restaurant you will find
pagodas, featuring dishes from all over the world:
Italian spaghetti with fabulous sauces, home made
pierogies, roasted, fried or stewed meats. Additional
features: spacious corner for kids, group events
for up to 230 people, catering for individuals and
businesses, professional DJ animations, reasonable
prices for beverages and drinks.
Le BABALU est un restaurant adapté à tous les
goûts, tous les âges et à tous les budgets. Les règles
sont simples: l’entrée coûte 29 PLN par personne
et cela vous donne le droit de manger autant que
vous le voulez! Des pagodes contenant des plats du
monde entier sont localisées dans la partie centrale
du restaurant: pâtes italiennes avec des sauces fantastiques, des pierogis préparés sur place, des viandes rôties, frites et braisées, des soupes délicieuses
aussi bien orientales qu’en version traditionnelle.
Autres attractions: aire de jeu spacieuse pour les
enfants, possibilité d’organiser des manifestations
pour un maximum de 230 personnes, boissons et
alcool à des prix raisonnables.
Das BABALU ist ein Ort für jeden, unabhängig von
Alter, kulinarischen Vorlieben und Budget. Die Regeln
sind ganz einfach: Sie bezahlen 29 PLN Eintritt pro
Person und essen, soviel Sie wollen! In der Mitte
des Restaurants befinden sich Pagoden mit Gerichten aus aller Welt: italienische Pasta mit fabelhaften
Soßen, polnische Teigtaschen eigener Herstellung,
gebackener, gebratener und geschmorter Fleisch.
Wir bieten außerdem eine große Kinderspielecke
und die Möglichkeit, Feiern für bis zu 230 Personen
zu veranstalten sowie günstige Preise für Getränke
und Spirituosen.
Restauracja BABALU
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 33
www.babalu.pl
Zapraszamy 12-23
Warszawa
71
10%
TAWERNA TABAKA
www.tawernatabaka.pl
Tawerna Tabaka to prawdziwe królestwo smaków
i aromatów, a przy tym niezwykle tajemnicze i egzotyczne miejsce. Choć położone w samym centrum
Warszawy panuje tu klimat tygla kulturowego cieśniny Bosfor, Stambułu i Adampola...
Po przekroczeniu progu restauracji natychmiast zapomina się o miejskim zgiełku. Tu można odreagować degustując wyjątkowe potrawy w atmosferze
magicznych, aromatycznych przypraw, dyskretnej
muzyki i tajemniczych zapachów.
Tawern Tabaka is a real kingdom of taster and
aromas, and In addition unusually secret and exotic
place. At least put in very centre of Warsaw here a
climate of the cultural melting pot of the bosphorus,
Stambul and Adampola are ruling…
They after crossing the doorstep of the restaurant
immediately forget about the urban tumult.
Here it is possible to relax tasting exceptional dishes
in the atmosphere of magic, aromatic spices, the
discreet music and secret smells.
Non seulement un véritable royaume des gouts et
des arômes, la Tawerna Tabaka (l’Auberge du Tabac)
est aussi un endroit mystérieux et exotique.
Bien que situé au centre de Varsovie, l’ambiance de
cet endroit nous renvoie au détroit de Bosphore, à
Istanbul ou à Adampol... Il suffit juste de franchir
le seuil pour oublier le tumulte de la rue. Ici vous
pouvez vous relaxer un peu en dégustant les plats
exceptionnels baignés dans l’ambiance d’épices
aromatiques magiques, d’une musique discrète et
de parfums mystérieux.
Die Taverne Tabaka ist ein wahres Königreich der
Geschmäcker und Wohlgerüche, ein ungewöhnlicher,
geheimnisvoller und exotischer Ort genau in der
Mitte von Warschau. Hier herrscht hier das Klima
des Schmelztiegels des Bosporus, Istanbuls und
Adampols Sowie man die Schwelle des Restaurants
überschreitet, lässt man den städtischen Trubel
hinter sich. Hier kann man sich abreagieren bei
ungewöhnlichen Gerichte, in einer Atmosphäre
magischer, aromatischer Gewürze, umgeben von
diskreter Musik und geheimnisvollen Düften.
Tawerna Tabaka
ul. Szkolna 2/4
tel. +48 22 828 10 60
http://www.tawernatabaka.pl
72
Warszawa
PL
EN
F
D
10%
KOM
www.komunikat.net.pl
PL
EN
F
D
Podróż dla koneserów dobrej kuchni i wina. Polska historia, kultura i wyjątkowy design w zabytkowym budynku PAST-y z 1902 roku. Wszystkie potrawy przygotowywane są w 100% z naturalnych składników
z dodatkiem egzotycznych przypraw i ingrediencji.
Wielojęzyczna obsługa i menu. Doskonały wybór ponad 150 win ze Starego i Nowego Świata (w tym 13
na kieliszki) zarówno dla nowicjuszy jak i miłośników
wina. Ręcznie wykonywane elementy wyposażenia:
lampy, meble, bary z cegieł solnych.
A voyage for connoisseurs of cuisine & wine,
Polish history, culture and design in landmark
1902 Telegraph Building. Celebrated chefs prepare
100% natural fusion dishes with exotic spices and
fine ingredients. Multi-lingual menus and staff. A
complex selection of 150+ new and old world
wines (13 by-the-glass) appeals to aficionados
and novices alike. Polish-made custom-designs:
Solidarity Shipyard Screw Balustrade, Polish Mine
Salt Brick Bar, Copernicus Chandelier and more.
Un voyage culinaire pour les connaisseurs de la bonne
cuisine et du vin. L’Histoire de la Pologne, la culture et
un design exceptionnel à découvrir dans un bâtiment
historique de 1902, ancien siège du Télégraphe de
Varsovie. Tous les plats sont préparés exclusivement
avec des produits naturels, des ingrédients et des
épices exotiques. Le menu et le service sont en
différentes langues.
La carte propose plus de 150 références de vins de
France et du monde entier, (dont 13 au verre), aussi
bien pour les néophytes que pour les connaisseurs.
Certains éléments du décor, comme lampes, meubles, bars en briques de sel, sont faits à la main.
Eine kulinarische Reise für Liebhaber guter Küche
und guter Weine. Polnische Geschichte und Kultur
sowie ein einmaliges Ambiente in dem historischen
Gebäude der Polnischen Telefonaktiengesellschaft
PASTA von 1902. Alle Gerichte werden ausschließlich
aus natürlichen Produkten, mit exotischen Gewürzen
und feinen Zutaten zubereitet. Sowohl Bedienung als
auch Speisekarte sind mehrsprachig. Große Auswahl
von mehr als 150 Weinen aus der Alten und Neuen
Welt (darunter 13 offene Weine) sowohl für Neulinge
als auch für Weinkenner. Handgefertigte Einrichtung:
Lampen, Möbel, Theken aus Salzziegeln.
RSTAURACJA KOM
ul. Zielna 37
www.komunikat.net.pl
Warszawa
7
10%
RESTAURACJA CK. OBERŻA
www.ckoberza.pl
Zapraszamy Państwa na kulinarną wycieczkę po
Galicji czasów Cesarza Franca Josefa I. Smaczne
potrawy, przyjazna i uśmiechnięta obsługa, ciepły
wystrój i unikalna atmosfera CK OBERŻY pozwolą się
Państwu przenieść w czasy Cesarsko – Królewskiej
Monarchii. W karcie dań znajdziecie między innymi:
Golonkę piwną, CK Żeberka, Kaczkę Feldmarszałka,
Szable Ferdynanda czy też pierogi. Piwo w solidnych
litrowych kuflach i duże porcje dań tworzą klimat
sutej biesiady. Zawsze gwarno tu i tłoczno. Dla
posiadaczy karty CK OBERŻA oferuje 10% rabatu.
ul. Chmielna 28
00−020 Warszawa
tel.: 022 828 45 85
e−mail: [email protected], www.ckoberza.pl
We invite you for a culinary trip to emperor Franc
Josef I times. Tasty food, kind and smile waiters,
unique atmosphere and warm decor makes CK
OBERŻA an excellent place for ample convival.
We offer dumplings, duck or delicious meats like
knukle of pork in our menu. Step by for large portions
of food and beer in lively and familiar climat. We offer
10% discount for the owners CK OBERŻA cards.
L’Auberge Impériale vous invite à un voyage culinaire
dans la Galicie du temps de l’Empereur François
Joseph. Une cuisine savoureuse, un service attentif
et courtois et une ambiance chaleureuse vous
transportent dans l’époque de la monarchie austrohongroise : jarret de porc à la bière, côtelettes
royales grillées, canard façon Ferdinand, brochettes
de Ferdinand, raviolis traditionnels, accompagnés
d’une cruche de bière de premier choix, le tout servi
en portions généreux. La carte de touriste donne
droit à un rabais de 10%.
Sie sind herzlich eingeladen zu einem kulinarischen
Ausflug nach Galizien zu den Zeiten des Kaisers
Franz Josef II. Die leckeren Speisen, die freundliche
und lächelnde Bedienung, die schöne Ausstattung
und die einzigartige Atmosphäre dieses k. u. k.
Restaurants werden Sie in die Zeiten der k. u. k.
Monarchie zurückversetzen. Auf der Speisekarte
finden Sie u. a. Eisbein in Bier, k. u. k. Rippchen,
Entenbraten des Feldmarschalls, Ferdinands Säbel
oder auch Piroggen. Das Bier in soliden 1-LiterKrügen und die reichlichen Portionen sorgen für
einen üppigen Schmaus. Hier ist es immer laut und
voll. Inhaber der Karte des Restaurants CK OBERŻA
erhalten 10% Rabatt.
RESTAURACJA CK. OBERŻA
ul. Chmielna 28
Rezerwacje – tel.: (+48 22) 828 45 85
74
Warszawa
PL
EN
F
D
10%
BANJA LUKA
www.banjaluka.pl
PL
EN
F
D
Banja Luka – oryginalna kuchnia bałkańska
Banja Luka to piękne miasto w słonecznej Bośni tuż
przy granicy Chorwacji zamieszkane od wieków przez
Chorwatów, Serbów, Bośniaków, Muzułmanów,
Żydów. Zlepek wielu kultur dał interesujący efekt
niepowtarzalnych nigdzie indziej na świecie potraw.
Melodyjnie brzmiące nazwy dań kryją w sobie
fantastyczne smaki, zapachy i wygląd. Nasza Krćma
zatrudnia doskonałych kucharzy z Serbii i Chorwacji.
Proponujemy Państwu pyszną doskonałą, prawdziwą
Bałkańską kuchnię.
Banja Luka is a beautiful city located in sunny Bosnia,
close to the Croatian border, for centuries inhabited
by Croats, Serbs, Bosnians, Muslims and Jews.
This cultural melting pot contributed to the creation
of absolutely unique dishes. The melodious names
of the dishes enclose wonderful flavours, aromas
and presentation of the food. Our Krćma (tavern)
employs excellent Serb and Croatian chefs. We offer
delicious, flawless, genuine Balkan cookery.
Banja Luka – la cuisine traditionelle balkanique
– Banja Luka est une ville splendide située en Bosnie
á la frontière croate. Habitée depuis des siècles
par des Croates, des Serbes, des Bosniaques, des
Musulmans et des Juifs, elle constitue une mosaique
des cultures qui a engendré une vraie richesse de
plats uniques. C’est un échequier de goûts et de
parfums qui se cache derrière les noms originels des
plats servis avec une goutte d’extravagence. Notre
auberge emploie les meilleurs chefs de cuisine
venus de Serbie et de Croatie et vous offre une
cuisine balkanique authentique et delicieuse.
Banja Luka – originale Balkan-Küche
Banja Luka ist eine schöne Stadt im sonnigen
Bosnien, gleich an der Grenze zu Kroatien, bewohnt
von Kroaten, Serben, Bosniern, Muslims und
Juden. Diese Vermischung vieler Kulturen hat
weltweit einzigartige Gerichte hervorgebracht.
Hinter den melodischen Namen der Gerichte
verbergen sich fantastische Geschmäcker, Gerüche
und Gestaltungen. Bei uns kochen hervorragende
Köche aus Serbien und Kroatien und bieten Ihnen
köstliche, ausgezeichnete, echte Spezialitäten aus
dem Balkan.
Restauracja Banja Luka
ul. Puławska 101
02-595 Warszawa
[email protected]
www.banjaluka.pl
tel. 854-07-82
Warszawa
75
10%
RESTAURACJA JAJO
Restauracja „ JAJO” jest miejscem z dowcipem,
który przejawia się zarówno w nazwie jak i w oryginalnej, ciepłej dekoracji wnętrza, muzyce, a przede
wszystkim świetnych potrawach. To jedyna spaghetteria w Warszawie z rozszerzoną kartą menu
o tradycyjne potrawy kuchni włoskiej. JAJO kusi
harmonią smaków (świetna kuchnia, wina z całego
świata), i zmysłów (dobra muzyka, wspaniała atmosfera). To rewelacyjne miejsce zarówno na szybki
lunch jak i na romantyczną kolację.
Jajo Restaurant is the place with a smile.This is
the only one spaghetery in Warsaw with the menu
extended with traditional italian dishes. Warm
decor, delicious food, big choice of wines from all
over the world, nice smooth music and wonderful
atmosphere makes this place excellent for romantic
dinner or business lunch.
Sous l’enseigne facétieuse «l’ŒUF» se cache
l’unique spagetterie de Varsovie, où les amateurs de
la cuisine italienne trouveront aussi de succulents
plats traditionnels polonais.
A JAJO on émousse les papilles grâce à une
cuisine savoureuse, on flatte le palais grâce aux
vins de qualité et on garantit le bien être grâce à
la musique d’ambiance dans un décor où les pâtes
se nichent jusque dans les tableaux! Parfait pour un
lunch rapide ou pour un dîner romantique dans une
ambiance simple.
Das Restaurant „Jajo” („Ei“) ist ein Ort mit Witz, das
merkt man nicht nur am Namen sondern auch an der
originellen, warmen Einrichtung, der Musik und vor
allem an den köstlichen Speisen. Es ist die einzige
Spaghetteria in Warschau, deren Speisekarte durch
weitere typische italienische Speisen ergänzt wird.
Das JAJO lockt mit der Harmonie der Geschmäcker
(hervorragende Küche, Weine aus aller Welt) und
der Sinne (gute Musik, angenehme Atmosphäre).
Dieses fantastische Restaurant ist sowohl für einen
schnellen Lunch als auch für ein romantisches
Abendessen geeignet.
RESTAURACJA JAJO
ul. Zgoda 3
Rezerwacje – tel.: (+48 22) 826 44 93
76
Warszawa
PL
EN
F
D
10%
RESTAURACJA RABARBAR
PL
EN
F
D
Rabarbar to wspaniale usytuowana restauracja
z pięknym widokiem na Teatr Wielki. Pyszne potrawy
kuchni francuskiej i śródziemnomorskiej. Fondu,
mięsa pieczone na gorących lawach oraz ciekawe
sałaty. Duży wybór win z całego świata. Dobra
kuchnia i ciepłe wnętrze, tworzą miły klimat.
Rabarbar is beautiful situated restaurant with the
view for The Grand Theatre. We offer delicious
french cuisine dishes with some mediterranean
influence. We invite yo for excellent fondue, baked
meats served at hot stones and rich wine list in
warm climat.
Situé entre l’Opéra de Varsovie et l’Hôtel de Ville,
le restaurant Rabarbar est spécialisé dans la
cuisine française et méditeranéenne et offre des
pierrades, des salades diverses et des fondues,
harmonieusement accompagnées par des vins de
premier choix en provenance d’Europe et du Nouveau
Monde. Un lieu prestigieux grâce à son emplacement,
à sa cuisine et à son décor avant –gardiste. Le bar
vous accueille à tout moment de la journée.
Das „Rabarbar” („Rhabarber”) ist ein günstig
gelegenes Restaurant mit schöner Aussicht auf das
Große Theater. Wir bieten köstliche Gerichte der
französischen und mediterranen Küche, Fondue,
Fleischgerichte vom heißen Stein und raffinierte
Salate. Wir haben auch eine große Auswahl an
Weinen aus aller Welt. Gute Küche, ein warmes
Interieur und eine freundliche Atmosphäre.
RESTAURACJA RABARBAR
ul. Wierzbowa 9/11
Rezerwacje – tel.: (+48 22) 828 07 66
Warszawa
77
10%
RESTAURACJA CZTERY PORY
www.czterypory.pl
Restauracja Cztery Pory specjalizuje się w kuchni
śródziemnomorskiej, choć w menu można odnaleźć
również potrawy charakterystyczne dla kuchni polskiej. Przystępne ceny. Atrakcyjne położenie w samym centrum miasta ul. Marszałkowska. Organizujemy różnego rodzaju imprezy okolicznościowe.
Zapewniamy profesjonalny catering. Wnętrze stylizowane na lata 20-30. W czwartki i piątki świeże mule.
Cztery Pory restaurant specialized in mediterranean
cuisine, but we also serve polish traditional dishes.
We are situated in the heart of Warsaw. We organise
parties and offer profesional catering.
Live music in the evenings and polish twenties
design makes this place very interesting.
Spécialisé dans la cuisine méditeranéenne , le restaurant «Quatre Poireaux» propose également quelques plats typiques de la cuisine polonaise traditionnelle – tels les fameux Raviolis aux champignons de
bois. Rapport qualité / prix: imbattable!
Situé au centre de Varsovie, au croisement des rues
Marszalkowska et Krolewska, le restaurant propose
d’accueillir et d’organiser toute sorte de réunions
familiales ou professionnelles dans un décor des
années 30. Musique live tous les soirs.
Das Restaurant „Die Vier Jahreszeiten“ spezialisiert
sich in der Mittelmeerküche, man findet jedoch in
der Speisekarte auch typische polnische Gerichte.
Die Preise sind erschwinglich. Günstige Lage in
der Stadtmitte, in der Marszałkowska-Straße. Wir
organisieren verschiedene Arten von Feierlichkeiten
und bieten professionelles Catering. Das Interieur
des Restaurants ist im Stil der 20er und 30er Jahre
gehalten. Abends Livemusik.
RESTAURACJA CZTERY PORY
ul. Marszałkowska 140
Rezerwacje – tel.: (+48 22) 692 86 76
78
Warszawa
PL
EN
F
D
10%
FABRYKA TRZCINY
www.fabrykatrzciny.pl
PL
EN
F
D
Restauracja Fabryka Trzciny to wyjątkowe przedsięwzięcie na kulinarnej mapie stolicy. Miejsce z kameralną, spokojną atmosferą, ciepłym, intymnym klimatem oraz doskonałymi propozycjami kulinarnymi.
Restauracja serwuje potrawy kuchni art-industrialnej
– menu, które opiera się łatwej klasyfikacji. Nasze
propozycje kulinarne to cytaty z tradycyjnej kuchni
doprawione nutą nowoczesności. To najsmaczniejsze wspomnienia dzieciństwa podane we współczesnej, awangardowej formie, to także wynik wielu
kulinarnych poszukiwań i doświadczeń.
The restaurant Fabryka Trzciny is an extraordinary
venture on the the culinary map of Warsaw. It’s a
cameral place, very calm, warm and intimate. Not to
mention the beautifull food.
Restaurant serves dishes of art-industrial cuisine.
You will find here quotations from traditional cuisine
spiced up with modern elements. Our dishes are the
tastiest culinary memories of your childhood, served
in modern, avant-garde form. The recipes are a result
of many culinary experiments and experiences.
Lea restaurant Fabryka Trzciny est une enterprise
extraordinaire sur la carte gastronomique de Varsovie. À l`intérieur reigne une ambiance calme et un
climat chalereux et intime, avec un grand éventail de
propositions culinaires.
Vous y trouverez le menu de la cuisine art-industrielle – un menu qui resiste à une classification simple.
Nos propositions culinaires ce sont des citations
puisées dans la cuisine traditionelle assaisonnées
d`une note de modernité. Ce sont des délicieux
souvenirs d’enfance presentés sous une forme avantgardiste. Elles sont aussi le resultat de nombreuses
recherches et expériences.
Das Restaurant Fabryka Trzciny ist etwas Besonderes
auf der kulinarischen Karte der Hauptstadt Warschau.
Es ist ein Ort mit einer gemütlichen, ruhigen
Atmosphäre, einem warmen und intimen Ambiente
und mit ausgezeichneten kulinarischen Angeboten.
Es bietet Gerichte der art industrial Cuisine – eine
Speisekarte, die keine einfache Definition zulässt.
Unsere kulinarischen Vorschläge sind wie Zitate der
traditionellen Küche, abgerundet mit einer modernen
Note. Hier bekommen Sie Ihre leckersten Kindheitserinnerungen, serviert in einer zeitgenössischen, avantgardistischen Form, ein Ergebnis vieler kulinarischer
Experimente.
RESTAUACJA FABRYKA TRZCINY
ul. Otwocka 14
tel.: (+48 22) 619 17 06
pn.:
12:00–15:00
wt.–nd.: – 12:00–23:00
e-mail: [email protected]
Warszawa
79
10%
U DEKERTA
www.udekerta.com.pl
Restauracja „U Dekerta” to jedna z najlepszych restauracji w Warszawie o typowo polskim menu
, gdzie niewysoka cena dań ściśle związana jest z
wysokim standardem usług. Restauracja otrzymała
nagrodę „Srebrnej Chochli” w katategorii „Kuchnia
Staropolska”. Jest w pełni klimatyzowana, posiada
sześć stylowych niezależnych sal oraz jedyną na Starym Mieście profesjonalną salę taneczną, gdzie do
zabawy może przygrywać Państwu znakomity zespól
lub DJ.Zapraszamy codziennie od godz. 11.00. Rabat: 10%.
„U Dekerta” Restaurant is one of the best restaurants
in Warsaw, with the typical Polish menu, where
reasonable prices of dishes are closely related to
a high standard of services. Restaurant received
the „Silver Ladle Award” in the “Old Polish cuisine”
category. It is fully air-conditioned, it has got six
stylish, separate rooms and the only professional
dance hall in the entire Old Town area, where you
can be entertained by an excellent band or a DJ. We
are open every day from 11.00. Discount: 10%.
Le restaurant „U Dekerta” est un des meilleurs restaurants à Varsovie, au menu typiquement polonais,
où les prix modérés vont de paire avec un haut niveau
des services. Le restaurant a emporté le prix „la Louche d’argent” dans la catégorie „la cuisine polonaise
ancienne”. Entièrement climatisé, il dispose de six
salles de style indépendantes ainsi qu’une salle de
danse professionnelle, unique dans la Vieille Ville, où
la fête peut être accompagnée d’un excellent groupe
de musique ou d’un DJ. Nous invitons tous les jours
à partir de 11 heures. Rabais de 10%.
Das Restaurant „U Dekerta“ [„Bei Dekert“] ist
eines der besten Restaurants in Warschau mit
einem typisch polnischen Menu, wo mäßige Preise
mit einem hohen Leistungsniveau einhergehen.
Das Restaurant hat in der Kategorie „Altpolnische
Küche“ den Preis „Silberne Schöpfkelle“ errungen.
Das Lokal ist voll klimatisiert, verfügt über sechs
stilvoll eingerichtete, unabhängige Säle und einen
professionellen Tanzsaal – den einzigen in der
Altstadt, wo eine ausgezeichnete Band oder ein DJ
bis zum frühen Morgen für Sie Musik machen. Wir
laden Sie täglich ab 11.00 Uhr ein. Rabatt: 10%.
RESTAURACJA U DEKERTA
Rynek Starego Miasta 38/42
tel.: (+48 22) 636 27 04, 635 65 11
fax: (+48 22) 636 27 06.
www.udekerta.com.pl
[email protected]
pn.–sb.: od 11.00
80
Warszawa
PL
EN
F
D
10%
AL VOLO CAFFE’ & RISTORANTE
PL
EN
F
D
Restauracja Al Volo to nietypowe miejsce w samym
centrum Warszawy. Ciepłe i nowoczesne miejsce wyróżnia się oryginalnym designem i przyjazną atmosferą.
Karta menu opracowana przez szefa kuchni Mariano
Faraoni zawiera oryginalne dania kuchni włoskiej począwszy od ciekawych sałatek, charakterystycznych
przystawek jak wybór serów czy wędlin włoskich, bruschetty, ciabatty, po tradycyjne, jak i wyszukane pasty i dania główne. Do tego doskonałe wina sycylijskie
– wszystko w bardzo przystępnych cenach. A na deser świetne tiramisu i inne włoskie słodkości w towarzystwie najlepszej na świecie kawy ILLY.
Al Volo Bar & Restaurant is a original place just in the
center of Warsaw by Chmielna Street. This warm and
modern place distinguish itself with original design
and friendly atmosphere. The menu elaborated by the
Italian chef Mariano Faraoni offers genuine Italian food
starting from great salads, characteristic bruschettas
and ciabattas and varieties of Italian cheese and
coldcuts, as well as interesting choice of pasta and
main courses accompanied by quality Sicilian wines.
All at very good prices. And for dessert great Italian
dolce with the best coffee in the world ILLY.
Le restaurant Al Volo est un endroit exceptionnel situé
dans la rue Chmielna, au centre même de Varsovie.
Un lieu chaleureux et moderne qui se distingue par
un design originel et une ambiance amicale. Le
menu offert par le chef de cuisine, Mariano Faraoni,
contient des plats originaux de la cuisine italienne,
en commençant par des salades raffinées, des
entrées typiques comme les plateaux de fromage
ou de charcuterie italienne, la bruschetta, la ciabatta
jusqu’aux pâtes traditionnelles et exquises et plats
principaux. En plus, des excellents vins siciliens – tout
cela à des prix bien abordables. Et pour le dessert un
délicieux tiramisu ou d’autres pâtisseries italiennes
accompagnées du meilleur café ILLY.
Das Restaurant „Al Volo” ist ein ungewöhnlicher
Treffpunkt mitten im Zentrum von Warschau, direkt an
der Chmielna-Straße. Sein gemütliches und modernes
Interieur besticht durch ein originelles Design und ein
freundliches Ambiente. Auf der von Chefkoch Mariano
Faraoni zusammengestellten Speisekarte finden
Sie originale italienische Gerichte angefangen mit
interessanten Salaten und einzigartigen Vorspeisen,
wie z.B. verschiedenen Käsesorten oder italienischen
Fleischwaren, über Bruschetta, Ciabatta bis hin zu
sowohl traditionellen als auch raffinierten Pasta und
Hauptgerichten. Dazu gibt es herrliche sizilianische
Weine – alles zu günstigen Preisen. Und zum
Nachtisch ein tolles Tiramisu und andere italienische
Nachspeisen begleitet vom weltbesten ILLY-Kaffee.
AL VOLO Caffe’ & Ristorante
ul. Chmielna 27/31
tel.: (+48 22) 499 39 79
[email protected]
Warszawa
81
10%
BABOOSHKA
www.babooshka.pl
Babooshka to restauracja z kuchnią rosyjską, gdzie
w stylowej starej chacie serwujemy klasyczne dania,
takie jak barszcz czerwony „ukraiński”, solankę, uchę,
różne rodzaje pielmieni, bliny gryczane i blinczyki
(polskie naleśniki) z rozmaitym nadzieniem, kotlety
„Carskie”, żarkoje, draniki (placuszki ziemniaczane)
oraz wiele innych dań. Z napoi skosztujecie Państwo
słynny „mors”, herbatkę z samowaru, kwas chlebowy,
ukraińskie piwo OBOLON oraz wina mołdawskie.
W poszczególne pory roku zapraszamy na sezonowe
dania. Zapraszamy również na wieczory muzyczne,
gdzie przy gitarze pośpiewamy wspólnie rosyjskie
piosenki.
Babooshka is the restaurant with Russian cuisine,
where in old-style hut are served typical meals like:
Ukrainian red borsch, solanka, ucha, divers kinds of
dumplings, buckwheat bliny and blinczyki (polish
fritters) with different stuffing, „Carskie” chops,
żarkoje, draniki (potatoes fritters) and much more
meals. In Babooshka you can try one of the famous
drink called „mors”, tea from samovar, acid bread,
Ukrainian beer OBOLON and Moldovan wines. In
particular seasons we serve season’s meals. We
invite either for musical evenings, where by the guitar
we’ll collective sing the Russian songs.
Le Babooshka est un restaurant de cuisine russe tenu
dans le style d’une vieille cabane, où on vous propose
des plats classiques tel que le bortsch ukrainien, la
soljanka, les différentes sortes de raviolis russes, les
blinis et les crêpes russes, les côtelettes «tsaristes»,
le «żarkoje» - un goulasch russe et les «draniki» - des
crêpes de pommes de terre. Parmi les boissons vous
pouvez déguster le fameux «mors», du thé du samovar,
le kvass – un jus de pain, la bière ukrainienne OBOLON
et aussi les vins de la Moldavie. Suivant les saisons de
l’année, nous vous servons des plats de saison. Pour
accompagner vos mets, le Babooshka vous propose
des soirées avec de la musique russe.
RESTAUACJA BABOOSHKA
ul. Oboźna 9, lok. 102
Tel. (+48 22) 406-33-66
Babooshka
ul. Krucza 41/43
Tel. (+48 22) 625-10-20
www.babooshka.pl
[email protected]
[email protected]
82
Warszawa
Babooshka ist ein Restaurant mit russischer Küche,
wo in einer stilvollen Hütte typische Mahlzeiten
serviert werden, wie ukrainischer roter Borschtsch,
Soljanka, Teigtaschen, verschiedene Arten von Klößen, Blinis und Mehlpfannkuchen («Blinczyki’) mit
verschiedenen Füllungen, „Zarische“ Koteletts, „Zarkoje“ – ein russisches Gulaschgericht, „Draniki“ (Kartoffelpfannkuchen) und vieles mehr. Im Babooshka
können Sie das berühmte Getränk «Mors», Tee vom
Samowar, saures Brot, das ukrainische Bier OBOLON
und moldawische Weine probieren. In den jeweiligen
Jahreszeiten servieren wir Speisen der Saison. Wir
laden auch herzlich zu unseren musikalischen Abenden ein, wenn wir zu Gitarrenbegleitung gemeinsam
russische Lieder singen.
PL
EN
F
D
10%
GOŚCINIEC KOŁOMYJA
www.kolomyja.pl
PL
EN
F
D
Gościniec Kołomyja to miejsce idealne na spotkania
oraz imprezy firmowe jak również na obiad z rodziną
i znajomymi, przyjęcia okolicznościowe z muzyką na
żywo.
Rodzinne obiady w Kołomyji to dla niektórych naszych
gości już tradycja. Położony w Konstancinie – Jeziornie na skraju Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.
Gościniec zachwyca doskonałą kuchnią kresową, niepowtarzalnym klimatem i profesjonalną obsługą.
Gościniec Kołomyja it is a perfect space to meetings
and company parties as well as to the dinner with
the family and acquaintances, occasional parties
with the music live.
Family dinners in Kołomyji for it is of some our guests
already tradition. Laid in Konstancinie lake on the edge
of the Chojnów Landscape Park. Gościniec Kołomyja
is delighting with excellent borderland cuisine, the
unique climate and the professional service
Chaque samedi et dimanche un clown ou bona vient
entretenir les enfants.
L’auberge Kołomyja sert des plats de l’Est et est une
place parfaite pour des rencontres ou des réunions
d’entreprises dans une ambiance de musique live
ainsi que pour les déjeuners en famille ou entre
amis. Situé á Konstancin-Jeziorna au bout du Parc
Paysagé Chojnowski, ce restaurant nous éblouie par
sa cuisine des steppes, une ambiance unique et un
service professionnel.
OSTPOLNISCHE GESCHMÄCKER im KOLOMYJA
Die Gaststätte Kołomyja ist ein idealer Ort für Treffen und Firmenveranstaltungen, für Mittagessen mit
Familie und Freunden, für Empfänge mit Livemusik.
Familienmittagessen im Kołomyja sind für manche
unserer Gäste bereits eine Tradition. Es liegt in Konstancin-Jeziorna am Rande des Chojnowski-Landschaftsparks.
Die Gaststätte Kołomyja begeistert mit einer hervorragenden ostpolnischen Küche, einer einzigartigen
Atmosphäre und einem professionellen Service.
Gościniec ,,KOŁOMYJA’’
www.kolomyja.pl
tel. 022 754 05 94, 0505 090 001
05-510 Konstancin Jeziorna
ul. Od lasu 23
e:mail: [email protected]
Warszawa
8
10%
ART SUSHI
www.artsushi.pl
Restauracja ART SUSHI oferuje to, co najlepsze:
wykwintne dania kuchni japońskiej i koreańskiej,
elegancką atmosferę przy akompaniamencie
jazzowej muzyki, wina z Nowego Świata, oraz miłą
obsługę. Serdecznie zapraszamy.
Art Sushi Restaurant offers the best you can get:
refined Japanese and Korean cuisine, elegant
atmosphere to the accompaniment of jazz music,
New World wine and nice service. Feel free to visit
us and experience the wonderful food we have in
our offer.
Le restaurant ART SUSHI offre les meilleures
spécialités de la cuisine japonaise et coréenne
dans un cadre élégant, une atmosphère reposante,
accompagnée de jazz, de vins du Nouveau Monde
et d’un service attentionné. Vous y êtes toujours les
bienvenus !!
Im Restaurant Art Sushi genießen Sie feine
japanische und koreanische Speisen und Weine aus
der Neuen Welt in einem eleganten Ambiente mit
freundlicher Bedienung und unter Begleitung von
Jazzmusik. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
RESTAURACJA ART SUSHI
ul. Nowogrodzka 56
00-695 Warszawa
tel. (022) 621-77-20
Mo–Sat: 12–23
Sun: 13–22
lunch: Mo–Fr: 12–16
84
Warszawa
PL
EN
F
D
SMACZA JAMA
10-15-20-50%
www.smaczajama.pl
PL
EN
F
D
Miejsce magiczne w samym sercu Woli. W przytulnym
bezdymnym wnętrzu zwalnia czas, a zgiełk miasta
cichnie. Można się tu napić wybornych kaw i herbat
lub niecodziennej gorącej czekolady, energetycznej
yerby czy mlecznych koktajli; zjeść niebanalne
śniadanie; delektować domowymi ciastami
i oryginalnym tiramisu. W naszym sklepiku oferujemy
szeroki wybór kaw i herbat na wagę, pyszności
i upominków. Specjalizujemy się w wykwintnych
koszach delikatesowych. Dla skomputeryzowanych
klientów WiFi gratis.
A magic place straight in the centre of Wola. In cosy,
smokeless interiors the time slows down, hustle and
bustle of city life fades. Here you can drink exquisite
coffees and teas; try exceptional hot chocolate,
energy yerba or milk shakes; eat an unusual breakfast;
savour home made cakes and tiramisu. In our shop
we’re offering a huge variety of coffees and teas by
the weight, sweets and gifts. We specialize in tasteful
baskets full of delicacies. Free WiFi.
Un lieu magique au coeur de Wola. À l’intérieur de ce
restaurant agréable et sans fumée, le temps ralentit
et le vacarme de la ville se tait. Ici vous pouvez non
seulement boire des cafés et des thés savoureux, un
exceptionnel chocolat chaud, un maté énergétique
et des cocktails au lait mais aussi manger des petits
déjeuners hors du commun et vous délecter des
gâteaux faits maison et d’un tiramisu original. Dans
notre petit magasin nous vous offrons un grand choix
de thés au poids et une variété de souvenirs. Nous
nous spécialisons dans la composition de corbeilles
gourmandes raffinnées. De plus, nos clients peuvent
se connecter en WiFi.
Ein magischer Ort im Herzen des Stadtteils „Wola”. Im
rauchfreien, gemütlichen Inneren bleibt die Zeit fast
stehen und man entflieht dem hektischen Treiben der
Stadt. Erlesene Kaffee- und Teespezialitäten, energiereicher Mate-Tee, als auch außergewöhnliche heiße
Schokoladenkreationen und Milchcocktails sind hier
zu genießen. Für das leibliche Wohl ist auch mit nicht
alltäglichem Frühstück, hausgemachten Kuchen und
originalem Tiramisu gesorgt. In unserem Laden gibt es
ein breites Angebot an Kaffee und Tee nach Gewicht,
an Leckereien und Geschenkartikeln. Zu unseren
Spezialitäten gehört die Zusammenstellung von Geschenkkörben mit Delikatessen. Für Computerliebhaber haben wir einen kostenlosen WELAN-Anschluss.
Smacza Jama
21 Skierniewicka St.
(entry from Płocka St.)
ph. +48 22 631 87 39
e-mail: [email protected]
Opening hours:
Mon.–Fri. 9 a.m.–10 p.m.,
Sat.–Sun. 10 a.m.–10 p.m.
Warszawa
85
15%
CWANIAK WARSZAWSKI
www.walicow9.pl
„Cwaniak Warszawski” to prestiżowa restauracja
w stylu retro, z niepowtarzalnymi elementami warszawskiego folkloru. Znajdziesz u nas esencję warszawskiego smaku – smaku kultury, sztuki, tradycji
i oczywiście najlepszych warszawskich potraw. Wyjątkowa warszawska muzyka i niepowtarzalny wystrój tworzą niezwykłą atmosferę, oddającą klimat
Warszawy dawnych lat. U nas poznasz Warszawę,
jakiej nie zobaczysz już na ulicach naszego miasta…
Poznasz jej prawdziwy smak…
„Cwaniak Warszawski” is a retro style restaurant
with unique elements of Warsaw folklore. You will
find here the essence of Warsaw taste – the taste
of its culture, art, tradition and, naturally, the best
Warsaw dishes. The specific Warsaw music and the
inimitable interior design endow our restaurant with
an unusual atmosphere of the Warsaw of old. Here
you will learn about Warsaw you will no longer see
on the streets of our city today… You will have a
real taste of it…
„Cwaniak Warszawski” est un restaurant au style
retro avec les éléments uniques du folklore de
Varsovie. Vous trouverez chez nous l’essence du
goût de Varsovie – du goût de la culture, de l’art, de
la tradition et bien sûr du goût des meilleurs mets
de Varsovie. La musique de Varsovie, seule en son
genre, et l’intérieur original créent une ambiance
exceptionnelle qui reflète l’atmosphère de la
Varsovie d’autrefois. Chez nous, vous connaîtrez une
Varsovie que vous ne trouverez plus dans les rues de
notre ville… Vous connaîtrez son vrai goût…
“Cwaniak Warszawski“ ist ein Restaurant im RetroStil mit einzigartigen Elementen der Warschauer
Folklore. Hier finden Sie den Inbegriff des Warschauer Geschmacks für Kultur, Kunst und Tradition
und selbstverständlich den Geschmack der besten,
typischen Warschauer Küche. Die besondere Warschauer Musik und das einzigartige Ambiente schaffen eine außergewöhnliche Atmosphäre, die an das
Alte Warschau erinnert. Hier lernen Sie ein Warschau kennen, das auf den Straßen unserer Stadt
nicht mehr zu finden ist… Hier kosten Sie seinen
wahren Geschmack…
Cwaniak Warszawski
9 Waliców St.
ph. +48 22 654 67 67
http://www.walicow9.pl
86
Warszawa
PL
EN
F
D
10%
OREGANO
www.oregano-restauracja.pl
PL
EN
F
D
Oregano to ciepły klimat Południa. Zapach prostej,
wybornej kuchni. Koloryt toskańskich pejzaży i barwy weneckiego karnawału. Harmonia światła i dźwięku... kiedy to czas zatrzymuje się przy wspólnym stole. Motywem przewodnim Oregano jest kultura śródziemnomorska z całym jej bogactwem sztuki i tradycji.
Kuchnia w pełni odpowiada założeniom slow-food – naturalna, pełnowartościowa bez dodatkowych wspomagaczy – jest zawsze otwarta, aby Goście mogli swobodnie obejrzeć proces przyrządzania dań pod czujnym
okiem Szefowej. Karta zmienia się zgodnie z cyklem pór
roku, urozmaicana sezonowymi darami natury. Pozwól
nam zaprosić Cię do Oregano…
Oregano is the warm climate of the South. The smell
of simple, delicious cuisine. The colours of Tuscan
landscapes and the Venetian carnival. The harmony of
light and sound... when time stops at a common table.
The central motive of Oregano is the Mediterranean
culture with its wealth of art and tradition. The cuisine
fully corresponds to the principles of slow-food
– natural, healthy and nutritious, without any flavour
enhancers – and the kitchen is always open so that
our Guests can always freely watch the preparation of
dishes under the vigilant eye of the Chief. Our menu is
changed each season and enriched with seasonal fruits
of the earth. Let us invite you to Oregano…
L’Oregano, c’est le climat chaud du Sud. Le parfum
d’une cuisine simple et exquise. Le flair des paysages
toscans et les couleurs du carnaval de Venise.
L’harmonie de la lumière et du son... lorsque le temps
s’arrête à la table commune. Le leitmotiv de l’Oregano,
c’est la culture méditerranéenne avec toute la richesse
de son art et de sa tradition. La cuisine correspond
pleinement aux principes du slow-food; naturelle,
complète et sans additifs et est toujours ouverte pour
que les clients puissent observercomme les plats sont
préparés sous l’oeil vigilant de Madame le Chef. Le
menu change suivant le rythme des saisons, varié par
les dons saisonniers de la nature. Permettez-nous de
vous inviter à l’Oregano…
Oregano, das ist das warmes Klima des Südens. Der
Duft einer einfachen aber ausgezeichneten Küche.
Das Flair der Landschaften der Toskana und der bunten
Farben des venezianischen Karnevals. Die Harmonie
von Licht und Klang… Wo die Zeit am gemeinsamen
Tisch stehenbleibt. Das Leitmotiv des Oregano ist die
Mittelmeerkultur mit ihrem ganzen Reichtum an Kunst
und Tradition. Die Küche folgt den Regeln des SlowFood – natürlich, vollwertig und ohne Zusatzstoffe
– und sie ist immer offen, damit die Gäste beobachten
können, wie die Gerichte unter dem wachsamen Auge
der Chefin bereitet werden. Die Speisekarte variiert
mit den Jahreszeiten und sorgt mit ihren Gerichten
der Saison für Abwechslung. Erlauben Sie uns, Sie ins
Oregano einzuladen…
Oregano
14 Bohaterów St.
ph. +48 22 425 59 64
http://www.oregano-restauracja.pl
e-mail: [email protected]
Warszawa
87
10%
TARABUK
www.tarabuk.pl
Cicha okolica w środku miasta między BUW a Uniwersytetem. Domowy, ciepły klimat wnętrza. Klimatyzacja; Interesujący wybór książek, zwłaszcza
z szeroko pojętej antropologii kultury; varsaviana
i polonica; Doskonała kawa vergnano, herbaty ekologiczne (ciekawe kompozycje smakowe) i domowe
ciasta; Niskie ceny, karty kredytowe, Bezprzewodowy dostęp do internetu WiFi, Ogródek nie tylko dla
palaczy.
Quiet location between the University and the
University Library. Homely and friendly atmosphere
you will not find elsewhere. A/C. Selection of books
from many fields (albums and guidebooks in English
and other languages, also Polonica and Varsaviana),
Vergnano coffee plus delicious homemade cakes
and pastries at reasonable prices, credit card,
Ecological teas, Vi-Fi Internet connection, Smoking
area outside.
Des environs calmes bien qu’au centre de la ville,
entre la bibliothèque universitaire et l’université de
Varsovie. Ambiance familiale et cordiale. Climatisation. Grand choix de livres, surtout en matière de
l’anthropologie de la culture ainsi que sur Varsovie
et la Pologne. Excellent café Vergnano, thés écologiques (compositions de saveurs intéressantes) et
pâtisseries de la maison.
Prix très raisonnables; cartes de crédit; Accès sans
fil à Internet WiFi. Un jardin non seulement pour les
fumeurs.
Ruhig und doch mitten in der Stadt, zwischen der
Unibibliothek und der Warschauer Universität gelegen, häusliche Atmosphäre, Klimaanlage, reiche
Bücherauswahl – vor allem aus dem Bereich der
Anthropologie,
Bände über die Geschichte und Kultur Warschaus
und Polens, vortrefflicher Vergnano-Kaffee, BioTees (interessante Geschmacksvariationen), hausgemachter Kuchen, günstige Preise, Kreditkarte,
kabelloser Internetanschluss, ein Garten nicht nur
für Raucher.
Księgarnia-kawiarnia Tarabuk
tel. 022-827-08-14
ul. Browarna 6
(między Lipową a Radną)
00-311 Warszawa
www.tarabuk.pl
czynny w dni powszednie:
10:00–22:00
w weekendy: 12:00–22:00
88
Warszawa
PL
EN
F
D
10%
SO-AN SUSHI CLUB
www.so-an.pl
PL
EN
F
D
So-an Sushi Club, to bez wątpienia jeden z liderów
na warszawskim rynku sushi. Koneserzy kuchni japońskiej wymieniają to miejsce w pierwszej trójce
stołecznych restauracji japońskich. Większość stałych
gości bywa do „Susharni” po kilka razy w tygodniu.
Część z nich ma tam swoje prywatne, grawerowane
pałeczki i karty członkowskie KLUBU MIŁOŚNIKÓW
„SUSHARNI”. W kwestii jakości potraw – niezmiennie na najwyższym poziomie (duży wybór dań kuchni ciepłej i sushi jakiego nie znajdziecie nigdzie indziej)
!!! W kwestii cen – najtańsi z najlepszych (średni rachunek / osobę: 55 zł).
So-an Sushi Club is undoubtly one of the leaders on
the sushi market in Warsaw. Connoisseurs of oriental cuisine mention this place among top three Japanese restaurants in the capital. Most of the steady
customers of “SUSHARNIA” visit here several times
a week. Some of them enjoy having personalized
sticks & membership cards Fan Club “SUSHARNIA”.
The quality of meals – continuously superb (variety
of hot meals & sushi you will not find elsewhere)!!!
As for prices – most reasonable among best dining
locations (average cost per person: 55 PLN).
So-an Sushi Club est indéniablement un des leaders
sur le marché du sushi à Varsovie. Les connaisseurs
de la cuisine citent ce lieu parmi les trois meilleurs
restaurants japonais de la capitale. La plupart des
habitués de So-an Sushi Club viennent nous rendre
visite plusieurs fois par semaine. Certains possèdent
même sur place leurs propres baquettes gravées et
des cartes d’adhérent du CLUB DES AMATEURS DE
SUSHI. Des plats toujours de la plus haute qualité
(grand choix de plats chauds et sushi absolument
uniques) !!! Les meilleurs prix dans cette catégorie
de qualité (en moyenne 55,00 PLN/personne).
Der So-an Sushi Club, im Volksmund „SUSHARNIA“
genannt, gehört zweifellos zu den führenden SushiLokalen in Warschau. Feinschmecker zählen es zu
den drei besten japanischen Restaurants in der Stadt.
Die meisten Stammgäste besuchen das Lokal mehrmals in der Woche. Einige besitzen sogar persönliche
Stäbchen mit Gravierung und Mitgliedskarten des
KLUB MIŁOŚNIKÓW „SUSHARNI“ (CLUB DER „SUSHARNIA“-FANS). Über die Qualität der Gerichte kann
man nur sagen: ständiges Spitzenniveau (eine große
Auswahl an warmen Speisen und Sushigerichten,
die man sonst nicht findet)!!! Die Preise gehören zu
den Günstigsten unter den Besten (durchschnittlicher
Rechnungsbetrag: 55 PLN pro Person).
So-Ann Sushi Club
54 Koszykowa St.
ph. +48 22 630 81 00
http://www.so-an.pl
Mon.–Fri. noon–11 p.m.
Warszawa
89
10%
HARD ROCK CAFE
www.hardrockcafe.pl
Restauracja światowej sieci Hard Rock Cafe będącej
swoistą ambasadą Rocka, dobrego smaku i nieskrępowanego luzu. Lokal o powierzchni 1000 m2 mieści
w sobie przytulną restaurację, hardrockowy sklep,
dwa cocktail bary, scenę oraz jedyne w Polsce muzeum muzyki rockowej. Serwujemy najwyższej jakości jedzenie, bazujące głównie na domowej kuchni amerykańskiej i meksykańskiej. Bogaty wybór koktajli, whisky oraz win, serwowanych z precyzją i sercem. Naszą wizytówką są pracujący w Hard Rock
Cafe uśmiechnięci, pozytywnie nastawieni do życia
ludzie, o ciekawej osobowości. Zapraszamy!!!
Worldwide known Hard Rock Cafe is a kind of rock
music embassy, place of good taste unforgettable
atmosphere and unhindered manner. The floor area
of a hundred square metres where you can find a
cosy restaurant, Rock Shop, two cocktail bars, stage
and the only Rock History Museum in Poland. Our
food is served with the highest quality standards and
it is based on the traditional American and Mexican
cuisine. Wide range of cocktails, whisky and wine,
all served with passion and precision. Hard Rock
Cafe gathers optimists with interesting and deep
souls...people who smile all the time and will always
find time to talk with you on every topic you would
like. Come on in !!!
La chaîne de restaurant HARD ROCK CAFE sera
votre ambassade du rock, du bon goût et de
l’aisance. L’espace 1000 m2 comprend un restaurant
sympathique, un magasin de vêtements rock, deux
bars, une scène de concert en plus de l’unique
musée de la musique rock. Nous vous proposons une
nourriture basée sur la meilleure cuisine américaine
et mexicaine, un large choix de cocktails, whisky et
vins, le tout servi avec précision et cœur. Souriant,
optimiste et dynamique, notre personnel c’est notre
meilleur atout. Bienvenue!!!
Hard Rock Cafe
Złote Tarasy
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
tel. 48 22 222 07 00
[email protected]
www.hardrockcafe.pl
90
Warszawa
Das Restaurant der berühmten Restaurantkette
Hard Rock Cafe ist ein einzigartiger Botschafter
des Rock mit einem guten Geschmack und einer
einfachen und offen Haltung. Das Lokal, mit einer
Fläche von 1000 m2, findet Platz für ein gemütliches
Restaurant, ein Rock Shop, zwei Cocktailbars, eine
Bühne und das einzige Museum der Rock Musik in
Polen. Wir servieren Essen höchster Qualität aus
der amerikanischen und mexikanischen Küche.
Außerdem eine breite Vielzahl an Cocktails,
Whiskys und Weinen, die wir mit Präzision und
Herzen servieren. Im Hard Rock Cafe treffen Sie auf
immer lächelnde und positiv zum Leben eingestellte
Menschen mit interessanten Persönlichkeiten und
genau diese Menschen sind unsere Visitenkarte.
Seien Sie herzlich willkommen!!!
PL
EN
F
D
92
Rozrywka
Fabryka Trzciny
93
Entertainment
Orange Imax
94
Latin Groove
95
Teatr Druga Strefa
96
Teatr Sabat
97
Teatr Praski
98
Centrum Promocji Kultury
Centrum Kulturalne
Divertissement
Unterhaltung
Warszawskie Towarzystwo
Muzyczne
99
Casinos Poland
100
Orbis Casino
101
Warszawa
91
20%
CENTRUM PROMOCJI KULTURY
www.dcpk.art.pl
Centrum Promocji Kultury zaprasza na koncerty muzyczne (klasyka, jazz, rock, metal, folk), spektakle teatralne, wernisaże, biesiady literackie przez 7 dni w tygodniu. Prezentujemy artystów znanych z mediów, a
także młodych, obiecujących. Posiadaczom Karty oferujemy 20% zniżki na imprezy biletowane, lub uprzywilejowane miejsca na sali na imprezach niebiletowanych. Informacje o programie uzyskasz na stronach
www.cpk.art.pl, www.pragapld.waw.pl, w prasie lokalnej i stołecznej, w siedzibie CPK lub telefonicznie.
Centre for the Promotion of Culture invites you to
musical concerts (classical, jazz, rock, metal, folk),
theatre shows, exhibition openings, literary events,
7 days a week. We offer a 20% discount to Card
-holders on ticketed events, and special seats in
the auditorium for non-ticket events. We showcase
well-known artists as well as promising new talent.
Information on the programme of events is available
on the following internet pages: www.cpk.art.pl,
www.pragapld.waw.pl, in local and national press,
in the Centre itself or by telephone.
Le Centre de Quartier pour la Promotion de la Culture
vous invite à des concerts (musique classique, jazz,
rock, métal, folk), des spectacles de théâtre, des
vernissages, des dîners littéraires 7 jours sur 7. Nous
présentons des artistes connus par les médias, et
aussi de jeunes artistes émergeants. Aux détenteurs
de la carte de touriste nous offrons 20% de réduction
sur les spectacles avec billets ou des places privilégiées lors de spectacles sans billets. Vous pouvez
obtenir des renseignements sur le programme sur
les sites internet www.cpk.art.pl et www.pragapld.
waw.pl, dans la presse locale et la presse de Varsovie, au sièege du Centre ou par téléphone.
CENTRUM PROMOCJI KULTURY
ul. Grochowska 274
tel.: (+48 22) 870 11 86, 813 79 98
fax: (+48 22) 870 42 86
e-mail: [email protected]
pn.–sb.: 8.00
92
Warszawa
Das Bezirkskulturzentrum lädt ein zu Musikkonzerten
(klassische Musik, Jazz, Rock, Heavy Metall, Volksmusik), Theatervorführungen, Vernissagen und Literaturvorlesungen, und das 7 Tage in der Woche. Wir
präsentieren Werke anerkannter Künstler, aber auch
der jüngeren, vielversprechenden Generation. Inhabern des Touristenpasses gewähren wir 20% Rabatt
bei Veranstaltungen mit Eintrittskarten und beste
Plätze im Zuschauerraum bei Veranstaltungen ohne
Eintrittskarten. Informationen über unser Programm
erhalten Sie auf den Webseiten www.cpk.art.pl und
www.pragapld.waw.pl, in der lokalen und der Warschauer Presse, am Sitz des Bezirkskulturzentrums
und per Telefon.
PL
EN
F
D
CENTRUM KULTURALNE
FABRYKA TRZCINY
10%
www.fabrykatrzciny.pl
PL
EN
F
D
Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny to kompleks artystyczno edukacyjny mieszczący się w jednym z najstarszych obiektów industrialnych warszawskiej Pragi. Fabryka Trzciny jest jednym z nielicznych, a może
nawet jedynym takim miejscem w Warszawie, które
koncentruje różne rodzaje działalności artystycznej:
plastykę, teatr, muzykę, także czytelnię, miejsce spotkań i promocji współczesnych pisarzy i publicystów.
Pomieszczenia Fabryki Trzciny przeznaczone są na
koncerty, projekcje filmowe, pokazy mody, sympozja,
konferencje, szkolenia i imprezy okolicznościowe.
The „Fabryka Trzciny” Artistic Center is a center
for arts and education located in one of the oldest
industrial sites of Warsaw’s east river bank, in the
Praga district.
Fabryka Trzciny is one of few, if not the only place,
concentrating all forms of artistic endeavour: painting, photography, theatre, music, as well as a minilibrary and spaces for meetings and promotion of
modern writers and publicists. A multitude of spaces
are designated for concerts, film screenings, fashion
shows, symposiums, conferences, specialist training and other private or corporate events.
Le Centre Artistique Fabryka Trzciny est un ensemble
architectural artistique et éducatif dans un des plus
ancien bâtiments industriels de Varsovie, dans le
quartier de Praga. La Fabryka Trzciny c`est l`un des
rares, et peut-être l`unique lieu de ce genre à Varsovie, qui concentre plusieurs activités artistiques: arts
plastiques, théâtre, musique, salle de lecture, lieu de
rencontres et promotions des écrivains contemporains et des journalists.
La Fabryka Trzciny organise des concerts, des projections de films, des defilés de mode, des symposiums, des conférences, des formations et des fêtes
diverses.
Das Kunstzentrum Fabryka Trzciny ist ein Komplex
mit künstlerisch - informativem Charakter und befindet sich in einem der ältesten, industriellen Gebäude
des Warschauer Stadtteils Praga. Die Fabryka Trzciny
ist einer der wenigen, wenn nicht der einzige Ort in
Warschau, wo viele verschiedene Kunstbereiche
vereint werden: Skulptur, Theater und Musik. Es gibt
auch einen Lesesaal und einen Treffpunkt für Liebhaber der zeitgenössischen Literatur und Publizistik.
In den Sälen der Fabryka Trzciny werden Konzerte,
Filmvorführungen, Modenschauen, Symposien, Konferenzen, Schulungen und sonstige kulturelle Ereignisse veranstaltet.
CENTRUM ARTYSTYCZNE
FABRYKA TRZCINY
ul. Otwocka 14
tel.: (+48 22) 619 05 13
e-mail: [email protected]
Warszawa
9
bilet studencki
student ticket
ORANGE IMAX
www.kinoimax.pl
Kino WIELKICH emocji.
Orange IMAX to niecodzienna rozrywka. Obraz wypełnia całkowicie pole widzenia – ekran wysokości
8-miu pięter. Zatopieni w doskonałej iluzji rzeczywistości, czujemy jak postaci z ekranu przesuwają się
na odległość wyciągniętej dłoni. To zasługa unikatowych, spolaryzowanych okularów. Klatka filmowa,
10 razy większa od tradycyjnej, zapewnia doskonałą
projekcję na tym gigantycznym ekranie. Zmysły reagują na film tak jak na prawdziwe bodźce. Zobacz
więcej, usłysz więcej, poczuj więcej.
Cinema of STRONG emotions
The Orange IMAX is an extraordinary entertainment.
The image fully fills in your field of vision – the screen
is 8 storeys high. Being deep in perfect illusion of
reality, you feel how the screen figures are moving within your arm’s reach. This is due to unique
polarized glasses. 10 times greater than traditional,
a frame ensures a perfect projection on this giant
screen. Your senses react to the film like to real
stimuli. See more, hear more and feel more.
Un Cinéma de GRANDES émotions. L’Orange IMAX
offre un spectacle extraordinaire. L’image remplit
entièrement le champ de vue – sur un écran haut de
huit étages. Plongés dans une illusion parfaite de la
réalité, nous avons l’impression que les personnages
sur l’écran se déplacent à la portée de notre main.
Cet effet est obtenu avec des lunettes 3 D uniques.
Le photogramme, 10 fois plus grand que d’habitude,
assure une projection parfaite sur cet écran gigantesque. Les sens réagissent au film comme à un stimulus réel. Voyez plus, entendez plus, sentez plus.
Kino der GROSSEN EMOTIONEN
Das Orange IMAX bietet eine besondere Unterhaltungsform. Das Bild füllt das Blickfeld ganz aus – auf
einer Leinwand mit einer Höhe von 8 Stockwerken.
Versunken in eine perfekte Illusion der Realität spüren wir, wie sich die Gestalten auf der Leinwand nur
eine Armeslänge entfernt bewegen. Erzielt wird dieser Effekt durch spezielle polarisierte Brillen. Eine 10mal vergrößerte Aufnahme gewährleistet eine ausgezeichnete Projektion auf dieser Riesenleinwand.
Unsere Sinne reagieren auf den Film wie auf wahre
Reize. Mehr sehen, mehr hören, mehr fühlen!
ORANGE IMAX WARSZAWA
Sadyba Best Mall
ul. Powsińska 31
(blisko Pałacu w Wilanowie)
www.kinoimax.pl
94
Warszawa
PL
EN
F
D
10%
LATIN GROOVE
www.latingroove.pl
PL
EN
F
D
Latin Groove to renomowana warszawska szkoła tańca oferująca najwyższej jakości usługi w zakresie nauki tańców latynoskich takich jak salsa, merengue, bachata, cha-cha-cha, kubańska rumba. Szkoła prowadzi
kursy na wszystkich poziomach zaawansowania w samym centrum Warszawy w salach przystosowanych
do zajęć tanecznych. W ofercie Latin Groove znajdują
się zarówno kursy tańca w parach jak i solo wszystkie
prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów
posiadających długoletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć tanecznych. Latin Groove słynie z tworzenia niepowtarzalnej atmosfery podczas lekcji łącząc świadomie poczucie humoru z wysoka jakością
nauczania.
Latin Groove is the renowned Warsaw dance school,
offering the highest-quality services in the range of
teaching Latin Dance forms, such as Salsa, Merengue,
Bachata, Cha-cha-cha, Rumba Cuban-style. The school
runs classes to all levels of advancement in the welladjusted venues located in the centre of Warsaw. In
Latin Groove you can take part in course either solo or
for couples, all conducted by the qualified and experienced crew. The school is well-known for the unique
atmosphere they create on their classes, combining
their high-quality teaching and great sense of humor.
The best Warsaw salseros, the truly hot salsa atmosphere and the thrilling music played by the professional
DJs – you’ll spot them at any of the events hosted by
Latin Groove.
Latin Groove est une école de danse renommée de
Varsovie qui vous offre la meilleure qualité d’enseignement de danses latines, telles que: salsa, merengue,
bachata, cha-cha-cha ou rumba cubaine. Des leçons de
tous les niveaux sont tenues en plein centre-ville, dans
des salles appropriées à la danse. Dans l’offre de Latin
Groove vous trouverez des cours pour couples aussi
bien qu’en solo, tous menés par des instructeurs compétents qui possèdent une importante expérience dans
l’enseignement de la danse. Latin Groove est réputée
pour son ambiance conviviale exceptionnelle, créée par
la liaison d’un sens de l’humour et d’une instruction de
haute qualité.
Latin Groove ist eine renommierte Warschauer Tanzschule. Sie bietet Ihnen hächste Qualität in der Lehre
lateinamerikanischer Tänze wie Salsa, Merengue,
Bachata, Cha-Cha-Cha oder Rumba. Die Schule bietet Lehrgänge auf allen Fortgeschrittenenniveaus. Der
Unterricht findet in zum Tanzen geeigneten Sälen im
Zentrum von Warschau statt. Das Angebot der Latin
Groove umfasst Tanzkurse für Paare und Einzelpersonen. Alle Kurse werden von qualifizierten Tanzlehrern
mit langjähriger Erfahrung geleitet. Die Tanzschule Latin
Groove ist berühmt für die einmalige Atmosphäre während des Unterrichts, bei dem sich Sinn für Humor mit
hochqualitativem Unterricht verbindet.
LATIN GROOVE
tel. +48515174610612
www.latingroove.pl
[email protected]
Warszawa
95
Bilet studencki
TEATR DRUGA STREFA
www.teatrdrugastrefa.pl
Teatr Druga Strefa jest niezależnym teatrem repertuarowym, utworzony i prowadzony przez Sylwestra Biragę, dyrektora i głównego reżysera, przeszedł wiele etapów rozwoju opierając swoje działania na wyjątkowej artystycznej filozofii i unikalnym
modelu funkcjonowania. Głównymi założeniami tej
filozofii są: totalne spojrzenie na teatr; kreowanie
i propagowanie sztuki, która ma wartość dla społeczeństwa, w którym funkcjonujemy; wzbogacenie
doświadczeń artystycznych i kulturalnych poprzez
budowanie międzynarodowej współpracy z artystami i instytucjami w Europie i poza nią.
The Druga Strefa Theatre is an independent repertory theatre, run by Sylwester Biraga, who is also
the theatre’s artistic director, and has undergone
several stages of development since its creation in
1989. The theatre bases its activities on its artistic
philosophy and unique operational model, very different from the institutional and academic model of
traditional theatre in Poland. The key cornerstones of
the Theatre’s philosophy are a total view of theatre;
the creation and promotion of art that has meaning and value for the society in which we function;
and continual enrichment of our artistic and cultural
experience via international cooperation with artists
and organizations in Europe and around the world.
Le Teatr Druga Strefa est un théâtre de répertoire,
professionnel et indépendant. Dirigé par Sylwester
Biraga, le directeur et metteur en scène principal,
le théâtre a connu, pendant les 20 ans de son existence, déjà plusieurs étapes de développement, tout
en fondant ses activités sur une philosophie artistique exceptionnelle et un modèle de fonctionnement
unique et différent du modèle de théâtre académique et institutionnel. Outre son activité de répertoire
permanent le théâtre présente ses spectacles sur
plusieurs scènes en Pologne et à l’étranger.
Teatr Druga Strefa
ul. Magazynowa 14A
02-652 Warszawa
Tel.: 0 606 295 607
www.teatrdrugastrefa.pl
[email protected]
96
Warszawa
Das Teatr Druga Strefa (Theater Zweite Zone) ist
ein unabhängiges Repertoirtheater. Seit jeher stützt
es sich in all seinen Aktivitäten auf eine besondere
künstlerische Philosophie und auf ein einzigartiges
Funktionsmodell, das sich in vielerlei Hinsicht von
dem akademischen und institutionalisierten Modell
unterscheidet. Die Hauptlinie dieser Philosophie
besteht in einer totalen Betrachtung des Theaters,
dem Schaffen und Fördern von Kunst, die einen Wert
hat für die Gesellschaft, in der wir leben sowie die
Bereicherung der künstlerischen und kulturellen Erfahrungen durch das Aufbauen einer internationalen
Zusammenarbeit mit Künstlern und Institutionen in
Europa und der ganzen Welt.
PL
EN
F
D
5%
TEATR SABAT
www.teatr-sabat.pl
PL
EN
F
D
Teatr Sabat Małgorzaty Potockiej to pierwsze i jedyne miejsce w Polsce, łączące na wzór paryskiej
rewii, czy teatrów na Broadway’u, wspaniałe widowisko z wykwintną kolacją i zabawą przy muzyce
tanecznej. Prezentujemy spektakle z udziałem wspaniałych wokalistów, gwiazd polskich i światowych
scen i najpiękniejszych tancerek baletu Sabat. Zorganizowaliśmy wiele prestiżowych imprez z udziałem polityków, biznesmenów, wybitnych osobistości
ze świata nauki, kultury i sztuki. 5% rabatu.
Małgorzata Potocka’s Teatr Sabat (Sabbath Theater)
is the one and only place in Poland that – like a Parisian review or Broadway theatre – offers splendid
shows together with an excellent supper and dancemusic entertainment. We offer spectacles starring
the greatest vocalists, stars of the Polish and international scene and the most beautiful dancers of the
Sabat ballet. We organize many prestigious parties
with guests including politicians, businessmen and
outstanding persons from scientific, cultural and artistic circles. 5% discount.
Le Théâtre ”Sabat” de Malgorzata Potocka est le
premier et l’unique endroit en Pologne qui unit,
comme le font plein de théâtres à Paris ou sur le
Broadway, d’excellents spectacles avec des soupers
exquis et des divertissements accompagnés d’une
musique de danse. Nous présentons des spectacles
avec la participation de chanteurs célèbres, de stars
polonaises et étrangères, ainsi que des plus belles
danseuses du ballet Sabat. Nous avons déjà organisé de nombreux spectacles devant des hommes
politiques, des hommes d’affaires, des personnalités
connues du monde de la science, de la culture et
des arts. 5% de rabais.
Das Theater „Sabat” von Malgorzata Potocka ist das
erste und einzige Theater in Polen, welches wie die
Pariser Revuen oder Broadway-Theater ein buntes
Schauspiel mit einem exklusiven Diner und Unterhaltung bei Tanzmusik verbindet. An unseren Shows
nehmen hervorragende Sänger, Stars polnischer und
internationaler Bühnen und die schönsten Tänzerinnen des „Sabat“-Balletts teil. Wir haben bereits viele
prestigiöse Veranstaltungen für Politiker, Geschäftsleute, prominente Vertreter der Welt der Wissenschafts, Kultur und Kunst organisiert. 5% Rabatt.
TEATR SABAT
ul. Foksal 16
tel.: (+48 22) 826 23 55
fax: (+48 22) 826 23 55 w. 22
www.teatr-sabat.pl, www.eBilet.pl
e-mail: [email protected]
kolacja: 19.00
przedstawienie: 20.00
Warszawa
97
20%
TEATR PRASKI
www.teatrpraski.pl
Najmłodszy prywatny teatr w Polsce. Stworzony
przez niespełna trzydziestoletnich profesjonalnych
aktorów: Monikę Grudę, Marcina Kwaśnego i Adriana Perdjona oraz dziennikarza Dorotę Bogucką. Położony w sercu starej Pragi, warszawskiej dzielnicy artystów. W repertuarze ma zarówno sztuki klasyczne,
jak i współczesne, polskie i zagraniczne. Jako jedyny
w kraju Teatr Praski oferuje osobom niewidzącym audiodyskrypcję wszystkich spektakli. Część repertuaru
jest grana po angielsku. Zapraszamy!
“The Praski Theatre”
Welcome to the youngest private theatre in Poland –
“The Praski Theatre”. Founded by professional actors
who are just under thirty years of age: Monika Gruda,
Marcin Kwaśny and Adrian Perdjon and a journalist
Dorota Bogucka. “The Praski Theatre” is located in
the heart of Old Praga, an artistic part of Warsaw. Its
repertoire includes both Polish and foreign, classic
and contemporary plays. “The Praski Theatre” is the
only theatre in Poland that provides blind audiences
with audio descriptions of all its plays. Part of the
repertoire is performed in English.
„Théâtre de Praga”
Bienvenue au plus jeune théâtre privé en Pologne. Il a
éte créé par un trio d’acteurs professionnels qui ont
moins de trente ans, Monika Gruda, Marcin Kwaśny,
Adrian Perdjon ainsi que la journaliste Dorota Bogucka. Il se situe au cœur du vieux Praga, le quartier
artistique de Varsovie. Le répertoire comprend des
chef-d‘œuvres classiques mais aussi des chef-d‘œuvres contemporains polonais et étrangers. Il est le
premier théâtre en Pologne à offrir des audio-descriptions pour les auditeurs aveugles et malvoyants.
Une partie du répertoire est présentée en anglais.
Teatr Praski
ul. Kępna 6
http://www.teatrpraski.pl
[email protected]
98
Warszawa
Das „Praski-Theater” ist das jüngste Theater in
Polen.
Gegründet wurde es von den knapp dreißigjährigen Schauspielern Monika Gruda, Marcin Kwasny,
Adrian Perdjon und der Journalistin Dorota Bugucka.
Es liegt im Herzen des Stadtteils Praga, der als das
Warschauer Künstlerviertel gilt. Das Praski präsentiert sowohl klassische als auch moderne Stücke
ausländischer und polnischer Autoren. Es ist das
einzige Theater des Landes, welches Audiodeskriptionen für Sehbehinderte anbietet. Einige der Stücke
werden auf Englisch aufgeführt.
Wir heißen Sie herzlich willkommen!
PL
EN
F
D
WARSZAWSKIE
TOWARZYSTWO MUZYCZNE
20%
www.wtm.org.pl
PL
EN
F
D
Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława
Moniuszki działa od 1871 r. i jest najstarszą tego rodzaju organizacją w mieście. Prowadzi ożywioną działalność koncertową, edukacyjną, a także Bibliotekę,
Muzeum i Archiwum, dokumentujące twórczość polskich kompozytorów XIX i I poł. XX w. Zapraszamy
Państwa do naszej Siedziby – Pałacu Szustra, na koncerty w wykonaniu artystów scen polskich. Mamy nadzieję, że otoczenie pięknego parku, szlachetne wnętrza pałacu, a przede wszystkim magia muzyki sprawią, że wizyta u nas pozostanie miłym wspomnieniem
na długie lata.
Warsaw Musical Society by the name of Stanislaw
Moniuszko has been working since 1871 and is the
oldest organisation of its kind in the city. It conducts
lively concert, educational activity and also Library,
Museum and Archive that documents the works of
Polish compositors of XIX and the first half of XX century. We invite you to our seat – The Szuster Palace,
for the performances of Polish theatre artists. We
hope the surrounding of the beautiful park, gentle
interiors of the palace and most of all the magic of
music will make your visit at us a nice memory for
a long time.
L’Association de Musique « Stanislaw MONIUSZKO»
de la ville de Varsovie a été créée en 1871. C’est
la plus ancienne association musicale de Varsovie.
L’Association organise avant tout des concerts mais
s’engage aussi dans le domaine éducatif. De plus,
elle gère une Bibliothèque, un Musée et les Archives
Musicales qui documentent la création musicale des
compositeurs polonais du XIXème siècle et de la
première moitié du XXème siècle. Nous vous invitons vivement dans nos locaux au Palais de Szuster
à Varsovie pour des concerts donnés par les artistes
polonais les plus connus. Nous espérons que l’intérieur exceptionnel du Palais, entouré par un parc magnifique, et surtout la magie de la musique resteront
pour vous un souvenir inoubliable.
Die Stanislaw Moniuszko-Musikgesellschaft von
Warschau (WTM) ist seit 1871 aktiv. Sie ist die
älteste Organisation dieser Art in Warschau. Die
Musikgesellschaft organisiert Konzerte, betreibt
Erziehungstätigkeiten, führt eine Bibliotek, ein Museum und auch ein Archiv, welches das Schaffen
der polnischen Komponisten des 19. und der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts dokumentiert. Wir laden
Sie zu Konzerten polnischer Musiker in unserem Sitz
im Schuster-Palais ein. Wir hoffen, die Umgebung
des schönen Parks, die edlen Innenräume des Palais
und vor allem die Magie der Musik werden dafür sorgen, dass Ihnen der Besuch für viele Jahre in guter
Erinnerung bleiben wird.
Warszawskie Towarzystwo
Muzyczne
ul. Morskie Oko 2
tel./fax: 022-849-68-56,
022-849-56-51/52
kom.: 509-019-943
www.wtm.org.pl
e-mail: [email protected]
Mo-Fr: 10 AM – 3 PM
Warszawa
99
Bezpłatny
drink powitalny
CASINOS POLAND
www.casinospoland.pl
Casinos Poland oferuje właścicielom Warszawskiej
Karty Turysty następujące przywileje:
– bezpłatny drink powitalny dla właściciela Karty
oraz jednej osoby towarzyszącej w barach warszawskich kasyn sieci Casinos Poland
Przy wejściu do kasyna wymagany jest dowód osobisty lub paszport. Minimalny wiek 18 lat. Elegancki
strój mile widziany. Wstęp do kasyna jest bezpłatny.
Casinos Poland offers the following privileges to the
holders of Warsaw Tourist Card and one accompanying person:
– free welcome drink at the bars of Warsaw casinos
of Casinos Poland chain
* ID or passport compulsory at the entrance to a
casino. Minimal age 18 years. Proper attire will
be appreciated. Entrance to the casinos is free of
charge.
Casinos Poland offre aux détenteurs de la carte de
touriste les privilèges suivants:
– Un verre de bienvenue gratuit pour le détenteur de
la carte et une personne accompagnante dans les
bars du réseau Casinos Poland.
* Pour entrer au casino vous devez avoir au moins 18
ans et présenter une carte d’identite ou un passport. Tenue de soirée bienvenue. Entrée gratuite.
Casinos Poland – Für Inhaber des Warschauer Touristenpasses bietet Casinos Poland:
– ein kostenloses Willkommensgetränk für den Passinhaber und eine Begleitperson.
* als unsere Gäste müssen Sie mindestens 18 Jahre
alt sein und einen gültigen Lichtbildausweis bei
sich tragen. Der Eintritt ins Casino ist frei.
Casinos Poland
Kasyno w Hotelu Marriott
Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
www.casinospoland.pl
tel. 0-22 584 96 50
czynne codziennie od 11:00 do 07:00
Kasyno w Hotelu Hyatt
Belwederska 23, 00-761 Warszawa
www.casinospoland.pl
tel. 0-22 559 14 40
czynne codziennie od 16:00 do 06:00
100
Warszawa
PL
EN
F
D
ORBIS CASINO
Bezpłatny drink
bezalkoholowy
www.orbiscasino.pl
PL
EN
F
D
Nasi goście mogą skorzystać z bogatej oferty baru
oraz spróbować przepysznych potraw z autorskiego
menu szefa kuchni Orbis Casino. W każdym z kasyn znajduje się kantor wymiany walut czynny aż
do 5 rano.
Przywileje w ramach Warszawskiej Karty Turysty:
• bezpłatny drink bezalkoholowy lub filiżanka kawy/
herbaty zarówno dla posiadacza karty jak i jednej
osoby towarzyszącej w barach warszawskich kasyn Orbis Casino
Uwaga: przy wejściu do kasyna wymagany jest dowód tożsamości lub paszport. Wiek minimum 18 lat.
Our guests can enjoy an attractive offer of our bars
and try delicious dishes recommended by Orbis
Casino Chef. In both our casinos, there are foreign
exchange desks opened until 5 o’clock.
Users of Warsaw Tourist Card can enjoy the following privileges:
• A complimentary soft drink or a cup of coffee/tea
both for the owner of the card and an accompanying person at Orbis Casino bars
Important: any form of I.D to be presented at the
casino reception. You have to be minimum 18 to
enter.
Nos Clients pourront profiter d’un bar richement
pourvu et savourer les délicieux plats du menu
concocté par le chef de cuisine du Casino Orbis.
Dans chaque casino, vous trouverez un bureau de
change ouvert jusqu’à 5h00 du matin.
Les privilèges dans le cadre de la Warszawska Karta
Turysty [Carte Touristique de Varsovie]:
• dans les bars des casinos Orbis Casino de Varsovie, une boisson sans alcool gratuite ou une
tasse de café/thé seront gracieusement offertes
à tout titulaire de la carte ainsi qu’à la personne
l’accompagnant.
Remarques: une pièce d’identité ou un passeport
sont requis à l’entrée au casino. L’ âge minimum légal est de 18 ans.
Unsere Gäste können das reichhaltige Angebot der
Bar nutzen und die Köstlichkeiten aus dem persönlichen Menü des Küchenchefs von Orbis Casino probieren. In jedem unserer Casinos befindet sich eine
Wechselstube, die bis 5 Uhr morgens geöffnet ist.
Privilegien auf die Warschauer Touristenkarte:
• je ein alkoholfreies Getränk oder eine Tasse Kaffee/Tee gratis für den Karteninhaber und eine
Begleitperson in den Bars der Warschauer Orbis
Casinos
Achtung: Der Eintritt ins Casino ist nur mit Personalausweis oder Reisepass möglich. Mindestalter
18 Jahre.
Casino at the Sofitel Victoria Hotel
ul. Królewska 11
tel. +48 22 827 66 33
e-mail: [email protected]
opening hours:
every day from 13.00 to 05.00
Casino at the Mercure Grand Hotel
ul. Krucza 28
tel. + 48 22 621 52 88
e-mail: [email protected]
opening hours:
every day from 09.00 to 05.00
Warszawa
101
Zwiedzanie
PiPiN
103
Tourist Polska
104
Poland Tour
105
Visites Guidées
Mazurkas Travel
106
Furnel Travel
107
Besichtigungen
TRAKT
108
Pejzaż Polski
109
Stare Miasto
110
Holiday Travel
111
Sightseeing
102
Warszawa
PRACOWNIA PODRÓŻY
NIEZWYCZAJNYCH PiPiN
5%
www.pipin.pl
PL
EN
F
D
W Pracowni Podróży Niezwyczajnych PiPiN pragniemy
przedstawiać Warszawę w sposób odbiegający od typowego zwiedzania. Docieramy w nieznane miejsca,
piękne i interesujące, i do ciekawych ludzi. Nie omijamy miejsc powszechnie znanych i popularnych wśród
turystów, ale staramy się pokazywać je w sposób odmienny od tego, jaki proponują zwykłe biura. Na tym
właśnie polega nasza niezwyczajność. Lubimy zajrzeć
w różne zakamarki, pojeździć rikszą albo starym samochodem, śmignąć rowerem, zachwycić się zielenią
albo uczestniczyć w grach miejskich. Możesz to robić z nami…!
In the Unusual Trips’ Workshop PiPiN we would like to
present Warsaw in an unique, extraordinary way. We
reach the unknown places, discovering their beauty
and charm. We meet fascinating people, who create
unforgettable Warsaw atmosphere. And the popular,
well-known sites we try to show in a really different
way. That is why we are unusual. We love dipping
into every nook and cranny, driving the old car or rikshaw, riding a bike, admiring the green around us or
taking part in city games. And YOU can also do that
with us…!
Dans l’Atelier des Voyages Insolites PiPiN nous voulons vous faire voir Varsovie d’une manière différente.
Nous visitons des endroits inconnus et exceptionnels,
nous découvrons des personnes intéressantes. Nous
n’évitons pas les lieux incontournables pour les touristes mais nous nous efforçons à les présenter d’une
autre façon que les agences de voyages ordinaires.
C’est ça qui fait que nous ne sommes pas comme
les autres. Nous aimons jeter un coup d’œil dans
les petits recoins, prendre un pousse-pousse ou une
vieille voiture, enfourcher le vélo, s’enchanter devant
la verdure ou bien participer aux jeux urbains. Vous
pouvez faire tout cela avec nous…!
Wir vom „Reisebüro für außergewöhnliche Reisen“ PiPiN möchten Ihnen Warschau von einer anderen Seite
zeigen, als Sie es bei herkömmlichen Stadtrundfahrten
erleben. Mit uns lernen Sie unbekannte, wunderbare
und sehr interessante Orte und Leute kennen. Natürlich lassen wir dabei die bei den Touristen beliebten
Orte und Sehenswürdigkeiten nicht aus, wir bemühen
uns nur, sie Ihnen auf eine andere Art und Weise zu
zeigen, als sonst üblich. Eben das macht uns so besonders. Wir erforschen gerne diverse Schlupfwinkel,
oder fahren mit einer Rikscha oder einem alten Auto,
oder sausen mit dem Fahrrad los, freuen uns an den
Grünanlagen oder nehmen an Stadtspielen teil. Das
können Sie mit uns zusammen machen...!
Pracownia Podróży
Niezwyczajnych ( P i P i N )
ul. Koński Jar 10/35
02-785 Warszawa
tel.: 510-43-25-64
e-mail: [email protected]
Warszawa
10
3-12%
TOURIST POLSKA
www.tourist.pl
Biuro Podróży „Tourist Polska” oferuje kompleksową
organizację zwiedzania i pobytu w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i w pozostałych
regionach Polski. Zapewniamy obsługę najlepszych
przewodników, transport, rezerwację dodatkowych
usług (hotele, muzea, teatry etc.) Oferujemy indywidualne prywatne wycieczki oraz organizujemy regularne wycieczki objazdowe po Polsce.
Zniżki: usługi przewodnickie 10 %, wycieczki indywidualne i regularne 12 %, transport 5 %
“Tourist Polska” Travel Agency offers comprehensive
organisation of sightseeing and stays in Warsaw,
Kraków, Poznań, Gdańsk, Wrocław and other regions of Poland. We provide the services of the best
guides, transport, reservation of additional services
(hotels, museums, theatres, etc.). We offer tailormade trips for individual tourists and organise regular tours around Poland.
Rebates: guide services 10 %, individual and regular
trips 12 %, transport 5 %
Le Bureau de Voyages ‘’Tourist Polska’’ vous propose
d’organiser intégralement vos visites et séjours à
Varsovie, à Cracovie, à Poznań, à Gdańsk, à Wrocław
et dans les autres régions de la Pologne. Nous garantissons le service des meilleurs guides, le transport,
la réservation des services complémentaires (hôtels,
musées, théâtres etc.). Nous vous proposons également des excursions privées individuelles et nous
organisons des excursions régulières en Pologne.
Réductions : services de guides 10 %, excursions
individuelles et régulières 12 %, transport 5 %.
Das Reisebüro „Tourist Polska” bietet die umfassende Organisation von Reisen und Aufenthalten in
Warschau, Krakau, Posen, Danzig und Breslau sowie
in allen anderen Regionen Polens.
Wir gewährleisten ausgezeichnete Reiseleiter,
Transport, Reservierung von zusätzlichen Leistungen
(Hotels, Museen, Theater usw.). Wir organisieren
individuelle Privatausflüge sowie regelmäßige Rundreisen durch Polen. Ermäßigungen: Reiseleiter 10%,
individuelle Privatausflüge und regelmäßige Reisen
12%, Transport 5%.
TOURIST POLSKA
Zgłoszenia i informacje:
Al. Jerozolimskie 47 lok. 10a
tel.: (+48 22) 621 32 46
www.tourist.pl
e-mail: [email protected]
pn.–pt. : 11.00–17.00
104
Warszawa
PL
EN
F
D
15%
POLAND TOUR
www.polandtour.pl
PL
EN
F
D
Zapraszamy na zwiedzanie Warszawy i okolic z biurem podróży Poland Tour. Z nami najlepiej poznasz
najciekawsze zakątki stolicy i uroki Mazowsza. Polecamy także jednodniowe wycieczki do Malborka, Torunia, Krakowa, Kazimierza Dolnego i Kampinoskiego
Parku Narodowego. Zapewniamy doświadczonych
przewodników biegle władających wieloma językami
obcymi oraz komfortowy transport. Dla posiadaczy
karty oferujemy 15% zniżki na wycieczki zakupione
w biurze przy ul. Pankiewicza 3 i w punktach Warszawskiej Informacji Turystycznej.
We invite you for a sightseeing of Warsaw and surroundings with Poland Tour travel agency. Let’s discover the most interesting parts of the capital city
and charm of Mazovia region. We also recommend
one day outing trips to Malbork, Torun, Krakow, Kazimierz Dolny and Kampinos National Park. We guarantee experienced guides speaking various foreign
languages and comfortable transportation. For card
holders we offer 15% discount for trips purchased in
our office on 3 Pankiewicza St. or in Warsaw Tourist
Information.
L’agence de voyage Poland Tour vous invite à découvrir la ville de Varsovie et ses environs. Avec nous,
vous ferez les plus belles promenades dans la capitale et suivrez les routes les plus intéressantes de
Mazovie. Nous vous recommandons également des
excursions d’une journée à Malbork, Torun, Cracovie
et Kazimierz Dolny ainsi que des visites dans le Parc
National de Kampinos. Nous vous garantissons l’assistance de guides professionnels en langue étrangère ainsi que des moyens de transport confortables.
Aux titulaires de la carte de touriste nous offrons une
réduction de 15% pour les visites commandées dans
l’agence située rue Pankiewicza 3 et dans les points
d’Information Touristique à Varsovie.
Das Reisebüro Poland Tour ladet Sie herzlich ein,
Warschau und Umgebung zu besichtigen. Mit uns
lernen Sie die interessantesten Winkel der Hauptstadt wie auch den Zauber von Masowien am besten kennen. Wir empfehlen auch Ausflüge nach
Malbork, Torun/Thorn, Krakau und Kazimierz Dolny.
Wir gewährleisten erfahrene Reiseleiter mit ausgezeichneten Kenntnissen in vielen Fremdsprachen
sowie komfortablen Transport. Inhaber des Touristenpasses erhalten 15% Ermäßigung für Reisen,
die im Büro an der Pankiewicza-Str. 3 oder bei den
Vertretungen der Warschauer Touristeninformation
gekauft werden.
Poland Tour
ul. Pankiewicza 3
tel.: (+48 22) 499 65 16
fax: (+48 22) 499 65 17
www.warsawcitytour.pl
www.polandtour.pl
e-mail: [email protected]
pn.–pt.: 9.00–17.00
Warszawa
105
15%
MAZURKAS TRAVEL
www.mazurkas.com.pl
Zwiedzanie Warszawy z Mazurkas Travel to najlepszy sposób na poznanie stolicy i jej atrakcji turystycznych. Oferujemy najlepszych przewodników
i komfortowy transport.
Regularne zwiedzanie Warszawy czyli Cityrama (Stare Miasto, Trakt Królewski, Wilanów, Łazienki, Ghetto) odbywa się raz dziennie. Oferujemy również prywatne zwiedzanie w dowolnym języku dla turystów
indywidualnych i grup. Dla posiadaczy karty 15%
zniżki na zwiedzanie zakupione w biurze Local Tours.
Sightseeing Tour by Mazurkas is the best way to
explore Warsaw. We have the best licensed guides
(all languages) and comfortable buses. Regular Cityrama (incl. visit to Old Town, Wilanow, Lazienki,
Ghetto etc) is held once a day.
Private tours of Warsaw are available for individuals and groups in any language. Card holders enjoy
15% discount when tickets purchased at Local Tours
Office.
Visiter Varsovie avec Mazurkas Travel est la meilleure façon de decouvrir la capitale polonaise. Nous
mettons à votre disposition nos meilleurs guidesaccompagnateurs et un transport de haute qualité.
Nos tours réguliers, „Cityrama” sont organisés une
fois par jour. Nous offrons également des tours „à
la carte”, adaptés aux besoins individuels de nos
clients. Les possesseurs de la carte de touriste
bénéficient d’une réduction de 15% sur chaque tour
acheté dans notre bureau.
Eine Besichtigung von Warschau mit Mazurkas
Travel ist die beste Art und Weise, die Hauptstadt
von Polen und ihre Sehenswürdigkeiten kennenzulernen. Wir bieten Ihnen hochqualifizierte Fremdenführer und einen komfortablen Transport. Unsere
regelmäßigen
CITYRAMA-Stadtbesichtigungen
(Altstadt, Königsweg, Schloss Wilanów, Königlicher
Łazienki-Park, Ghettodenkmal) finden einmal täglich
statt. Wir bieten auch private Stadtbesichtigungen
in beliebiger Fremdsprache für Einzelreisende und
Gruppen. Inhabern des Warschauer Touristenpasses
gewähren wir 15% Ermäßigung für jede Stadtbesichtigung, die im Reisebüro Local Tours Mazurkas
Travel gebucht wurde.
MAZURKAS TRAVEL
WARSAW SIGHTSEEING
BY MAZURKAS TRAVEL
ul. Nowogrodzka 24/26
tel./fax: (+48 22) 629 18 78, 629 12 49
1.X. – 30.IV.
pn.–sb.: 8.30 – 17.00, nd.: 8.30–10.00
1.V. – 31.IX.
pn.–sb.: 8.30–18.00. nd.: 8.30–14.00
VII, VIII nd.: 8.30–18.00
106
Warszawa
PL
EN
F
D
FURNEL TRAVEL
3-10-15-20%
www.furnel.pl
PL
EN
F
D
Biuro podróży Furnel Travel International oferuje użytkownikom Karty możliwość uzyskania rabatów na
noclegi w warszawskich hotelach (10% - 20% w zależności od hotelu), przy zakupie biletów kolejowych
(3%), na transfery z/na lotnisko lub dworca kolejowego (10%). Rabaty można uzyskać dokonując rezerwacji w siedzibie biura ul. Kopernika 3.
The travel agency Furnel Travel International offers
to the Card-holders possibility of discounts on overnight stays in Warsaw hotels (10% – 20% depending
on the hotel), on rail tickets (3%), airport or station
transfers (10%). Discounts can be acquired by purchasing services in the agency office 3 Kopernika
street.
L’Agence de Voyages Furnel Travel International offre
aux détenteurs de la carte de touriste la possibilité
de bénéficier des rabais sur les nuitées dans les
hôtels de Varsovie (10-20% en fonction de l`hôtel),
sur les billets de train (3%) et sur les transferts á/de
l’aéroport ou á/de la gare (10%). Les rabais seront
appliqués à des billets achtés au siège de l`agence
rue Kopernika 3.
Das Reisebüro Furnel Travel International bietet Inhabern des Touristenpasses Ermäßigungen für Übernachtungen in Warschauer Hotels (je nach Hotel 10%
- 20%), auf Bahntickets (3%), auf Flughafen- sowie
Bahnhoftransfers (10%). Die Ermäßigungen werden
direkt beim Kauf der Leistungen im Reisebüro an der
Kopernika-Straße 3 gewährt.
FURNEL TRAVEL
Kopernika 3,
tel.: (+48 22) 8264550
fax: (+48 22) 826 0135
www.furnel.pl
e-mail: [email protected]
pn.–pt.: 8.30–16.30
Warszawa
107
10%
TRAKT
www.trakt.com.pl
Przewodnickie Biuro Turystyczne PTTK „TRAKT”
– 63 lata tradycji. Poleca usługi przewodnickie w 23
językach. Po Warszawie i okolicach jak np.: Żelazowa
Wola, Arkadia, Nieborów, Tułowice. Kompleksowo
organizuje pobyty i zwiedzanie. Warszawy, Krakowa,
Wieliczki, Kazimierza, Lublina, Majdanka, Kozłówki
z przewodnikami w językach obcych. Dla posiadaczy
karty 10% rabatu na wycieczki ze zwiedzaniem, wykupione w biurze PBT PTTK „TRAKT” przy ul. Kredytowej 6.
Travel and guides office „TRAKT” - 63 years of tradition. Recommends guiding services in 23 languages.
Sightseeing of Warsaw and its environs: Żelazowa
Wola, Arkadia, Nieborów, Tułowice. We organize complete visits and stays in Warsaw, Cracow,
Wieliczka, Kazimierz, Lublin, Majdanek, Kozłówka
and Gdańsk with tour guides speaking foreign languages. For card holders we offer a 10% discount
for sightseeing trips purchased through PBT PTTK
“TRAKT”, 6, Kredytowa str. Warsaw.
L’Office de tourisme PTTK „TRAKT” a 63 ans de
tradition. Il vous propose des visites guidées en 23
langues. Il organise des visites de Varsovie et de
ses environs (Żelazowa Wola, Arkadia, Nieborów,
Tułowice et autres) ainsi que des visites et des
séjours complets à Varsovie, Cracovie, Wieliczka,
Kazimierz, Lublin, Majdanek, Kozłówka ou Gdańsk
accompagnés par des guides parlant en langue
étrangère. Aux détenteurs de la carte de touriste
il offre une réduction de 10% pour les excursions
avec visite guidée, à condition que les billets ont été
achetés au bureau de PTTK «TRAKT».
Das Fremdenverkehrsbüro „TRAKT“ (63 Jahre Tradition) empfiehlt Besichtigungsfahrten mit Führung in
23 Sprachen in Warschau und Umgebung, wie zum
Beispiel nach Żelazowa Wola, Arkadia, Nieborów
oder Tułowice und organisiert Aufenthalte und Besichtigungen in Warschau, Krakau, Wieliczka, Kazimierz Dolny, Lublin, Majdanek, Kozłówka und Gdańsk
mit Reiseleitung in fremden Sprachen. Inhaber des
Touristenpasses erhalten 10% Rabatt auf Ausflüge
inklusive Besichtigungen, wenn diese bei „TRAKT“,
Kredytowa Str. 6, gekauft wurden.
TRAKT
ul. Kredytowa 6
tel.: (+48 22) 827 80 68/6
fax: 827 66 02
www.trakt.com.pl
e-mail: [email protected]
pn.–pt.: 8.00–19.00
sn.–nd.: 9.00–13.00
108
Warszawa
PL
EN
F
D
PEJZAŻ POLSKI
8-15-20-25%
www.polish-landscape.pl
PL
Biuro Podróży Pejzaż Polski – Wycieczki i Promocje
od 19 lat organizuje koncerty Chopinowskie w Pałacach Łazienek Królewskich, wycieczki po Mazowszu, do Żelazowej Woli, Nieborowa, Tułowic i Walewic. Proponujemy zniżki na koncerty – 16% oraz
na oferowane wycieczki – 10%. Warunkiem uzyskania rabatu jest zakupienie biletu w siedzibie biura lub wcześniejsze, telefoniczne zarezerwowanie biletu i wykupienie go przed koncertem lub wycieczką
u pracownika biura podróży.
Travel Agency Polish Landscape – Tours & Promo-
EN tions since 1990 organizes trips around Mazovia
Region, the F. Chopin homeland: to Żelazowa Wola,
Nieborow, Walewice and Tułowice. We offer special
discounts on Chopin Recitals in the Royal Łazienki
Palace – 16% and on local tours – 10%. The condition of this discount is to purchase a ticket in the
agency office or the previous reservation by phone
and a purchase before the concert or trip directly
from the Pejzaż Polski guide.
F
D
L’Agence de Voyages Polish Landscape organise
des excursions en Mazovie, loe pays de F. Chopin:
) Nieborów, Tułowice ou Walewice. Elle offre une
réduction de 16 % sur les entrées aux Concerts de
Chopin aux Palais de Łazienki Królewskie et de 10 %
sur les excursions. Pour obtenir le rabais, il faut acheter le billet au siège de l’Agence ou bien faire une
réservation par téléphone et l’acheter juste avant
le concert ou l’excursion chez le guide de l’Agence
Polish Landscape.
Das Reisebüro Polish Landscape veranstaltet Ausflüge in der Region Masowien – nach Żelazowa Wola,
Nieborów, Tułowice oder Walewice. Wir bieten 16%
Ermäßigung für Chopinkonzerte in den Palais der
Łazienki Królewskie und 10% Ermäßigung für unsere
Ausflüge. Voraussetzung für die Ermäßigungen ist,
dass Sie die Eintrittskarten am Sitz unseres Büros
oder – nach vorheriger telefonischer Buchung – direkt vor einem Konzert oder Ausflug von einem Mitarbeiter des Reisebüros Polish Landscape erwerben.
PEJZAŻ POLSKI
ul. Akademicka 3
tel.: (+48 22) 824 39 11, 668 83 94
fax: 824 01 55, 865 12 01
www.polish-landscape.pl,
e-mail: [email protected]
pn.–pt.: 9.00–17.00, sb.: 9.00–13.00
Warszawa
109
BIURO PODRÓŻY
STARE MIASTO
5%
– BILETY LOTNICZE, KOLEJOWE I AUTOBUSOWE
– REZERWACJE HOTELOWE
– WYCIECZKI LOKALNE
– AIR TICKETS,
– RAILWAY TICKETS,
– BUS TICKETS,
– HOTEL RESERVATION
– CITY TOURS: WARSAW, CRACOW
– BILLETS DE TRAIN
– BILLETS D’AVION
– CIRCUITS
– HOTELS
– FAHRKARTEN
– FLUGKARTEN
– HOTELS
– TOURISTENREISEN
BIURO PODRÓŻY STARE MIASTO
ul. Świętojańska 23/25
tel.: (+48 22) 22 8318299,
226368478, 226350211
www. staremiasto.pl
e-mail: [email protected]
Otwarte pn.–pt. 9.00–18.00
sb. 10.00–14.00
110
Warszawa
PL
EN
F
D
5%
HOLIDAY TRAVEL
www.holidaytravel.pl
PL
EN
F
D
Holiday Travel jest prywatnym biurem podróży,
o wieloletnim doświadczeniu w organizacji turystyki
wyjazdowej i przyjazdowej. Specjalizuje się w organizacji wyjazdów typu incentive i obsłudze ruchu
biznesowego. Najbogatszą ofertę turystyczną oferuje na rynek włoski: wypoczynek letni nad morzem w hotelach, apartamentach, obiektach agroturystycznych i centrach termalnych, a w zimie oferta na narty w Dolomitach. Mieszkańcom Warszawy
oferujemy wypoczynek w najpiękniejszych kurortach
nadmorskich świata latem i zimą oraz sprzedaż biletów lotniczych.
Posiadaczom karty WKT udzielamy 5% zniżki od ceny
naszych usług turystycznych.
Holiday Travel, one of the most highly regarded
private tour operators in Poland, has many years
of experience in organizing inbound and outbound
tourism with a specialization in incentive groups
and business travel. The Italian market is one of
our widest offers with possibilities such as seaside
holidays, hotels, apartments, agrotouristic facilities
and thermal centers. In the winter time we invite
our clients to spent time skiing in the Dolomites.
Warsaw citizens are offered a wide range of travel
& leisure opportunities including the most beautiful
seaside & skiing resorts in the world as well as a full
flight ticket service.
Holiday Travel est un tour opérateur privé qui fonctionne sur le marché polonais depuis plus de 15 ans.
Il se spécialise dans le tourisme receptive, les voyages d’affaires et incentives. L’Italie est notre destination de choix: en été nos clients peuvent se reposer
au bord de la mer dans des hôtels, des pensionnats,
des fermes ou des stations thermales et en hiver
partir faire du ski dans les Dolomites. Aux habitants
de Varsovie nous proposons de découvrir avec nous
les plus beaux coins du monde et nous offrons également la vente de billets d’avion.
Holiday Travel ist ein privates Reisebüro, mit der
langjähriger Erfahrung im Incoming und Outgoing
Tourismus. Wir spezialisieren uns in Incentive- und
Businessreisen. Wir haben ein großes Angebot für
Reiseziele wie Italien, für Sommerurlaub am Meer
mit Unterkunft in Hotels, Appartements, Kurhäusern
oder auf Bauernhöfen. Im Winter empfehlen wir aktiven Skiurlaub in den Dolomiten. Warschauer können
bei uns zu jeder Jahreszeit sowohl einen Urlaub in
den schönsten Küstenstädten als auch Flugtickets
buchen.
HOLIDAY TRAVEL
ul. Nowowiejska 10
00-653 Warszawa
Godziny pracy biura: 08:00 – 18:00
z wyjątkiem sobót i niedziel
Tel: 022 2100 600
email: [email protected]
www.holidaytravel.pl
Warszawa
111
Transport
Transports
112
Warszawa
Linie turystyczne ZTM
113
Lokal Rent A Car
114
MF Rent a Car
115
Oki Doki Rent A bike
116
Wygodny Rower
117
10%
ZTM – LINIE TURYSTYCZNE
www.ztm.waw.pl
PL
EN
F
D
Warszawskie linie turystyczne zorganizowane przez
Zarząd Transportu Miejskiego.
Tramwaj wodny: 6 rejsów dziennie, godz. 10–18.20.
Promy: Łomianki, Podzamcze, Cypel Czerniakowski,
w dni robocze w godz. 12.45–19.45, w soboty i dni
świąteczne w godz. 10.45–19.45. Konne omnibusy
(plac Zamkowy-Ratusz Arsenał), wtorek-niedziela,
godz. 11–18 (piętrowy) i 11.30–18.30 (parterowy).
Bilet normalny – 14 zł., ulgowy – 7 zł, grupowy – 30 zł.
Bezpłatnie – dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym
i osoby po 70 roku życia. Szczegółowe informacje na
stronie internetowej: www.ztm.waw.pl.
Warsaw tourist lines organized by Municipal Transport Board [ZTM].
Water tram: 6 voyages a day, from 10:00 am till
06:20 pm. Ferries: Łomianki, Podzamcze [homesteads lying and the foot of the castle], Cypel Czerniakowski [Czerniaków Foreland], on working / week
days from 12:45 pm till 07:45 pm and on Saturdays
and holidays from 10.45 am till 07:45 pm. Horsedrawn omnibuses (route: Zamkowy Sq. – Ratusz
Arsenał [ City Hall Arsenal), Tuesday – Sunday, from
11:00 am till 06:00 pm (storied) and from 11:30 till
06:30 pm (one-storey). Full fare ticket: PLN 14.00,
discount ticket: PLN 7.00, collective / group ticket: PL
30.00. free admission: children nor encompassed by
school obligation and persons older than 70 years old.
Detailed information on website: www.ztm.waw.pl
Lignes touristiques de Varsovie organisées par la Direction des Transports en Commun
Tramway aquatique : 6 trajets par jour, 10h00 à
18h20. Ferry : Łomianki, Pozdamcze, Cypel Czerniakowski, jours ouvrables 12h45 à 19h45, samedis
et jours feriés 10h45 à 19h45. Omnibus à cheval
(Plac Zamkowy /Place Royal/ – Ratusz-Arsenał /Hôtel de ville-Arsenal/) de mardi à dimanche 11h00 à
18h00 (de deux nieveaux) et 11h30 à 18h30 (d’un
niveau). Tarif normal – 14 PLN, tarif réduit – 7 PLN,
tarif-groupe – 30 PLN, les enfants avant d’entrer à
l’école et les personnes âgées, plus que 70 ans – gratuit. Pour avoir plus d’informations consultez le site
Internet : www.ztm.waw.pl
Warschauer Touristlinien, eingerichtet durch Zarząd
Transportu Miejskiego (Warschauer Verkehrsverbund).
Wassertaxi: 6 Reisen pro Tag, von. 10 – 18.20 Uhr.
Fähren: Łomianki, Podzamcze, Cypel Czerniakowski,
an Arbeitstagen. 12.45-19.45, samstags und feiertags. 10.45-19.45. Pferdeomnibusse (plac Zamkowy-Ratusz Arsenał), Dienstag-Sonntag, 11-18 Uhr
(stöckig) und 11.30-18.30 Uhr (parterre). Normalkarte – 14 zł., Vorzugskarte – 7 zł, Gruppenkarte - 30 zł.
Kostenlos – nicht schulpflichtige Kinder und Personen
nach dem 70 Lebensjahr. Ausführlliche Informationen
können Sie von: www.ztm.waw.pl entnehmen
Warszawa
11
LOCAL RENT A CAR
– POLAND LTD.
5-10%
www.lrc.com.pl
Local Rent A Car – Poland Ltd. oferuje najlepsze warunki wynajmu samochodów Profesjonalny wynajem
limuzyn, vanów, mikrobusów, autobusów. Najatrakcyjniejsze regularne zwiedzanie Warszawy w języku
angielskim. Lokalne wycieczki do Krakowa, Wieliczki,
Oświęcimia, Kazimierza, Lublina, Majdanka, Kozłówki, Gdańska (z przewodnikami w obcych językach).
Dla posiadaczy Karty 10 % rabatu na wynajem samochodu oraz 5 % rabatu na wycieczki/ zwiedzanie.
Local Rent A Car - Poland Ltd. has the best rental
car offers Professional rental of limousines, vans,
microbuses, coaches. The most attractive regular
schedule of visits in Warsaw in English. Local trips
to Cracow, Wieliczka, Auschwitz, Kazimierz, Lublin,
Majdanek, Kozłówka, Gdańsk (foreign language
guides). Card-holders have a 10 % discount on car
rental and 5% discount on trips/visits.
Local Rent A Car – Poland Ltd. Propose les meilleures
modalités de location de voitures. La location
professionnelle de limousines, de vans, de minibus
et d’autobus. Les visites régulières de Varsovie
en anglais les plus attractives sur le marché.
Des excursions à Cracovie, Wieliczka, Oświęcim
(Auschwitz), Kazimierz, Lublin, Majdanek, Kozłówka
ou Gdańsk (visites guidées en langue étrangère
souhaitée). Les détenteurs de la carte de touriste
bénéficieront d’un rabais de 10% sur la location de
voitures, et de 5% sur les excursions et les visites.
Local Rent A Car – Poland Ltd. bietet bestee Bedingungen für die Wagenmiete. Professionelle Vermietung von Limousinen, Vans, Mikrobussen und
Bussen. Attraktivste regelmäßige Stadtbesichtigungen in englischer Sprache. Ausflüge nach Krakau,
Wieliczka, Auschwitz, Kazimierz, Lublin, Majdanek,
Kozłówka und Danzig (mit fremdsprachigen Fremdenführern). Inhaber des Touristenpasses erhalten
10% Rabatt auf die Wagenmiete und 5% Rabatt auf
Ausflüge und Besichtigungen.
LOKAL RENT A CAR – POLAND LTD.
ul. Marszałkowska 140
tel.:(+48 22) 826 71 00
fax: (+48 22) 826 74 94
www.lrc.com.pl
e-mail: [email protected]
114
Warszawa
PL
EN
F
D
10%
MF RENT A CAR
PL
EN
F
D
MF RENT A CAR zajmuje się wynajmem samochodów marki OPEL, przewozem osób samochodami
osobowymi, minibusami i autokarami. Posiadacze
Warszawskiej Karty Turysty wynajmując samochód
otrzymają 10% rabatu. Kontakt: (+48) 602 273 088
tel/fax: (+48 22) 613 97 77 lub osobiście w Hali
Przylotów Międzynarodowego Portu Lotniczego im.
F. Chopina „Okęcie”.
MF Rent A Car company rents OPEL cars, passenger
cars, minibuses and coaches. Warsaw Tourist Cardholders have a 10% discount on car rental.
Contact: (+48) 602 273 088 tel/fax: (+48 22) 613
97 77 or in person in the International Arrivals Hall of
theWarsaw „Okęcie” airport.
MF Rent A Car Location de Voitures s’occupe
de locations de voitures de la marque OPEL, du
transport en voitures particulières, en minibus et
en autocars. Les détenteurs de la carte de touriste
de Varsovie bénéficieront d’un rabais de 10% sur la
location d’une voiture. Contactez-nous au n° (+48)
602 273 088 ou tél/fax: (+48 22) 613 97 77 ou bien
personnellement dans le Hall d’Arrivées de l’Aéroport
International F. Chopin «Okęcie».
MF Rent A Car bietet einen Rent-a-Car Service mit
Autos der Marke OPEL sowie Personentransporte mit
PKWs, Minibussen und Reisebussen. Inhaber des
Warschauer Touristenpasses erhalten 10% Rabatt
auf die Wagenmiete. Kontakt: (+48) 602 273 088
Tel./Fax: (+48 22) 613 97 77 oder persönlich in der
Ankunftshalle des Internationalen Fryderyk-ChopinFlughafens „Okęcie“.
MF RENT A CAR
ul. Abrahama 5/40
tel.: (+48 22) 613 97 77, 602 27 30 88
Warszawa
115
10%
OKI DOKI – RENT A BIKE
WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW MIEJSKICH OKI DOKI
www.okidoki.pl
WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW MIEJSKICH OKI
DOKI – Warszawa jest rozległa, trudno ją przejść
wzdłuż i wszerz, dlatego polecamy zwiedzanie bez
pośpiechu, i z możliwością dotarcia wszędzie tam,
gdzie sam wybierzesz, czyli NA ROWERZE!
Zapraszamy do wypożyczalni rowerów miejskich.
Ceny: 8 zł za godzinę
37 zł za dobę
wymagany depozyt w wysokości 400 zł
RENT-A-BIKE-SERVICE OKI DOKI
Warsaw is a very sweep city and difficult to explore
on feet, that is why we recomend you a sightseeing
without rush and with the possibility of getting
everywhere on your own. RENT a BIKE!
We invite you to our rent-a-bike-service.
Prices: 8 pln for an hour
37 pln for the hole day
We require 400 pln of deposit.
SERVICE DE LOCATION DE BICYCLETTES OKI DOKI
Varsovie est une ville très étendue et difficile
à explorer à pied, voilà pourquoi nous vous
recommandons le vélo pour vos visites touristiques:
sans précipitation et avec la possibilité de vous
rendre où bon vous semble par vos propres moyens.
LOUEZ UN VÉLO!
Nous vous invitons à notre service de location de
vélos
prix: 8 pln pour 1heure
37 pln pour la journee entière
Nous vous demanderons 400 pln de caution.
Fahrradverleih im Hotel OKI DOKI – Warschau ist
eine große europäische Metropole, die nur schwer
zu Fuß zu erkunden ist. Deshalb bieten wir ihnen die
Möglichkeit, die Stadt ohne Stress und auf eigene
Faust zu entdecken: Nämlich mit dem Fahrrad!
Nutzen Sie doch einfach unseren Fahrradverleih:
Preise: 8 PLN pro Stunde
37 PLN für den ganzen Tag.
Kaution: 400 PLN
WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW
MIEJSKICH
HOSTEL OKI DOKI
Plac Dąbrowskiego 3
tel. (+48 22) 826 51 12
www.okidoki.pl
116
Warszawa
PL
EN
F
D
10%
WYGODNY ROWER
www.warsawbybike.pl
PL
EN
F
D
Witamy wszystkich odwiedzających nasze miasto. Zachęcamy do zwiedzania go na rowerze!
W naszej wypożyczalni czeka na Państwa kilkadziesiąt rowerów miejskich. Każdy znajdzie coś
dla siebie! Wszystkie oferowane przez nas rowery są wygodne, w pełni wyposażone i w bardzo dobrym stanie technicznym (posiadają zabezpieczenie antykradzieżowe, bagażnik, błotniki
i pełne oświetlenie). Obecnie poprzez witrynę warsawbybike.pl uzupełniamy naszą ofertę o wycieczki
rowerowe po Warszawie i okolicach, prowadzone
przez licencjonowanych przewodników. Dla Państwa
satysfakcji współpracujemy z najlepszymi!
We would like to welcome everyone visiting our city.
Our recommendation for you is to do the sightseeing
tour by bike! In our bicycle rental there is vast variety
of city bikes at your disposal. All our customers
will find something for themselves. All our bikes
are comfortable, fully equipped and in a very good
technical state (they are fitted with security locks,
bicycle carriers, mudguards and full lighting). At
the moment, through our website warsawbybike.
pl, we are supplementing our offer with bike tours
around Warsaw and its surroundings. The tours are
conducted by licensed guides. For your convenience,
we cooperate with the best ones!
Soyez les bienvenus dans notre ville. Nous vous
encourageons à la visiter à vélo! Quelques dizaines
de vélos vous attendent dans notre location.
Chacun y en trouvera un pour lui! Tous les vélos
sont comfortables, bien équipés et en très bon
état (ils sont munis d’un anti-vol, d’un portebagages, de garde-boue et d’un éclairage complet).
Récemment nous avons élargi notre offre grâce au
site warsawbybyke.pl par des visites guidées de
Varsovie et de ses environs avec des guides porteurs
d’une licence. Pour vous satisfaire nous travaillons
avec les meilleurs!
Wir heißen alle willkommen, die unsere Stadt besuchen. Wir empfehlen Ihnen eine Stadtbesichtigung
mit dem Fahrrad. In unserem Fahrradverleih warten
Dutzende von Stadträdern auf Sie. Hier findet jeder
etwas für sich! Alle unsere Fahrräder sind bequem,
vollständig ausgerüstet und in sehr gutem technischen Zustand (sie verfügen über eine Diebstahlsicherung, Gepäckträger, Schutzbleche und volle
Beleuchtung). Jetzt haben wir dank der Webseite
warsawbybike.pl unser Angebot um Fahrradtouren
in Warschau und Umgebung erweitert. Die Fahrradtouren werden von lizenzierten Fremdenführern
geleitet. Für Ihre Zufriedenheit arbeiten wir mit den
Besten!
Wygodny rower
Al. Jerozolimskie 49
(w II-gim podwórzu)
telefon +48 502 586 586
godziny otwarcia
pn.–pt.: 11.00–19.00
sb.–nd.: 10.00–18.00
Warszawa
117
Zakupy i inne
Lustra Leona
119
Andy Fashion
120
Antique & Art
121
Zielony Kot
122
Achats at Autres
Sklepy Neptunea
123
Collagena BotoXeXpress
124
Einkäufe
und Aneres
Salad Story
125
Od Czasu Do Czasu 126
Puccini
127
Yego
128
Wedel pijalnie czekolady
129
Tatuum
130
Abonda
131
Star Jubiler
132
Shopping
and others
118
Warszawa
10%
LUSTRA LEONA
www.lustraleona.pl
PL
EN
F
D
Salon Lustra Leona mieści się w centrum miasta,
vis a vis Sali Kongresowej, obok Złotych Tarasów.
Oferujemy trendowe strzyżenia i koloryzacje, fryzury
wieczorowe i okolicznościowe, przedłużanie, zabiegi
regeneracyjne włosów oraz masaż głowy. Nasi
styliści biorą udział w międzynarodowych szkoleniach
i służą profesjonalna poradą. Zapewniamy przyjazna
atmosferę i miłą obsługę. Mamy również kącik dla
dzieci.
Lustra Leona is located in the centre of the city, vis a
vis of Sala Kongresowa, next to the Golden Terraces.
We offer trendy haircutting and coloration, evening
and occasional hairstyling, extensions, regenerating
hair treatment and head massage. Our stylists
participate in international trainings and provide
professional advice. We ensure friendly atmosphere
and nice service. We also have a small place for
children.
Le «Salon du Lustre» se trouve au centre de la
ville, vis-à-vis de la Salle des Congrès au Palais
de la Culture et la Science à côté des Złote Tarasy
(Terrasses d’Or). Nous offrons coupes des cheveux
et colorations, coiffures de soir et de fêtes,
extensions de cheveux, régénérations des cheveux
et massages de la tête. Nos stylistes prennent part
dans des formations internationales et vous offrent
leur conseil professionnel. Nous garantissons une
bonne ambiance et un service amical. Nous avons
aussi un coin pour les enfants.
Der Salon LUSTRA LEONA befindet sich im Zentrum
der Stadt, gegenüber der Kongresshalle, neben dem
Einkaufszentrum „Złote Tarasy“. Wir bieten Ihnen
Trend-Frisuren und Colorationen, alltagstaugliche
Frisuren mit Wohlfühlcharakter, Hochsteckfrisuren
und festliche Frisuren, Haarverlängerungen sowie
Haarpflege und Kopfmassagen. Unsere Stylisten
nehmen an internationalen Schulungen teil und
können Sie professionell beraten. Wir garantieren
Ihnen eine freundliche Atmosphäre und eine sehr
nette Bedienung.
Lustra Leona
ul. Emilii Plater 47
tel.: (+48 22) 620 31 21
www.lustraleona.pl
e-mail: [email protected]
pn.–pt.: 8.00–21.00
sb.:
9.00–15.00
Warszawa
119
5%
ANDY FASHION
www.andy-fashion.pl
ANDY FASHION jest jednym z najbardziej renomowanych producentów odzieży skórzanej i kożuchów.
Kolekcje łączą w sobie najnowsze trendy mody
z ciekawymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi. Użyte surowce, są to głównie bardzo
dobrej jakości skóry jagnięce o różnorodnym wykończeniu, sprowadzane z Włoch i Hiszpanii. Wysoka jakość skór, eleganckie obszycia z naturalnych futer,
najnowsze kroje i precyzyjne wykończenie tworzą
wyroby oryginalne i niepowtarzalne.
Andy Fashion is the premier producer of leather
clothing and sheepskin coats. Our collections are at
the cutting edge of fashion trends, with innovative
designs and technological solutions. We use only
the finest quality lamb skins with diverse finishes
imported from Italy and Spain. The high quality of
the skins, elegant trims from natural furs, new cuts
and precise finishing leads to our trademark original
and unique products.
Andy fashion est un fabriquant de vêtements en cuir
et fourrure de mouton très connu et renommé.
Toutes les collections suivent les nouveautés dans la
mode en utilisant les technologies et les constructions les plus modernes. Les matières premières,
en general du cuir d’agneau de differents finissages
en provence d‘Italie et d‘Espagne, représentent une
qualité supérieure. Grâce à la plus haute qualité du
cuir, le finissage des fourrures naturelles, les technologies de fabrication modernes et des très haute
qualité de fabrication nous obtenons des produits
originaux et uniques.
ANDY FASHION ist einer der berühmtesten
Hersteller von Lederkleidung und Pelzen. Unsere
Kollektionen verbinden die neuesten Modetrends mit
interessanten Form- und Technologielösungen. Die
verwendeten Rohstoffe sind vor allem hochwertige
Schafleder in unterschiedlicher Ausführung, die
aus Italien und Spanien importiert werden. Die
hohe Qualität des Leders, die eleganten Säume
aus natürlichem Fell, die neuesten Fassons und die
präzise Verarbeitung sorgen für den originellen und
einzigartigen Stil unserer Produkte.
Salon Firmowy Andy-Fashion
Złote Tarasy, poziom 0
ul. Złota 59
www.andy-fashion.pl
tel. (+48 22) 222 01 40
skype andy-fashion zlote tarasy
e-mail: [email protected]
120
Warszawa
PL
EN
F
D
5%
ANTIQUE & ART
www.antique-art.com.pl
PL
EN
F
D
Firma Antique & Art oferuje unikalną biżuterię antykwaryczną wysokiej klasy oraz zegarki renomowanych firm, sprzedaż, skup, komis, profesjonalną wycenę biżuterii i kamieni szlachetnych. Naprawę biżuterii, renowację, oprawę brylantów w platynie oraz
wszelkie usługi jubilerskie przeprowadza wyspecjalizowany mistrz złotnictwa. Biżuteria antykwaryczna
to unikalne piękno, szyk i elegancja, to zawsze wytworny prezent. Rabat: 5%.
Antique & Art company offers a unique antique
jewellery and quality old and new watches - sale,
purchasing and trade. Professional assessment
of jewellery and precious stones is performed by
diamond expert, gemmologist. Jewellery repairs,
renovation, setting of diamonds in platinum and
many other jewellery services carried out by a
specialist master goldsmith. Antique jewellery offers
original beauty, chic and elegance - a gift which is
always appreciated. 5% discount.
La société Antique & Art propose des bijoux anciens
de haute gamme et des montres d’horlogersbijoutiers renommés, la vente et l’achat en gros, la
vente à la commission, l’évaluation professionnelle
de bijoux et de pierres précieuses. Un maître orfèvre
spécialisé répare et rénove les bijoux, fait des
sertissures de platine pour les diamants et propose
d’autres services de joallier. Un bijou antique, c’est
la beauté unique, l’élégance et la classe, et ce sera
toujours un noble cadeau. Rabais de 5%.
Die Firma Antique & Art bietet originalen antiken
Schmuck von hoher Qualität sowie Uhren renommierter Hersteller, An- und Verkauf, sachkennerische
Schätzung von Schmuck und Edelsteinen, Schmuckreparaturen und -restaurierungen, Diamantfassungen in Platin und andere Juwelierdienstleistungen,
die von einem erfahrenen Goldschmied durchgeführt
werden. Antiker Schmuck steht für einzigartige
Schönheit, Schick und Eleganz und eignet sich ideal
als Geschenk. Rabatt: 5%.
ANTIQUE & ART
Krakowskie Przedmieście:
pn.–pt.: 11.00–19.00
sb.:
11.00–17.00
Al. Jerozolimskie 9:
pn.–pt.: 10.00–19.00
sb.:
10.00–15.00
Warszawa
121
7%
ZIELONY KOT
www.zielonykot.pl
Posiadamy biżuterię z metali szlachetnych (srebro,
złoto, tytan) i innych (alpaka, miedź, stal chirurgiczna)
wykonaną ręcznie, wg indywidualnych projektów
oraz wzory seryjne – także z dodatkiem kamieni
półszlachetnych i bursztynów, cyrkonii, granatów,
szkła, sztrasów, kolorowej emalii i oksydy. Oferujemy
wzory wykonane z surowców naturalnych: bursztynu,
drewna, kości, ceramiki, tkanin, pereł (naturalnych
i sztucznych), oraz kolorowych tworzyw sztucznych.
We offer jewelery made of noble metals (silver,
gold, titan) and others (alpaca/nickel silver, copper,
surgical steel). You can choose from handmade
items made by individual designers or serial
production – also with semi-precious stones, amber,
zircons, garnets, glass, Swarovski crystals, coloured
enamel or oxidized metals. Our offer includes
artificial jewellery and jewellery made of natural
materials – amber, wood, ivory, ceramics, fabric,
natural or artificial pearls.
Nous vous proposons l’un des plus grands choix
de bijoux en métaux précieux (argent, or, titane)
et autres (alpacca, cuivre, acier inoxydable), des
modèles uniques faits à la main ou des modèles de
série – avec des pierres demi-précieuses, de l’ambre
jaune, des zircons, des grenats, du verre, du cristal
de Swarovski, de l’émail couleur et des oxides.
Nos motifs sont réealisés à partir de matières
premières naturelles c’est-à-dire en ambre jaune,
bois, ivoire, céramique, étoffe, perles (naturelles
et synthétiques) mais aussi à partir de matières
synthétiques colorées.
In unserer Boutique finden Sie Edelmetallschmuck
(Silber, Gold, Titan) und andere Metalle (Alpaka
(Neusilber), Kupfer, medizinischer Edelstahl).
Einige Produkte sind von Hand gefertigt, andere
serienmäßig. Unser Angebot umfasst Modelle mit
Halbedelsteinen, Bernstein, Zirkonen, Granaten,
Glas, Strass, Farbemail und Oxiden. Wir bieten
Ihnen ebenfalls Schmuck aus Naturstoffen wie
Bernstein, Holz, Elfenbein, Keramik, Textil, Naturund Kunstperlen sowie aus farbigem Kunststoff.
SKLEP ZIELONY KOT
Hanna Rochacka
ul. Chmielna 26
tel.: (+48 22) 825 51 18
tel./fax: (+48 22) 826 62 57
www.zielonykot.pl
e-mail: [email protected]
122
Warszawa
PL
EN
F
D
5%
SKLEPY NEPTUNEA
www.neptunea.pl
PL
EN
F
D
Sklepy Neptunea oferują: minerały i skamieniałości,
kamienie naturalne i obrobione, muszle egzotyczne,
szeroki wybór wyrobów z kamieni półszlachetnych,
biżuteria srebrna, maski, rzeźby z hebanu i inne,
wyroby rękodzieła artystycznego, owady tropikalne,
książki na temat minerałów i muszli. Posiadacze
Karty uzyskają 5% rabat.
The Neptunea shops offer: minerals and fossils,
natural and worked stones, exotic shells, a wide
choice of products made from semiprecious
stones, silver jewellery, masks, ebony and other
sculptures, hand-made art works, tropical insects,
books on minerals and shells. Cardholders have a
5% discount.
Les boutiques Neptunea vous proposent des
minéraux et des pierres fossiles, des pierres
précieuses et traitées, des conques exotiques, un
large choix d’objets en pierres semi-précieuses, des
bijoux en argent, des masques, des sculptures en
ébene et autres, des objets d’artisanat artistique,
des insectes des tropiques, des livres sur les
minéraux et les conques. Les détenteurs de la carte
de touriste bénéficient d’un rabais de 5%.
Neptunea-Shops bieten Minerale und Fossilien,
natürliche und bearbeitete Steine, exotische
Muscheln, eine breite Auswahl an Erzeugnissen
aus Halbedelsteinen, Silberschmuck, Masken,
Ebenholzskulpturen und anderes Kunsthandwerk,
tropische Insekten, Bücher über Minerale und
Muscheln u.v.a. Für Inhaber des Touristenpasses
gibt es 5% Rabatt.
SKLEPY NEPTUNEA
Krakowskie Przedmieście:
pn.–pt.: 11.00–19.00
sb.:
11.00–17.00
Al. Jerozolimskie 9:
pn.–pt.: 10.00–19.00
sb.:
10.00–15.00
Warszawa
12
3%
COLLAGENA BOTOXEXPRESS
www.collagena.pl
Niezwykła nowatorska koncepcja – pierwsza na świecie juz działa w Polsce! Likwidacja zmarszczek na zasadzie „Fast Food’u?” TAK! ”Botox Party” w Złotych
Tarasach 7dni w tygodniu! BotoXeXpress® w nowym
centrum handlowym w Warszawie- Warszawski specjalistyczny NZOZ “Collagena BotoXeXpress®” otworzył niedawno filję bez zapisów, bez czekania w Centrum Handlowym „Złote Tarasy” (które już zdobyło
miano „Perły Europy” pod względem niezwykłej przepięknej architektury). Wysoce przeszkoleni lekarze BotoXeXpress®’u wykonują szybkie, bezbolesne lecz
wyjątkowo skuteczne zabiegi 7 dni w tygodniu na
poczekaniu. Konsultacje udzielane są po polsku, angielsku, rosyjsku, niemiecku i hiszpańsku.
BotoXeXpress® at New Shopping Mall in Warsaw
– Unique and Novel Concept – First in the World
now open in Poland Warsaw “Collagena BotoXeXpress®” recently opened unique walk-in clinic (no
appointments, no waiting) in a new Shopping Center
„Zlote Tarasy” which in itself has been already
dubbed an “Architectural Marvel of Central Europe”.
BotoXeXpress®’ highly trained Medical Doctors perform short, painless, yet very effective procedures
from 11 AM to 9PM 7days a week. All are welcome
to free consultations. English, Russian, German,
Spanish is spoken.
L’élimination de rides comme un service «Fast Food»?
OUI! Chez «Botox Party» à Złote Tarasy, 7 jours sur 7!
Dans le nouveau centre commercial à Varsovie, l’Institut varsovien NZOZ «Collagena BotoXeXpress®»
a ouvert récemment une filiale «sans réservations
et sans attente» dans le centre commercial «Złote
Tarasy», que l’on appelle aussi la «Perle de l’Europe»
grâce à son architecture extraordinaire. Les médecins spécialisés du BotoXeXpress® pratiquent les
interventions rapides, indolores, mais exceptionnellement efficaces, 7 jours sur 7, sur-le-champ. Les
consultations sont offertes en plusieurs langues,
en polonaise, anglais, russe, allemand et espagnol.
Nous vous invitons chaleureusement!
BOTOX EXPRESS
Złote Tarasy lokal 214
ul. Złota 59
tel.: (+22 48) 2220280
www.collagena.pl
Collagena BotoXeXpress
Al. Jerozolimskie 11/19
Vis-a-vis DH Smyk
www.collagena.pl
124
Warszawa
“Collagena BotoXeXpress®” hat vor Kurzem in
Warschau, im Einkaufszentrum „Złote Tarasy” (das
inzwischen aufgrund seiner außergewöhnlichen Architektur als „Perle Europas” bezeichnet wird) eine
einzigartige Klinik eröffnet, in der man sich weder
voranmelden noch warten muss, eröffnet. Hochqualifizierte Ärzte von BotoXeXpress® führen an
7 Tagen in der Woche zwischen 11.00 und 21.00
Uhr schnelle, schmerzenlose, aber sehr wirksame
Botoxbehandlungen durch. Sie können sich hier kostenlos in Polnisch, Englisch, Russisch, Deutsch und
Spanisch beraten lassen. Wir laden Sie herzlich ein!
PL
EN
F
D
10%
SALAD STORY
www.saladstory.pl
PL
EN
F
D
Szybko, zdrowo, najwyższej jakości i w niesamowitym otoczeniu najnowocześniejszej architektury Złotych Tarasów, na ul. Kruczej lub na pięknym Nowym
Świecie. Salad Story to restauracje szybkiej obsługi
serwująca komponowane na oczach klienta sałatki,
kanapki na ciepło, makarony, zupy i ciastka. Składniki
wszystkich potraw są najwyższej jakości tak więc
np. chrupiące sałatki podawane są z pachnącymi pomidorkami cherry, grillowanym mięsem, rybami, serami i owocami morza. Salad Story nie stosuje żadnych sztucznych utrwalaczy smaku, dressingi kręcone są na miejscu, a zupy aromatyczne i bogate
w smaku można podawać nawet małym dzieciom.
Quick, healthy, quality food in the amazing and sophisticated architecture of Złote Tarasy, at Krucza
street or at Nowy Świat. Salad Story are quick service restaurants serving as-you-look mixed salads,
hot sandwiches, pasta, soups and cakes. All ingredients are of the highest quality, e.g. crisp salads are
served with aromatic cherry tomatoes, grilled meat,
fish, cheese and seafood. At Salad Story, we use no
artificial flavour enhancers, all dressings are housemade and our delicious and rich soups can even be
served to little children.
Rapide, sain, de meilleure qualité et dans l’architecture ultra-moderne des Złote Tarasy, dans la rue
Krucza ou Nowy Świat. Les Salad Story sont des
restaurants rapides qui servent des salades fraîchement préparées devant la clientèle, des sandwiches
chaudes, des pâtes, des soupes et des gâteaux.
Les ingrédients utilisés sont de meilleure qualité. La
salade croustillante est accompagnée de tomates
cerises très aromatiques, de viandes grillées, de
poissons, de fromages et de fruits de mer. Les Salad
Story n’utilisent pas de stabilisateurs synthétiques.
Toutes les sauces sont préparées sur place et les
soupes délicieuses et savoureuses sont bonnes
même pour les petits enfants.
Schnell, gesund, von bester Qualität und in der unglaublichen Umgebung der modernsten Architektur
der Złote Tarasy, in der Krucza-Straße oder an der
Nowy Świat. Salad Story sind Schnellrestaurants,
auf deren Speisekarte frisch vor dem Kunden zusammengestellte Salate, warme Sandwiches, Pasta,
Suppen und Kuchen stehen. Alle Zutaten sind bester
Qualität, der knackige Salat wird mit aromatischen
Kirschtomaten, gegrilltem Fleisch, Fisch, Käse oder
Meeresfrüchten serviert. Salad Story verwendet
keine künstlichen Geschmacksverstärker, alle Soßen
werden vor Ort hergestellt und die aromatischen und
schmackhaften Suppen kann man sogar Kleinkindern
geben.
SALAD STORY
C.H. Złote Tarasy
ul. Złota 51
poziom L03
tel.: (0 22) 222 03 77
fax: (0 22) 222 03 80
www.saladstory.pl
M–Sa: 10.00–22.00
Su:
10.00–20.00
ul. Krucza 41/43
tel. 0-22-628-22-06
M–Fr: 08.00–20.00
Sa–Su: 09.00–18.00
ul. Nowy Świat 18/20
M–Su: 08.00–20.00
Warszawa
125
10%
OD CZASU DO CZASU
Salon „odCzasu doCzasu”, to szczególne miejsce dla
wszystkich miłośników rzeczy pięknych i luksusowych. Mieścimy się w Centrum Złote Tarasy, ul Złota 59. Tylko u nas znajdą Państwo tak dobraną i bogatą ofertę obejmującą ekskluzywne zegarki, złotą
biżuterię, artykuły piśmiennicze i akcesoria. Z pośród
wielu marek obecnych w naszym salonie należy wymienić takich producentów jak IWC, Chopard, Chronoswiss, Ulysse Nardin, Chimento, Maurice Lacroix,
Moser, MontBlanc. Otaczając opieką użytkowników
prestiżowych zegarków i biżuterii prowadzimy usługi
zegarmistrzowskie i jubilerskie.
Salon „odCzasu doCzasu” is a special place for
everyone, who love beautiful and luxury goods. We
are located in Zlote Tarasy on Zlota 59 street. Here,
You will find outstanding offer of exclusive watches,
gold jewellery, writing instruments and luxury
accessories. From many brands in our offer, we
should mention: IWC (here known as Schaffhausen),
Chopard, Chronoswiss, Ulysse Nardin, Chimento,
Maurice Lacroix, Moser, MontBlanc. For customers
we have goldsmith and watch-maker workshops.
„odCzasu doCzasu” («de temps en temps») est un
endroit privilégié, apprécié par les collectionneurs
et les amateurs d’objets de beauté et de luxe
soigneusement sélectionnés. Nous offrons des
collections exclusives de montres de haute gamme
complétées par une large sélection d’accessoires
de luxe et d’instruments d’écritures. Pour répondre
aux goûts les plus exigeants, nous avons réunie des
marques telles que IWC, Ulyss Nardin, Chronoswiss,
Chopard, Chimento, Maurice Lacroix, Moser et Mont
Blanc. Nos conseillers serons ravis de vous faire
découvrir notre monde de beauté et de précision
„odCzasu doCzasu„ Nos horlogers et joailliers
qualifiés s’occuperons sur place de vos montres et
bijoux pour que vos plus belles pièces, vos plaisirs
donc, soient éternelles. Soyez les bienvenues au
Salon odCzasu doCzasu Centre Commercial Zlote
Tarasy, Rue Zlota 59, Varsovie
OD CZASU DO CZASU
C.H. Złote Tarasy
ul. Złota 59
126
Warszawa
Unser Spezialgeschäft «vonZeit zuZeit» ist ein
besonderer Ort für alle Liebhaber schöner und
luxuriöser Dinge. Sie finden uns im Geschäftszentrum
Zlote Tarasy an der Zlota-Straße 59. Unser Laden
führt ein reiches Angebot an exklusiven Uhren,
Goldschmuck, Schreibgeräten und Accessoires.
Wir bieten zahlreiche aktuelle Marken, darunter
herausragende Hersteller wie IWC, Chopard,
Chronoswiss, Ulysse Nardin, Chimento, Maurice
Lacroix, Moser und MontBlanc. Um Träger und
Trägerinnen von renommierten Uhren und edlem
Schmuck umfassend zu betreuen, bieten wir auch
Uhrmacher- und Juwelierdienstleistungen.
PL
EN
F
D
5%
PUCCINI
www.puccini.pl
PL
EN
F
D
Salon PUCCINI oferuje wysokiej jakości bagaż podróżny: torby, walizki na kołach, torby podróżne, torby na kołach, torby na garderobę, torby podręczne,
kabinowe i na laptopy, kuferki. W naszym sklepie
znajdą też Państwo teczki skórzane (damskie i męskie), torebki damskie i parasolki. Oferujemy ekskluzywną galanterię skórzaną: portfele, etui, saszetki. Nasze produkty wykonane są z najwyższej jakości skór. Rabat 5%.
PUCCINI offers high quality travel luggage. We can
recommend a wide range of two and four wheeled
trolley cases, travel bags, cosmetic cases, beauty
cases, laptop bags and garment bags. In our shop
you can also find leather briefcases (for women
and for men), handbags and umbrellas. We offer
several collections of exclusive small leather
goods: wallets, spectacle and key cases, sachets.
Our products are made of high quality leather.
Discount 5%.
Le nouveau magasin de PUCCINI à Varsovie propose:
valises, valises trolley, bagages d’affaires, serviettes,
sacs de voyage, porte-habits, sacs épaule. Dans
notre magasin vous trouverez aussi des parapluies
et de la maroquinerie de haute qualite: sacs à main,
portefeuilles, porte–monnaies. Nos produits sont fait
en cuire de haute qualité. 5% de remise.
Der Neue Salon PUCCINI in Warschau bietet
Reisetaschen, Koffer, Pilotenkoffer, Kleider- und
Laptoptaschen von höchster Qualität. In unserem
Geschäft finden Sie auch Aktentaschen, Handtaschen und Regenschirme. Wir empfehlen ebenfalls
unsere Lederkollektion: Brieftaschen, Damen- und
Herrenportemonnaies, Etuis, Pochetten. Alle unsere
Artikel sind aus hochqualitativem Leder hergestellt.
Rabatt 5 %.
Salon Puccini C.H. Złote Tarasy
ul. Złota 59
tel. (+48 22) 222 05 26
[email protected]
www.puccini.pl
zapraszamy:
pn.–so.: 10.00–22.00
nd.:
10.00–20.00
Warszawa
127
10%
YEGO
www.yego.pl
Yego to sklepy, gdzie każdy znajdzie pomysł na prezent dla mężczyzny. Eleganckie, klasyczne i niestandardowe. Yego to największy wybór męskich gadżetów. Od eleganckich spinek do mankietów dla biznesmena, scyzoryk Victorinoxa do podróżnika, modele statków dla marynarza, karafki dla konesera po
zabawne prezenty na nieformalne okazje. Znajdziesz
u nas takie marki jak: Cerutti 1881, Waterman, Zippo, Ronson, Piatnik, Pierre Cardin, Porsche Design,
Lotus, Bugatti, Schaeffer, Victorinox i wiele innych.
Yego -stores, where everyone can find an idea for
a present for a man. Elegant, classic and unusual.
Yego has the biggest choice of gifts & gadgets.
Elegant cufflinks for a businessman, a Victorinox
pocket-knife for a traveler, model boats for a sailor or
a carafe for a connoisseur or funny gifts for informal
occasions. In Yego you can find brands: Cerutti 1881,
Waterman, Zippo, Ronson, Piatnik, Pierre Cardin,
Porsche Design, Lotus, Bugatti, Schaeffer, Victorinox
and many more.
Yego est une chaîne des magasins où on peut
trouver des cadeaux pour les hommes. Des cadeaux
élégants, classiques et originaux. Yego offre la
plus grande sélection d’objets pour hommes. Des
boutons de manchettes élégants pour leshommes
d’affaires, un couteau de poche Victorinox pour les
voyageurs, des modèles de bateaux pour les marins,
des carafes pour les connaisseurs, des cadeaux
drôles pour des occasions moins officielles. Dans
nos magasins, vous trouverez des marques telles
que Cerutti 1881, Waterman, Zippo, Ronson, Piatnik,
Pierre Cardin, Porsche Design, Lotus, Bugatti,
Schaeffer, Victorinox et beaucoup d’autres.
YEGO
C.H. Złote Tarasy
ul. Złota 59
tel: (+48 22) 222 02 82
Mo–Sa: 10AM–10 PM
Su: 10AM–8PM
C.H. Arkadia
Al. Jana Pawła II 82
tel: (+48 22) 331 52 64
Mo–Sa: 10AM–10PM
Su: 10AM–9 PM
ul. Marszałkowska 100a
róg Al. Jerozolimskich (podziemne
przejście obok Novotelu)
tel: (+48 22) 622 27 09
Mo–Fri: 7AM-9PM
Sa: 10AM–8PM
Su: 10AM–6PM
128
Warszawa
Yego sind Geschäfte, in denen wirklich jeder Geschenke für Männer findet. Elegant, klassisch und originell
– Yego bietet die größte Auswahl an Accessoires für
Männer. Man findet hier alles, von eleganten Manschettenknöpfen für Geschäftsmänner und Reisetaschenmessern der Firma Victorinox, über Modellschiffe für Freizeit-Matrosen und Karaffen für Kenner bis hin
zu amüsanten Geschenken für informelle Anlässe. Sie
finden bei uns Marken wie Cerutti 1881, Waterman,
Zippo, Ronson, Piatnik, Pierre Cardin, Porsche Design,
Lotus, Bugatti, Schaeffer, Victorinox und viele andere.
PL
EN
F
D
WEDEL
PIJALNIE CZEKOLADY
10%
www.wedelpijalnie.pl
PL
EN
F
D
Pijalnie Czekolady E. Wedel 1851 tworzą sieć niezwykłych lokali, gdzie szukający nowości, jak i wielbiciele
tradycji znajdą coś dla siebie. Mamy dla Państwa wiele rodzajów gorących i zimnych czekolad do picia na bazie czekolady białej, mlecznej i gorzkiej. Oferujemy gamę
unikatowych, świeżych, ręcznie robionych pralin, tylko
z naturalnych składników, a także desery i ręcznie dekorowane Torciki Wedlowskie. Pijalnie Czekolady zostały
stworzone dla Klientów oczekujących doznań wyjątkowych. Zapraszamy do naszych lokali w Warszawie.
„The E. Wedel 1851 Chocolate Drinkeries are a network of extraordinary venues, where both the traditionalists and the novelty lovers can find their heart’s
desire. We serve several kinds of hot and cold drinking chocolates of white, milk, and dark chocolate.
We offer you a range of unique, fresh, handmade
pralines, made exclusively with natural ingredients,
as well as desserts and the hand-decorated Torciki
Wedlowskie (the Wedel Tortes). The Chocolate
Drinkeries were created for Customers who seek
exquisite experiences. Visit our restaurants in Warsaw.”
Les chocolatries E.Wedel 1851 constituent un
réseau des lieux extraordinaires où ceux qui cherchent des nouveautés, mais aussi les admirateurs
des traditions peuvent trouver quelque chose pour
eux. Nous avons preparé pour vous plusieurs sortes
du chocolat chaud et froid, tous préparés à la base
du chocolat blanc, au lait et noir. Nous vous offrons
une gamme des pralines uniques, frais, fait main des
ingrédiens naturels, mais aussi des desserts et des
„Torciki Wedlowskie” décorés à la main. Nos chocolatries ont été créés pour les clients qui attendent
de retrouver des sensations exceptionnelles. Nous
vous invitons à découvrir nos produits dans nos chocolatries à Varsovie.
Das Schokoladencafe E. Wedel 1851 betreibt ein
Netz einzigartiger Lokalitäten. Hier finden sowohl
die Neuigkeiten-Suchenden, als auch die TraditionsLiebhaber etwas ganz Besonderes für sich. Sie können zwischen vielen verschiedenen Sorten heißer
oder kalter Trinkschokolade aus Vollmilchschokolade,
Weißer- oder Bitterschokolade wählen. Wir bieten
Ihnen ein Sortiment an außergewöhnlichen, in Handarbeit hergestellten Pralinen, nur aus den besten
natürlichen Zutaten. Außerdem halten wir für Sie
Desserts und Wedel-Törtchen bereit. Die Schokoladencafes E. Wedel 1851 sind genau für die Kunden,
die das ganz Besondere erwarten.
Pijalnia Czekolady E. Wedel 1851
Złote Tarasy,
ul. Złota 59, lokal 135, 00-819 Warszawa
tel./fax: 022 222 02 06
[email protected]
pon-niedz 10.00–22.00
Staroświecki Sklep
ul. Szpitalna 8, 00-031 Warszawa
tel./fax: 022 827 29 16
[email protected]
pon-sob 08.00–22.00, niedz 11.00–20.00
Pijalnia Czekolady C.H. Arkadia
Al. Jana Pawła II 82 lok. 24,
01-501 Warszawa
tel./fax: 022 331 27 95,
[email protected] 10.00–22.00,
niedz 10.00–21.00
Pijalnia Czekolady C.H. Promenada
ul. Ostrobramska 75c lok. 023,
04-175 Warszawa
tel./fax: 022 611 78 85,
[email protected] 10.00–21.00,
niedz 10.00–20.00
Warszawa
129
5%
TATUUM
TATUUM to styl życia. Marka, której początki sięgają
1997 roku, powstała z myślą o otwartych, pozytywnie
myślących i chcących wyrazić siebie osobach. Nasi
klienci wybierają ubrania stylowe i dobrej jakości,
łącząc najnowsze trendy z codzienną klasyką. Cenią
wygodę, staranne wykonanie, detale podkreślające
zarówno elegancki jak i nieformalny styl.
TATUUM is a style of life. The brand, whose origins
date back to 1997, was created for people who are
open-minded, have a positive outlook on life, and try
to express their personal style through their clothes.
Our clients prefer stylish clothes of high quality,
which combine the latest trends with workaday
classics. They appreciate the comfort, careful
workmanship and details enhancing both elegant
and casual styles.
Tatuum c’est le stile de vivre. Marque crée en 1997
aux personages ouverts et positifs. Nos clients
choisissent les vêtement de bon qualité et de bon
style en joignent la mode nouvlle avec la mode
quotidienne. Nos clients apprecient la commodité et
les details bien soignés qui soulignent également style
élegant et le style simple.
Tatuum ist nicht nur Mode – es ist eine Lebensart
und Lifestyleerlebnis. Die Marke entstand 1997 für
offene, positiv denkende Menschen mit starker Persönlichkeit. Unsere Zielgruppe schätzt Qualität der
Kleidungsstücke und die kompromisslose Verbindung von zeitloser Klassik mit den neusten Trends.
Die Funktionalität und Liebe zum Detail prägen stark
jede Kollektion sowohl die Klassische- als auch die
Casuallinie.
TATUUM
Centrum Handlowe Janki
Mszczonowska 3, +48 22 711 30 78
pn.-pt.: 9.00–21.00 sb.: 9.00–21.00
nd.: 9.00–20.00
Galeria Mokotów
Wołoska 12, +48 22 541 33 56
pn.-pt.: 10.00–22.00 sb.: 10.00–22.00
nd.: 10.00–21.00
10
Warszawa
Bracka 22, +48 22 826 70 16
pn.-pt.: 10.00–20.00 sb.: 10.00–17.00
nd.: 11.00–15.00
Centrum Handlowe Targówek, Głębocka 15,
+48 22 331 22 65
pn.-pt.: 10.00–21.00 sb.: 10.00–21.00
nd.: 10.00–20.00
Klif, Okopowa 58/72, +48 22 531 46 72
pn.-pt.: 9.00–21.00 sb.: 9.00–21.00
nd.: 10.00–20.00
Wola Park, Górczewska 124, +48 22 533 41 04
pn.-pt.: 10.00–21.00 sb.: 10.00–21.00
nd.: 10.00–20.00
Centrum Handlowe Arkadia, ul. Jana Pawła II 82,
+48 22 331 65 97
pn.-pt.: 10.00–22.00 sb.: 10.00–22.00
nd.: 10.00–21.00
Centrum Handlowe Złote Tarasy, ul. Złota 59,
+48 22 222 02 88
pn.-pt.: 10.00–22.00 sb.: 10.00–22.00
nd.: 10.00–20.00
PL
EN
F
D
5%
ABONDA
www.abonda.com.pl
PL
EN
F
D
Natura zaklęta w sztuce – Podstawą naszego pomysłu na wnętrze jest ręczne wykonanie, polska tradycja wzornicza, polskie materiały oraz polscy wytwórcy. W nowatorski sposób czerpiemy ze stylistyki rustykalnej i ornamentyki secesyjnej. Szczególnie upodobaliśmy sobie motywy roślinne, dla
których bazę stanowi czysty len oraz ręcznie wytwarzana i malowana ceramika, a także pojedyncza, nietypowa biżuteria. Sięgamy do różnorodnych technik
wzorniczych od aplikacji przez ręczne hafty, wstawki
koronkowe, szydełkowe i filce, po nadruki zdjęć z rodzinnych albumów. Służymy radą w dziedzinie kompozycji i stylizacji wnętrz. Chętnie podzielimy się naszymi pomysłami na ciepły dom z duszą…
Art-Enchanted Nature – Polish handicraft. The foundation underlying interior design solutions we offer
includes handicraft workmanship, Polish design tradition, Polish materials as well as Polish craftsmen.
We inventively draw on both rustic stylistic features
and Secession ornaments. We have taken a special
liking to plant motifs, especially ones placed on
items made of pure linen and on ceramics manufactured and painted by hand. We serve our customers
with advice in interior arrangement and stylization
problems as well. We shall willingly share (with you)
our ideas for a cosy home with soul...
La nature renfermée dans l’art - Notre philosophie de la
décoration intérieure est principalement basée sur les
objets manufacturés, issus de la tradition esthétique,
les matériaux et les artisans polonais. De manière tout
à fait novatrice, nous puisons du style rustique et de
l’ornement art nouveau. Nous affichons un coup de
cœur notamment pour les motifs végétaux, ornés sur
du lin pur, sur la céramique, faite et peinte à la main,
ainsi que sur les bijoux uniques et atypiques. Chaque
client peut profiter de nos conseils déco et aménagement. Nous aurons un grand plaisir à partager avec
vous nos idées et astuces pour donner de la chaleur
et de l’esprit à votre intérieur...
Natur verzaubert in Kunst – Polnische Handarbeit
Die Grundidee fuer die Gestaltung des Innenraums
lieferten handgefertigte Elemente, traditionelle
polnische Muster, polnische Stoffe und polnische
Handarbeiter. Auf erfinderische Art und Weise
schoepfen wir aus rustikaler Stilistik und sezessiver
Verzierung. Besonderen Gefallen fanden wir an den
Pflanzenmotiven, vor allem denjenigen, die auf puren
Leinen, sowie an handgefertigter und handgemalter
Keramik und unikatem, untypischem Schmuck
vorzufinden sind. Wir beraten auch gerne im
Bereich der Innenraumgestaltung und –komposition.
Gerne teilen wir mit Ihnen unsere Ideen fuer ein
gemuetliches Zuhause...
THE ABONDA GALLERY
ul. Śniadeckich 12/16
00-656 Warszawa
tel.: (+48 22) 628 89 95
fax: (+48 22) 669 90 95
[email protected]
www.abonda.com.pl
Godziny otwarcia:
pn.–pt.: 11.00–19.00
sb.:
10.00–14.00
Warszawa
11
5-7%
STAR JUBILER
Star Jubiler – Złote Tarasy, wyjątkowy salon jubilerski posiadający szeroką gamę wyrobów z naturalnego bursztynu oraz kolekcję ręcznie wykonanej
srebrnej biżuterii, która może stać się wspaniałym
upominkiem dla najbliższych i pamiątką z Polski. Oferujemy również platynową, złotą i brylantową biżuterię w konkurencyjnych cenach. Gwarantujemy
niepowtarzalność wzorów wyrobów wykonywanych
przez naszych jubilerów. Prowadzimy sprzedaż certyfikowanych brylantów i kamieni szlachetnych po
cenie hurtowej. Dokonujemy napraw i przeróbek
na miejscu. Turyści mieszkający na stałe poza UE
– TaxFree. STAR JUBILER – “DIAMONDS: LOVE FOREVER”
STAR JEWELLERS – ZLOTE TARASY – Popular
jewellery store having wide choice of original natural
amber and silver jewellery, also offers polish hand
crafted jewellery which are excellent gifts for your
loved ones at home, and offers Platinum/ Gold/
Diamond/ jewellery & many unique designs made
in own modern workshops by skilled polish artisans.
Also specializes in Certified diamonds/ colored
stones at wholesale prices & custom made to order
jewellery/ repairs. Tourists – outside eu – tax free.
STAR JUBILER -DIAMONDS: LOVE FOREVER
Bijouterie de Star Jubiler – Zlote Tarasy. Une
bijouterie avec un vaste choix de bijoux originaux,
d’ambre naturel et d’argent. Nous offrons des
bijoux fabriqués par des artisants Polonais, idéaux
comme cadeau pour vos proches! Qu’il s’agisse
de platine, d’or (italien) ou de diamants, nos bijoux,
dont nombreux sont des pièces uniques, sont
fabriqués à des prix compététifs dans nos ateliers
modernes par des artisants habiles. Diamants en
vrac avec certificats et pierres colorées au prix de
gros. Travaux sur commande/ réparations. Vente en
dehors de l’UE: hors taxes.
Juwelier “Star“ im Einkaufszentrum „Zlote Tarasy“
Ein modernes Schmuckgeschäft mit einer großen
Auswahl an polnischem Bernstein- und Silberschmuck. Außerdem finden Sie hier polnischen handgearbeiteten Schmuck – ein ideales Geschenk für
Familie und Freunde zu Hause. Überzeugen Sie sich
von unseren günstigen Preisen für Platin- und Goldschmuck (aus Italien) sowie für Diamantschmuck,
der zum größten Teil in unserem modernen Atelier
von erfahrenen Goldschmieden hergestellt wird.
Diamanten mit Zertifikat und Edelsteine zu Großhandelspreisen. Herstellung von Schmuck auf individuelle Bestellung, Reparaturarbeiten für Touristen
außerhalb der EU – steuerfreier Einkauf.
STAR JUBILER
C.H. Złote Tarasy
ul. Złota 59
12
Warszawa
PL
EN
F
D
CONFASHION
134
KLUB OPIUM
135
KLUB SZLAFROK
136
NOBO BAR
137
KLUB REGENERACJA
138
CLUB 70
139
ICE CLUB
140
KLUB MANDALA
141
Kluby
Nightclubs
Clubs
Klubs
Warszawa
133
10%
CONFASHION
www.confashion.pl
Ekskluzywne połączenie Koktajl Baru i Restauracji
kusi swoim eleganckim wnętrzem. Stworzone
i prowadzone przez ludzi z pasją przyciąga swoim
wyrazistym charakterem i elastyczną ofertą. Modne
miejsce spotkań w samym sercu miasta, na zapleczu
Placu Zamkowego. Czynne 7 dni w tygodniu od
12 do 2 w nocy. Niecodzienny design, miła obsługa
oraz karta oryginalnych cocktaili przyciąga wielu
turystów. Starannie wyselekcjonowane trunki z całego
świata zaspokoją nawet najbardziej wymagających
klientów. Przemierzając menu odbywamy podróż po
najbardziej odległych krańcach ziemi. W weekendy
najlepsze before party w mieście.
Luxury cocktail bar & modern restaurant, located
on the backstreet of the Old Town. Created and led
by people with passion. Unusual design and the
nice service attracting many tourists. All residents
are welcome 7 days a week from 12pm till 2 pm.
Cocktail bar offering selection of premium liqueurs
and spirits, as well as a list of traditional cocktails.
Restaurant serving international food from all over
the world. Friday’s and Sundey’s the best before
party in Warsaw.
La fusion luxueuse du Cocktail Bar et du Restaurant
tente grâce à un intérieur élégant. Créé et mené
par des gens passionnés, ce lieu attire à cause de
son caractère expressif et son offre flexible. Un
lieu de rendez–vous très à la mode, situé au coeur
même de la ville à côté de la Place du Château.
Ouvert 7 jours par semaine de midi à 2 du matin.
Le design extraordinaire, le service gentil et la
carte des cocktails originals attirent les touristes
pendant toute l’année. En lisant le menu, vous aurez
l’impression que vous découvrez les bouts les plus
éloignés de la Terre. Le weekend le meilleur before
party de la ville!
Confashion – Eine moderne Cocktail-Bar und ein
elegantes Restaurant, wo Sie eine bezaubernde
Atmosphäre genießen können. In der Nahe des
Zamkowy-Platzes. Öffnungszeiten Mo-So 12.00
bis 2.00 Uhr. Das wunderschöne Design und das
erfahrene Team sowie die Cocktailkarte mit den
originellen Cocktails ziehen viele Touristen an. Das
Restaurant bietet eine internationale Speisekarte.
Confashion clubbin&meeting
tel. + 48 22 692 85 85
mob. + 48 510 275 535
http://www.confashion.pl
14
Warszawa
PL
EN
F
D
10%
KLUB OPIUM
www.opiumclub.pl
PL
EN
F
D
OPIUM Club to miejsce urządzone w bardzo oryginalnym, orientalnym stylu Czaruje przytulnym parkietem, z malunkami kamastutry na ścianach Najlepsza
muzyka klubowa, miła i sympatyczna obsługa Imprezy tematyczne, firmowe, okolicznosciowe 2 poziomy, vip-room, sala chilout Cocktail Bar: wtorek-sobota od 17:00 / dance floor: od 21:00 Happy hours
Opium Club is the place with very orginal, orient
design. We offer very cosy dancefloor with
Kamasutra paintings on the walls. best club music
and friendly staff. We organise parties and events.
Two dancefloors, cocktail bar, vip room and chillout
space- all of them you find in Opium Club. From 9
p.m. happy hours. open: tuesday to saturday, from
5 p.m.
L’OPIUM club est arrangé dans un style oriental très
original. Il crée une atmosphère particulière avec
son jolie parquet et les dessins de kamasutra sur
le mur. Très bonne musique, service sympathique
et aimable. Spectacles thématiques, films, deux
niveaux, vip-room, salle chillout. Bar Cocktails:
mardi - samedi à partir de 17:00h/ danse à partir
de 21:00h. Heures Heureuses. Nous nous réjouisson
d’avance de votre visite.
Der Opium Klub ist in einem sehr originellen orientalischen Stil eingerichtet. Er entzückt mit seinem
gemütlichen Parkett und den Kamasutrazeichnungen
an den Wänden Wir veranstalten Themenpartys, Firmenfeten und andere Festlichkeiten. Wir bieten beste Klubmusik, nette und sympathische Bedienung,
2 Ebenen, Vip-Room, Chillout-Saal, Cocktail Bar:
Dienstag-Samstag ab 17 Uhr / Dance Floor: ab 21
Uhr, Happy Hours. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
OPIUM Club
Pl. Teatralny – Wierzbowa 9/11
tel.: (+48 22) 827 71 61
Warszawa
15
10%
KLUB SZLAFROK
Na Placu Teatralnym znajduje się Klub Szlafrok,
cieszący się od lat niezmienną popularnością oraz
niemalże domowym klimatem. Wszyscy, którzy chodź
raz zagoszczą w jego progach, znajdą coś dla siebie
– a to z bogatej oferty naszych autorskich drinków
i koktajli bezalkoholowych o wdzięcznych nazwach
waniliowa niewinność czy migdalenie cynamonu, a to
pokochają czwartkowe wieczory kiedy to za dekami
gości D.J. Maceo Wyro. W weekendy zaś można
tańczyć do białego rana, chodź nie ma w Szlafroku
parkietu z prawdziwego zdarzenia, dla naszych
klubowiczów nie stanowi to problemu. Aranżacja
Szlafroka sugeruje miły odpoczynek, stonowane
odcienie głębokiej czerni przełamane purpurą ścian
koją zmysły i wprowadzają w romantyczny nastrój.
Wygodne sofy i przygaszone światło zachęcają do
spędzania uroczych wieczorów we dwoje.
Szlafrok Club is a very popular place with home
atmosphere. We offer big choice of exotic coctails,
drinks and nice music which serve DJ Maceo Wyro.
During weekens club becomes very popula, crowded
dancefloor.
Black, comfortable sofas, purples walls, dark lights
makes chillout mood.
Le Club Szlafrok («Robe de Chambre») est situé sur
la place Teatralny et jouit depuis des années d’une
grande popularité parmi ses habitués. Sa longue
carte de cocktails maison, le décor tout en noir et
pourpre, les canapés comfortables et les lumières
tamisées invitent à la détente entre amis, en famille
ou en couple.
Tous les jeudis soir, le D.J. Maceo W assure une
ambiance du tonnerre et les week-ends on y danse
jusqu’à l’aube.
KLUB SZLAFROK
ul. Wierzbowa 9
Rezerwacje – tel.: (+48 22) 828 64 77
16
Warszawa
Am Theaterplatz (Plac Teatralny) befindet sich
der Klub Szlafrok (Schlafrock), der sich seit vielen
Jahren großer Beliebtheit erfreut und wegen seiner
fast häuslichen Atmosphäre berühmt ist. Alle die
schon da waren, fanden etwas für sich, entweder
in unserem reichen Angebot an originalen Drinks
und alkoholfreien Cocktails mit lockenden Namen
wie „Vanilleunschuld“ oder „Zimtkuss“ oder am
Donnerstagabend, wenn DJ Maceo Wyro am
Mischpult steht. Am Wochenende kann man bis zum
frühen Morgen tanzen, obwohl es im Szlafrok keine
wirkliche Tanzfläche gibt. Das ist aber für unsere
Gäste kein Problem. Die Gestaltung des Interieurs
suggeriert Entspannung, die abgestimmten Nuancen
von tiefem Schwarz, durchbrochen vom Purpur der
Wände, beruhigen die Sinnen und schaffen eine
romantische Stimmung.
PL
EN
F
D
5%
NOBO BAR
www.nobobar.pl
PL
EN
F
D
Filozofia NOBO Bar narodziła się w jeden z weekendów,
kiedy pomysłodawcy i o i właściciele NOBO umówili
się na wieczór z grupą przyjaciół. Klub, który wybrali
na spotkanie, popularny i bardzo modny, okazał się
nieprzyjazny pod każdym względem. Wejście do
klubu okazało się graniczące z cudem. Stojąc przy
barze, próbując przekrzyczeć bardzo głośną muzykę
i starając się unik nąć stratowania przez tłoczących
się ludzi, marzyli o miejscu, którego atmosfe
i ułatwiałaby kontakty towarzyskie, umożliwiała miłe
spędzenie czasu na rozmowie, przy dobrej muzyce
i interesującym drinku. I tak powstała idea NOBO...
NOBO BAR philosophy was born during a weekend
when its inventors and present owners met to
spend a pleasant evening with a group of friends.
Sitting at the counter in a crowded bar, trying to
make themselves heard through the loud music,
all the future NOBO’s mothers and fathers started
dreaming. They dreamt about a place where people
would come with their friends, a place where they
would spend a nice evening chatting, listening to
good music and enjoying their drinks. And that was
how the idea of NOBO was born...
La philosophie du NOBO BAR fut née un week-end
lorsque les initiateurs et propriétaires actuels du
NOBO s’avaient donné rendez-vous avec quelques
amis. Le club qu’ils avaient choisi, très fréquenté,
était une déception de tout point de vue. Debout,
au milieu de la foule, en essayant de crier plus fort
que la musique, ils rêvaient d’un lieu où l’ambiance
serait favorable aux rencontres entre amis, ou l’on
pourrait écouter de la bonne musique et boire de
bonnes bières. Et c’est comme ça que naquit l’idée
du NOBO...
Die Philosophie der NOBO-Bar wurde an einem
Wochenende geboren, als die Ideengeber und
derzeitige Eigentümer des NOBO sich mit einer
Gruppe von Freunden zu einem gemeinsamen Abend
verabredet hatten. Der Club, den sie für ihr Treffen
ausgewählt hatten, erwies sich in jeder Hinsicht als
unfreundlich. In den Club überhaupt hineinzukommen,
grenzte bereits an ein Wunder. Als sie dann an der
Bar standen und versuchten, die zu laute Musik zu
überschreien und sich nicht von den sich drängenden
Menschenmassen zerquetschen zu lassen,
träumten sie von einem Ort, dessen Atmosphäre die
Anknüpfung gesellschaftlicher Kontakte erleichtern
und ein nettes Gespräch bei guter Musik und tollen
Drinks ermöglichen würde. So entstand die Idee der
NOBO-Bar ...
NOBO BAR
ul. Wilcza 58A
tel.: (+48 22) 622 40 07
sb.–nd.: od 18.00
pn.–pt.: od 12.00
Warszawa
17
10%
KLUB REGENARACJA
www.regeneracja.waw.pl
Mieści się przy parku morskie oko w bardzo
malowniczej części Mokotowa. Latem można usiąść
w przestronnym ogródku na wygodnej kanapie.
Kolorowe wnętrze, wystrój nawiązuje do stylistyki
lat 70’. Klub działa również jako galeria prezentując
prace młodych polskich artystów. Lunch serwowany
jest do godz. 16.00, w cenie 17 pln (zupa + drugie
danie). Kuchnia czynna jest do godziny 24.00.
W menu dużo dań wegetariańskich, białe mięso
– drób i ryby, duże, sycące sałaty, np.: „sałata leny”
– grilowane polędwiczki z kurczaka w curry z suszoną
śliwką i ananasem podawane na zielonej sałacie.
Located near the morskie oko park, in a beautiful part
of the mokotów district. In the summer, a large beer
garden with comfortable couches is available. the
colorful interiors is designed with 70s feel. the club
funktions also as an art gallery, presenting works
many of young polish artist. lunch is served until
4p.m, a soup and secondcosts 17 pln. the kitchen is
open until midnight. menu includes many vegetarian
dishes as well as fish and poultry. also large flings
salads, such as “lena’s salad”-with grilled chicken
in a curry sauce, prunes and pinapple on a bed of
green lettuce.
Situé à proximité du parc morskie oko dans un coin
agréable de mokotów. En été un jardin spacieux
et accueillant nous offre ses confortables divans.
intérieur multicolore au design 70‘s. le club est
aussi une galerie qui présente les oeuvres de jeunes
artistes. lunch servi jusqu’à 16h, 17 pln (soupe +
plat principal), la cuisine ferme à minuit. eventail
de plats végétariens, poissons et volailles, salades
copieuses par ex. salade leny – poulet au curry aux
prunes séchées et à l’ananas.
KLUB REGENERACJA
KAWIARNIA, BAR, KLUB,
RESTAURACJA
ul. Puławska 61
Rezerwacje – tel.: (+48 22) 646 38 08
www.regeneracja.waw.pl
open from 11:00 until last female
customer
18
Warszawa
Unmittelbar am morskie oko park in einem malerischen winkel des stadtteils mokotow gelegen. Im
sommer kann man im geräumigen garten auf bequemen sofas platz nehmen. das farbige interieur
ist an den stil der 7oer jahre angelehnt. der club ist
gleichzeitig eine galerie und zeigt junge polnische
kunst. lunch wird bis 16.00 uhr serviert, preis 17 pln
(suppe + hauptgericht). warme küche bis 24.00 uhr.
auf der speisekarte befinden sich viele vegetarische
gerichte, huhn- und fischgerichte. große & sättigende salate (z.b.: salat leny – gegrillte hühnchenstreifen in curry mit getrockneten pflaumen und ananas
serviert mit grünem salat).
PL
EN
F
D
CLUB 70
drink gratis
www.club70.pl
PL
EN
F
D
Club70 to miejsce, w którym przenosimy się do epoki lat 70tych. To jedyne miejsce w Warszawie gdzie
czas się cofnął. Bawią się tam ludzie przebrani w jaskrawe koszule, suknie z cekinami, dzwony, poliester.
W powietrzu unosi się atmosfera GORĄCZKI SOBOTNIEJ NOCY, którą tworzą pozytywnie, przyjaźnie nastawieni klubowicze. A z głośników lecą najlepsze
kawałki z tamtych lat – Disco, Boogie, Groove, Funky, puszczane przez świetnych DJ’ji. Bary obsługują
śliczne, miłe i zawsze uśmiechnięte barmanki. Wystrój klubu odpowiada stylistyce tamtych lat.
Club70 is a place where we are back in 1970s. It’s
unique place in Warsaw where time has turned
back. People having a good time here wear glowing
shirts, dresses with sequins, wide legs, polyester.
Club’s atmosphere of Saturday Night Fever is in
the air – it’s create by friendly people in the club.
The best tunes of Disco, Boogie, Groove, Funky are
played by excellent Dj’s. The clients are served by
lovelies, nices and always smiling barmaids. Interior
decoration of the club is mostly taken from these
years.
Le Club70 est un lieu où nous retournons dans les
années 1970. C’est un endroit unique à Varsovie
où nous revenons en arrière dans le temps. Ici
s’amusent des gens vêtus de chemises brillantes,
de robes à paillettes, de pantalons larges à pinces,
de poliester. Les gens dans ce club sont ouverts et
amicaux – ils créent l’atmosphère de “La Fièvre du
samedi soir”. Les meilleures tubes des années 1970
– Disco, Boogie, Groove, Funky – sont joués par
des DJs excellents. Les clients sont servis par de
jolies serveuses toujours souriantes et aimables. La
décoration du club reflète le style de cette époque.
Der Club70 ist ein Ort, an dem wir uns in das Klima
der verrückten 70-ger Jahre zurückversetzt fühlen.
Es ist der einzige Ort in Warschau, wo die Zeit
zurückgegangen ist. Hier amüsieren sich in grelle
Hemden, Kleider mit den Flittern, Schlaghosen
und Polyester gekleidete Menschen. Es herrscht
die Atmosphäre des SAMSTAGSNACHTFIEBERS,
geschaffen von den positiv und freundlich gesinnten
Klubmitgliedern. Aus den Lautsprechern erklingen
die besten Floorfiller aus diesen verrückten Jahren
– Disco, Boogie, Groove, Funky, gespielt von unseren
DJs. An den Bars bedienen Sie hübsche, freundliche
und immer lächelnde Barfrauen. Die Ausstattung
des Klubs spiegelt das Ambiente und den Stil jener
Jahre wider.
CLUB 70
ul. Waliców 9
tel.: (+48 22) 654 71 41
e-mail: [email protected]
Warszawa
19
10%
ICE CLUB
www.iceklub.com.pl
Zima zimą, zima latem. Jedyny w Polsce Ice Club,
gdzie wszystko zrobione jest z lodu, gdzie zawsze
panują zimowe klimaty. U nas przy gorących
klimatach zaczerpniesz klubowej muzyki, napijesz sie
wódki z jednorazowych kieliszków lodowych. Przyjdź,
zobacz poczuj goraca atmosferę.
Cool in the winter, cool in the summer. The unique
in Poland Ice Club, where everything is made of
ice, where there is no other season but winter and
no other climate but hot. Club music, vodka in ice
glasses. Come and feel the vibe.
Zima zimą, zima latem («L’hiver en hiver, l’hiver en
été»), l’unique Ice Club en Pologne où tout est fait de
glace, où il y a toujours un climat d’hiver. Chez nous,
accompagnés de la musique de club, vous boirez de
la vodka dans des verres de glace. Venez, voyez et
sentez l’ambiance chaude.
zima zimą, zima latem – „winter im winter und im
sommer“, der einzige ice club in polen, wo alles aus
eis gemacht ist. hier herrscht das ganze jahr über
winter, man kann gemütlich musik hören und wodka
aus eisgläsern trinken. kommen sie, sehen sie und
spüren sie die heisse atmosphäre.
ICE CLUB
ul. Pańska 61
[email protected]
Rezerwacje online
lub nr tel. (+48 22) 654 56 34
140
Warszawa
PL
EN
F
D
KLUB MANDALA
Bezpłatny wstęp
na niebiletowane imprezy
www.mandalaklub.com
PL
EN
F
D
Mandala to pierwsza i jedyna w Warszawie
kluborestauracja, których pelno w Londynie i Paryzu.
Minimalistyczne buddyjskie wnetrze, doskonala
hindusko-tajska kuchnia w wykonaniu kucharzy
rodem z Nepalu. Do tego bezpretensjonalna obsluga
i artystowski klimat poludniowego odcinka Emilii
Plater. Otwarte codziennie od 12.00. Klub otwarty
codziennie od 18.00, czynne do ostatniego gościa
(w niedziele klub nieczynny). Cykliczne imprezy
dancehall, reggae, jam session, wieczory filmowe,
karaoke i koncerty. W weekendy dje i klubowo.
Darmowe Wi-Fi, można płacić kartą, oddzielna sala
dla niepalących, klimatyzacja, ogródek.
Mandala is the first and only restaurant&club that are
so many in London , Paris or Berlin. Minimalistic zen
interior design, splendid Indian-Neal-Thai cuisine by
cooks straight from Kathmandu & Delhi. Accompanied
by pleasant people & forgotten atmosphere of old
Warsaw. Open Mon.-Sat. 12-22, Sunday 13-21,
Club open everyday (without Sundays – when we
open occasionally). Weekly parties with dancehall,
reggae, jam session, karaoke, and live acts. Friday &
Saturday Djs from around the world and club music.
Free wifi, akcept credit cards, separate non-smoking
section, air-condition, summer garden.
Le Mandala est le premier et le seul club-restaurant
à Varsovie, qui suit l’exemple de Londres et de Paris,
où ils sont très nombreux. Décoration intérieure minimaliste, excellente cuisine hindoue et thaïlandaise
préparée par des cuisiniers originaires du Népal. Le
club est ouvert tous les jours à partir de 18h00 jusqu’au dernier client (fermeture le dimanche). Fêtes
dancehall, reggae, jam session organisées cycliquement, soirées cinéma, karaoké et concerts. DJ
et ambiance club le week-end. Accès Internet wifi
gratuit, paiement par CB possible, salle non-fumeurs
séparée, climatisation, tables à l’extérieur.
Das Mandala ist das erste und einzige Clubrestaurant in Warschau, wie es sie in London oder Paris zuhauf gibt. Minimalistische buddhistische Einrichtung,
hervorragende indische und thailändische Küche zubereitet von Köchen aus Nepal. Täglich ab 12.00 Uhr
geöffnet. Club täglich ab 18.00 Uhr bis zum letzten
Gast geöffnet (Sonntags geschlossen). Regelmäßige Dancehall- und Reggae-Veranstaltungen, Jam
Sessions, Filmabende, Karaoke und Konzerte. An
Wochenenden DJ’s und Disko. Kostenloses Wi-Fi,
Zahlung mit Karte möglich, gesonderter Nichtrauchersaal, Klimaanlage, Biergarten.
Mandala
ul. Emilii Plater 9/11
00-669 Warszawa
www.mandalaklub.com
email: [email protected]
Tel. 22 428 44 54
Warszawa
141
Chopin Year 2010
www.chopin2010.pl
As an interactive centre
of knowledge, information
and communication, the portal
forms an unlimited network
of connections. Through its
diversity, wide perspective,
innovative possibilities, adaptation
to users’ needs and reliable
information, the portal will
significantly intensify the
participation of many different groups
in the Chopin Year celebrations.
Crucially, the portal may be
instrumental in promoting by
making it possible to:
submit planned events to the
Calendar and update them unassisted
publicly share direct reports,
comments and iconographic
materials related to the events
promote publications,
tourist guides, recordings, etc.
concerning Chopin.
KALENDARIUM
PL
Wybrane wydarzenia
III Francophonic Festival, www.francopfonic.pl
III–IV Wielkanocny Festiwal Ludwiga
van Beethovena, www.beethoven.org.pl
V Otwarte Mistrzostwa Warszawy w Break dance,
Warsaw Challenge,
www.e-warsaw.pl/warsawchallenge
V–VIII Koncerty Chopinowskie w Łazienkach
Królewskich,
www.estrada.com.pl/koncertychopinowskie
VI–VII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej
CrossDrumming, www.crossdrumming.pl
VII–VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej,
www.kapitula.org
VI Festiwal Witolda Lutosławskiego „Łańcuch”
www.lutoslawski.org.pl
VI–VII Festiwal Mozartowski,
www.operakameralna.pl
VII–VIII Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz
na Starówce, www.jazznastarowce.pl
VI–VII festiwal Warsaw Summer Jazz Days,
www.adamiakjazz.pl
VII–VIII Festiwal Ogrody Muzyczne,
www.ogrodymuz.pl
VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin
i Jego Europa, www.chopin.nifc.pl
VII–VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Organowej „Organy Archikatedry”,
www.kapitula.org
IX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej
„Warszawska Jesień”,
www.warsaw-autumn.art.pl
IX Orange Warsaw Festiwal,
www.orangewarsawfestival.pl
IX Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu – Festiwal,
www.sinfoniavarsovia.org
X Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny
im. Fryderyka Chopina, www.konkurs.chopin.pl
X–XI Międzynarodowy Festiwal Jazz Jamboree,
www.jazz-jamboree.pl
XI–XII Festiwal Muzyki Dawnej,
www.zamek-krolewski.pl
Warszawa
14
KALENDARIUM
Selected events
III Francophonic Festival, www.francopfonic.pl
III/IV The Ludwig van Beethoven Easter Festival,
www.beethoven.org.pl
V Open Warsaw Championship in Break dance,
Warsaw Challenge,
www.e-warsaw.pl/warsawchallenge
V–VIII Chopin Concerts under the Willow Tree,
www.estrada.com.pl/koncertychopinowskie
VI–VII International Percussion Art Festival
CrossDrumming, www.crossdrumming.pl
VI International Festival of Sacred Music,
www.kapitula.org
VI Lutosławski Musical Festival – The Chain
(„Łańcuch”) Festival www.lutoslawski.org.pl
VI–VII The Mozart Festival,
www.operakameralna.pl
VII–VIII The International Jazz in Old Town
– Summer Festival, www.jazznastarowce.pl
VI –VII Festiwal Warsaw Summer Jazz Days,
www.adamiakjazz.pl
VII – VIII The Musical Gardens of Warsaw,
www.ogrodymuz.pl
VIII Chopin and His Europe – International Music
Festival, www.chopin.nifc.pl
VII–VII „Organs of the Cathedral” International
Organ Music Festival, www.kapitula.org
IX The International Festival of Contemporary Music
„Warsaw Autumn”, www.warsaw-autumn.art.pl
IX Orange Warsaw Festival,
www.orangewarsawfestival.pl
IX „Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu – Festival
of classic music, www.sinfoniavarsovia.org
X International Frederic Chopin Piano Competition,
www.konkurs.chopin.pl
X–XI The Jazz Jamboree – International Jazz
Festival, www.jazz-jamboree.pl
XI–XII The Ancient Music Festival,
www.zamek-krolewski.pl
144
Warszawa
EN
KALENDARIUM
F
Les évenements choisis
III Festival de la Francophonie, www.francopfonic.pl
III–IV Festival de Pâques Ludwig van Beethoven,
www.beethoven.org.pl
V Championnat ouvert de Break dance à Varsovie,
Warsaw Challenge,
www.e-warsaw.pl/warsawchallenge
V–VIII Concerts Chopin dans le Parc de Łazienki,
www.estrada.com.pl/koncertychopinowskie
VI–VII Festival international de batterie
CrossDrumming, www.crossdrumming.pl
VII–VIII Festival international de musique sacrée,
www.kapitula.org
VI Festival de Witold Lutosławski «Łańcuch»
www.lutoslawski.org.pl
VI–VII Festival de Mozart www.operakameralna.pl
VII –VIII Festival international de jazz en plein-air
dans la Vieille Ville, www.jazznastarowce.pl
VI–VII Festival Warsaw Summer Jazz Days,
www.adamiakjazz.pl
VII–VIII Festival Jardins musicaux,
www.ogrodymuz.pl
VIII Festival international de musique Chopin et son
Europe, www.chopin.nifc.pl
VII – VIII Festival international de musique d’orgue
«Orgue de l’archi-cathédrale», www.kapitula.org
IX Festival international de musique contemporaine
«Automne de Varsovie»,
www.warsaw-autumn.art.pl
IX Festival Orange Warsaw,
www.orangewarsawfestival.pl
IX Sinfonia Varsovia pour sa Ville – Festival,
www.sinfoniavarsovia.org
X Concours international de piano Frédéric Chopin
www.konkurs.chopin.pl
X–XI Festival international Jazz Jamboree,
www.jazz-jamboree.pl
XI–XII Festival de musique ancienne,
www.zamek-krolewski.pl
Warszawa
145
KALENDARIUM
Auserlesene Events
III Francophonic Festival, www.francophonic.pl
III–IV Ludwig van Beethoven Osterfestival,
www.beethoven.org.pl
V Offene Warschauer Break DanceMeisterschaften, Warsaw Challenge,
www.e-warsaw.pl/warsawchallenge
V–VIII Chopin-Konzerte im Łazienki Park,
www.estrada.com.pl/koncertychopinowskie
VI–VII Internationales Schlagzeugfestival
CrossDrumming, www.crossdrumming.pl
VI Internationales Festival der Sakralmusik,
www.kapitula.org
VI Witold Lutosławski „Łańcuch”-Festival,
www.lutoslawski.org.pl
VI–VII Mozart-Festival, www.operakameralna.pl
VII–VIII Internationales Open Air Festival
„Jazz na Starówce“, www.jazznastarowce.pl
VI–VII Festival Warsaw Summer Jazz Days,
www.adamiakjazz.pl
VII – VIII Musikgarten-Festival, www.ogrodymuz.pl
VIII Internationales Musikfestival „Chopin und sein
Europa“, www.chopin.nifc.pl
VII–VIII Internationales Orgelmusikfestival
„Organy Archikatedry”, www.kapitula.org
IX Internationales Festival der Modernen Musik
„Warszawska Jesień”,
www.warsaw-autumn.art.pl
IX Orange Warsaw Festiwal,
www.orangewarsawfestival.pl
IX Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu – Festival,
www.sinfoniavarsovia.org
X Internationaler Fryderyk ChopinKlavierwettbewerb www.konkurs.chopin.pl
X–XI Internationales Festival Jazz Jamboree,
www.jazz-jamboree.pl
XI–XII Festival Alter Musik,
www.zamek-krolewski.pl
146
Warszawa
D
FRYDERYK CHOPIN
PL
„Rodem warszawianin, sercem Polak,
a talentem świata obywatel”
Cyprian Kamil Norwid
Fryderyk Chopin urodził się 1 marca (lub 22 lutego)
1810 r. w Żelazowej Woli na Mazowszu Jego rodzicami byli Justyna z Krzyżanowskich oraz Mikołaj
Chopin – Francuz, nauczyciel języka francuskiego
i wychowawca, który w wieku 16 lat przyjechał do
Polski i osiadł tu na stałe. Fryderyk miał trzy siostry:
Ludwikę, Izabellę i Emilię.
W 1810 r. państwo Chopinowie zamieszkali w Warszawie. Tu, w centrum środowisk naukowo-artystycznych zgromadzonych wokół Uniwersytetu Warszawskiego, kształtowała się osobowość i twórcze
oblicze Fryderyka.
Chopin bardzo wcześnie ujawnił swoje uzdolnienia
muzyczne – improwizował na fortepianie, komponował. Mając sześć lat zaczął systematycznie uczyć się
muzyki, 24 II 1818 w Pałacu Antoniego Radziwiłła po
raz pierwszy wystąpił na koncercie publicznym.
Dalsze nauki pobierał w Liceum Warszawskim oraz
w Szkole Głównej Muzyki. Studia kompozytorskie
ukończył w 1829 r. ze znamienną oceną swego profesora Józefa Elsnera: „szczególna zdatność, geniusz muzyczny”.
W 1830 r. Fryderyk Chopin wyjechał do Wiednia,
a następnie na stałe osiadł w Paryżu. Tutaj przez
blisko dwadzieścia lat prowadził działalność kompozytora, koncertującego pianisty i pedagoga. Zmarł
17 października 1949 r., pochowano go na paryskim
cmentarzu Père Lachaise. Serce Chopina, zgodnie
z ostatnim jego życzeniem, wróciło do Warszawy
i złożone zostało w kościele Św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu.
Żyjąc w epoce romantyzmu, wśród ludzi snujących
plany wyzwolenia Polski spod obcej przemocy, Chopin dał w swej muzyce wspaniały obraz bólu, rozpaczy, bohaterskich porywów i tęsknoty, związanych
z myślą o kraju rodzinnym, o pięknie polskiej ziemi
i cierpieniach narodu. Muzyka Chopina nawiązuje
do polskiej tradycji muzycznej, wykorzystuje rodzimy folklor, nosi wyraźnie narodowy charakter, co
sprawia, że zyskała ona miano symbolu kultury narodowej.
Warszawa
147
FRYDERYK CHOPIN
A Varsovian by birth, a Pole at heart,
and through his talent a citizen
of the world’
Cyprian Kamil Norwid
Fryderyk Chopin was born on 1 March (or 22
February) 1810 at Żelazowa Wola in Mazovia. His
parents were Justyna, née Krzyżanowska, and
Mikołaj—a French-born tutor and French teacher
who arrived in Poland aged sixteen and settled here
for good. Fryderyk had three sisters: Ludwika, Izabela
and Emilia.
In 1810 the Chopins moved to Warsaw. It was
here, in the scholarly-artistic milieux centred around
Warsaw University, that Fryderyk’s personality and
creative nature took shape.
Chopin revealed his musical gifts at a very early age,
improvising on the piano and composing. Aged six,
he began to learn music systematically, and on 24
February 1818 he first performed in a public concert,
at the palace of Antoni Radziwiłł.
He continued his studies at the Warsaw Liceum
and the High School of Music. He completed his
composition studies in 1829, receiving from his
teacher, Józef Elsner, the characteristic appraisal:
‘special ability, musical genius’.
In 1830 Fryderyk Chopin left for Vienna, and
subsequently settled for good in Paris. Here, for
almost twenty years he worked as a composer,
concert pianist and teacher. He died on 17 October
1849 and was interred in Père Lachaise cemetery
in Paris. Chopin’s heart, in accordance with his
last wishes, returned to Warsaw and was placed
in the church of the Holy Cross on Krakowskie
Przedmieście.
Living in the Romantic era, among individuals plotting
to liberate Poland from under foreign oppression,
Chopin conveyed in his music a magnificent image of
pain, despair, heroic insurgence and longing, linked to
thoughts of his native country, of the beautiful Polish
lands and of the sufferings of the nation. Chopin’s
music refers to Polish musical traditions, draws on
native Polish folklore and displays a clearly national
character, through which it has gained the status of
a symbol of the national culture.
148
Warszawa
EN
Chopin
2010
> 22–28 lutego 2010 – koncerty rocznicowe:
Piotr Anderszewski, Daniel Barenboim
Rafa∏ Blechacz, Kevin Kenner, Evgeny Kissin
Garrick Ohlsson, Janusz Olejniczak
Murray Perahia, Ivo Pogoreliç
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej
Antoni Wit – dyrygent
Orkiestra XVIII wieku
Frans Brüggen – dyrygent
> 1 marca 2010 – koncert galowy:
Leif Ove Andsnes, Martha Argerich
Dang Thai Son, Yundi Li
Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Narodowej
Antoni Wit – dyrygent
Orkiestra XVIII wieku
Frans Brüggen – dyrygent
> 1–31 sierpnia 2010:
Chopin i jego Europa
6. Mi´dzynarodowy Festiwal Muzyczny
> 2–23 paêdziernika 2010:
16. Mi´dzynarodowy Konkurs Pianistyczny
im. Fryderyka Chopina. Koncerty nadzwyczajne:
> 1 paêdziernika 2010: nadzwyczajny recital
fortepianowy Mitsuko Uchida
> 2 paêdziernika 2010: koncert inauguracyjny
z udzia∏em Marthy Argerich i Nelsona Freire
> 17 i 18 paêdziernika 2010: W. A. Mozart Requiem
SoliÊci, Chór, Orchestre des des Champs-Élysées
Philippe Herreweghe – dyrygent
szczegó∏y > www.chopin.nifc.pl
www.warsawtour.pl
WARSZAWSKA INFORMACJA TURYSTYCZNA /
WARSAW TOURIST INFORMATION /
INFORMATION TOURISTIQUE DE VARSOVIE /
WARSCHAUER TOURISTEN INFORMATION
tel. 022 194 31
022 474 11 42
e-mail: [email protected]
Aktualne informacje o wszystkich punktach
Warszawskiej Informacji Turystycznej
są dostępne na stronie www.warsawtour.pl
warszawska
karta turysty
For up to date information about
Warsaw Tourist Information Offices
please go to: www.warsawtour.pl
warsaw
tourist card
Les données actuelles des points d’accueil du Service
d’Infornation touristique de Varsovie
peuvent tre consultées sur Internet l’adresse www.warsawtour.pl
Aktuelle Informationen zum Thema der Info-Punkte
der Warschauer Touristen Information
befinden sich auf der Webseite www.warsawtour.pl
Wydawca / Editor / Éditeur / Herausgeber:
Stołeczne Biuro Turystyki
/ Warsaw Tourist Office
/ Bueau touristique central de la capitale
/ Fremdenverkehrsamt Warschau
Wydanie 5, 2009
/ Edition 5, 2009
/ Ausgabe 5, 2009
/ Édition 5, 2009
ISBN: 83-89403-76-5
pass tourisme
varsovie
warschauer
touristenkarte