1 Ożarów Mazowiecki 2014-07-18 Znak postępowania: ZP/1/2014

Transkrypt

1 Ożarów Mazowiecki 2014-07-18 Znak postępowania: ZP/1/2014
Ożarów Mazowiecki 2014-07-18
Gminny Samodzielny Zakład
Lecznictwa Otwartego
w Ożarowie Mazowieckim
ul. Konopnickiej 8
Znak postępowania: ZP/1/2014
Do Wykonawców
UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu na:
Dostawę dla Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego zwanego
w Ożarowie Mazowieckim ambulansu drogowego typu A2 wraz ze sprzętem medycznym, o
parametrach technicznych zgodnych z treścią specyfikacji.
wpłynęły zapytania o poniższej treści:
1. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści fotel dla personelu medycznego o
poniższych parametrach?:
fotel dla personelu medycznego, nie obrotowy (umożliwiający wykonywanie
czynności medycznych przy pacjencie), wyposażony w 3 – punktowe
bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, funkcję przesuwu wzdłużnego
umożliwiającą zajęcie odpowiedniej, optymalnej pozycji pracy przy pacjencie
przez personel medyczny. Fotel wyposażony w zintegrowany z oparciem fotelik
do transportu dzieci o masie 9 – 25 kg wyposażony w autonomiczne pasy
zabezpieczające zgodny z REG 44 oraz REG 14 i 16.
2. Czy na zasadzie równoważności Zamawiający dopuści aby dwie kierunkowe lampy LED
będące elementem sygnalizacji uprzywilejowanej były zamontowane na wysokości
atrapy silnika pojazdu co powoduje, iż są bardzie zauważalne dla innych uczestników
ruchu drogowego?
3. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści transporter noszy spełniający
wszystkie wymagania Zamawiającego posiadający kółka jezdne o średnicy 125 mm, dwa
z nich skrętne w zakresie 360 stopni, dwa kółka wyposażone w hamulce
uniemożliwiające obrót kółek?
WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
Ad. 1 , Ad. 2 i Ad. 3 Tak, Zamawiający dopuszcza, jako rozwiązanie równoważne.
Kierownik GSPZLO
Piotr Banasiewicz
Otrzymują:
1. Wykonawcy
2. a/a
1