Wizytacja kanoniczna ks. kard. Kazimierza Nycza

Transkrypt

Wizytacja kanoniczna ks. kard. Kazimierza Nycza
Wizytacja kanoniczna
ks. kard. Kazimierza Nycza
czasie trwającej wizytacji kanonicznej w parafii św. Floriana w
Brwinowie metropolita warszawski, ks. kard. Kazimierz Nycz odwiedził
szkoły naszego Ośrodka przy ul. M. Konopnickiej 1 - Szkołę
Podstawową i Gimnazjum w poniedziałek, 22 września 2014 roku.
Spotkał się także z Siostrami Rodziny Maryi z tutejszego domu
zakonnego, a także z przybyłą specjalnie na tę okoliczność przełożoną matką generalną Zgromadzenia, s. Janiną Kierstan.
W
Ks.
kard. Nycz udał się najpierw do kaplicy domu zakonnego, gdzie
modlił się z siostrami i towarzyszącymi mu kapłanami: sekretarzem kurii,
Matteo Campagnaro oraz ks. proboszczem Maciejem Kurzawą z
tutejszej parafii.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej i młodzież z Gimnazjum brały udział w
obecności Jego Eminencji w lekcji katechezy, przygotowanej i
prowadzonej przez Panią Małgorzatę Jabłońska, katechetkę. W ciekawej
formie przedstawiony został życiorys patrona, św. Zygmunta
Szczęsnego Felińskiego. Ks. kard. Nycz z zainteresowaniem słuchał
pytań i odpowiedzi o cechach charakteru swego poprzednika,
metropolity warszawskiego, który został świętym.
"Drabina do świętości i do nieba" - tak układały się odpowiedzi o jego
wierze, umiłowaniu prawdy, niesieniu pomocy, pilności i pracowitości i
innych cechach.
Ks. kard. Nycz pobłogosławił zebranych, a młodzież przekazała mu na
pamiątkę spotkania książkę o św. Zygmuncie Felińskim - zarys
krajoznawczy.
Jeszcze tego samego dnia, 22 września ks. kard. Nycz przybył do
siedziby Ośrodka i spotkał się z dziećmi z Przedszkola Integracyjnego i
Szkoły Podstawowej FAMILIA.
Dzieci zaśpiewały i zatańczyły dla naszego metropolity warszawskiego.
Obecne były wszystkie panie wychowawczynie, a muzyczną oprawę
zapewniła Pani Ewa Wróbel.
Obecny był ks. proboszcz Maciej Kurzawa oraz sekretarz metropolity
warszawskiego, ks. Matteo Campagnaro.
Dzieci wręczyły gościowi książkę pt. „Nadzieja. Historia Niepublicznego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brwinowie na fotografiach” oraz
bukiecik kwiatów.
Ks. kard. Nycz podziękował dzieciom i nauczycielkom oraz zadał
dzieciom kilka łatwych pytań, a dzieci chętnie odpowiadały.
Na koniec tego krótkiego spotkania w sali rekreacyjnej ks. kardynał
pobłogosławił wszystkim zebranym.
Na zakończenie były wspólne zdjęcia.
Ks. kardynał wpisał się także do Kroniki Ośrodka.
Zdjęcie z dziećmi z Przedszkola Integracyjnego i NSP FAMILIA z udziałem
także ks. proboszcza Kurzawy i naszego ks. Józefa Pierzchalskiego.
Opracowanie i fotografie: Zbigniew Nowacki (autor obu wspomnianych
książek)