ARKUSZ SAMOOCENY

Transkrypt

ARKUSZ SAMOOCENY
HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNO-REKRUTACYJNYCH
do projektu „Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych z
województwa kujawsko-pomorskiego” (nr WND-POWR.04.02.00-00-0212/15)
Termin naboru formularzy rekrutacyjnych w naborze IV do grupy z mobilnością we Włoszech:
14.11.2016-05.12.2016
Miasto
Włocławek
Data
16.11.2016
Godziny
17.00
Toruń
23.11.2016
10.00; 11.00
Grudziądz
23.11.2016
12.00
ul. Klasztorna 6,
86-300
Grudziądz
Bydgoszcz
24.11.2016
11.00
Inowrocław
25.11.2016
09.00
Ul. Grabary 2
Bydgoszcz
budynek K sala
107
ul. Poznańska
185, 88-100
Inowrocław
Lider Projektu:
Partnerzy:
Adres
Plac Wolności 1,
87-800
Włocławek
Pokój 21a
Ul. Konstytucji 3
Maja 40 c, 87100 Toruń
Uwagi
Kujawska Szkoła
Wyższa
Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie
w Toruniu,
Grudziądzkie
Centrum Caritas
im.
Błogosławionej
Juty
Wyższa Szkoła
Gospodarki
Ośrodek
Wspomagania
Przedsiębiorczości

Podobne dokumenty