AROWEM BITWA POD KOM T B

Komentarze

Transkrypt

AROWEM BITWA POD KOM T B
Tygodnik Bezpłatny
Czwartek 3.09.2015 r. Nr 3(3). Nakład 10 000 szt.
M
E
W
O
R
A
M
O
K
D
O
P
A
W
T
BI
reklama
STR. 12.
reklama
2
kurierzamojski.pl
WAŻNE TELEFONY W ZAMOŚCIU
Szanowni Czytelnicy,
Z dużą satysfakcją przekazujemy w Państwa ręce trzecie wydanie Nowego Kuriera Zamojskiego. Miniony tydzień obfitował w wiele
imprez, o których przeczytacie Pańswo na kolejnych stronach. Nasz tygodnik spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. Dziękujemy, że
reagujecie uśmiecham na bezpłatny egzemplarz wręczany na ulicy, w sklepie, w parku. Wciąż się uczymy, chcemy więcej wiedzieć, więcej
robić, więcej dawać. Teraz Nowy Kurier Zamojski, będzie jeszcze dostępniejszy. Znajdziecie go Państwo także w zamojskich autobusach MZK.
Zespół Redakcyjny Nowego Kuriera Zamojskiego
Urząd Skarbowy
84 677 63 00
Powiatowy
Urząd Pracy
84 638 33 31
Urząd Celny
84 748 48 82
Urząd Miasta
84 639 20 84
Urząd Gminy
84 639 29 59
ZUS
84 639 60 95
Kino Stylowy
84 639 23 13
Galeria Twierdza
84 530 05 01
Starostwo
Powiatowe
84 530 09 00
Urząd Stanu
Cywilnego
Rozstrzygnięcie konkursu
G
sportowych, językowych, książkowych. Te pomysły realizuje już Urząd
Miasta w cyklu niedzielnych targów
śniadaniowych. Jako mieszkańcy,
możemy podpowiadać urzędni-
kom jaki temat może spotkać się
z dużym zainteresowaniem. Wśród
Państwa głosów bardzo często padały propozycje udostępnienia Ryneczku zamojskiej młodzieży, by
miała swoje miejsce
do podejmowania
aktywności
artystycznej. Uważamy,
że wszystkie pomysły były bardzo
kreatywne, a co
więcej można je
połączyć ze sobą.
Najbardziej prze-
konał nas pomysł zbudowania
klimatycznego placu zabaw. Infrastruktura placu byłaby inspirowana murami Twierdzy, może mała
fosa z mostem? „Mała Twierdza na
Ryneczku”. To zwycięski pomysł
w konkursie na ożywienie Zielonego Ryneczku. Pomysłodawcą jest
Pan Tomasz Poździk. Pan Tomasz
swój pomysł poparł bardzo ciekawą
wizualizacją. Nagrodą w konkursie jest kolacja z winem w restauracji Skarbiec Wina w Zamościu.
Gratulujemy!
Chmielakowy Antałek
T
Prokuratura
Rejonowa
84 677 12 56
Książnica
Zamojska
84 638 58 72
Szpital
Wojewódzki
84 677 33 33
Zamojski Szpital
Niepubliczny
84 677 50 00
Sąd Rejonowy
84 639 29 77
Ogród zoologiczny
84 639 34 79
Apteka 24H
84 677 32 24
Komenda
Miejska Policji
84 677 14 17
84 677 14 62
Wydawca:
Agnieszka Ciurysek Kurier Zamojski
www.kurierzamojski.pl
Adres do korespondencji:
Nowy Kurier Zamojski
skrytka pocztowa 206
22-400 Zamość
e-mail:[email protected]
tel. 798 958 339
Pogotowie
999
Straż Pożarna
998
Policja
997
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
994
Pogotowie
ciepłownicze
993
Pogotowie
gazowe
992
Pogotowie
energetyczne
991
Straż Miejska
968
Pomoc drogowa
981
ZRÓB BEZPŁATNE
BADANIE USG PIERSI
Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii
zaprasza na bezpłatne KONTROLNE
USG PIERSI.
Badania są przeznaczone dla Pacjentek
ze zdiagnozowanymi wcześniej zmianami w piersiach. Odbędą się w Hotelu
Jubilat w Zamościu w weekend 12-13
września.
Konieczna jest rejestracja telefoniczna.
84 638 55 12
84 638 80 90
84 638 80 91
na Podkościelna i Jarosław Wach po
zapoznaniu się z nadesłanymi utworami
przyznało laury i nagrody pieniężne dwóm
autorom:
I nagroda - Agnieszka Mitura-Bagińska
II nagroda - Konrad Grochecki
Turniej Poetycki o Chmielakowy Antałek
jest cennym przedsięwzięciem i w istotny
sposób wzbogaca Ogólnopolskie Święto
Chmielarzy i Piwowarów.
Piotr Piela
Biuro ogłoszeń i reklamy: Tomasz Krywionek
[email protected]
tel.730 210 777
DTP: Mateusz Cholewiński
Grafika: pixinch.pl
Za treść ogłoszeń i reklam Redacja nie ponosi
odpowiedzialności. Zastrzegamy sobie prawo
do publikowania danych osobowych laureatów
konkursów i krzyżówek.
facebook.com
/kurierzamojski
3
Bieg Pokoju
W
dniach 26-28 sierpnia - pod
patronatem Prezydenta Miasta Andrzeja Wnuka i Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira
Sosnowskiego - odbyła się XXVIII
edycja Międzynarodowego Biegu
Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny. Bieg odbywa się w Zamościu
nieprzerwanie od 1987 roku. Jego
ideą przewodnią jest uczczenie losów Dzieci Zamojszczyzny. Trud
fizyczny każdego z czterech etapów biegu zawodnicy dedykują
Ich pamięci. Na starcie stanęło 98
osób - biegacze, rolkarze, osoby
mające trudności z poruszaniem
się w wózkach i rowerach.
Na mecie biegu wszyscy
zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale. W klasyfikacji indywidualnej wygrał
Ukrainiec Sergii Ukrainets,
pokonując 100 km w czasie
06.02.07. Jako drugi metę
przekroczył Dariusz Kuzdra,
biegacz z klubu Agros Zamość, a jednocześnie pracownik zamojskiego OSIRu.
Jego czas to 06.14.58. Na
trzecim miejscu uplasował się Krzysztof Pachuta
z Opola, który trasę pokonał
w czasie 06.51.52.
76. rocznica napaści Niemiec hitlerowskich
na Polskę
1 września w zamojskiej Katedrze
odprawiona została uroczysta msza
upamiętniająca 76. rocznicę agresji
hitlerowskich Niemiec na Polskę.
Po mszy Manifestacja Patriotyczna
przeszła na Rotundę, gdzie odbył
się Apel Poległych. Złożono wieńce oraz oddano salwę honorową.
W uroczystych obchodach udział
wzięli: Prezydent, Samorządowcy,
Poczty Sztandarowe oraz Dowództwo i przedstawiciele służb mundurowych z Zamościa. Oprawę
muzyczną zapewniła Nieetatowa
Orkiestra Wojskowa.
reklama
urniej Poetycki o CHMIELAKOWY ANTAŁEK jest konkursem poetyckim, organizowanym od 1983 roku przez Krasnostawski Dom Kultury jako impreza towarzysząca
Chmielakom Krasnostawskim. Inicjatorem
tego turnieju był Jan Henryk Cichosz, jeden z założycieli grupy literackiej SŁOWO.
Na tegoroczny turniej nadesłano utwory
o szeroko pojętej tematyce ludyczno-dionizyjskiej, wpłynęło 45 zestawów tekstów
literackich.
Jury w składzie: Jan Henryk Cichosz, Marze-
kurierzamojski.pl
84 639 33 29
TELEFONY ALARMOWE
orąca dyskusja na naszym profilu na Facebooku zaowocowała
blisko setką pomysłów. Padły propozycje urządzania tematycznych
spotkań, targów, konkursów np.
AKTUALNOŚCI
Druk: Drukarnia Warszawa, ul. Matuszewska 14,
03-876 Warszawa
reklama
reklama
4
kurierzamojski.pl
AKTUALNOŚCI
OLIMPIADA LZS
Ogólnopolskie
Igrzyska
Ludowych
Zespołów Sportowychw tym roku zostały zorganizowane w Zamościu.
W piątek 28 sierpnia na Rynku Wielkim
odbyło się uroczyste otwarcie Igrzysk.
Józef Poterucha, Przewodniczący Rady
Wojewódzkiej LZS, powitał licznie
zgromadzonych w Zamościu Gości
i Sportowców. Na czas Igrzysk do Zamościa przyjechały reprezentacje16
województw, sportowcy i ich opiekunowie, szefowie Rad Wojewódzkich
Zrzeszenia LZS.
Józef Poterucha, w imieniu Komitetu
Organizacyjnego, oficjalnie przywitał
dostojnych gości, począwszy od Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Władysława Kosiniaka – Kamysza, który jest
Przewodniczącym Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS. Uroczystość,
swoją obecnością uświetnili również:
Europoseł Krzysztof Hetman, a także
Senator Ziemi Zamojskiej – Jerzy Chróścikowski. Na zamojskim Rynku obecni
byli: Honorowy Przewodniczący Krajowego Zrzeszenia LZS – Roman Jagieliński z Małżonką, Szef Rady Wojewódzkiej
LZS w Łodzi – Marek Mazur, Marszałek
Województwa Łódzkiego – Sławomir
Sosnowski, Wicewojewoda Lubelski
– Marian Starownik. Zaproszenie Komitetu Organizacyjnego tegorocznych
LZS przyjęli również: Marszałek Arkadiusz Bratkowski, Lech Janicki – Starosta Ostrzeszowski, Starosta Zamojski
Henryk Matej oraz Oficjalna Delegacja
z Ministerstwa Sportu i Turystyki –
Bożena Potentas i Grażyna Felczak.
Nie zabrakło oczywiście Gospodarza
Zamościa Prezydenta Andrzeja Wnuka.
Prezydent Wnuk również zabrał głos,
witając Zacnych Gości wymienionych
wcześniej przez Józefa Poteruchę. Oficjalnie powitał też Bogumiła Horchem,
który jest Konsulem Honorowym RP
w Arizonie.
Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra
Wojskowa z Zamościa.
Minister Kosiniak – Kamysz wyraził
uznanie dla idei LZS oraz osiągnięć
sportowych zawodników. Podziękował
wszystkim zaangażowanym w krzewienie sportu w Polsce. Oficjalnie otworzył
XVIII Igrzyska LZS.
Po części oficjalnej zapalono znicz na
szczycie schodów zamojskiego Ratusza
i przystąpiono do złożenia ślubowania.
LZS przyznał medale honorowe zasłużonym Komendantom służb mundurowych.
Dokonano uroczystej dekoracji medalowej i pucharowej zawodników, którzy
zwyciężyli w zakończonych tego dnia
konkurencjach.
Po wyprowadzeniu Pocztów Sztandarowych, rozpoczęła się część artystyczna. Wystąpiły między innymi dzieci
i młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna“ oraz Teatr Ognia „Utopia“.
Na zakończenie, na tłumnie wypełnionym Rynku, zagrał zespół muzyczny
Power Play.
spodenki, legginsy jak i spodnie dresowe. Zaleca się również spakowanie
ręcznika, klapek oraz środków pielęgnacyjnych. Ręcznik może się nam przydać zarówno podczas zajęć fitness, ćwiczeń na siłowni jak i po treningu kiedy skorzystamy z sauny bądź kąpieli pod prysznicem.
Często zastanawiacie się nad zmianą dotychczasowego trybu życia
i sposobu żywienia, lecz brakuje wiedzy i inspiracji od czego należałoby
rozpocząć swoją przygodę z miejscem, umożliwiającym zadbanie o zdrowie,
wygląd i dobre samopoczucie. Zapoznajcie się z krótkim przewodnikiem stanowiącym meritum prawidłowo rozpoczętej ścieżki z aktywnością fizyczną.
W dobrym klubie podczas swoich pierwszych zajęć powinniście otrzymać bezpłatną, godzinną opiekę trenera personalnego, który zmierzy Wam
poziom tkanki tłuszczowej, przeprowadzi wywiad treningowy, oszacuje aktualną kondycję i na jego podstawie przeprowadzi trening dopasowany do indywidualnych potrzeb. Trener odpowie również na wszystkie nurtujące nas
pytania i doradzi jakie zajęcia grupowe będą dla nas najlepsze.
Na początek warto rozejrzeć się za odpowiednim klubem fitness dla siebie. Przeglądnijmy strony www, porównajmy ceny, jakość i zakres oferowanych usług w naszym regionie.
Warto wybrać klub, który gwarantuje nam swobodną przestrzeń do treningu, np. osobna strefa kobiet, sala do treningu funkcjonalnego, wolne ciężary, strefa cardio. Zwróćmy także uwagę, czy jest możliwość swobodnego
przebrania się w szatni z pełnym zapleczem sanitarnym, skorzystać z sauny
czy wykąpać się po treningu. Dobry klub fitness to również taki, który oferuje
w cenie karnetu usługę instruktora siłowni, który zadba o bezpieczeństwo
naszych treningów.
Ze względu na nadmiar codziennych obowiązków warto poszukać klubu, w którym znajdziecie bogaty grafik zajęć grupowych. Różnorodność ćwiczeń pozwala na znalezienie optymalnych zajęć dla siebie w różnych porach
dnia.
Artykuł sponsorowany
XVIII
TRENING TO NAJLEPSZA
INWESTYCJA W SIEBIE!
Ponadto, warto zwrócić uwagę także, na możliwość zakupu suplementów bądź shake-ów białkowych, które są zalecane po treningu.
Warto dowiedzieć się także, czy interesujący nas klub oferuje w swoim
standardzie pierwsze bezpłatne wejście pozwalające na weryfikację usług
i samodzielne przekonanie czy umożliwi nam w przyjaznej i miłej atmosferze
zadbać o swoje zdrowie i samopoczucie. Wybierając się zabieramy ze sobą
tylko obuwie, wygodny strój nie krępujący ruchów - mogą być to zarówno
Warto jednak skorzystać z co najmniej kilku treningów personalnych
bądź zdecydować się na zakup indywidualnego planu dietetycznego czy też
treningowego pozwalającego osiągnąć wyznaczone sobie cele: m.in: utrata
tkanki tłuszczowej, wysmuklenie sylwetki, zmniejszenie obwodów, ujędrnienie lub częściej w przypadku mężczyzn budowa masy mięśniowej.
Pamiętajmy - klub fitness jest miejscem dla każdego, jeżeli zastanawiasz
się nadal czy jest dla Ciebie - tak jest idealny dla Ciebie! Pozwoli Ci lepiej
wyglądać, lepiej się czuć, odreagować się po ciężkim dniu w pracy. Czy wolisz spędzać każdy dzień przed telewizorem, komputerem i wpadać w monotonię codziennego życia czy może wolisz wyrwać się na godzinny trening,
dobrze się bawiąc na zajęciach np. Zumby i cieszyć się uzyskiwanymi postępami oraz skupiać na sobie zazdrosne spojrzenia swoich znajomych?
Wyznacz sobie dzień i wybierz się na trening. Gwarantujemy, że już po
pierwszym treningu poczujesz przypływ energii na kolejne nowe dni. Pozbędziesz się negatywnych emocji, a przy okazji zaczniesz pracę nad swoim
ciałem i kondycją. Nie bez powodu powtarzają:
,,W zdrowym ciele, zdrowy duch” Spakuj strój, wodę ruszaj na trening!
Powodzenia!
reklama
6
REGION
kurierzamojski.pl
REGION
7
kurierzamojski.pl
„Wysokie nad Łabuńką”.
Skierowany był do osób
w wieku 60+, które mogły wziąć udział w zawodach i konkurencjach
sportowych. Przedsięwzięcie
realizowano
w ramach projektu „AWF
III wieku” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej w ramach
ASOS – Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 20142020.
DOŻ
Dla dzieci zorganizowano szereg atrakcji takich
jak: dmuchane zamki, na
które był wstęp wolny,
warsztaty rękodzieła artystycznego
„indiańskie kolczyki” prowadzone
przez Agatę Piwko, pokazy upcyklingu, zabawy i zajęcia animacyjne
dla dzieci prowadzone przez Spółdzielnię Socjalną Sami Swoi z Siedlisk. Stowarzyszenie „Abracadabra”
zaprosiło na: malowanie twarzy,
puszczanie megabaniek mydlanych,
modelowanie balonów i warsztaty
plastyczne.
ŚĆ 2015
O
M
A
Z
Y
IN
M
G
I
YN K
D
ożynki Gminy Zamość odbyły się 30 sierpnia 2015 r. na
boisku przy kościele pw. św. Jana
Chrzciciela w Lipsku. W korowodzie dożynkowym wzięło udział
35 delegacji ze wszystkich sołectw
Gminy Zamość.
Tradycyjnie, korowód prowadziła
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP
Białowola na czele z Józefem Tokarzem kapelmistrzem. Następnie
zaprezentowała się delegacja partnerskiej gminy Sanok, którą tworzyli:
Anna Hałas wójt gminy Sanok, Paweł
Wdowiak sekretarz gminy Sanok, Tadeusz Burka Przewodniczący Rady
Gminy Sanok, radni Rady Gminy Sanok, przedstawiciele gminnej administracji, członkinie Koła Gospodyń
Wiejskich w Mrzygłodzie, sołtysi.
Kolejno w korowodzie szli: Ryszard
Gliwiński wójt gminy Zamość, Józef Siemczyk Przewodniczący Rady
Gminy Zamość, oraz starostowie dożynek: Iwona Gęśla z Białowoli i Piotr
Kuźma z Lipska.
Delegację sołectw gminy Zamość
otwierało sołectwo Żdanów – gospodarze ubiegłorocznych Dożynek
Gminy Zamość. Korowód zamykały
sołectwa z parafii Lipsko – współ-
gospodarze tegorocznych dożynek,
sołectwa: Białowola, Lipsko-Kosobudy, Lipsko-Polesie, Zalesie, Zarzecze
oraz Lipsko.
Wszystkich obecnych, w tym zaproszonych gości, powitał Ryszard
Gliwiński wójt gimny Zamość. Następnie odbyło się wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla
rolnictwa” przyznanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rolnikom z gminy Zamość. Otrzymali
je: Danuta Szewera z Lipska, Iwona
Gęśla z Białowoli, Krzysztof Sierak
z Mokrego, Maria Sapiło z Lipska,
Paweł Hildebrand z Płoskiego i Stanisław Kuźma z Białowoli. Wyróżnienia przyznano: Arkadiuszowi
Sobczukowi z Wysokiego, Wiesławowi Sapiło z Lipska, Piotrowi Kuźmie
z Lipska i Robertowi Machowskiemu
z Łapiguza.
Wyróżnieniami
uhonorowano
także samorządowców z gminy Zamość. Marszałek Województwa Lubelskiego wyróżnił odznaczeniem
„Zasłużony dla województwa lubelskiego” Jerzego Szasta – sołtysa sołectwa Jatutów od 1974 r., w latach
1998-2014 radnego Rady Gminy
Zamość oraz Kazimierza Skibę – rad-
nego Rady Gminy Zamość od 1990
r., Przewodniczącego Rady Gminy
Zamość w latach 1992-1994 i 20002006. Powyższe odznaczenia zostały
wręczone na tegorocznych Dożynkach Powiatu Zamojskiego w Jacni
23 sierpnia 2015 r.
Gratulowano także samorządowcom wyróżnionym w tym roku odznaczeniami „Zasłużony dla Samorządu Gminy Zamość”. Byli to: Jerzy
Kudyk wójt gminy Zamość w latach
1990-2000; Jerzy Bondyra –
radny Rady Gminy Zamość
w latach 1994-2014, przewodniczący Rady Gminy
Zamość w latach 2007-2014;
Wiesław Pośnik radny Rady
Gminy Zamość w latach
1994-2010 i ponownie od
roku 2014; Wiesław Bondyra sołtys sołectwa Mokre
w latach 1990-1994, radny
Rady Gminy Zamość w latach 1994-2014, Sylwester
Dobromilski sołtys sołectwa
Zawada od 1990 roku, radny Rady Gminy Zamość od
1994 roku; Ryszard Gliwiński
wójt Gminy Zamość.
Następnie została odprawiona Msza święta dziękczynna za zebrane plony
i w intencji rolników. Eucharystię sprawowali: ksiądz
Tomasz Winogrodzki proboszcz parafii pw. św. Jana
Chrzciciela w Lipsku, ksiądz
Krystian Bordzań dyrektor
Katolickiego Radia Zamość,
ksiądz Jan Cielica proboszcz
parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Wólce Panieńskiej,
ksiądz Artur Wojtowicz wikariusz parafii pw. św. Jacka
w Płoskiem i ksiądz kanonik
Zbigniew Szalko proboszcz
parafii pw. św. Jacka w Płoskiem. Oprawę Mszy świętej
zapewnił chór Sitanianie,
a transmitowało Katolickie
Radio Zamość.
W dalszej części dożynek odbyły
się: koncert Młodzieżowej Orkiestry
Dętej OSP Białowola, widowisko
„Jaś i Małgosia” w wykonaniu grupy
teatralnej „Bez Maski” z Mokrego,
biesiada z zespołami Gminy Zamość,
w ramach której wystąpiły zespoły:
„Czerwone Korale” z Zawady, „Białowolanki” z Białowoli, „Echo Lipska” z Lipska, „Roztoczanki” z Wólki
Wieprzeckiej, „Wesołe Gosposie”
z Kolonii Sitaniec i „Ale Cantare”
z Płoskiego. Swoje talenty wokalne
zaprezentowały uczennice Szkoły
Podstawowej w Lipsku: Kornelia
Galardziak i Martyna Sierkowska.
W dalszej części dożynek wystąpił
zespół SOLARIS, a na zakończenie –
zespół BAFLO.
W trakcie dożynek przeprowadzony został konkurs „Na najładniejszy
wieniec dożynkowy”. Wzięło w nim
udział 35 sołectw z gminy Zamość,
które przygotowały i zaprezentowa-
ły wieńce dożynkowe. Patronat nad
konkursem objął Wójt Gminy Zamość. Wieńce oceniało jury, w skład
którego weszli uprzednio zgłoszeni
przedstawiciele
poszczególnych
sołectw. Oceniano estetykę wykonania, związek z dożynkami, pomysł
i wygląd. Najwięcej punktów i równorzędne tytuły Honorowego Laureata otrzymały sołectwa: Lipsko-Polesie, Pniówek i Szopinek. Podczas
dożynek
realizowano
również
przedsięwzięcie „Prezentacja sołectw”, objęte również patronatem
przez Wójta Gminy Zamość. W jego
ramach sołectwa uczestniczyły
w korowodzie dożynkowym, prezentowały wieniec i chleb dożynkowy. Przedstawiciele sołectw odebrali
dyplomy za udział w obu przedsięwzięciach, a zespoły podziękowania
za uświetnienie dożynek swoimi występami. Sołectwa prezentowały się
także poprzez przygotowanie i ekspozycję stoisk dożynkowych.
Podczas dożynek odbywał się
Dożynkowy Turniej Sportowy organizowany przez Stowarzyszenie
i grupowe przeprowadziła Fundacja
Dzieci i Ojców im. św. Jana Bosko,
prowadząca „Powiatową Świetlicę
Socjoterapeutyczną” w Siedliskach,
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 na
podstawie umowy z Ministerstwem
Pracy i Polityki Społecznej.
W trakcie dożynek odbyła się
zbiórka funduszy w ramach akcji
„Tornister pełen uśmiechów” prze-
prowadzona przez Caritas Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej. Głównym
celem akcji jest wsparcie potrzebujących uczniów zamieszkałych
na terenie diecezji poprzez zakup
i wyposażenie wyprawek szkolnych
(tornister i przybory szkolne). Caritas
naszej diecezji włączył się w ogólnopolską akcję, organizowaną przez
Caritas Polska.
Aleksandra Siołek
W ramach „Wystawy Dożynkowej”
prezentowali się wystawcy z gminy Zamość i regionu. Wśród nich
byli m.in.: Polskie Stowarzyszenie
Ochrony Roślin, LODR w Końskowoli – Zespół Doradztwa Rolniczego w Sitnie, I Prywatne Technikum
Hotelarskie w Zamościu i Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Zamościu, rękodzieło – Joanna
Bondyra, Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Roztocze” z Wólki Wieprzeckiej, Centrum Szkół Akademickich
„Student” w Zamościu, firma „EuroCar” Sp. z o.o. w Zamościu. Konkurencje rekreacyjne indywidualne
R
Dożynki Gminy Łabunie
olnicze Święto Plonów to czas podsumowań (bilans zysków i strat
w gospodarstwach), podziękowań
(Najwyższemu za pogodę, mechanikom za sprawne maszyny, ludziom za
gotowość do pracy) i wyróżnień (zasłużonym dla rolnictwa, najładniejszym
ogródkom, najpiękniejszym wieńcom
dożynkowym). Czasem dziwić może
rozmach z jakim odbywa się ta uroczystość. Niektórych szokuje suma kosztów organizacji. Zwłaszcza, że tegoroczna
susza dała się we znaki wielu gospodarstwom. Co tedy świętować, czemu się cieszyć i za co - kiedy klęska. Dożynki każda
gmina mieć musi i basta choćby się nic nikomu nie urodziło... taka tradycja... a koszta
nie muszą być wielkie.
30 sierpnia Dożynki odbywały się w między
innymi w Gminie Łabunie. Starostami Dożynek byli Iwona Michel z Dąbrowy i Paweł
Mróz z Bródka. Na scenie prezentowały się:
Orkiestra Dęta z kapelmistrzem Zbigniewem Pieczykolanem, Chór „Konsonans” pod
dyrekcją Agnieszki Brylewicz, zespół dziecięcy „Łabuńskie Iskierki” z instruktorem Haliną
Piskorz. Wystąpiły również zespoły śpiewacze KGW z Barchaczowa, Mocówki, Łabuń,
Łabuniek Pierwszych, Wierzbia, Ruszowa,
Wólki Łabuńskiej, Majdanu Ruszowskiego.
Rozstrzygnięto gminny konkurs literacki
„NIE! bo RAK”. Kolorowe stoiska gminnych
KGW, dmuchany plac zabaw - za darmo, co
warte podkreślenia oraz gastronomia cieszyły się wzrastającym z każdą minutą zainteresowaniem. Licznie odwiedzane stoisko
Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie - prezentowało artystyczne talenty mieszkańców oraz wydawnictwa własne biblioteki.
Wieczorem do tańca zagrał zespół ATUT. Ale
największe brawa zebrał Pokaz Mody Wiejskiej. Tego jeszcze nie było w Łabuniach i to
był strzał w 10. Żar lał z nieba strumieniem
upału, ale orzeźwiający deszcz nasycił nieco
rudziejącą trawę, a grzmoty - w co bardzo
wierzę - obudziły uśpione skwarem grzyby.
Wszak księżyc w pełni...
Piotr Piela
8
9
T
abata jest aktualnie najpopularniejszym treningiem
na spalanie tkanki tłuszczowej.
Jest świetnym sposobem na
uzyskanie szybkich efektów
w krótkim czasie. Wprost idealna dla zapracowanych.
Ćwiczenia wymagają intensywnej pracy, koncentracji
i szybkości. W zamian dostajemy długotrwałe działanie.
Trening składający się z ośmiu
serii
ćwiczeń
wykonywanych w formie 20 sekundowej pracy i 10 sekundowego
odpoczynku.
G
N
I
N
E
R
T
–
A
TABAT
CZ.2
H
C
Y
N
A
W
O
C
DLA Z APR A
6. squad do przodu i tyłu- nogi na szerokosc bioder, zrob sklad
do dolu, kolana nie wychodza poza linie palcow stop, caly ciezar
ciala na piety, przeskoki przod i tył.
5. w lezeniu tylem, glowa nad mata,rece wzdluz tulowia, dotknij
kostki reka naprzemian.
Współpraca Nowego Kuriera
Zamojskiego i Katarzyny Majdan, instruktorki Fitness i Kulturystyki w Fitness Platinium
w Zamościu, zaowocowała nagraniem serii ćwiczeń. Katarzyna przygotowała specjalnie dla
Was I zestaw ćwiczeń Tabata.
7. pozycja deski- ciezar ciala na przedramionach i palcach
stop,biodra w jednej lini z reszta ciala, zegnij naprzemian nogę.
3. wykopy w podporze, tylem do maty, kolana zgiete, stopy na
podlodze, rece z tylu oparte na dloniach, palce rąk w kierunku
stóp. Nogami wykonaj naprzemienne wykopy
1. przysiady - nogi na szerokość bioder, rece na wysokosci
uszu,łokcie na zewnatrz. Przysiad jak najnizej.
8. Burpees- wyskok, przysiad podparty, wyrzut nóg do tyłu, opad tulowia
do podłogi,powrót do przysiadu podpartego i wyskok z rękami w górze.
2. brzuszki, nogi w gorze kat prosty pod kolanami, rece w okolicy uszu, glowa caly czas nad mata, wykonaj pojedyncze spiecia
brzucha z wydechem.
4. plie- nogi szerzej, stopy na zewnatrz. Zejdz do dolu, pod kolanami kat prosty,kolana „ida” po lini palcow stop.
Katarzyna Majdan
10
kurierzamojski.pl
11
kurierzamojski.pl
W
yjątkowym
wydarzeniem
związanym z upamiętnieniem
stulecia śmierci Pereca Icchoka Lejbusza Pereca będzie międzynarodowa konferencja naukowa „W kręgu
Pereca”.
Organizatorami konferencji są: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego i Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią
i Dziedzictwem Kulturowym Żydów
Europy Środkowej i Wschodniej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II.
„Ś
W WAR
Y
N
J
Y
C
A
K
U
D
E
SPACER
–
”
A
C
E
R
E
awie)
P
I
M
A
LAD
iego w Warsz
SZAWIE
„W KRĘGU PERECA”
– MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA W WARSZAWIE
I ZAMOŚCIU
k
uriera Zamojs
K
o
eg
w
o
N
ta
ponden
(Od korespondenta Nowego Kuriera Zamojskiego w Warszawie)
(Od kores
Pereca opublikowane w języku polskim
od roku 1890 do
roku 2013, wybrane
artykuły dotyczące
twórczości Icchoka
Lejbusza Pereca od
roku 1917 do roku
2011 oraz notę bibliograficzną – źródła pierwodruków
zawartych w zbiorze (antologii).
Budynek Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie, miejsce pracy I. L. Pereca
znawczyni literatury żydowskiej w języku
jidysz, w tym
także
życia
i twórczości Icchoka Lejbusza
Pereca (pracownik
naukowy
ŻIH) oraz Anna
Ciałowicz z Zarządu Głównego
Gminy WyznaAnna Ciałowicz (z lewej) i dr Agnieszka Żółkiewska
niowej Żydow(z prawej) opowiadają / Fot. Kazimierz J. Latuch
skiej w Warszawie. W spacerze
uczestniczył
sierpnia 2015 r., w ramach
także koresponobchodów setnej rocznicy dent warszawski Nowego Kuriera
śmierci Icchoka Lejbusza Pereca, Zamojskiego.
odbył się spacer edukacyjny po
W krótkiej korespondencji nie
Warszawie „Śladami Pereca”. Spa- sposób opisać wszystkich zwiedzocer zorganizował Żydowski Insty- nych miejsc i usłyszanych wydarzeń
tut Historyczny im. E. Ringelbluma związanych z życiem i twórczością I.
oraz Gmina Wyznaniowa Żydowska L. Pereca w Warszawie. Poniżej opiw Warszawie. Spacer poprowadziły: sujemy tylko kilka najważniejszych.
dr Agnieszka Żółkiewska, znakomita
Spotkanie dość licznej grupy
29
Mauzoleum Trzech Pisarzy na cmentarzu żydowskim
w Warszawie / Fot.:Wikipedia
uczestników z Warszawy i początek
spaceru miało miejsce na skrzyżowaniu ulic Icchoka Lejbusza Pereca
i Żelaznej, położonych na terenie
Mirowa – historycznej dzielnicy ludności żydowskiej dawnej Warszawy.
Obecna ulica Pereca to dawna ulica
Ceglana; w budynku pod numerem
1, po przeprowadzce z Zamościa,
początkowo mieszkał, działał i tworzył klasyk literatury żydowskiej
w języku jidysz.
Po osiedleniu się w Warszawie Icchok Lejbusz Perec był w tragicznej
sytuacji materialnej. Wielką pomoc
przyszłemu wybitnemu pisarzowi
i publicyście okazał Jan Bloch, przemysłowiec i działacz gospodarczy.
Mianowicie wziął udział w ekspedycji statystycznej badającej położenie
ludności w małych miasteczkach.
Lustracje terenowe prowadził na
terenie powiatu tomaszowskiego
w ówczesnej guberni lubelskiej:
odwiedził m.in. Tyszowce, Jarczów,
Łaszczów i Tomaszów. Materiały zebrane podczas ekspedycji wykorzystał do napisania cyklu opowiadań
o żydowskiej biedocie.
Tu prowadził przez szereg lat
w swoim mieszkaniu skromny salon
literacki.
Budynek ten już nie istnieje, dlatego tablica informacyjna umocowana
jest na dawnym budynku Mennicy
Polskiej przy ul. Pereca 21.
Drugim ważnym miejscem życia
w Warszawie Icchoka Lejbusza Pereca była Żydowska Gmina Wyznaniowa; tu pracował przez kilkanaście lat
w biurze jako kancelista wydziału
cmentarnego. Wykonywana tu praca, nisko płatna, dawała jednak okazję do obcowania z ludźmi, zbierania
historii i anegdot, które wykorzystywał w swoich opowiadaniach i legendach. Tu pracując założył towarzystwo teatralne i chór „HaZomir”.
Budynek gminy żydowskiej znajdował się
przy ulicy Grzybowskiej
26 (blisko obecnej al.
Jana Pawła II). Wybudowany pod koniec XIX
wieku budynek mieścił
biura gminy, a także
pierwsze w Warszawie
Muzeum
Żydowskie.
Wypalony w czasie powstania warszawskiego
budynek został wyburzony.
Trzecim ważnym miejscem życia i twórczości
Icchoka Lejbusza Pereca
z żoną Heleną w Warszawie było mieszkanie
(apartament) położone
przy Al. Jerozolimskich
Tablica Miejskiego Systemu Informacji
78 (przy skrzyżowaniu
upamiętniająca I. L. Pereca w Warszawie
z ulicą Tytusa Chałubińskiego). Tu mieszkając
zaangażował się, po wymały konkurs wiedzy dotyczący żybuchu I wojny światowej, w pomoc cia, działalności i twórczości Icchoka
dla żydowskich uchodźców, których Lejba Pereca. Do quizu przystąpiło
tysięczne rzesze przybyły do Warsza- troje uczestników spaceru: nagrowy.
dą dla zwyciężczyni była wydana
W mieszkaniu położonym w tym w 2015 roku przez Żydowski Instytut
budynku zmarł. Z tego miejsca na- Historyczny antologia legend, bajek
stąpiło wyprowadzenie ciała zmar- i opowiadań „Dusza”.
łego na cmentarz żydowski przy
Podczas spaceru sprawdziła się zaulicy Okopowej do Mauzoleum, no- powiedź organizatorów, że przyposzącego obecnie nazwę Mauzoleum mniana będzie fascynująca biograTrzech Pisarzy (Szymona Anskiego, fia pisarza, jego bliscy i przyjaciele,
Icchoka Lejba Pereca, Jakuba Dine- mało znana społeczności warszawzona); w pogrzebie brało udział po- skiej historia miejsc i ulic, z którymi
nad sto tysięcy osób.
był związany Icchok Lejb Perec. TrudNa tym samym cmentarzu pocho- ną drogę, zwłaszcza dla seniorów
wany jest także jedyny syn Lucjan.
i osób słabych na zdrowiu ubarwiły
Budynek ten obecnie już także nie jednak ciekawe wspomnienia, anegistnieje, wyburzony w związku z bu- doty, cytaty prasowe i książkowe.
dową ronda i wiaduktu (przy Dworcu Głównym PKP).
Warszawa, 29 sierpnia 2015
W tym miejscu zakończył się spacer edukacyjny po Warszawie „ŚlaKazimierz J. Latuch
dami Pereca”. Tutaj także odbył się
Uroczysta inauguracja i pierwsza
część konferencji odbędzie się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
w Warszawie 7 września 2015 r. (ul.
Mordechaja Anielewicza 6), natomiast część zamojska – w Centrum
„Synagoga” Fundacji Ochrony Dzie-
„LEGENDY, BAJKI I OPOWIADANIA” – W STULECIE ŚMIERCI ICCHOKA
LEJBUSZA PERECA (1852-1915)
(Od korespondenta Nowego Kuriera Zamojskiego w Warszawie)
N
akładem Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela
Ringelbuma w Warszawie ukazała
się antologia twórczości urodzonego
w Zamościu i zmarłego w Warszawie
Iccchoka Lejbusza Pereca pt. „Dusza.
Legendy, bajki i opowiadania” (Wybór, posłowie i bibliografia – Monika
Szabłowska-Zaremba; Wstęp, opracowanie i uzupełnienie Agnieszka
Żółkiewska).
Antologię poprzedza Wstęp napisany przez Agnieszkę Żółkiewską,
obejmujący charakterystykę twórczości pisarskiej Icchoka Lejbusza Pereca, rys biograficzny oraz problemy
związane z przekładami prozy z języka jidysz na język polski i edycji utworów w języku polskim, drukowanych
w prasie polsko-żydowskiej od końca
XIX wieku do lat międzywojennych
XX wieku.
Na ostatniej stronie okładki wydawca cytuje fragment z recenzji
profesor literatury, doskonałej tłumaczki literatury angielskiej i jidysz
Moniki Adamczyk-Garbowskiej, kierownika Zakładu Kultury i Historii Żydów w Instytucie Kulturoznawstwa
UMCS:
Zgromadzone w antologii „Dusza”
legendy, bajki i opowiadania składają się z pięciu części: I – Ze skarbca legend i przypowieści, II – Dla młodych
i dużych, III – Adam i Ewa, IV – Dzieci ,
V – Ciężko być Żydem.
„Tom opowiadań Icchoka Lejbusza
Pereca to skarbnica przypowieści
o prawdach uniwersalnych i żydowskim losie. Otwiera przed współczesnym czytelnikiem nowe źródła
myśli i duchowości żydowskiej, często w nieoczywisty i zaskakujący na
pierwszy rzut oka sposób”.
W części I legend, bajek i opowiadań opublikowano następujące
utwory: Sąd Salomona, Dziecię gór,
Sen matki, U fakira, Kuczka, Przez
cały rok pijany, w Purim trzeźwy, Psi
seder, Byle nie zawstydzić, Spuścizna,
Cztery drogocenne kamienie, Na
Nowy Rok.
gwiazda, Na pograniczu, Złote trzewiczki, Sztukmistrz, Skarb, Lampka
chanukowa, Din tojra, Świętobliwa
kotka, Skrzydła;
Część III – Dom pokoju, Nabożny,
Śmierć klezmera, Nejlo, W piwnicznej
izbie;
Część IV – Dusza, Chory chłopiec
(monolog), Dzieci (opowiadanie
kuczkowe), Genia, Jak Jankele zasypiał, Berele płakał dwa razy.
dzictwa Żydowskiego w Zamościu
9–10 września 2015 r. (ul. Pereca 14).
Według materiałów informacyjnych udostępnionych przez organizatorów, konferencja poświęcona
będzie nie tylko życiu, twórczości
i środowisku pioniera żydowskiego
modernizmu, ale także związków życia i twórczości Icchoka Lejbusza Pereca z Zamościem i Zamojszczyzną.
Gościem honorowym konferencji
będzie profesor Ruth Wisse – profesor
literatury jidysz i literatury porównawczej na Uniwersytecie Harvarda
(urodziła się w rodzinie żydowskiej
w Czerniowcach).
Językami konferencji będzie polski,
angielski i jidysz (organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne). Wstęp wolny.
Warszawa, 30 sierpnia 2015
Kazimierz J. Latuch
Dr Monika Szabłowska-Zaremba (z lewej)
opowiada o życiu i twórczości Icchoka
Lejbusza Pereca / Fot.: Kazimierz J. Latuch
Prof.
Monika
Adamczyk-Garbowska w swojej recenzji podkreśla, że opracowana przez
Monikę Szabłowską-Zarembę bibliografia przekładów utworów na język
polski i prac na temat życia i twórczości Icchoka Lejbusza Pereca „sama
w sobie jest bardzo cenna dla badaczy literatury jidysz i polonistów”.
27 sierpnia 2015 r. w siedzibie Żydowskiego Instytutu Historycznego
w Warszawie, z okazji wydania wyboru legend, bajek i opowiadań Icchoka
Lejbusza Pereca, odbyła się promocja
książki. Spotkanie odbyło się w lokalu
Księgarni na Tłomackiej, specjalizującej się wydawnictwach dotyczących
historii i kultury żydowskiej.
Spotkanie prowadziła dr Agnieszka
Żółkiewska – pracownik naukowy Ży-
dowskiego Instytutu Historycznego,
współautorka antologii twórczości
Icchoka Lejbusza Pereca. W spotkaniu uczestniczyła także dr Monika
Szabłowska-Zaremba, adiunkt w Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Spotkanie przebiegało w formie
rozmowy, syntetycznie opowiedziano o życiu i twórczości literackiej oraz
o problemach reedycji prozy i poezji
w języku polskim.
Warszawa, 27 sierpnia 2015
Kazimierz J. Latuch
Ostatnia, V część zawiera: Nowy nigun, Jałmużna. Opowiadanie urzędnika Komitetu Cholerycznego, Post,
A Bóg.., Desperat, Wenus i Sulamita,
Siódma świeczka, Spadkobiercy faraona.
Dalsze części antologii zawierają
Słownik opracowany przez Agnieszkę Żółkiewską, Posłowie – Utwory
Pereca w polskich przekładach. Rekonesans opracowane przez Monikę
Szabłowską-Zarembę oraz Bibliografię – także opracowaną przez Monikę
Szabłowską-Zarembę, obejmującą
W części II – Stare dzieje (opowybrane utwory Icchoka Lejbusza
wiadanie purimowe), Zbuntowana
Dr Monika Szabłowska-Zaremba (z lewej) czyta opowiadanie
„Na pograniczu” Icchoka Lejbusza Pereca / Fot.: Kazimierz J. Latuch
12
kurierzamojski.pl
RO
A
M
O
K
D
O
P
A
W
BIT
T
egoroczna, tradycyjna już inscenizacja
Bitwy pod Komarowem z 1920 roku,
zakończyła plan filmowy „Sensacji XX wieku” Bogusława Wołoszańskiego. Program
wyemituje Telewizja Polska oraz National
Geographic Channel. Autor telewizyjnych
programów historycznych uważa, że Bitwa pod Komarowem – niezasłużenie pozostaje w cieniu Bitwy Warszawskiej. Na pole bitwy, w niedzielne upalne
południe przyjechały tłumy widzów,
nie tylko z regionu, ale z całej Europy.
Około 200 ułanów brawurowo zinterpretowało wydarzenia z 1920 roku.
Organizatorem tego wielkiego widowiska
jest Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem”, które popularyzuje swoimi działaniami pamięć o ostatniej i jednocześnie
największej bitwie konnicy w XX-wiecznej
Europie.
WEM
HISTORIA
HISTORIA
kurierzamojski.pl
13
14
kurierzamojski.pl
SPORT
SPORT
15
kurierzamojski.pl
cydowanie łatwiej. Mimo wysokiego wyniku zdecydowanie lepszym zespołem był Nowy Kurier Zamojski.
Zawodnikiem meczu został Rafał Matyjaszczyk, strzelec
dwóch goli.
Bramki:
Nowy Kurier Zamojski: Hołys (2), Matyjaszczyk (2), Suchowicz (3), Witkowski (2)
Krzesło Udrycze: Główka (4), Lis (1), Koniec (1)
D
obiegła końca IV seria zmagań
w Zamojskiej Lidze Szóstek, w której mogliśmy obserwować wiele ciekawych spotkań. Poziom ligi z tygodnia
na tydzień rośnie, czego dowodem są
bardzo wyrównane mecze. Z kolejki na
kolejkę widać w drużynach coraz lepsze
zgranie, a niektóre zespoły bardzo taktycznie rozgrywają swoje mecze. W tej
kolejce po raz pierwszy padł bezbramkowy remis w meczu Inter – Baumu
oraz M-Geo Team. Jeśli chodzi o sytuację w tabeli to prowadzi drużyna Inter
– Baumu, która ma 10 punktów, tyle
samo co drugie w tabeli M-Geo Team.
Obie drużyny mają jeden punkt przewagi nad trzecim Renesansem, jednak
Renesans ma rozegrane 2 mecze mniej.
Czwarty również z 9 pkt jest Nowy
Kurier Zamojski. Swoje pierwsze zwycięstwo w tegorocznych rozgrywkach
odnieśli zawodnicy Fitness Platinium,
którzy sensacyjnie wygrali z PKP-LHS
1:0 po golu Wojciecha Inglota. Jedyną
drużyną bez punktu w lidze pozostało Krzesło Udrycze, które w tej kolejce
przegrało 9:6 z Nowym Kurierem Zamojskim. W klasyfikacji strzelców przewodzi Krystian Szura z 17 golami, drugi
nadal jest Łukasz Wirski, który ma 10
trafień, a trzeci jest Arkadiusz Tor, który
dla zespołu M-Geo strzelił do tej pory 9
goli. W najbliższą sobotę V kolejka, na
którą już teraz serdecznie zapraszamy.
Przypominamy również o zapisach na
halowe rozgrywki Zamojskiej Ligi Szóstek, które rozpoczną się w styczniu.
Wszystkich zainteresowanych prosimy
o kontakt pod numerem: 510123127 W pierwszym meczu Elemelki pokonały Sogorszych 4:2. Spotkanie stało na dobrym poziomie.
Mimo, że to Sogorsi strzelili pierwsi bramkę, to
inicjatywę przez większość meczu mieli zawodnicy Elemelków. Później, gdy Piotr Gałka z zespołu
Sogorszych strzelił bramkę na 2:2, wydawało się,
że zawodnicy pójdą za ciosem, jednak kolejne
bramki Krystiana Szury oraz Łukasza Grymuzy
rozstrzygnęły mecz. Bohaterem spotkania został
Krystian Szura, który strzelił trzy gole.
Bramki:
Elemelki – Szura (3), Grymuza (1)
Sogorsi – Hereta (1), Piotr Gałka (1)
W drugim meczu Inter – Baum grał z M-Geo
Team i po raz pierwszy w rozgrywkach padł
remis 0:0. Przed tym spotkaniem trudno było
wskazać faworyta i dokładnie to samo było widać na boisku. Zespół M-Geo cofnął się i próbował grać kontratakami. Ponadto bardzo dobrze
w bramce spisywał się bramkarz M-Geo Patryk
Pałaźnik i dlatego zawodnicy Inter-Baumu nie
mieli za wiele do powiedzenia, gdyż mimo tego,
że atakowali to ich akcje albo kończyły się na
szczelnej obronie, albo właśnie na bramkarzu.
Najlepszą sytuację w meczu mieli natomiast zawodnicy M-Geo, a dokładniej Krystian Łuczka,
który z 4 metrów będąc sam na sam z bramkarzem strzelił prosto w niego. Zawodnikiem meczu wybrany został wyżej wymieniony bramkarz
M-Geo Team Patryk Pałaźnik.
W trzecim spotkaniu gospodarz turnieju Nowy
Kurier Zamojski wygrał 9:6 z Krzesłem Udrycze. Faworytem tego meczu był Nowy Kurier. Mecz do pewnego momentu był zacięty,
jednak kiedy zawodnicy Nowego Kuriera zyskali
czterobramkową przewagę to grało im się zde-
W ostatnim sobotnim spotkaniu Fitness Platinium podejmowało M-Geo Team, które tego dnia grało dwa
mecze. Faworytem tego spotkania był zespół M-Geo
i potwierdziło się to już po dwóch minutach, gdyż po
trafieniach Arkadiusza Tora oraz Krystiana Łuczki zespół
M-Geo wygrywał już 2:0. Przed przerwą swoje trafienia
dołożyli jeszcze Damian Medak, ponownie Arkadiusz
Tor oraz Dominik Niemczyk i zawodnicy M-Geo prowadzili do przerwy 5:0. Po przerwie do głosu zaczęli dochodzić zawodnicy Fitness i gdyby nie ponowny gol Tora
dla M-Geo, który oddzielał od siebie 5 goli zdobytych
przez Fitness w tym trzy Marcina Lachowicza, mielibyśmy sensacyjny remis. Ostatecznie mecz zakończył się
wynikiem 6:5 dla M-Geo Team, a zawodnikiem meczu
został Arkadiusz Tor.
Bramki:
M-Geo Team: Tor (3), K. Łuczka(1) , Medak (1), D. Niemczyk (1)
Fitness Platinium: Marcin Lachowicz (3), Jurczyszyn (1),
Ferenc (1)
W pierwszym niedzielnym meczu drużyna Inter – Baumu grała z Sogorszymi. Od początku wydawało się, że
to Inter – Baum wysoko wygra, gdyż jego zawodnicy
cały czas ostrzeliwali bramkę Sogorszych, jednak znakomicie w bramce spisywał się Piotr Furlepa. Gdy wydawało się, że gol dla Inter – Baumu to kwestia czasu, to błąd
obrońców wykorzystał zawodnik Sogorszych Patryk Łój,
było 1:0. Po przerwie gospodarze meczu nadal atakowali i przyniosło to w końcu skutek w postaci gola Pawła
Firleja. Pod koniec spotkania zwycięską bramkę na 2:1
dla Inter – Baumu strzelił Radosław Brodziak. Zawodnikiem spotkania mimo porażki swojego zespołu został
Piotr Furlepa.
Bramki:
Inter – Baum: Firlej(1) , Brodziak (1)
Sogorsi: P. Łój (1)
W drugim i zarazem ostatnim meczu doszło do sporej
niespodzianki, gdyż zespół Fitness Platinium wygrał
swój pierwszy mecz w Zamojskiej Lidze Szóstek. Do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis, mimo ciągłych
ataków zespołu PKP-LHS. Ponadto dobrze w bramce
spisywał się Mateusz Bajan. W drugiej połowie mecz się
nieco wyrównał, jednak nadal atakowali zawodnicy LHS.
Po kilku takich nieudanych atakach z kontrą wyszedł
zespół Fitness i kapitan zespołu Wojciech Inglot strzelił
bramkę na 1:0. Piłkarze LHS mieli jeszcze swoje okazje,
Przemysław Dadia zmarnował nawet karnego strzelając
obok słupka, jednak bramki w niedzielę strzelić nie mogli. Zawodnikiem meczu wybrany został Mateusz Bajan,
bramkarz zespołu Fitness Platinium.
Bramka:
Fitness Platinium: Inglot (1)
Najlepsza szóstka kolejki:
P. Pałaźnik (M-Geo)
A.Tor (M-Geo)
R. Matyjaszczyk (Nowy Kurier Zamojski)
Marcin Lachowicz (Fitness Platinium)
E. Hołys (Nowy Kurier Zamojski)
K. Szura (Elemelki)
16
SPOŁECZEŃSTWO
Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć
Sobota TVP 1 21:25
FIL
M
T YG
OD
NIA
kurierzamojski.pl
PROGRAM 04.09 - 10.09.2015
Piątek, 4 września
TVN7
Zamojska jesień teatralna
Z
amojski Dom Kultury przygotował doskonałą jesienną ofertę
teatralną na nadchodzące chłodniejsze wieczory. Wszystkie widowiska
będzie można zobaczyć w Zamojskim
Domu Kultury. Koszt biletu na jeden
spektakl 20 zł. Karnet na trzy sztuki to
40 zł. Bilety do nabycia w kasie ZDK.
11 września o 18.00 - Ostatnia
miłość na podstawie “Późnej Miłości” I. B. Singera. Reż. Samuel
Atzmon Wircer, który zagra główną
rolę. Zobaczymy też Ewę Kozłowską, Alicję Jachiewicz-Szmidt i Ste-
fana Szmidta - Fundacja Kresy 2000.
Ostatnia miłość jest tragikomedią
przedstawiającą losy czworga mieszkańców nowojorskiej kamienicy. Harry Bendiner – główny bohater ma 82
lata, jest polskim Żydem doświadczonym przez los w czasach Holokaustu.
Dziś wiedzie dostatnie i bezstresowe
życie w towarzystwie swojego sekretarza, zresztą jedynego przyjaciela. Kiedy do apartamentu obok wprowadza
się bogata i piękna wdowa, bohater
traci głowę. Zakochuje się i po jednej
rozmowie z kobietą, składa małżeńską
propozycję. Sztuka miała swą świato-
wą premierę w 2005 roku w Izraelu.
Tata ma kota (albo Poczytaj mi
Tato), reż. Łukasz Witt-Michałowski. Aktorzy Sceny Premier InVitro
z Lublina, wystąpią na scenie ZDK
14 października o godz. 18.00. Doskonałą obsadę spektaklu stanowią
Jan Nowicki i Przemysław Sadowski
oraz Arkadiusz Cyran, Dariusz Jeż,
Jarosław Tomica i Karol Wróblewski.
Jest to opowieść o grupie mężczyzn,
którzy stracili opiekę nad swoimi
dziećmi. Chcą jednak brać udział
w ich wychowywaniu, mimo że rozstali się z matkami dzieci. Mężczyźni,
w przebraniach chłopców, w cieniu
dominującej figury kobiety, analizują
swoją sytuację, pytają, co poszło nie
tak, gdzie popełnili błąd.
27 listopada o godz. 18.00 Teatr
Ziemi Chełmskiej wystąpi z przedstawieniem Mayday w reżyserii Bogusława Byrskiego. Sztuka opisuje
historię londyńskiego taksówkarza
bigamisty, któremu przez lata udaje
się bezkolizyjnie lawirować między
dwiema kochającymi go żonami. Na
skutek wypadku ulicznego jego tajemnica wychodzi na jaw, wywołując
lawinę komplikacji. Bohater miota
się, usiłując ukryć podwójne życie
przed małżonkami, mediami i policją.
Znakomity komizm sytuacji fabularnych i języka sprawia, że „Mayday”
od kilkudziesięciu lat rozśmiesza publiczność na całym świecie. Na scenie
zobaczymy doskonałą obsadę chełmskiego teatru (Agnieszka Szkoda,
Barbara Szarwiło, Łukasz Szymanek,
Sławoj Czarnota, Zbigniew Moskal,
Andrzej Kuczura, Bartosz Siwek, Sebastian Jakimiuk).
Red.
05:25 We dwoje
06:50 Męski typ
07:25 Dr House (20) – serial obycz.
USA
08:25 Sąd rodzinny (58) – serial fab.dok. Polska
09:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska
(438) – serial fab.-dok. Polska
10:25 Chirurdzy (3) – serial obycz.
USA
11:25 Mango – Telezakupy
13:00 Sąd rodzinny (59) – serial fab.dok. Polska
14:00 Szpital (201) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska
15:00 Sędzia Anna Maria Wesołowska
(439) – serial fab.-dok. Polska
16:00 Revolution (8) – serial SF USA
17:00 Prawo Agaty (2) – serial obycz.
Polska
18:00 Chirurdzy (4) – serial obycz.
USA
19:00 Dr House (21) – serial obycz.
USA
20:00 Street Dance – film muzyczny
Wielka Brytania 2010, reż. Max
Giwa, Dania Pasquini, wyk.
Nichola Burley
22:10 Duch – horror USA 1982
00:35 Eksplozja – film sensacyjny
USA 1994
03:00 Sekrety magii
TTV
PULS
DISCOVERY
05:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 06:00 W sieci eksperymentów: Wybór
widzów serial dok.
06:30 Nash Bridges (89 i 90)
07:00 Zdecyduj i przeżyj serial dok.
06:35 Express
08:00 Walka o bagaż serial dok.
08:30 Kontrakt na miłość (16)
08:30 Poszukiwacze skarbów serial
06:50 Sąd rodzinny (68)
09:00 Garaż rzeczy znalezionych:
11:00 Santa Diabla (43)
07:45 Ukryta prawda (320 i 131)
Tragedia i lalki serial dok.
09:30 Aukcja w ciemno serial dok.
12:00 Za głosem serca (60)
09:45 Kocham. Enter (41)
10:00 Zgubione - sprzedane serial dok.
10:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 10:30 Łowcy okazji serial dok.
13:00 Kontrakt na miłość (17)
11:00 Domy na aukcji serial dok.
11:45 Sąd rodzinny (106)
15:30 Arrow (5 i 6)
11:30 Wojny magazynowe reality show
12:40 Kartoteka (20)
12:00 Bimbrownicy serial dok.
17:30 13 posterunek (9 i 10)
13:00 Klan z Alaski serial dok.
13:40 Nieobliczalni lokatorzy
14:05 Retroreanimacja serial dok.
19:00 Pingwiny z Madagaskaru
14:10 Usterka (9)
14:35 Niechciani w Gas Monkey
reality show
14:45 Damy i wieśniaczki
20:00 Morderczy występ – film
15:40 Fani czterech kółek: BMW
15:45
Express
Isetta serial dok.
sensacyjny USA 2009, reż.
16:45 Jak to jest zrobione serial dok.
16:05 Kartoteka (4)
17:40 Ekstremalna Alaska serial dok.
Dolph Lundgren, wyk. Dolph
17:10 Blisko ludzi
18:40 Gorączka złota: Zamarznięte
Lundgren
złoto serial dok.
17:45 Express
19:40 Obsesja 4 kółek: Na drodze do
21:55 Kontakt bezpośredni – film
18:05 Kup, napraw i sprzedaj
bankructwa serial dok.
20:40 Fani czterech kółek: Audi TT
sensacyjny USA/ Niemcy 2009, 18:40 Wojny przewoźników
serial dok.
19:45 Express
21:40 Garaż rzeczy znalezionych:
reż. Danny Lerner
Cenne rupiecie serial dok.
20:05 DeFacto Extra
22:10 Garaż rzeczy znalezionych:
23:50 Uniwersalny żołnierz: Dzień
20:35 My big fat gypsy wedding
Szlem serial dok.
odrodzenia – film s.f. USA
22:40 Łowcy okazji: Zakupy w
21:45 Express
Luizjanie (9) serial dok.
22:00 Kossakowski. Inicjacja
2012
23:10 Łowcy okazji: Towarzystwo
miłośników Missouri serial dok.
22:30 Usterka (19 i 2)
02:05 13 posterunek (9 i 10)
23:40 Fail Army - parada wypadków
23:30 Handlarze
(6)
serial dok.
03:20 Przepraszam, czy tu biją? – film
00:10 Niechciani w Gas Monkey: Ford
00:15 Kulisy porno biznesu
hot rod 1931 i plymouth
sensacyjny Polska 1976
00:45 Cena rozkoszy (4)
barracuda cuda, 1971
04:45 Spotkanie z balladą
01:20 Damy i wieśniaczki
reality show
05:35 Niania (34 i 35)
06:05 Blisko ludzi
08:00 Garfield Show (5 i 6)
08:35 Kacper i przyjaciele
09:00 Dom nie do poznania
10:00 Kotka (4)
11:00 Dzikie serce (132)
DN
IA
12:00 Galileo Extra (46)
FIL
M
13:00 Galileo Extra (64)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Kotka (5)
17:00 Dzikie serce (133)
18:00 Pamiętniki z wakacji (41)
19:00 Światowe rekordy Guinnessa
20:00 Ognisty podmuch – film
Lew Alex jest główną atrakcją nowojorskiego ZOO. Widowiskowo potrząsa
grzywą i wspaniale ryczy, lecz nad polowanie przedkłada porcjowane mięso. Uwielbia publiczność, lubi wybieg z widokiem na park i dobrze się czuje wśród przyjaciół – zebry Marty'ego, hipopotamicy Glorii i żyrafy Melmana. Marty nie podziela jego entuzjazmu dla życia w niewoli. Postanawia
uciec, co wpędza w kłopoty wszystkich przyjaciół. Ci, poszukując zbiega,
trafiają na pokład statku, który dopływa na Madagaskar. Życie na wolności okazuje się szkołą przetrwania.
sensacyjny USA 1991, reż. Ron
Piątek
Howard, wyk. Kurt Russell
22:55 Wyścig śmierci: Frankenstein
Lara Croft Tomb Raider
TVN 21:50
żyje – film sensacyjny
Niemcy/RPA 2010
01:00 Tara – film erotyczny Francja
2006
02:45 Interwencja
IA
03:05 Rodzice na skraju załamania
nerwowego (5)
DN
Barbara Kolbus
TVN 20:00
04:00 Disco Polo Life
TVP SPORT
08:00 Złote transmisje: Piłka nożna:
Mistrzostwa Świata w 1974
roku mecz 2. rundy fazy
grupowej: RFN - Polska
09:55 Kolarstwo: Tauron Lang Team
W afrykańskim buszu znajduje się mityczna puszka Pandory, skrywająca siły, które mogą zagrażać ludzkości. Sławna Lara Croft – Tomb Raider, musi odnaleźć niebezpieczne naczynie, zanim trafi ono do rąk dr.
Jonathana Reissa, laureata Nagrody Nobla prowadzącego badania
nad bronią biologiczną. Naukowiec chce wykorzystać moc tkwiącą
w puszce do produkcji śmiercionośnych środków rażenia. Znaleziona przez Larę mapa, pozwalająca na dotarcie do legendarnego przedmiotu, zostaje przejęta przez szefa chińskiej mafii i trafia do rąk Reissa.
Race 2015 podsumowanie
10:35 Mistrzostwa Świata
Piątek
kajakarstwo/wioślarstwo
14:00 Wielkie chwile polskiego
Nigdy nie mów nigdy
TVP 1 20:25
futbolu (4) magazyn piłkarski
15:00 Wielkie chwile polskiego
futbolu (5) magazyn piłkarski
16:05 Wielkie chwile polskiego
futbolu (6) magazyn piłkarski
17:15 Żeglarstwo: Seamaster Sailing
Series 2015
żeglarstwo/windsurfing
17:45 Hokej: Superpuchar Polski
mecz: GKS Tychy - Comarch
Cracovia
20:50 Mistrzostwa Świata
kajakarstwo/wioślarstwo
22:35 Mecz: Niemcy - Polska
00:15 Boks: Gala w Carson waga
półciężka: Julio Cesar Chavez
Jr. - Andrzej Fonfara
IA
Wszyscy wrócili w dobrych humorach do Zamościa.
Madagaskar
DN
Wrażeń było wiele, a to dzięki
wspaniałym przewodnikom - Wojtkowi Łosiewiczowi z Zamościa, który
pilotował wycieczkę oraz przewodni-
05:50 Uwaga!
06:20 Mango – Telezakupy
07:25 Detektywi (759) – serial fab.dok. Polska
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje: Pizzeria
„West End”, Piła
12:00 Szkoła (144) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska
13:00 Szpital (381) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska
14:00 Ukryta prawda (502) – serial
fab.- dok. Polska
15:00 Szkoła (145) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska
16:00 Rozmowy w toku – talk show
17:00 Ukryta prawda (503) – serial
fab.- dok. Polska
18:00 Szpital (382) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska Lekarze zajmują się
kobietą, która zemdlała na
ulicy, a także nastolatkiem,
który ma poparzone ręce i
twarz.
19:00 Fakty
19:50 Uwaga! – magazyn
20:00 Madagaskar – film animowany
USA 2005
21:50 Lara Croft Tomb Raider:
Kolebka życia – film
przygodowy USA/Niemcy/
Japonia/Wielka Brytania 2003
Reż. Jan de Bont, wyk. Angelina
Jolie, Ciaran Hinds, Noah
Taylor (140 min)
00:10 Kuba Wojewódzki – talk show
01:15 Uwaga! – magazyn
01:30 Sekrety magii – interaktywny
program rozrywkowy
02:50 Rozmowy w toku
TV 4
M
W minioną sobotę mieszkańcy
Zamościa w wieku 50+ skupieni
w Latarni Polski Cyfrowej udali się do
Warszawy. Zwiedzili Wilanów, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz
przeszli spacerem po warszawskiej
Starówce odwiedzając Syrenkę.
kom ze zwiedzanych obiektów. Tego
dnia w Warszawie trwał Festiwal poświęcony pamięci Isaaca Bashevisa
Singera, w którym to wycieczka miała
możliwość uczestniczyć. Była to nie
tylko podróż przez historię Polski,
ale również podróż cyfrowa - niemal
każdy z uczestników wycieczki dokumentował swoją podróż za pomocą
aparatu cyfrowego lub urządzenia
mobilnego, którego obsługi uczył się
podczas wyjazdu.
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (534) – serial
fab.- dok.
09:00 Malanowski i Partnerzy (591 i
592)
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(107)
11:00 Dlaczego ja? – serial fabularnodokumentalny Polska
12:00 Pielęgniarki (155) – serial fab.dok. Polska
13:00 Trudne sprawy (535) – serial
fab.- dok. Polska
14:00 Pierwsza miłość (2122) ? serial
obycz. Polska
14:45 Słoiki (18) – serial fabularnodokumentalny Polska
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja – magazyn
16:30 Malanowski i Partnerzy (727) –
serial fab.- dok. Polska
17:00 Poznaj swoje prawa (5) – serial
fab.- dok. Polska
18:00 Pierwsza miłość (2123) – serial
obycz. Polska
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (388) –
serial komediowy Polska
20:05 Sport
20:35 Piłka nożna Eliminacje
Mistrzostw Europy we Francji:
Niemcy – Polska
23:00 Omen (The Omen) – horror USA
2006 Reż. John Moore, wyk.
Liev Schreiber, Julia Stiles, Mia
Farrow (135 min)
01:15 Tajemnice losu – magazyn
TVN
FIL
C
zy starszy człowiek powinien siedzieć już tylko za piecem i modlić się? Otóż nie! Zamojscy seniorzy
przeczą takim stereotypom.
05:45 M jak miłość (886)
06:45 Audycje referendalne
07:05 M jak miłość (887) – serial
obyczajowy Polska
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia (1311) – serial
obycz. Polska
11:30 Na dobre i na złe (9)
12:30 Imperium miłości (4)
13:30 Gulbinowicz – film dok.
14:35 Audycje referendalne
14:50 Imperium miłości (5)
15:50 Panorama – kraj
16:15 Hity kabaretu: The Sejm –
kabaret Neo-Nówka
17:00 Największa porodówka świata
– serial dok.
18:00 Panorama
18:35 Sport-telegram
18:50 Jeden z dziesięciu – teleturniej
19:25 Rodzinka.pl (155) – serial
komediowy Polska
20:00 Latający Klub II – pas startowy
– program rozrywkowy
20:10 Kabaretowe Hity Lata 2015
23:20 Prokurator (1/10) – serial
kryminalny Polska 2015 Reż.
Jacek Filipiak, Maciej
Pieprzyca, wyk. Jacek Koman,
Magdalena Cielecka
00:10 Grimm (19) – serial
fantastyczny USA
01:00 Amerykański gangster –
dramat USA 2007 Reż. Ridley
Scott, wyk. Denzel Washington,
Russell Crowe, Chiwetel Ejiofor
(165 min)
03:45 Wielkie kino (Epic Movie) –
komedia USA 2007 Reż. Jason
Friedberg, Aaaron Seltzer, wyk.
Kal Penn, Adam Campbell,
Jennifer Coolidge (85 min)
POLSAT
M
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:35 Czas dla Ciebie. Zdrowie
08:50 Dama w czarnym welonie (12)
10:00 Tysiąc i jedna noc (4)
10:55 Wspaniałe stulecie (164)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes – magazyn
12:35 Przepis dnia – magazyn
12:50 Niezwykłe pająki – film
dokumentalny
14:00 Tysiąc i jedna noc (5)
15:00 Wiadomości
15:20 Audycje referendalne
15:35 Gwiazdy, hity, historie
15:50 Wspaniałe stulecie (165)
16:45 Czekamy na Światowe Dni
Młodzieży – Kronika
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2781)
18:30 Świat się kręci – magazyn
19:15 Przepis dnia – magazyn
19:30 Wiadomości
20:25 Nigdy nie mów nigdy – komedia
Polska 2009 Reż. Wojciech
Pacyna, wyk. Anna
Dereszowska, Jan
Wieczorkowski (115 min)
22:20 Złodziej marzeń – thriller
Kanada 2011 Reż. Tristan
Dubois, wyk. Rachael Leigh
Cook, Graham Abbey (100 min)
00:00 Homeland (1/12) – serial
obyczajowy USA 2011
01:05 Komornik – dramat Polska
2005 Reż. Feliks Falk, wyk.
Andrzej Chyra, Małgorzata
Kożuchowska (110 min)
02:55 Kawalerskie życie na obczyźnie
– film Polska 1992 Reż.
Andrzej Barański
04:45 Notacje – serial dok.
Warszawa da się lubić
TVP 2
Piątek
FIL
TVP 1
Madryt, rok 1975. Po ceremonii pogrzebowej ukrywającego się w Hiszpanii nazisty Werner zaprasza Klossa
do siebie. Hans spotyka Hermanna
Brunnera, który chce się dowiedzieć,
co J-23 wie na temat miejsca ukrycia
największego skarbu Trzeciej Rzeszy
– Bursztynowej Komnaty. Königsberg, rok 1945. Hans Kloss – agent
polskiego wywiadu o kryptonimie J-23 – wpada na trop skarbu zrabowanego przez nazistów. Brunner jest zaangażowany w intrygę. Kloss próbuje
pokrzyżować plany wroga. Chcąc ocalić piękną Elzę, jest gotów zaryzykować bezpieczeństwo misji.
Ama Bilska jest perfekcjonistką. Odnosi sukcesy zawodowe jako „łowczyni głów” dla międzynarodowych korporacji, w życiu prywatnym uznaje
jedynie przelotne związki. Marzy jednak o miłości i założeniu rodziny,
zwłaszcza że kiedyś zrezygnowała z dziecka. W chwilach słabości Amie
służy wsparciem przyjaciółka, artystka Edyta, żyjąca u boku policjanta
Rafała. Pewnego dnia w życie Amy wkrada się nieprzewidziana komplikacja. Kobieta łamie jedną z żelaznych zasad – umawia się na randkę
z klientem, informatykiem Markiem.
SOBOTA, 5 września
TVP 1
Sobota
TVN 21:40
PO
LEC
AM
Y
Kac Vegas
Czterech kolegów wyrusza do Las Vegas, by świętować wieczór kawalerski
jednego z nich. Rano budzą się w hotelu z ogromnym kacem i uświadamiają sobie, że niczego nie pamiętają. Najgorsze jednak jest to, że pan
młody zniknął, w pokoju słychać płacz dziecka, a w łazience panoszy się
tygrys. Koledzy rozpoczynają wyścig z czasem i podejmują rozpaczliwe
próby przypomnienia sobie, co naprawdę wydarzyło się tej szalonej nocy.
Sobota
TVP 2 22:15
PO
LEC
AM
Y
Amerykański gangster
Nowy Jork, Harlem, lata 70. XX wieku. Gangster Frank Lucas przejmuje kontrolę nad handlem narkotykami. Na jego zlecenie heroina jest przemycana z Bangkoku w bagażach amerykańskich żołnierzy, którzy polegli na wojnie w Wietnamie. Policja przymyka oko na poczynania mafiosa do momentu pojawienia się detektywa Richiego Robertsa. Nieprzekupny stróż prawa
postanawia rozpracować organizację Lucasa i postawić króla Harlemu
przed sądem. Rozpoczyna się rozgrywka między policjantem i gangsterem.
Niedziela
TVN 20:00
PO
LEC
AM
Y
Szybcy i wściekli
Akcja rozgrywa się w środowisku uczestników nielegalnych nocnych wyścigów samochodowych organizowanych na ulicach Los Angeles. Policja podejrzewa, że Dominic Toretto i jego grupa są zamieszani w kradzieże ciężarówek. Aby zlikwidować proceder, policjant Brian O'Conner
ma przeniknąć w szeregi kierowców. Gdy udaje mu się zaprzyjaźnić z Dominikiem, pojawia się nowy problem – Brian zakochuje się w jego siostrze. Z czasem policjant nabiera przekonania, że za kradzieżami ciężarówek stoi rywal Toretta, Johnny Tran.
Niedziela
TVN 23:00
PO
LEC
AM
Y
Oszukać przeznaczenie
Alex wybiera się z klasą na szkolną wycieczkę samolotem. Przed startem doznaje wizji, w której przeczuwa nadchodzącą katastrofę. Jego
próby wstrzymania lotu są lekceważone. Dochodzi do awantury. Alex
wraz z kilkoma osobami zostają zmuszeni do opuszczenia pokładu.
Niebawem jego wizja sprawdza się, maszyna eksploduje tuż po starcie. Alex jest przekonany, że on i osoby, które ocalały z katastrofy,
i tak niebawem umrą. Wkrótce jego przyjaciele zaczynają ginąć w niewyjaśnionych okolicznościach.
06:35 Pełnosprawni
06:55 Las story
07:20 Dzień dobry w sobotę
08:00 Rok w ogrodzie
08:30 Naszaarmia.pl
08:55 Wojsko Polskie – Modernizacja
09:25 Kochany urwis 2 – komedia
USA 1991
11:10 Sprawa dla reportera
12:00 Drzwi otwarte – magazyn
12:40 Cudowny świat przyrody – serial
dok. Japonia
13:40 Okrasa łamie przepisy
14:15 Pochwała żeglarstwa:
Żeglarskie dzieci – magazyn
14:45 Dama w czarnym welonie (12) –
serial Włochy
15:50 Downton Abbey (7) – serial
Wielka Brytania
17:00 Teleexpress
17:30 Ojciec Mateusz (174) – serial
kryminalny Polska
18:35 Kabareton pod gwiazdami –
Lidzbark 2015
19:30 Wiadomości
20:05 Lekkoatletyka: PZU Festiwal
Biegowy Krynica-Zdrój
20:25 Komisarz Alex (79) – serial
kryminalny Polska
21:25 Hans Kloss. Stawka większa niż
śmierć – film wojenny Polska
2012 Reż. Patryk Vega, wyk.
Stanisław Mikulski, Tomasz
Kot, Marta Żmuda
Trzebiatowska (115 min)
23:20 Transporter (1/12) – serial
sensacyjny Kanada/Francja/
USA/Niemcy 2012
00:20 Glina (13)
01:20 Downton Abbey (7)
02:25 Homeland (1/12) – serial
obycz. USA 2011
03:25 Hans Kloss. Stawka większa niż
śmierć – film wojenny Polska
2012
TVP 2
POLSAT
05:55 Co je połączyło?
Najdziwniejsze pary świata
07:05 M jak miłość (1152) – serial
obycz. Polska
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Dom (12) – serial obycz.
Polska
12:50 Czarne chmury (10)
14:00 Familiada – teleturniej
14:40 Rodzinka.pl (155)
15:15 Latający Klub II, czyli wieczór
kabaretowy
16:05 Słowo na niedzielę
16:20 Zróbmy sobie wnuka –
komedia Polska 2003 Reż.
Piotr Wereśniak, wyk. Andrzej
Grabowski, Małgorzata
Kożuchowska, Zbigniew
Zamachowski (100 min)
18:00 Panorama
18:30 Sport-telegram
18:50 Postaw na milion
20:05 The Voice of Poland – program
rozrywkowy
22:15 Amerykański gangster
(American Gangster) – dramat
USA 2007 Reż. Ridley Scott,
wyk. Denzel Washington,
Russell Crowe, Chiwetel Ejiofor
(165 min)
01:00 Made in Polska: O. S. T. R. –
koncert
02:05 Szybcy i wściekli (The Fast and
the Furious) – film sensacyjny
USA/Niemcy 2001 Reż. Rob
Cohen, wyk. Vin Diesel, Beau
Holden, Paul Walker (115 min)
04:00 Viva Las Vegas – komedia
muzyczna USA 1964 Reż.
George Sidney, wyk. Elvis
Presley, Ann-Margret, Cesare
Danova (85 min)
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:40 Jeźdźcy smoków (18 i 19)
08:40 Scooby-Doo i Brygada
Detektywów (11-13)
10:10 Ewa gotuje
10:45 Tom i Jerry – film animowany
USA 1992
12:45 Tom i Jerry: Piraci i kudłaci –
film animowany USA 2006
14:45 Słoiki (14) – serial fabularnodokumentalny Polska
15:45 Trudne sprawy (532) – serial
fab.- dok. Polska
16:45 Poznaj swoje prawa (1) – serial
fab.-dok. Polska 2015 Historia
Lidii Tomasiak, która po
śmierci męża samotnie
wychowuje nastoletnią córkę i
walczy o wypłatę
odszkodowania niezbędnego
do spłaty kredytu.
17:45 Chłopaki do wzięcia (1-2) –
telenowela dokumentalna
Obraz prowincjonalnej Polski,
pełnej biedy, nudy i beznadziei.
Młodzi mężczyźni, mimo braku
pieniędzy i perspektyw, starają
się znaleźć kandydatki na żony.
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (389) –
serial Polska
20:05 Kraina lodu – film animowany
USA 2013
22:05 Twoja twarz brzmi znajomo –
program rozrywkowy
00:00 Noc rekinow – horror USA 2011
Reż. David R. Ellis, wyk. Sara
Paxton, Dustin Milligan, Chris
Carmack (120 min)
02:00 Tajemnice losu – magazyn
PONIEDZIAŁEK, 7 września
TVN
05:30 Uwaga! – magazyn reporterów
05:50 Mango – Telezakupy
07:55 Kobieta na krańcu świata:
Królestwo kobiet, Chiny – cykl
reportaży
08:30 Dzień Dobry TVN – magazyn
11:00 Na Wspólnej (2128-2131) –
serial obycz. Polska
12:45 Taka robota – program
rozrywkowy
13:20 Parszywa dwunastka (The Dirty
Dozen) – film wojenny Wielka
Brytania/ USA 1967 Reż.
Robert Aldrich, wyk. Lee
Marvin, Ernest Borgnine,
Charles Bronson (180 min)
16:20 Madagaskar – film animowany
USA 2005
18:00 Kuchenne rewolucje:
Restauracja „Charlie’s”, Nowy
Dwór Mazowiecki
– reality show
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! – magazyn
20:00 Mam talent – program
rozrywkowy
21:40 Kac Vegas (The Hangover) –
komedia USA 2009 Reż. Todd
Phillips, wyk. Bradley Cooper,
Ed Helms, Zach Galifianakis
(135 min)
23:55 Chłopaki nie płaczą – komedia
sensacyjna Polska 2000 Reż.
Olaf Lubaszenko, wyk. Maciej
Stuhr, Cezary Pazura, Michał
Milowicz (120 min)
01:55 Uwaga! – magazyn
02:10 Sekrety magii – program
rozrywkowy
TV 4
08:00 Garfield Show (7)
08:15 Kacper i przyjaciele
08:45 Psiak w trampkach – komedia
USA 1999
10:50 Policjantki i policjanci (81 i 82)
12:50 STOP Drogówka
13:50 Skarby III Rzeszy
14:20 Tajna historia XX wieku
14:50 Wymarzony luzer – komedia
USA 2011
16:55 Kacper – film fantasy USA 1995
19:00 Galileo (502)
20:00 Policjantki i policjanci (83 i 84)
– serial obycz. Polska
22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami
(54) – serial kryminalny USA
23:00 Wyścig śmierci: Frankenstein
żyje – film sensacyjny
Niemcy/RPA 2010
01:05 Wszystkie chwyty dozwolone –
film sensacyjny USA 1989
03:05 Rodzice na skraju załamania
nerwowego
TVN7
06:05 Szymon Majewski Show
07:15 Mango – Telezakupy
09:20 Dr House serial obycz. USA
11:20 Chirurdzy serial obycz. USA
12:25 Prawo Agaty serial obycz.
14:25 Street Dance – film muzyczny
Wielka Brytania 2010, reż. Max
Giwa, Dania Pasquini, wyk.
Nichola Burley, Richard Winsor
16:35 Masz wiadomość – komedia
19:00 Lepiej późno niż później –
komedia USA 2003, reż. Nancy
Meyers, wyk. Jack Nicholson,
Diane Keaton, Keanu Reeves
21:45 Cztery wesela i pogrzeb –
komedia Wielka Brytania
1994, reż. Mike Newell, wyk.
Hugh Grant, Andie MacDowell,
James Fleet
00:10 Batman: Początek – film
przygodowy USA/Wielka
Brytania 2005, reż.
Christopher Nolan, wyk.
Christian Bale, Michael Caine,
Liam Neeson
03:05 Sekrety magii
PULS
05:35 Niania (35)
06:00 Dyżur
07:00 Taki jest świat
07:50 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat
11:00 Dynamo: więcej niż magia
12:00 Zaginiony medalion: przygoda
Billy’ego Stone’a – film fantasy
Tajlandia 2013
14:00 Smokiem i mieczem – film
przygodowy USA/
Niemcy/Wielka
Brytania/Luksemburg 2004
16:00 Cziłała z Beverly Hills III –
komedia USA 2012
17:55 Bibliotekarze (1 i 2)
20:00 Terminator II: dzień sądu – film
s.f. USA/Francja 1991, reż.
James Cameron, wyk. Arnold
Schwarzenegger
22:50 Kwarantanna II: Terminal –
horror USA 2011
00:40 American Pie: dom Beta –
komedia Kanada/USA 2007
DISCOVERY
06:00 Rzeczne potwory: Zabójca z
zimnych wód Alaski serial dok.
07:00 Grenlandia - wyspa skarbów:
Zmrożony strachem serial dok.
08:00 U źródeł wynalazków serial dok.
09:00 Wyprawa po skarb Inków serial
10:00 Gorączka złota serial dok.
11:00 Łowcy okazji serial dok.
11:30 Dorwać komandosa serial dok.
12:30 Życie na tafli lodu serial dok.
13:30 Klan z Alaski serial dok.
14:30 Baseny z rozmachem reality show
15:30 Ekstremalne połowy Jakuba
Vagnera: Kanada serial dok.
16:30 Nagi instynkt przetrwania serial
17:30 Gorączka złota serial dok.
18:30 Auto-reaktywacja serial dok.
19:35 Niechciani w Gas Monkey
reality show
20:40 Czy jest z nami inżynier? serial
21:40 As magii serial dok.
22:40 Fail Army - parada wypadków
serial dok.
23:40 Zdecyduj i przeżyj serial dok.
TTV
06:45 Komornicy. Czas zapłaty
07:15 Kossakowski. Inicjacja
07:45 Nieobliczalni lokatorzy
08:15 Mikie ratuje wesele (1)
09:15 Damy i wieśniaczki
10:20 Ostre cięcie
11:00 Remont dla zysku
11:30 Remont w stylu Vegas (15)
12:30 Wakacyjne koszmary Gordona
Ramsay’a
13:30 Wojny magazynowe – Teksas
14:30 Wojny magazynowe
15:00 Handlarze
15:45 Express
16:05 DeFacto Extra
16:40 Lot wysokiego ryzyka (1)
17:45 Express
18:05 Kossakowski. Inicjacja
18:35 Anatomia głupoty według
Richarda Hammonda
19:45 Express
20:00 Wojny przewoźników
21:00 Usterka (11 i 12)
22:00 Najgorszy polski kierowca
23:00 Gogglebox. Przed telewizorem
23:30 Cena rozkoszy (5)
TVP SPORT
08:00 Mecz: Niemcy - Polska
09:15 Wioślarstwo: Mistrzostwa Świata
kajakarstwo/wioślarstwo
11:00 Hokej: Superpuchar Polski
mecz: GKS Tychy - Comarch
Cracovia
13:10 Wioślarstwo: Mistrzostwa Świata
kajakarstwo/wioślarstwo
14:55 Koszykówka mężczyzn:
EuroBasket 2015 mecz fazy
grupowej: Polska - Bośnia i
Hercegowina
17:05 Żużel: Indywidualne
Mistrzostwa Nice Polskiej Ligi
o Koronę Bolesława Chrobrego
- Gniezno 2015 żużel
20:10 Wioślarstwo: Mistrzostwa Świata
kajakarstwo/wioślarstwo
21:15 Koszykówka mężczyzn:
EuroBasket 2015 mecz fazy
grupowej: Polska - Bośnia i
Hercegowina
23:00 Sportowa sobota
23:25 Hokej: Superpuchar Polski
mecz: GKS Tychy - Comarch
Cracovia
NIEDZIELA, 6 września
TVP 1
08:00 Tydzień
08:30 Paweł z Tarsu – pojednanie
światów: A oni będą słuchać
09:15 Ziarno
09:45 Nie ma jak Polska
10:15 Festiwal Kultury Kresowej –
Mrągowo 2015
10:40 Droga do zdrowia
11:00 Święto dziękczynienia za plony
na Jasnej Gorze
14:00 Nigdy nie mów nigdy – komedia
Polska 2009 Reż. Wojciech
Pacyna, wyk. Anna
Dereszowska, Jan
Wieczorkowski (115 min)
15:55 Kryptonim Szef – program
rozrywkowy
17:00 Teleexpress
17:30 Komisarz Alex (79)
18:30 Jaka to melodia?
19:20 Wiadomości naukowe
19:30 Wiadomości
20:05 Dziewczyny ze Lwowa (1/13) –
serial obycz. Polska 2015
21:05 Rolnik szuka żony – reality show
21:55 Wiadomości – wydanie
specjalne
22:35 Ostatnia piosenka (The Last
Song) – melodramat USA 2010
Reż. Julie Anne Robinson, wyk.
Miley Cyrus, Greg Kinnear,
Bobby Coleman (115 min)
00:30 Jaka to melodia? – teleturniej
01:25 Determinator (1 i 2/13) – serial
kryminalny Polska 2007
03:15 Transporter (1/12) – serial
sensacyjny Kanada/Francja/
USA/Niemcy 2012
04:05 Młodziutka staruszka – film
dokumentalny TVP 2 20:10
TVP 2
05:45 Bliskie i groźne spotkania
Steve’a
06:20 Tajemnice gor
06:55 M jak miłość (1153)
07:55 Barwy szczęścia (1308-1311)
10:10 W królestwie roślin z Davidem
Attenborough: Życie w
wilgotnej strefie
11:10 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat
11:40 Makłowicz w podroży –
magazyn
12:20 Viva Las Vegas – komedia
muzyczna USA 1964 Reż.
George Sidney, wyk. Elvis
Presley, Ann-Margret, Cesare
Danova (100 min)
14:00 Familiada – teleturniej
14:40 The Voice of Poland – program
rozrywkowy
16:30 Na dobre i na złe (604)
17:25 Na sygnale (65)
18:00 Panorama
18:35 Sport-telegram
18:55 Paranienormalni Tonight –
kulisy
19:05 Pielgrzymka do miejsc
śmiesznych – kabaret NeoNówka
20:10 Szybcy i wściekli – film
sensacyjny USA/Niemcy 2001
Reż. Rob Cohen, wyk. Vin
Diesel, Beau Holden, Paul
Walker (115 min)
22:05 Paranienormalni Tonight:
Marcin Gortat – program
rozrywkowy
23:10 Historia jazzu: Tygiel jak gumbo
– serial dok.
00:20 Wielkie kino – komedia USA
2007 Reż. Jason Friedberg,
Aaaron Seltzer, wyk. Kal Penn
(95 min)
01:55 Czas honoru (62 i 63)
03:55 Skandal (14)
POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Jeźdźcy smoków (20)
08:15 Turbo Fast – serial animowany
USA
08:45 Scooby-Doo i Brygada
Detektywów (15 i 16)
09:45 Gdzie jest Nemo? – film
animowany USA 2003
11:55 Dziennik cwaniaczka –
komedia USA 2010 Reż. Thor
Freudenthal, wyk. Zachary
Gordon, Robert Capron,
Rachael Harris (110 min) Greg
Heffley ma przed sobą
najgorsze i najstraszniejsze
doświadczenie życiowe
każdego młodzieńca – szkołę.
13:45 Kraina lodu – film animowany
USA 2013
15:45 Twoja twarz brzmi znajomo –
program rozrywkowy
17:45 Nasz nowy dom – reality show
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w państwie – program
publicystyczny
20:05 Must be the music – tylko
muzyka
22:05 Transporter II (Le transporteur
II) – film sensacyjny
Francja/USA 2005 Reż. Louis
Leterrier, wyk. Jason Statham,
Alessandro Gassman (120
min) Były agent służb
specjalnych zostaje szoferem
bogatej rodziny. Kiedy 6-letni
syn pracodawców zostaje
porwany, Frank postanawia go
odnaleźć. Tymczasem
porywacze chcą uwolnić
śmiercionośny wirus.
00:05 Zdrady (64)
01:05 Magazyn sportowy
03:00 Tajemnice losu – magazyn
TVN
05:30 Uwaga! – magazyn reporterów
05:50 Mango – Telezakupy
07:55 Maja w ogrodzie – magazyn
08:25 Akademia ogrodnika –
magazyn
08:30 Dzień Dobry TVN ? magazyn
11:00 Kobieta na krańcu świata:
Indie, najmniejsza kobieta
świata – cykl reportaży
11:35 Co za tydzień – magazyn
12:00 Aż po sufit! (1/13) – serial
obycz. Polska 2015 Wyk.
Edyta Olszówka, Cezary Pazura
13:00 Kto poślubi mojego syna? –
reality show
14:00 Mam talent – program
rozrywkowy
15:40 Lara Croft Tomb Raider:
Kolebka życia (Lara Croft Tomb
Raider: The Cradle of Life) –
film przygodowy
USA/Niemcy/Japonia/Wielka
Brytania 2003 Reż. Jan de
Bont, wyk. Angelina Jolie,
Ciaran Hinds, Noah Taylor (140
min)
18:00 Ugotowani – reality show
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! – magazyn
20:00 Aplauz, aplauz! – program
rozrywkowy
21:30 MasterChef – reality show
23:00 Oszukać przeznaczenie (Final
Destination) – horror
USA/Kanada 2000 Reż. James
Wong, wyk. Devon Sawa, Ali
Larter, Kerr Smith (120 min)
01:00 Partnerki (14) – serial
kryminalny USA
02:00 Uwaga! – magazyn
02:15 Sekrety magii – interaktywny
program rozrywkowy
TV 4
08:00 Garfield Show (8-10)
08:50 Kacper: szkoła postrachu (1)
09:20 Kacper – film fantasy USA
1995
11:25 Galileo (345)
12:25 Galileo (502)
13:35 To nie ja, to kto inny – komedia
Kanada/Francja 2004
15:30 Zagadki sfinksa – film s.f.
Wielka Brytania/Kanada 2008
17:30 Wierna jak pies. Policjantki i
policjanci – film obyczajowy
Polska 2015
19:00 Galileo (503)
20:00 Straszny film V – komedia USA
2013, reż. Malcolm D. Lee,
David Zucker, wyk. Simon Rex
21:50 Klątwa Komodo – horror USA
2004
23:45 Zasady walki III: Kara – film
sensacyjny USA 2009
01:35 Zagadki kryminalne
02:35 Mega Chichot
03:05 Rodzice na skraju załamania
nerwowego (4)
TVN7
05:15 Druga strona medalu
06:00 Szymon Majewski Show
07:10 Mango – Telezakupy
10:15 Dr House serial obycz. USA
11:15 Chirurdzy serial obycz. USA
12:15 Prawo Agaty serial obycz.
15:15 Szeryf z Randado – western
USA 1990, reż. C.T. McIntyre,
wyk. Glenn Ford, Charlene
Tilton, Cody Glenn
17:25 Terminal – komedia
romantyczna USA 2004, reż.
Steven Spielberg, wyk. Tom
Hanks, Catherine Zeta-Jones,
Stanley Tucci
20:00 Batman: Początek – film
przygodowy USA/Wielka
Brytania 2005, reż. Christopher
Nolan, wyk. Christian Bale
22:55 Rush (1/10) – serial obycz.
Kanada 2014
23:55 Tajemnica śmierci – horror USA
2007, reż. Dagen Merrill, wyk.
Nora Zehetner, Carly Pope
01:35 Fringe: Na granicy światów (8)
– serial sensacyjny
USA/Kanada
PULS
05:10 Spotkanie z balladą
06:00 Taki jest świat
07:00 Stawka większa niż życie (1)
08:20 Biesiada na cztery pory roku
08:55 Na jedwabnym szlaku
10:00 Wojciech Cejrowski. Boso –
Meksyk/Paragwaj
11:00 Gwiazdy lombardu
11:30 Kontrola tłumu
12:00 Tedi i poszukiwacze
zaginionego miasta – film
animowany Hiszpania 2012
14:00 Cziłała z Beverly Hills III –
komedia USA 2012
15:55 Bibliotekarze (1 i 2)
17:50 Ratatuj – film animowany USA
2007
20:00 Agenci – film sensacyjny USA
2013, reż. Baltasar Kormakur,
wyk. Denzel Washington
22:15 Gorączka – dramat USA 1995
01:55 Spotkanie z balladą
02:55 Dyżur
03:15 JRG w akcji
DISCOVERY
06:00 Wojna o kontener serial dok.
06:30 Domy na aukcji serial dok.
07:00 Fabryka militariów serial dok.
08:00 Dwa oblicza survivalu serial
08:55 Ekstremalne połowy Jakuba
Vagnera: Kanada serial dok.
09:55 Klan z Alaski: Na terytorium
niedźwiedzi serial dok.
10:55 Megalotnisko we Frankfurcie
serial dok.
11:55 Wojna o kontener serial dok.
12:55 Niewidzialny myśliwiec Hitlera
film dokumentalny
13:55 Dorwać komandosa serial dok.
14:55 Fabryki smaku serial dok.
15:25 Gorączka złota serial dok.
17:35 Syberyjska ruletka serial dok.
18:40 Garaż rzeczy znalezionych serial
19:40 Łowcy okazji serial dok.
20:40 Wyprawa po skarb Inków serial
21:40 Hitler - wojna o ropę film dok.
22:40 Grzyby na wagę złota serial
23:40 Nie do uwierzenia! serial dok.
00:40 Być jak superbohater serial
TTV
07:05 My big fat gypsy wedding
08:05 Gogglebox. Przed telewizorem
08:35 Na granicy dzieciństwa
09:30 DeFacto Extra
10:00 Usterka (8)
10:30 Najgorszy polski kierowca
11:30 Wojny magazynowe
12:30 Bogacze kontra reszta świata
(1)
13:30 Anatomia głupoty według
Richarda Hammonda
14:30 Wielkie przeprowadzki
15:00 Ostre cięcie
15:45 Express
16:05 Usterka (19)
16:35 Damy i wieśniaczki
17:45 Express
18:05 Remont dla zysku
18:35 Wojny magazynowe – Teksas
19:45 Express
20:00 De- Facto
21:30 Kossakowski. Inicjacja
22:05 Betlejewski. Prowokacje
22:40 Przepustka
23:10 Komornicy. Czas zapłaty
23:40 Tabu Polska
00:40 Na granicy dzieciństwa
TVP SPORT
08:00 Wyścigi samochodowe: KIA
Lotos Race wyścig w Moście
08:35 EuroBasket 2015 mecz fazy
grupowej: Polska - Bośnia i
Hercegowina
10:20 Finał Gortat Camp 2015
10:40 Lekkoatletyka: Mistrzostwa
Świata w Pekinie najważniejsze
wydarzenia
12:35 Kolarstwo: Tauron Lang Team
Race 2015 podsumowanie
13:10 Mistrzostwa Świata
kajakarstwo/wioślarstwo
14:55 Koszykówka mężczyzn:
EuroBasket 2015 mecz fazy
grupowej: Rosja - Polska
17:05 Hokej: Polska Hokej Liga mecz:
MMKS Podhale Nowy Targ Zagłębie Sosnowiec
19:45 Nice Polska Liga Żużlowa mecz
półfinałowy fazy play-off:
Polonia Bydgoszcz - Lokomotiv
Daugavpils
21:40 Mistrzostwa Świata
kajakarstwo/wioślarstwo
22:45 Sportowa niedziela
TVP 1
07:00 Cudowny świat przyrody
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:20 Polityka przy kawie
08:40 Czas dla Ciebie. Pasje
08:55 Ranczo (5)
10:00 Tysiąc i jedna noc (5)
10:55 Wspaniałe stulecie (165)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes – magazyn
12:35 Przepis dnia – magazyn
12:50 Niezwykłe pająki – film
dokumentalny
14:00 Tysiąc i jedna noc (6)
14:50 Wiadomości naukowe –
magazyn
15:00 Wiadomości
15:20 Okrasa łamie przepisy –
magazyn
15:50 Wspaniałe stulecie (166)
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2782) – telenowela
Polska
18:30 Świat się kręci – magazyn
19:15 Przepis dnia – magazyn
19:30 Wiadomości
20:25 Teatr TV: „Rybka Canero”
22:00 Wybuch: Moment wybuchu II
wojny światowej w Wielkiej
Brytanii – film dokumentalny
23:05 Agent nr 1 – dramat Polska
1972 Reż. Zbigniew Kuźmiński,
wyk. Karol Strasburger, Monika
Sołubianka, Stojczo Mazgałow
(110 min)
00:55 Filary Ziemi (1/4) – serial
przygodowy Niemcy/Kanada
2010
02:50 Notacje: Waldemar Winkiel.
Obrazy z wojny – serial dok.
03:10 Świat się kręci – magazyn
03:55 Zagadkowa Jedynka
TVN7
TVP 2
05:40 M jak miłość (887) – serial
obycz. Polska
06:35 Coś dla Ciebie
07:05 M jak miłość (888) – serial
obycz. Polska
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia (1311) – serial
Polska
11:35 Postaw na milion – teleturniej
12:35 Imperium miłości (5)
13:35 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat
14:05 XVII Mazurska Noc Kabaretowa.
Mrągowo 2015
14:50 Imperium miłości (6)
15:50 Panorama – kraj
16:05 Reporter Polski – magazyn
16:35 Rodzinka.pl (144)
17:00 Nie obwiniaj Facebooka – film
dokumentalny
18:00 Panorama
18:30 Sport-telegram
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1311 i 1312)
– serial Polska
20:40 M jak miłość (1154) – serial
obycz. Polska
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:50 Tomasz Lis na żywo – program
publicystyczny
22:55 Tajemnice III Rzeszy: Prawa
ręka Hitlera – serial dok.
00:00 Skandal (14) – serial obycz.
USA
00:50 O mnie się nie martw (12) –
serial komediowy Polska
01:50 Źródło (The Fountain) – film s.f.
USA 2006 Reż. Darren
Aronofsky, wyk. Hugh Jackman,
Rachel Weisz (105 min)
03:35 Tomasz Lis na żywo
04:35 Tajemnice III Rzeszy
– serial dok.
PULS
05:25 We dwoje
05:10 Spotkanie z balladą
06:50 Męski typ
06:00 Niania (36)
07:25 Dr House serial obycz. USA
08:25 Sąd rodzinny serial fab.-dok.
06:30 Nash Bridges (90 i 91)
08:30 Kontrakt na miłość (17)
10:25 Chirurdzy serial obycz. USA
TTV
12:00 Za głosem serca (61)
10:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 10:30 Łowcy okazji serial dok.
11:45 Sąd rodzinny (107)
15:30 Arrow (6 i 7)
14:00 Szpital serial fab.- dok.
17:35 13 posterunek (11 i 12)
14:10 Usterka (1)
19:00 Pingwiny z Madagaskaru
14:45 Wakacyjne koszmary Gordona
12:40 Kartoteka (21)
19:00 Dr House serial obycz. USA
Kanada/USA
22:55 Terminator II: dzień sądu – film
20:00 Fatalne zauroczenie – film
s.f. USA/ Francja 1991, reż.
sensacyjny USA 1987, reż.
James Cameron, wyk. Arnold
Adrian Lyne, wyk. Michael
Schwarzenegger, Linda
Douglas
22:30 The Following (5) – serial
01:45 Taki jest świat
sensacyjny USA
23:35 Torque. Jazda na krawędzi –
film sensacyjny USA 2004
13:40 Cała prawda o jedzeniu
Ramsay’a
15:45 Express
16:05 Kartoteka (5)
17:10 Blisko ludzi
17:45 Express
18:05 Bogacze kontra reszta świata
19:10 Gry uliczne
19:45 Express
Hamilton, Edward Furlong
02:30 13 posterunek (11 i 12)
20:05 Uwaga! po Uwadze
11:00 Domy na aukcji serial dok.
11:30 Wojny magazynowe reality show
12:00 Bimbrownicy serial dok.
13:00 Klan z Alaski serial dok.
14:05 Retroreanimacja serial dok.
14:35 Niechciani w Gas Monkey
reality show
15:40 Fani czterech kółek serial dok.
13:00 Policjantki i policjanci (84)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Kotka (6)
17:00 Dzikie serce (134)
18:00 Detektywi w akcji (16)
19:00 Policjantki i policjanci (85) –
serial obycz. Polska
20:00 Śmierć na 1000 sposobów –
serial dok.USA
21:00 Światowe rekordy Guinnessa –
program rozrywkowy
22:00 Galileo (502)
23:00 Galileo (503)
00:00 Spadkobiercy
01:00 STOP Drogówka
02:00 Graffiti
02:10 Tak czy nie
02:45 Piłka nożna: Niemcy – Polska
TVP SPORT
08:00 Sportowa niedziela
16:45 Jak to jest zrobione? serial
grupowej: Rosja - Polska
MMKS Podhale Nowy Targ Zagłębie Sosnowiec
12:35 Nice Polska Liga Żużlowa mecz
półfinałowy fazy play-off: Polonia
Bydgoszcz - Lokomotiv
Daugavpils
14:30 Mistrzostwa Świata
kajakarstwo/wioślarstwo
15:35 EuroBasket 2015 mecz fazy
grupowej: Polska - Rosja
17:25 EuroBasket 2015 mecz fazy
grupowej: Izrael - Bośnia i
17:40 Ekstremalna Alaska serial dok.
Hercegowina
18:40 Gorączka złota serial dok.
19:40 Dorwać komandosa serial dok.
20:40 Wkręceni w survival serial dok.
21:40 Wyprawa po skarb Inków serial
22:40 Klan z Alaski serial dok.
21:45 Express
23:40 Fail Army - parada wypadków
22:00 Gogglebox. Przed telewizorem
08:40 EuroBasket 2015 mecz fazy
17:15 Fabryki smaku serial dok.
21:10 Komornicy. Czas zapłaty
22:30 Pakistan
03:30 Spotkanie z balladą
12:00 Detektywi w akcji (15)
09:00 Garaż rzeczy znalezionych serial 10:30 Polska Hokej Liga mecz:
13:00 Sąd rodzinny serial fab.-dok.
18:00 Chirurdzy serial obycz. USA
11:00 Dzikie serce (133)
06:50 Sąd rodzinny (69)
09:45 Kocham. Enter (42)
17:00 Prawo Agaty serial obycz.
10:00 Kotka (5)
07:00 Opcje przetrwania serial dok.
11:00 Santa Diabla (44)
Vegas (3-5) – serial kryminalny
09:00 Dom nie do poznania
08:00 Co było dalej? serial dok.
09:30 Aukcja w ciemno serial dok.
16:00 Revolution serial SF USA
08:35 Kacper: szkoła postrachu (2)
06:05 Blisko ludzi
10:00 Zgubione - sprzedane serial
20:00 CSI: Kryminalne zagadki Las
TV 4
08:00 Garfield Show (11 i 12)
06:35 Express
13:00 Kontrakt na miłość (18)
serial fab.-dok.
DISCOVERY
05:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 06:00 W sieci eksperymentów serial
11:25 Mango – Telezakupy
15:00 Sędzia Anna Maria Wesołowska
TVN
06:20 Mango – Telezakupy
07:25 Detektywi (760) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje:
Restauracja „Pod Złotym
Aniołem”, Bolesławiec
12:00 Szkoła (145) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska
13:00 Szpital (382) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska
14:00 Ukryta prawda (503) – serial
fab.-dok. Polska
15:00 Szkoła (146) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska
16:00 Rozmowy w toku – talk show
17:00 Ukryta prawda (504) – serial
fab.- dok. Polska
18:00 Szpital (383) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska
19:00 Fakty
19:50 Uwaga! – magazyn
20:10 Na Wspólnej (2132) – serial
obycz. Polska Śledczy
prowadzący sprawę
morderstwa Koryckiego pyta
Basię, czy jej mąż nadal zażywa
narkotyki. Basia zaprzecza, ale
wyznaje, że Krzysztof brał
udział w terapii kontroli
gniewu.
20:50 Wesołowska i mediatorzy (3) –
serial fab.- dok. Polska
21:30 Top Model – reality show
22:30 Na językach – magazyn
23:30 Revolution (10) – serial s.f.
USA
00:30 Kamuflaż (16) – serial
sensacyjny USA
01:25 Co za tydzień – magazyn
01:55 Uwaga! – magazyn
02:20 Sekrety magii
03:40 Rozmowy w toku
07:45 Ukryta prawda (321 i 132)
09:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska
serial fab.-dok.
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (535)
– serial fab.-dok. Polska
09:00 Malanowski i Partnerzy
(593 i 594)
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
11:00 Dlaczego ja? – serial
fabularno- dokumentalny
Polska
12:00 Pielęgniarki (156) – serial fab.dok. Polska
13:00 Trudne sprawy (536) – serial
fab.- dok. Polska
14:00 Pierwsza miłość (2123)
14:45 Słoiki (19)
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja – magazyn
16:30 Malanowski i Partnerzy (728) –
serial fab.- dok. Polska
17:00 Poznaj swoje prawa (6) – serial
fab.- dok. Polska
18:00 Pierwsza miłość (2124) – serial
obycz. Polska
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (390) –
serial Polska
20:05 Studio Sport
20:35 Piłka nożna Eliminacje ME we
Francji: Gibraltar – Polska
23:00 Uniwersalny żołnierz III:
Reaktywacja – film sensacyjny
USA 2009 Reż. John Hyams,
wyk. Jean-Claude van Damme,
Dolph Lundgren, Andrei
Arlovski (130 min)
01:10 Słodka zemsta – komedia
sensacyjna USA/Francja/
Szwajcaria 2002 Reż. Martyn
Burke, wyk. Sylvester Stallone
(95 min)
02:45 Tajemnice losu – magazyn
serial dok.
00:10 Niechciani w Gas Monkey.:
19:30 Finał Gortat Camp 2015
19:45 Mistrzostwa Świata
kajakarstwo/wioślarstwo
20:50 EuroBasket 2015 mecz fazy
grupowej: Francja - Polska
22:45 Mecz: Polska - Gibraltar
00:15 Złote transmisje: Letnie Igrzyska
23:05 Kossakowski. Inicjacja
Plymouth barracuda cuda
Olimpijskie - Monachium
01:25 Sekrety magii
04:20 Menu na miarę
23:35 Betlejewski. Prowokacje
1971/Pożegnanie z
1972: Piłka nożna mecz
03:35 Druga strona medalu
04:45 Spotkanie z balladą
00:05 Ostre cięcie
Richardem reality show
finałowy: Polska - Węgry
WTOREK, 8 września
TVP 1
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:40 Historia dla ciebie – pamięć. pl
08:55 Ranczo (6)
10:00 Tysiąc i jedna noc (6)
10:55 Wspaniałe stulecie (166)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes – magazyn
12:35 Przepis dnia – magazyn
12:50 Koziorożec nubijski mistrz
przetrwania – film
dokumentalny
14:00 Tysiąc i jedna noc (7) – serial
obycz. Turcja
15:00 Wiadomości
15:20 Okrasa łamie przepisy: Polskie
jabłko – magazyn
15:50 Wspaniałe stulecie (167) –
telenowela Turcja
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? – teleturniej
17:55 Klan (2783) – telenowela
Polska
18:30 Świat się kręci – magazyn
19:20 Przepis dnia – magazyn
19:30 Wiadomości
20:25 Armageddon – film
katastroficzny USA 1998 Reż.
Michael Bay, wyk. Bruce Willis,
Ben Affleck, Liv Tyler (155 min)
23:00 Generał bandytów (2) – serial
Włochy
00:05 Filary Ziemi (1/4) – serial
przygodowy Niemcy/Kanada
2010
02:05 Bajland – komedia Polska
2000 Reż. Henryk Dederko,
wyk. Wojciech Pszoniak, Olaf
Lubaszenko, Magda Teresa
Wójcik (90 min)
03:35 Wybuch – film dok.
04:30 Świat się kręci – magazyn
TVP 1
06:30 Koziorożec nubijski mistrz
przetrwania
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:40 Czas dla Ciebie
08:55 Ranczo (7)
09:55 Tysiąc i jedna noc (7)
10:55 Wspaniałe stulecie (167)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes – magazyn
12:25 Magazyn rolniczy
12:40 Przepis dnia – magazyn
12:50 Tajemnicza salamandra
plamista – film dok.
14:00 Tysiąc i jedna noc (8)
15:00 Wiadomości
15:20 Okrasa łamie przepisy
15:50 Wspaniałe stulecie (168)
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2784)
18:30 Świat się kręci – magazyn
19:15 Przepis dnia – magazyn
19:30 Wiadomości
20:25 Kryptonim Szef – program
rozrywkowy
21:25 Po prostu. Program Tomasza
Sekielskiego
22:15 Sekta II (The Skulls II) – film
sensacyjny USA 2002 Reż. Joe
Chappelle, wyk. Robin Dunne,
Nathan West, Ashley Tesoro
(115 min)
00:10 Generał bandytów (2) – serial
Włochy
01:05 Po prostu. Program Tomasza
Sekielskiego
01:55 Notacje: Edmund Baranowski.
Powstanie Warszawskie. Walki
na Woli – serial dok.
02:10 Świat się kręci – magazyn
03:05 Sekta II (The Skulls II) – film
sensacyjny USA 2002 Reż. Joe
Chappelle, wyk. Robin Dunne,
Nathan West, Ashley Tesoro
(105 min)
04:50 Zakończenie programu
TVP 2
05:40 M jak miłość (888) – serial
obycz. Polska
06:35 Spotkanie
07:05 M jak miłość (889) – serial
obycz. Polska
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Barwy szczęścia (1312) – serial
Polska
11:30 Na dobre i na złe (10) – serial
obycz. Polska
12:35 Imperium miłości (6) –
telenowela Turcja
13:30 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat
14:05 XVII Mazurska Noc
Kabaretowa. Mrągowo 2015
14:50 Imperium miłości (7) –
telenowela Turcja
15:50 Panorama – kraj
16:10 M jak miłość (1154) – serial
obycz. Polska
17:00 Przerwany lot 447 – film
dokumentalny
18:00 Panorama
18:30 Sport-telegram
18:50 Jeden z dziesięciu – teleturniej
19:25 Barwy szczęścia (1312 i 1313)
– serial obycz. Polska
20:45 M jak miłość (1155) – serial
obycz. Polska
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:50 Magazyn Ekspresu Reporterów
22:55 Moje 600 gramów szczęścia (1)
– serial dok.
23:45 Krew z krwi (3) – serial
sensacyjny Polska
00:40 Instynkt (2)
01:35 Magazyn Ekspresu Reporterów
02:40 Świat bez fikcji: Świat drugiej
jakości – film dok.
03:45 Paradoks (8)
TVP 2
06:10 M jak miłość (889 i 890)
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Barwy szczęścia (1313). Stefan
uczestniczy w spotkaniu grupy
wsparcia. Poznaje tam Urszulę,
której historia bardzo go
porusza
11:30 Na dobre i na złe (11)
12:35 Imperium miłości (7)
13:30 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat
14:05 XVII Mazurska Noc
Kabaretowa. Mrągowo 2015 –
program rozrywkowy
14:50 Imperium miłości (8) –
telenowela Turcja
15:50 Panorama – kraj
16:10 M jak miłość (1155) – serial
obycz. Polska
17:05 Sekrety niemowlaków – film
dokumentalny
18:00 Panorama
18:35 Sport-telegram
18:50 Jeden z dziesięciu – teleturniej
19:25 Barwy szczęścia (1313 i 1314)
– serial obycz. Polska
20:45 Na dobre i na złe (605) – serial
obycz. Polska
21:45 Na sygnale (66) – serial obycz.
Polska
22:25 Ja, ty i on (You, Me and Dupree)
– komedia romantyczna USA
2006 Reż. Anthony Russo, Joe
Russo, wyk. Owen Wilson, Matt
Dillon (120 min)
00:25 O mnie się nie martw (26) –
serial komediowy Polska
01:25 Tryumf ducha – odbudowa
World Trade Center – film
dokumentalny
02:30 Nowa (3 i 4)
04:25 Aida (12) – serial Polska
06:10 Zakończenie programu
TVN
POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (536) – serial
fab.-dok. Polska
09:00 Malanowski i Partnerzy (595 i
596)
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(109)
11:00 Dlaczego ja? – serial
fabularno- dokumentalny
Polska
12:00 Pielęgniarki (157) – serial fab.dok. Polska
13:00 Trudne sprawy (537) – serial
fab.- dok. Polska
14:00 Pierwsza miłość (2124) – serial
obycz. Polska
14:45 Słoiki (20) – serial fabularnodokumentalny Polska
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja – magazyn
16:30 Malanowski i Partnerzy (729) –
serial fab.- dok. Polska
17:00 Poznaj swoje prawa (7) – serial
fab.- dok. Polska
18:00 Pierwsza miłość (2125) – serial
obycz. Polska
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (391) –
serial komediowy Polska
20:05 Hell’s Kitchen – piekielna
kuchnia – reality show
21:35 Skazane (1/7) – serial obycz.
Polska 2015
22:40 Bez litości (2) – serial
sensacyjny Kanada/USA
00:30 Trafiony typ (Over/Under) –
dramat USA 2013 Reż.
Bronwen Hughes, wyk. Steven
Pasquale, Anthony Carrigan
(110 min)
02:20 Tajemnice losu – magazyn
06:20 Mango – Telezakupy
07:25 Wesołowska i mediatorzy (3) –
serial fab.-dok. Polska
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje:
Restauracja „U’Bares”,
Rzeszów
12:00 Szkoła (146) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska
13:00 Szpital (383) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska
14:00 Ukryta prawda (504) – serial
fab.-dok. Polska
15:00 Szkoła (147) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska
16:00 Rozmowy w toku – talk show
17:00 Ukryta prawda (505) – serial
fab.-dok. Polska
18:00 Szpital (384) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska
19:00 Fakty
19:50 Uwaga! – magazyn
20:10 Na Wspólnej (2133) – serial
obycz. Polska
20:50 Wesołowska i mediatorzy (4) –
serial fab.- dok. Polska
21:30 Aż po sufit! (2) – serial obycz.
Polska W domu Domirskich
znów jest pełno ludzi. Andrzej
czuje, że traci nad tym
kontrolę. Jego bezsilność
potęgują problemy Kamy, która
została pobita przez swojego
chłopaka.
22:30 Kuba Wojewódzki – talk show
23:30 Superwizjer – magazyn
00:05 Na językach – magazyn
01:05 Gra pozorów (9) – serial
sensacyjny USA
02:05 Uwaga! – magazyn
02:30 Sekrety magii
03:50 Rozmowy w toku
ŚRODA, 9 września
POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (537) – serial
fab.-dok. Polska
09:00 Malanowski i Partnerzy (597 i
598)
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(110)
11:00 Dlaczego ja? – serial
fabularno- dokumentalny
Polska
12:00 Pielęgniarki (158)
13:00 Trudne sprawy (538) – serial
fab.- dok. Polska
14:00 Pierwsza miłość (2125) – serial
obycz. Polska
14:45 Słoiki (21) – serial fabularnodokumentalny Polska
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja – magazyn
16:30 Malanowski i Partnerzy (730)
– serial fab.- dok. Polska
17:00 Poznaj swoje prawa (8)
– serial fab.-dok. Polska
18:00 Pierwsza miłość (2126)
– serial obycz. Polska
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (392 i
470) – serial komediowy
Polska
20:40 Top chef – reality show
22:10 Rinke za kratami – telenowela
dokumentalna Reżyser Rinke
Rooyens postanowił poznać
polski system penitencjarny od
podszewki i odczuć na własnej
skórze, jak wygląda życie w
więzieniu.
23:10 Bruno – komedia USA 2009
Reż. Larry Charles, wyk. Sacha
Baron Cohen, Gustaf
Hammarsten, Clifford
Banagale (95 min)
00:45 Tajemnice losu – magazyn
05:00 Zakończenie programu
TVN
06:20 Mango – Telezakupy
07:25 Wesołowska i mediatorzy (4) –
serial fab.-dok. Polska
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje:
Restauracja „Stary browar”,
Świdnica
12:00 Szkoła (147) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska
13:00 Szpital (384) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska
14:00 Ukryta prawda (505) – serial
fab.- dok. Polska
15:00 Szkoła (148) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska
16:00 Rozmowy w toku – talk show
17:00 Ukryta prawda (506) – serial
fab.- dok. Polska
18:00 Szpital (385) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska
19:00 Fakty
19:50 Uwaga! – magazyn
20:10 Na Wspólnej (2134) – serial
obycz. Polska
20:50 Wesołowska i mediatorzy (5) –
serial fab.- dok. Polska
21:30 Kto poślubi mojego syna? –
reality show
22:30 Żony Hollywood – serial dok.
23:30 Złodziej życia (Taking Lives) –
thriller USA/ Australia 2004
Reż. D.J. Caruso, wyk. Angelina
Jolie, Ethan Hawke, Kiefer
Sutherland (125 min)
01:35 Kobieta na krańcu świata:
Indie, najmniejsza kobieta
świata
02:10 Uwaga! – magazyn
02:35 Sekrety magii
03:55 Rozmowy w toku
04:55 Zakończenie programu
CZWARTEK, 10 września
TV 4
08:00 Garfield Show (13 i 14)
08:35 Kacper: szkoła postrachu (3)
09:00 Dom nie do poznania
10:00 Kotka (6)
11:00 Dzikie serce (134)
12:00 Detektywi w akcji (16)
13:00 Policjantki i policjanci (85)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Kotka (7)
17:00 Dzikie serce (135)
18:00 Detektywi w akcji (10)
19:00 Policjantki i policjanci (86)
20:00 STOP Drogówka
21:00 Skarby III Rzeszy
21:30 Tajna historia XX wieku
22:00 Nietoperze – thriller USA 1999
00:00 Spadkobiercy
01:00 Śmierć na 1000 sposobów
01:30 Interwencja
01:50 Graffiti
02:00 Gość „Wydarzeń”
02:20 Tak czy nie
02:55 Puncher
03:55 Atleci
04:25 Golf: European Tour Weekly
TVN7
05:15 We dwoje
06:40 W-11 – wydział śledczy (1061)
07:25 Dr House – serial USA
08:25 Sąd rodzinny – serial fab.-dok.
09:25 Sędzia Anna Maria
Wesołowska serial fab.-dok.
10:25 Chirurdzy serial obycz. USA
11:25 Mango – Telezakupy
13:00 Sąd rodzinny serial fab.-dok.
14:00 Szpital serial fab.- dok.
15:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska serial fab.-dok.
16:00 Revolution serial SF USA
17:00 Prawo Agaty serial obycz.
18:00 Chirurdzy serial obycz. USA
19:00 Dr House serial obycz. USA
20:00 Torque. Jazda na krawędzi –
film sensacyjny USA 2004, reż.
Joseph Kahn, wyk. Martin
Henderson
21:50 Eksplozja – film sensacyjny
USA 1994
00:20 Rush serial obycz. Kanada
01:25 Sekrety magii
03:45 Druga strona medalu
TV 4
08:00 Garfield Show (15 i 16)
08:35 Kacper: szkoła postrachu (4)
09:00 Dom nie do poznania
10:00 Kotka (7)
11:00 Dzikie serce (135)
12:00 Detektywi w akcji (10)
13:00 Policjantki i policjanci (86)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Kotka (8)
17:00 Dzikie serce (136)
18:00 Detektywi w akcji (8)
19:00 Policjantki i policjanci (87)
20:00 Edison – thriller USA 2005, reż.
David J. Burke, wyk. Morgan
Freeman
22:05 Śmiertelna odwilż – horror
USA/Kanada 2009
00:05 Spadkobiercy
01:05 Śmierć na 1000 sposobów
01:35 Interwencja
01:55 Graffiti
02:10 Gość „Wydarzeń”
02:30 Tak czy nie
03:00 Rodzice na skraju załamania
nerwowego (2)
TVN7
05:25 We dwoje
06:50 Męski typ
07:25 Dr House serial obycz.
08:25 Sąd rodzinny serial fab.-dok.
09:25 Sędzia Anna Maria
Wesołowska serial fab.- dok.
10:25 Chirurdzy serial obycz. USA
11:25 Mango – Telezakupy
13:00 Sąd rodzinny serial fab.-dok.
14:00 Szpital serial fab.-dok. Polska
15:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska serial fab.-dok.
16:00 Revolution serial SF USA
17:00 Prawo Agaty serial obycz.
18:00 Chirurdzy serial obycz. USA
19:00 Dr House serial obycz. USA
20:00 Wróg u bram – dramat
USA/Niemcy/Wielka
Brytania/ Irlandia 2001 reż.
Jean-Jacques Annaud, wyk.
Jude Law
22:45 Fatalne zauroczenie – film
sensacyjny USA 1987
01:15 Pamiętniki wampirów (9) –
serial grozy USA
02:15 Sekrety magii
PULS
05:35 Niania (36 i 37)
06:30 Nash Bridges (91 i 92)
08:30 Kontrakt na miłość (18)
11:00 Santa Diabla (45)
12:00 Za głosem serca (62)
13:00 Kontrakt na miłość (19)
15:30 Arrow (7 i 8)
17:35 13 posterunek (13 i 14)
19:00 Pingwiny z Madagaskaru
20:00 CSI: Kryminalne zagadki Las
Vegas (6-8) – serial kryminalny
Kanada/USA
22:50 Motyw (2) – serial kryminalny
Kanada
23:50 Piła II – horror USA/Kanada
2005, reż. Darren Lynn
Bousman, wyk. Tobin Bell,
Shawnee Smith, Donnie
Wahlberg
01:40 13 posterunek (13 i 14) –
serial komediowy Polska
03:00 Spotkanie z balladą
03:55 Z archiwum policji
04:20 Menu na miarę
04:45 Spotkanie z balladą
DISCOVERY
06:00 W sieci eksperymentów serial
07:00 Opcje przetrwania serial dok.
08:00 Co było dalej? serial dok.
09:00 Garaż rzeczy znalezionych serial
09:30 Aukcja w ciemno serial dok.
10:00 Zgubione - sprzedane serial
10:30 Łowcy okazji serial dok.
11:00 Domy na aukcji serial dok.
11:30 Wojny magazynowe reality show
12:00 Bimbrownicy serial dok.
13:00 Klan z Alaski serial dok.
14:05 Retroreanimacja serial dok.
14:35 Niechciani w Gas Monkey
reality show
15:40 Fani czterech kółek serial dok.
16:45 Jak to jest zrobione? serial dok.
17:15 Fabryki smaku serial dok.
17:40 Ekstremalna Alaska serial dok.
18:40 Gorączka złota serial dok.
19:40 Rzeczne potwory serial dok.
20:40 Obcy wewnątrz nas serial dok.
21:40 Nie do uwierzenia! serial dok.
22:40 Niewyjaśnione serial dok.
23:40 Fail Army - parada wypadków
serial dok.
00:10 Niechciani w Gas Monkey
reality show
PULS
05:35 Niania (37 i 38)
06:30 Nash Bridges (92 i 93)
08:30 Kontrakt na miłość (19)
11:00 Santa Diabla (46)
12:00 Za głosem serca (63) –
telenowela Meksyk
13:00 To moje życie! (1) – telenowela
Turcja 2015
15:30 Arrow (8 i 9) – serial sensacjny
USA
17:30 13 posterunek (15 i 16) –
serial komediowy Polska
19:00 Pingwiny z Madagaskaru –
serial animowany USA
20:00 Bibliotekarze (3 i 4) – serial
przygodowy USA
21:55 Gorączka – dramat USA 1995,
reż. Michael Mann, wyk. Al
Pacino, Robert De Niro, Val
Kilmer, Jon Voight
01:15 Motyw (2)
02:15 Taki jest świat
03:10 13 posterunek (15 i 16)
04:20 Spotkanie z balladą
DISCOVERY
TTV
05:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska
06:05 Blisko ludzi
06:35 Express
06:50 Uwaga! po Uwadze
07:45 Ukryta prawda (322 i 133)
09:45 Kocham. Enter (43)
10:50 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (565)
11:45 Sąd rodzinny (108)
12:40 Kartoteka (22)
13:40 Cała prawda o jedzeniu
14:10 DeFacto
14:45 XL kontra XS
15:45 Express
16:05 Kartoteka (6)
17:10 Blisko ludzi
17:45 Express
18:05 My big fat gypsy wedding
19:10 Nieobliczalni lokatorzy
19:45 Express
20:00 Najgorszy polski kierowca
21:00 Ostre cięcie
21:45 Express
22:00 Usterka serial fab.-dok.
23:00 Podstępne roboty
23:30 DeFacto
00:30 Przepustka
TVP SPORT
08:00 Mecz: Polska - Gibraltar
09:15 EuroBasket 2015 mecz fazy
grupowej: Francja - Polska
11:05 EuroBasket 2015 mecz fazy
grupowej: Izrael - Bośnia i
Hercegowina
12:35 Indywidualne Mistrzostwa Nice
Polskiej Ligi o Koronę Bolesława
Chrobrego - Gniezno 2015 żużel
14:35 Mistrzostwa Świata
kajakarstwo/wioślarstwo
15:40 EuroBasket 2015 mecz gazy
grupowej: Francja - Polska
17:30 Pełnosprawni magazyn
18:05 Złote transmisje: Letnie
Igrzyska Olimpijskie Monachium 1972: Piłka nożna
mecz finałowy: Polska - Węgry
19:15 Lubański... legenda futbolu
20:35 Indywidualne Mistrzostwa Nice
Polskiej Ligi o Koronę Bolesława
Chrobrego - Gniezno 2015 żużel
22:30 Magazyn jeździecki
23:00 Sportowy wieczór
23:25 Nice Polska Liga Żużlowa mecz
półfinałowy fazy play-off:
Polonia Bydgoszcz - Lokomotiv
TVP 1
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:40 Czas dla Ciebie. Żyj aktywnie
08:55 Ranczo (8)
10:00 Tysiąc i jedna noc (8)
10:55 Wspaniałe stulecie (168)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes – magazyn
12:30 Smaki polskie: Golonka na dwa
sposoby – magazyn
12:45 Przepis dnia – magazyn
12:55 Legwany morskie z Galapagos –
film dokumentalny
14:00 Tysiąc i jedna noc (9) – serial
obycz. Turcja
15:00 Wiadomości
15:20 Okrasa łamie przepisy: Wędzony
twaróg – magazyn
15:50 Wspaniałe stulecie (169) –
telenowela Turcja
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? – teleturniej
17:55 Klan (2785) – telenowela
Polska
18:30 Świat się kręci – magazyn
19:15 Przepis dnia – magazyn
19:30 Wiadomości
20:30 Ojciec Mateusz (175) – serial
kryminalny Polska
21:20 Sprawa dla reportera
22:20 Niewolnice w piwnicy – film
dokumentalny
23:20 Szpiedzy w Warszawie (3 i 4) –
serial obycz.
USA/Polska/Wielka Brytania
01:05 Naszaarmia.pl – magazyn
01:30 Sprawa dla reportera
02:25 Niewolnice w piwnicy – film
dokumentalny
03:20 Notacje: Jan Nowak-Jeziorański.
Listonosz – serial dok.
03:35 Świat się kręci – magazyn
04:25 Zagadkowa Jedynka
TVP 2
06:10 M jak miłość (890 i 891)
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Barwy szczęścia (1314). Nie
chcąc samotnie spędzić dnia
urodzin zaginionej córki,
Urszula odwiedza Stefana
11:25 Na dobre i na złe (12)
12:35 Imperium miłości (8)
13:35 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat
14:05 Świętokrzyska Gala
Kabaretowa
14:50 Imperium miłości (9)
15:50 Panorama – kraj
16:10 Na dobre i na złe (605)
17:05 W służbie rodziny królewskiej.
Za kulisami firmy – film
dokumentalny
18:00 Panorama
18:30 Sport-telegram
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1314 i 1315)
– serial Polska
20:40 Paranienormalni Tonight –
program rozrywkowy
21:45 Prokurator (2) – serial
kryminalny
22:45 Pokłosie – thriller Polska 2012
Reż. Władysław Pasikowski,
wyk. Ireneusz Czop, Maciej
Stuhr, Jerzy Radziwiłowicz
(120 min)
00:45 Ja, ty i on – komedia
romantyczna USA 2006 Reż.
Anthony Russo, Joe Russo,
wyk. Owen Wilson, Matt Dillon
(115 min)
02:40 Pokłosie – thriller Polska 2012
Reż. Władysław Pasikowski,
wyk. Ireneusz Czop, Maciej
Stuhr (120 min)
04:40 Art noc
POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (538) – serial
fab.-dok. Polska
09:00 Malanowski i Partnerzy (599 i
600)
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(111)
11:00 Dlaczego ja? – serial
fabularno- dokumentalny
Polska
12:00 Pielęgniarki (159) – serial fab.dok.
13:00 Trudne sprawy (539) – serial
fab.-dok.
14:00 Pierwsza miłość (2126) – serial
obycz. Polska
14:45 Słoiki (22) – serial fabularnodokumentalny Polska
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja – magazyn
16:30 Malanowski i Partnerzy (731) –
serial fab.-dok. Polska
17:00 Poznaj swoje prawa (9) – serial
fab.-dok. Polska
18:00 Pierwsza miłość (2127) – serial
obycz. Polska
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (393) –
serial Polska
20:05 Zdrady (65) – serial fab.- dok.
Polska
21:05 Przyjaciółki (64) – serial obycz.
Polska
22:05 W dolinie Elah – dramat USA
2007 Reż. Paul Haggis, wyk.
Tommy Lee Jones, Charlize
Theron (150 min)
00:35 Lot 93 z Newark – film
sensacyjny Kanada/USA 2006
Reż. Peter Markle, wyk. Jeffrey
Nordling, Brennan Elliott,
Kendall Cross (100 min)
02:15 Tajemnice losu – magazyn
TVN
06:20 Mango – Telezakupy
07:25 Wesołowska i mediatorzy (5) –
serial fab.- dok. Polska
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje:
Restuaracja „Młyn”, Bytów
12:00 Szkoła (148) – serial fab.- dok.
Polska
13:00 Szpital (385) – serial fab.- dok.
Polska
14:00 Ukryta prawda (506) – serial
fab.- dok. Polska
15:00 Szkoła (149) – serial fab.- dok.
Polska
16:00 Rozmowy w toku – talk show
17:00 Ukryta prawda (507) – serial
fab.- dok. Polska
18:00 Szpital (386) – serial fab.- dok.
Polska
19:00 Fakty
19:50 Uwaga! – magazyn
20:10 Na Wspólnej (2135) – serial
TV 4
08:00 Garfield Show (17 i 18)
08:35 Kacper: szkoła postrachu (5)
09:00 Dom nie do poznania
10:00 Kotka (8)
11:00 Dzikie serce (136)
12:00 Detektywi w akcji (8)
13:00 Policjantki i policjanci (87)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Kotka (9)
17:00 Dzikie serce (137)
18:00 Detektywi w akcji (14)
19:00 Policjantki i policjanci (88)
20:00 K-19 – film sensacyjny Wielka
Brytania/Niemcy/
USA/Kanada 2002, reż.
Kathryn Bigelow, wyk. Liam
Neeson
22:55 USS Seaviper – dramat USA
2012
00:55 Spadkobiercy
01:55 Graffiti
02:10 Gość „Wydarzeń”
02:30 Tak czy nie
03:00 Rodzice na skraju załamania
nerwowego (6)
PULS
05:10 Z archiwum policji
05:35 Niania (38 i 39)
06:30 Nash Bridges (93 i 94)
08:30 To moje życie! (1)
11:00 Santa Diabla (47)
12:00 Za głosem serca (64)
13:00 To moje życie! (2)
15:30 Arrow (9 i 10)
17:35 13 posterunek (17 i 18)
19:00 Pingwiny z Madagaskaru
20:00 U Pana Boga w ogródku –
komedia Polska 2007, reż.
Jacek Bromski, wyk. Krzysztof
Dzierma
22:35 Morderczy występ – film
sensacyjny USA 2009, reż.
Dolph Lundgren, wyk. Dolph
Lundgren
00:30 Dzikie żądze III – thriller USA
2005
02:05 13 posterunek (17 i 18)
03:05 Spotkanie z balladą
03:40 Taki jest świat
04:20 Z archiwum policji
04:45 Spotkanie z balladą
DISCOVERY
TVN7
05:25 We dwoje
obycz. Polska
06:50 Męski typ
07:25
Dr House serial USA
20:50 Kuchenne rewolucje – reality
08:25 Sąd rodzinny serial fab.- dok.
show
09:25 Sędzia Anna Maria
Wesołowska serial fab.- dok.
21:50 Starcie tytanów (Clash of the
10:25 Chirurdzy serial obycz. USA
Titans) – film fantasy USA
11:25 Mango – Telezakupy
2010 Reż. Louis Leterrier, wyk. 13:00 Sąd rodzinny serial fab.- dok.
14:00 Szpital serial fab.- dok.
Sam Worthington, Liam
15:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska serial fab.- dok.
Neeson, Ralph Fiennes (130
16:00 Revolution serial SF USA
min)
17:00 Prawo Agaty serial obycz.
18:00 Chirurdzy serial obycz. USA
00:00 Żony Hollywood – serial dok.
19:00 Dr House serial obycz. USA
01:00 Kto poślubi mojego syna? –
20:00 Cztery wesela i pogrzeb –
komedia Wielka Brytania
reality show
1994, reż. Mike Newell,
02:00 Superwizjer – magazyn
wyk. Hugh Grant
22:30
Skazany
na śmierć (20) –
02:35 Uwaga! – magazyn
serial sensacyjny USA
03:00 Sekrety magii – interaktywny
23:30 Batman: Początek – film
przygodowy USA/Wielka
program rozrywkowy
Brytania 2005
02:30 Sekrety magii
04:20 Rozmowy w toku – talk show
06:00 W sieci eksperymentów serial
07:00 Opcje przetrwania serial dok.
08:00 Co było dalej? serial dok.
09:00 Garaż rzeczy znalezionych serial
09:30 Aukcja w ciemno serial dok.
10:00 Zgubione - sprzedane serial
10:30 Łowcy okazji serial dok.
11:00 Domy na aukcji serial dok.
11:30 Wojny magazynowe reality show
12:00 Bimbrownicy serial dok.
13:00 Klan z Alaski serial dok.
14:05 Retroreanimacja serial dok.
14:35 Auto-reaktywacja serial dok.
15:40 Fani czterech kółek serial dok.
16:45 Jak to jest zrobione? serial
17:15 Fabryki smaku serial dok.
17:40 Ekstremalna Alaska serial dok.
18:40 Gorączka złota serial dok.
19:40 Koalicja przetrwania film dok.
20:40 Gorączka złota serial dok.
21:40 Dorwać komandosa serial dok.
22:40 Poszukiwacze wojennych
skarbów serial dok.
23:40 Fail Army - parada wypadków
serial dok.
00:10 Auto-reaktywacja serial dok.
TTV
05:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska
06:05 Blisko ludzi
06:35 Express
06:50 Sąd rodzinny (105)
07:45 Ukryta prawda (324 i 135)
09:45 Kocham. Enter (1)
10:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska
11:45 Sąd rodzinny (110)
12:40 Kartoteka (24)
13:40 Cała prawda o jedzeniu
14:10 Komornicy. Czas zapłaty
14:45 XL kontra XS
15:45 Express
16:05 Kartoteka (8)
17:10 Blisko ludzi
17:45 Express
18:05 Remont w stylu Vegas (15)
19:10 Wojny magazynowe
19:45 Express
20:05 DeFacto
20:35 Anatomia głupoty według
Richarda Hammonda
21:10 Podstępne roboty
21:45 Express
22:00 Przepustka
22:30 Betlejewski. Prowokacje
23:05 Wojny magazynowe
00:05 Podstępne roboty
TVP SPORT
08:00 Koszykówka mężczyzn:
EuroBasket 2015 mecz fazy
grupowej: Polska - Izrael
09:50 Mistrzostwa Świata
kajakarstwo/wioślarstwo
10:55 Mistrzostwa Świata w Pekinie
najważniejsze wydarzenia
12:45 EuroBasket 2015 mecz fazy
grupowej: Rosja - Francja
14:15 Kierunek Rio magazyn
14:50 EuroBasket 2015 mecz fazy
grupowej: Finlandia - Polska
17:05 Finał Gortat Camp 2015
17:25 EuroBasket 2015 mecz fazy
grupowej: Rosja - Bośnia i
Hercegowina
19:30 Strongman: Zawody Pucharu
Polski w Legionowie
20:35 EuroBasket 2015 mecz fazy
grupowej: Finlandia - Polska
22:30 Zwarcie program publicystyczny
23:00 Sportowy wieczór
23:20 EuroBasket 2015 mecz fazy
grupowej: Rosja - Bośnia i
Hercegowina
TTV
06:05 Blisko ludzi
06:35 Express
06:50 Sąd rodzinny (104)
07:45 Ukryta prawda (323 i 134)
09:45 Kocham. Enter (44)
10:50 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (566)
11:45 Sąd rodzinny (109)
12:40 Kartoteka (23)
13:40 Cała prawda o jedzeniu
14:10 DeFacto
14:45 XL kontra XS
15:45 Express
16:05 Kartoteka (7)
17:10 Blisko ludzi
17:45 Express
18:05 Wakacyjne koszmary Gordona
Ramsay’a
19:10 Wojny magazynowe
19:45 Express
20:05 DeFacto
20:35 Anatomia głupoty według
Richarda Hammonda
21:10 Kup, napraw i sprzedaj
21:45 Express
22:00 Handlarze
22:45 Kossakowski. Inicjacja
23:15 Gogglebox. Przed telewizorem
23:45 My big fat gypsy wedding
TVP SPORT
08:00 Hokej: Superpuchar Polski
06:00 W sieci eksperymentów serial
mecz: GKS Tychy - Comarch
07:00 Opcje przetrwania serial dok.
Cracovia
08:00 Co było dalej? serial dok.
09:00 Garaż rzeczy znalezionych serial 10:05 Mistrzostwa Świata
09:30 Aukcja w ciemno serial dok.
kajakarstwo/wioślarstwo
10:00 Zgubione - sprzedane serial
11:10 EuroBasket 2015 mecz fazy
10:30 Łowcy okazji serial dok.
grupowej: Polska - Francja
11:00 Domy na aukcji serial dok.
13:00 Mecz: Polska - Gibraltar
11:30 Wojny magazynowe reality show 14:15 Pełnosprawni magazyn dla
12:00 Bimbrownicy serial dok.
niepełnosprawnych
13:00 Klan z Alaski serial dok.
14:50 Mistrzostwa Świata w Pekinie
14:05 Retroreanimacja serial dok.
najważniejsze wydarzenia
14:35 Niechciani w Gas Monkey
16:45 Magazyn jeździecki magazyn
reality show
17:20 EuroBasket 2015 mecz fazy
15:40 Fani czterech kółek serial dok.
grupowej: Polska - Izrael
16:45 Jak to jest zrobione? serial
19:30
Mistrzostwa Polski w
17:15 Fabryki smaku serial dok.
ujeżdżeniu w Bobrowym Stawie
17:40 Ekstremalna Alaska serial dok.
jeździectwo/wyścigi konne
18:40 Gorączka złota serial dok.
19:40 Krocie za starocie reality show 20:30 Kierunek Rio magazyn
20:40 Handlarz doskonały serial dok. 20:55 Koszykówka mężczyzn:
EuroBasket 2015 mecz fazy
21:40 Cuda inżynierii serial dok.
grupowej: Rosja - Francja
22:40 Co było dalej? serial dok.
23:00 Sportowy wieczór
23:40 Fail Army - parada wypadków
23:25 EuroBasket 2015 mecz fazy
serial dok.
00:10 Niechciani w Gas Monkey
grupowej: Polska - Izrael
Tarta gruszkowa z serem pleśniowym
Spód:
150 g mąki razowej pszennej
150 g mąki pszennej
100 g mielonych orzechów włoskich
125 g zimnego masła
szczypta soli
Obie mąki, zmielone orzechy i sól wsypać do
miski, wymieszać. Masło pokroić na mniejsze
kawałki, dodać do sypkich produktów i zagnieść jednolite, gładkie ciasto. Z ciasta formować kulę, zawinąć w folię spożywczą i schłodzić w lodówce przez ok. 30 min.
Dno formy do tarty o średnicy 28 cm wyłożyć
papierem do pieczenia i wylepić całą formę
ciastem. Tak przygotowany spód wstawić do
lodówki na kolejne 25-30 min. Piekarnik rozgrzać do temperatury 190°C. Ciasto piec ok. 10-12 min. Ciasto powinno się lekko zarumienić. Wyjąć, przestudzić.
Nadzienie:
800 g dojrzałych gruszek średniej wielkości (
zwykle 3-4 szt.)
200 g sera pleśniowego typu Lazur lub gorgonzola
200 g śmietany 18%
3 jajka
25 g orzechów włoskich
pieprz czarny, sól, rozmaryn, tymianek
Gruszki umyć, obrać ze skórki, przekroić wzdłuż,
usunąć gniazda nasienne i pokroić w plasterki.
Pokrojone plasterki ułożyć na podpieczonym
spodzie. Ser pleśniowy pokroić na małe kawałeczki i posypać nim równomiernie gruszki.
Piekarnik rozgrzać do temperatury 190°C. Jajka
roztrzepać ze śmietaną. Doprawić pieprzem,
rozmarynem, tymiankiem, lekko posolić. Powstałą masę wylać na gruszki. Tartę posypać
po wierzchu pozostałymi orzechami włoskimi. Piec 25 - 30 min, do momentu aż masa jajeczna zetnie się, a ciasto ładnie przyrumieni.
Smacznego!
22
kurierzamojski.pl
Biznesplan – kompas dla
Zakynthos – magiczna wyspa
Z
akynthos to naturalnie piękna, malownicza, pachnąca kwitnącymi drzewami cytrusowymi jedna z siedmiu Wysp
Jońskich. Bujne winnice, gaje oliwne,
wspaniałe piaszczyste plaże, przejrzyste
szmaragdowe morze – oto powody, dla
których Zakynthos w tym roku jest jedną z najchętniej wybieranych wysp przez
moich klientów. Symbolem wyspy są żółwie Caretta Caretta, tysiące lat temu ten
rzadki gatunek wybrał sobie jej południowe plaże na miejsce lęgowe.
Wyspa zachwyca różnorodnością krajobrazu. Na wschodzie rozciągają się rozległe niziny z zatokami przy piaszczystych
plażach, zaś zachodnie wybrzeże stanowią wysokie góry o stromych ścianach
wpadających do bajecznie mieniącego się
morza. To właśnie tu znajdują się zapierające dech w piersiach widoki. Na północy
wiatr i słońce stworzyły Błękitne Groty
- system jaskiń, w których o określonych
porach można podziwiać grę świateł. Niewątpliwie perłą wyspy jest zacumowany
na zawsze frachtowiec na słynnej Zatoce
Wraku – czyniąc ją jedną z najpiękniejszych plaż świata.Warto także spróbować
znakomitej kuchni – pieczony bakłażan,ostry ser graperia i migdałowy nugat
to obowiązkowe przysmaki do spróbowania. Warte uwagi są też produkowane
lokalnie wina – jedne z najlepszych na
Wyspach Jońskich.
Te wszystkie zalety sprawiły, że w tym
roku Zakynthos to najczęściej wybierana wyspa. Większość klientów wybierało
ją ze względu na możliwość zobaczenia
żółwi i najsłynniejszej zatoki Wraku. Największą popularnością tego
roku cieszy się hotel ZANTE
VILLAGE, bardzo rodzinny hotel
z dużym basenem i bogatym
zapleczem dla małych i dużych
dzieci. Dzięki swojemu położeniu jest idealną bazą wypadową
do zwiedzania wyspy. Kameralna atmosfera w otoczeniu hotelu
oraz malownicza okolica pozwalają poczuć prawdziwy klimat
greckiej wyspy. Nawet odległość
od plaży nikomu nie przeszkadzała – 1km – cała wyspa, klimat
plus hotel rekompensowały tę
niedogodność. Hotel z czystym
sumieniem mogę polecić każdemu. Bazując na doświadczeniu
i relacji klientów, którzy wracali
zachwyceni i opowiadali, że sam
hotel – w którym 90% zameldowanych to Polacy, warunki,
jedzenie, czystość, piękny ogród, obsługa, polska muzyka wieczorem przy basenie, hotelowy bus dowożący na plażę,
plus rezydentka – pomocna i serdeczna.
Większość klientów wspominała również, że o wiele piękniejsze plaże znajdują
się w odległości 5 minut spacerkiem od
plaży na którą dowoził bus, czyściejsze,
spokojne morze w zatoce i turkusowa
woda. Największym atutem jest również
cena hotelu – poprzez odległość od plaży odbiega znacznie od innych hoteli.
Warto odwiedzać miejscowe tawerny,
niesamowity klimat i kuchnia, pyszne
oliwki i sery, spacery po wyspie – piękne
kwitnące oleandry. Najczęściej wybieraną
wycieczką przez klientów w tym roku na
Zakynthos była oczywiście słynna Zatoka
Wraku – i tu cenna uwaga, klienci polecają
wybierać mniejsze statki – mniejsza ilość
ludzi i możliwość bliższego podpłynięcia,
kąpiel i plażowanie na zatoce gwarantują niesamowite wspomnienia. Tak samo
godny polecenia jest rejs wokół wyspy,
kąpiel w Błękitnych Grotach i wyprawa na
żółwie Caretta – 3 godzinny rejs po Zatoce
Laganas to strzał w dziesiątkę, jak relacjonowali klienci. Dodatkowym plusem są
ceny wycieczek fakultatywnych 15-25E.
Udane wakacje i niesamowite wspomnienia to coś, na czym bazuję przede
wszystkim wybierając ofertę dla klientów.
Potwierdzony i zachwalany wielokrotnie
Zante Village jest tego dowodem. Kolejne
sprawdzone miejsce, na które namawiam
i gorąco polecam.
Magdalena Makuch
O
tym, jak ważne jest planowanie nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać. Spróbujmy
z sukcesem zbudować dom czy
zorganizować wesele bez określenia poszczególnych kroków. Jeżeli chcemy założyć firmę (lub już
ją mamy) to planowanie ułatwia
trafne określenie celów funkcjonowania firmy. Gdy wiemy, czego
chcemy, łatwiej możemy znaleźć
sposoby realizacji marzeń. Opisany
plan szybko pokazuje nam, gdzie
jesteśmy w danej chwili, a gdzie
chcielibyśmy być. To podobnie
jak z wyznaczaniem trasy przejazdu na Google Maps. Sprawdzenie drogi przed podróżą w nowe
miejsce pomoże nam wybrać trasę
zgodną z naszymi oczekiwaniami,
przygotuje na ewentualne niedogodności czy trudności. Wyruszając w trasę, którą znamy czujemy
się pewniej. Podobnie, dobre
określenie celów firmy i sposobów
ich realizacji pozwala nam lepiej
i szybciej wystartować z biznesem.
Dobry plan pomaga również określić budżet związany z prowadzoną
działalnością. Wpisując przewidywane zyski oraz koszty firmy możemy określić, czy dany pomysł ma
szansę powodzenia.
Jeżeli zdecydowaliśmy
się na prowadzenie firmy dobrze
jest zastanowić się nad poszczególnymi elementami biznesplanu.
a/ Jakie cele stawiasz swojej firmie? Postaraj się opisać dokładnie,
czego chcesz. Jeżeli pomyślałeś, że
jest to tylko szybki zysk, to później
możesz równie szybko zwijać interes. Pamiętaj, że jeden niezadowolony klient już raczej do ciebie
nie wróci, a do tego powie o Tobie
dziesięciu innym osobom.
b/ Po czym poznasz, że postawione
sobie cele osiągnąłeś? Weryfikacja
celów pomaga podążać dalej, gdy
jest dobrze. Ułatwia też zmianę
sposobu działania, jeśli nie osiągamy tego co zaplanowaliśmy.
c/ Czy istnieje firma, która już
osiągnęła cele podobne do twoich? Jeżeli tak, to dokładnie jej się
przyjrzyj. Jaki produkt czy usługę
dana firma świadczy, jakich ma
klientów, jak u niej wygląda kontakt i relacja z klientem, w jaki
sposób odbywa się promocja i reklama. Wszystkie wnioski zapisuj,
a następnie się na nich wzoruj.
firmy
Dobre spostrzeżenia powielaj, złe
eliminuj u siebie. Tylko tak możesz
konsekwentnie budować przewagę
rynkową.
d/ W jaki sposób chcesz zrealizować postawione sobie cele? Wykonaj burzę mózgów. Nie analizuj pojawiających się pomysłów
pod kątem uda się lub nie. Spisz
wszystko, co pojawia się w głowie.
Możesz zadawać sobie takie pytanie w ciągu dnia lub nawet zasypiać mając je w myślach. Notuj
pomysły, a później oceń je pod kątem: możliwe do realizacji lub zbyt
kosztowne.
e/ Gdy już wiesz, co chcesz i jak
do tego dotrzesz, to określ zadania do realizacji. Co musisz zrobić,
kupić, znaleźć. Jeżeli wiesz, czego
potrzebujesz zastanów się, jak możesz to zdobyć taniej. Dla przykładu – legalne oprogramowanie na
firmowy komputer kosztuje 800
zł. Możesz zamówić miesięczną
subskrypcję za mniej niż 50zł lub
ściągnąć otwarty (najczęściej darmowy) system.
f/ Kim są twoi klienci? Gdzie robią
zakupy, gdzie chodzą najczęściej,
na jakie ich potrzeby odpowiada
Twój produkt czy usługa, jakimi
sposobami dotrzesz do nich? Na
te proste pytania wcale nie jest
łatwo odpowiedzieć, ale uwierz
mi – warto. Jeżeli specjalizujesz
się w sesjach dziecięcych i rodzinnych, to reklama swojej firmy na
osiedlu zamieszkałym głównie
przez seniorów nie jest najlepszym
pomysłem. Warto reklamować się
na portalach społecznościowych,
nowych osiedlach, przy placach
zabaw, żłobkach i przedszkolach.
Określ do kogo chcesz docierać,
a koszty reklamy szybko się zwrócą.
g/ Gdzie chcesz sprzedawać swój
produkt (lub już to robisz)? Jeżeli wiesz, do kogo kierujesz swoje
produkty – „wejdź w buty klienta”. Czy miejsce, które masz, jest
dostosowane do określonej przez
ciebie grupy odbiorców? Jeżeli
sprzedajesz środki czystości pakowane w dużych pojemnikach, to
czy masz dobre miejsce do parkowania? Nie oszukujmy się, ludzie
są wygodni. Nikt specjalnie nie
będzie niósł przez 600 metrów 5
litrów płynu do naczyń bo wychodzi on taniej niż w osiedlowym
sklepie. A co z klientami, którzy
nie mają auta? Możesz zaproponować darmowy transport na terenie
miasta za zakupy powyżej określonej kwoty. Poczuj się jak klient
i wypunktuj wszystkie mocne oraz
słabe strony swojego pomysłu. Co
dobre wzmacniaj, co słabe poprawiaj lub eliminuj.
h/ Określ cenę swojego produktu.
Sprawdź, po ile sprzedaje konkurencja. Po pierwsze po to, by nie
pracować wyłącznie na opłaty.
Ty masz żyć z tego biznesu, taki
jest cel zakładania firmy. Po drugie – możesz podnieść cenę, jeżeli
oferujesz lepszą jakość produktu,
łatwiejszy dostęp do niego, szybszy
czas realizacji. Pamiętaj, że część
zysków powinieneś przeznaczać
na rozwój – lepszy sprzęt, remont
budynku itd.
i/ Kogo potrzebujesz? Prowadząc
działalność chcemy redukować
koszty i dlatego wiele rzeczy robimy samodzielnie. Takie działanie
to świetny sposób na szybkie wypalenie, pogorszenie zdrowia bądź
zamknięcie firmy. Określ minimalne wymagania kadrowe. Kogo
potrzebujesz, by dobrze prowadzić
firmę i zbliżać się do realizacji postawionych sobie celów.
j/ Określ koszty działalności. Zacznij od tak oczywistych jak ZUS,
księgowa, zakup produktów/materiałów. Jednak w biznesplanie
określ także koszty niematerialne:
ile godzin będziesz musiał pracować, w jakich warunkach.
k/ Określ terminy realizacji poszczególnych zadań. Umów się
sam ze sobą, że zrobisz co będziesz
mógł, aby rozwinąć firmę.
l/ Nagradzaj siebie i innych. Pamiętaj, że życie nie składa się tylko
z pracy. Nagradzaj się za dobrze
prowadzony biznes, ciesz się z małych sukcesów. Masz zespół, a twoi
pracownicy dobrze się spisali? Doceń to. Dobre słowo, wcześniejsze
wyjście z pracy, smaczna kawa.
Wszyscy lubimy prezenty i nagrody za poniesiony wysiłek.
Inne artykuły mogące pomóc przy
prowadzeniu firmy znajdą Państwo na stronie www.faktoriatalentow.pl/category/publikacje/.
Barbara Gajos
Stowarzyszenie Faktoria Talentów
24
Horoskop
Baran (21.03-19.04)
Nie siedź w domu, udzielaj się towarzysko. Osoby samotne mają szansę na spotkanie kogoś na całeżycie, osoby już związane – spotkać kogoś z dawnych lat i odświeżyć kontakty.
To także czas na kłótnie i przeprosiny.
Byk (20.04-20.05)
Wszelkie sprawy jakie zaprzątały Ci głowę w ostatnim okresie, nareszcie zostaną przekazane we właściwe ręce. To osoba o dużym doświadczeniu i wysokim morale. Nie może być
lepiej. Nie zaniedbuj też przyjaciół.
Bliźnięta (21.05-21.06)
Dość przypadkowo uzyskasz informację na tematy zawodowe. Jednak wiadomość tę zachowaj dla siebie To dobry czas na negocjacje z szefostwem na temat podwyżki. „Kuj żelazo, póki gorące”.
Rak (22.06-22.07)
Czeka Cię poważna narada w sprawie zmian zachodzących w firmie. Nie obawiaj się jednak o swoją przyszłość. Jeżeli zaakceptujesz, to co się teraz dzieje, to masz szansę na zdobycie nowych doświadczeń zawodowych.
Lew (23.07-22.08)
Kieruj się intuicją i niczego nie przyśpieszaj. Zdaj się na doświadczenie i zdrowy rozsądek.
To osoba bardzo kontrowersyjna i nie należy jej darzyć zaufaniem. Nie wchodź z nią wżadne układy.
Panna (23.08-22.09)
Osoby poszukujące pracy powinny ponowić starania w firmie, w której niedawno odrzucono wasze cv. Nie należy się obrażać. W tej chwili panuje tam zupełnie inna sytuacja i macie szansę na zatrudnienie.
Waga (23.09-22.10)
Przestań rozpamiętywać przeszłość. Puść w niepamięć wszelkie nieprzyjemne wydarzenia. Podejmij wreszcie decyzję o zmianie pracy. Zapisz się na kurs lub podejmij studia
w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.
Skorpion (23.10-21.11)
Otaczać Cię będą osoby płci przeciwnej. Będą one rywalizować ze sobą o Twoje względy.
To Twoje pięć minut. Możesz wybierać, jak „w ulęgałkach”. Ale uważaj by nie przeholować,
bo można zostać na lodzie.
Strzelec (22.11-21.12)
Samotne Strzelce mają okazję poznać kogoś interesującego. Znajomość ta, może się
przerodzić w coś więcej. Koniecznie zaplanujcie sobie kilkudniowy odpoczynek i wyjedźcie
gdzieś na łono natury.
Koziorożec (22.12-19.01)
To właściwa droga i należy się jej trzymać, tylko nie zniechęcaj się. Cierpliwością
można wiele zyskać, a pewien trudny problem może okazać się przysłowiową „bułką
z masłem” i niespodziewanie się rozwiązać.
Wodnik (20.01-18.02)
Nie prowokuj szefostwa i nie składaj wypowiedzenia umowy. To kiepski manewr i możesz
zostać na lodzie. Przeczekaj trudny okres dla nas wszystkich, nie tylko dla Ciebie. Już
wkrótce wszystko może wyglądać inaczej.
Ryby (19.02-20.03)
Twoje wydatki są większe niż dochody. Uważaj i nie zadłużaj się. Twoja sytuacja zawodowa
nie jest do końca jasna. Może okazać się, że umowa o pracę nie będzie przedłuż ona. Rozejrzyj się za innym zajęciem.
Atrakcyjną nagrodę książkową za rozwiązanie krzyżówki ufundowała Księgarnia na Solnym” mieszcząca się przy
ulicy Solnej 3 w Zamościu. Rozwiązanie
wraz z wyciętym kuponem krzyżówki,
prosimy wysłać na podany adres w terminie 10 dni od daty wydania. Nowy
Kurier Zamojski skrytka pocztowa 206,
22-400 Zamość. Nagroda zostanie wysłana na wskazany adres w ciągu 30
dni od daty ukazania się rozwiązania.
Rozwiązanie krzyżówki #1 – „Zaczarowana dorożka”. Zwycięzcą jest Pan
Wiktor Hamelusz z Zamościa. Nagrodę wyślemy pocztą.
kurierzamojski.pl
Krzyżówka

Podobne dokumenty