Ubezpieczenie dziecka - Przedszkole Miejskie nr 1 Złote Skrzaty w

Transkrypt

Ubezpieczenie dziecka - Przedszkole Miejskie nr 1 Złote Skrzaty w
Przedszkole Miejskie nr 1 "Złote Skrzaty" w Złotoryi
Ubezpieczenie dziecka
Szanowni Rodzice,
Nasze Przedszkolaki korzystają z ubezpieczenia firmy AXA. W załączniku dokumenty , zawierające
-NNW w wybranym przez Przedszkole wariancie
-Warunki Ubezpieczenia
-Tabele Uszczerbu Zdrowia
-wniosek o wypłatę świadczenia
Poniżej informacja jak należy zgłosić szkodę:
JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ?
* wypełniony WNIOSEK o wypłatę świadczenia
* kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala
potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w
związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego
roszczenia,
* kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w
przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu
przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony
jest niepełnoletni,
ZGROMADZONE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ POPRZEZ JEDNĄ Z DWÓCH
MOŻLIWOŚCI:
* Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na [email protected]
* Przesłać drogą listowną na adres:
AXA TUIR S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Można również zadzwonić bezpośrednio do Agenta Ubezpieczeniowego AXA, reprezentuje Nas Pan
Tomasz Godek
tel. 791 800 907
1

Podobne dokumenty