Strażacka Majówka

Transkrypt

Strażacka Majówka
Strażacka Majówka
Wpisany przez zawojan
środa, 15 kwietnia 2009 15:23 - Poprawiony środa, 15 kwietnia 2009 15:49
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu zwraca się z prośbą o
rozpowszechnienie wśród dzieci i młodzieży szkolnej informacji o organizowanej przez
nas „Strażackiej Majówce", która odbędzie się w dniu 9 maja 2009r. na Placu
Kopernika w Opolu.
Celem naszej akcji jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz mieszkańców
miasta Opola i powiatu opolskiego poprzez edukację w zakresie w*ląs*ciwego sposobu
postępowania w przypadku wystąpienia różnego rodzaju zagro*zęn*.
- 13:45 - 14:15 - występ mażoretek,
- 14:15 - 14:35 - zawody sikawek konnych,
- 14:35 - 15:05 - pokaz uwalniania osób poszkodowanych z samochodu i udzielania
pierwszej kwalifikowanej pomocy,
- 15:05 - 15:35 - trójbój pożarniczy,
- 15:35 - 15:45 - rozpoczęcie konkursu plastycznego,
- 15:45 - 16:10 - tor przeszkód,
- 16:10 - 16:30 - kalambury,
- 16:30 - 16 55 - konkurs „Wyjazd do akcji",
- 16:55 - 17:15 - konkurs pytań dla dzieci,
- 17:00 - 17:40 - konkurs „Szukam sprzętu",
- 17:40 - 17:55 - konkurs „Prawdziwy mężczyzna",
- 17:55 - 18:30 - pokaz gaszenia pożaru przy zastosowaniu gaśnic, możliwość użycia
gaśnic przez uczestników majówki.
W trakcie całej majówki prowadzone będą pokazy samochodów i sprzętu pożarniczego. W
punkcie informacyjnym można będzie otrzymać ulotki promujące bezpieczne zachowania.
Strażacy przekazywać będą informacje dotyczące możliwości podjęcia nauki w szkołach
pożarniczych i służby w Państwowej Straży Pożarnej.
Opolskie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa uruchomi punkt poboru krwi. Pod nadzorem
ratowników medycznych będzie można ćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy.
Uczestnicy festynu będą mogli posilić się strażacką grochówką.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że w bieżącym roku Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej w Opolu jest współorganizatorem wojewódzkich obchodów Dnia
Strażaka. W ramach planowanych uroczystości odbędzie się Msza Święta odprawiona w
Katedrze Opolskiej w dniu 09.05.2009r. o godz. 10:00. Kolejnym etapem będzie przemarsz
pododdziałów pożarniczych spod Katedry ulicami miasta Opola (Koraszewskiego, Rynek,
Osmańczyka, Oleska, Żeromskiego) na Plac Kopernika. W defiladzie wezmą udział strażacy
jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, orkiestra strażacka,
sztandary jednostek PSP i OSP, kompania honorowa Państwowej Straży Pożarnej, zabytkowe
konne sikawki strażackie, zabytkowe i nowoczesne samochody pożarnicze. Przemarsz uświetni
pokaz mażoretek. Około godz. 12:00 odbędzie się uroczysty apel na Placu Kopernika w Opolu,
1/2
Strażacka Majówka
Wpisany przez zawojan
środa, 15 kwietnia 2009 15:23 - Poprawiony środa, 15 kwietnia 2009 15:49
podczas którego Komendzie Miejskiej PSP zostanie wręczony sztandar oraz przekazane
zostaną nowe samochody pożarnicze.
Biorąc pod uwagę szczytny cel uroczystości, zwracamy się z prośbą o
rozpowszechnienie także tej informacji wśród uczniów Państwa szkoły.
KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
mł. bryg. mgr inż. Paweł Kielar
2/2