WIG 12 328 +2,1% WIG20 2 320 +3,2% DJIA 10 230

Transkrypt

WIG 12 328 +2,1% WIG20 2 320 +3,2% DJIA 10 230
Analiza poranna FX
piątek, 10 maja 2013, godzina 08:30
EURUSD 1,30398
EURPLN 4,1327
GOLD 1460,2
BRENT 104,2
DE30 8283,6
US30 15114
POL20 2341,5
Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu.
USDJPY przebił psychologiczną barierę 100 jenów za dolara
Ostatnie wydarzenia
Wczoraj około godziny 14:00 czasu środkowoeuropejskiego dolar amerykański zaczął się, bez
widocznych fundamentalnych przyczyn, wyraźnie umacniać względem jena japońskiego, by
ostatecznie przebić wielokrotnie testowany poziom 100 jenów za dolara.
Pewne wsparcie dla notowań dolara stanowiły ogłoszone o 14:30 dane z amerykańskiego
rynku pracy: ponownie na plus zaskoczyła liczba złożonych wniosków o zasiłek dla
bezrobotnych: 323 tys., wobec prognozowanych 333 tys.
Ruch na parze USDJPY wywołał silną presję zakupową na USD ponieważ pozostałe kursy
krzyżowe z jenem jako walutą kwotowaną nie nadążały za dynamicznie rosnącym wykresem
kursu dolara amerykańskiego do jena japońskiego. Zarówno dolar australijski jak
i nowozelandzki nie były w stanie dogonić wzrostów na USDJPY. Przebicie psychologicznej
bariery 100 jenów za dolara jest swoistym kamieniem milowym i otwiera drogę do dalszych
wzrostów na USDJPY.
Najnowsze dane o tygodniowych przepływach kapitałowych w Japonii, wskazują, iż z Japonii
odpłynęło 166 mld JPY, w porównaniu do przypływu 1.83 bln w zeszłym tygodniu. Szczegółowa
analiza raportu wskazuje, iż lokalni inwestorzy zwiększyli frakcję zagranicznych obligacji i akcji o 105 mld JPY, oraz o 46 mld JPY odpowiednio. W tym samym czasie zagraniczni inwestorzy
ograniczyli zakupy japońskich obligacji i akcji ( 587 mld JPY, oraz 26 mld JPY odpowiednio).
Powyższe dane wskazują na stopniową ucieczkę kapitału japońskiego za granicę, oraz odpływy
środków zagranicznych, które do tej pory były ledwo zaakcentowane. Jeżeli powyższy trend się
utrzyma, należy spodziewać się dalszej deprecjacji jena japońskiego.
Z innych istotnych informacji warto wspomnieć o tym, iż na wczorajszym posiedzeniu Banku
Anglii MPC nie zmienił ani wysokości stóp procentowych (tj. od 2009 roku stopy utrzymują się
na poziomie 0.5%) ani wartości programu skupu aktywów w ramach QE (tj. od listopada
wartość QE wynosi 375 mld GBP).
Dziś inwestorzy z ekspozycją na dolara powinni śledzić konferencję Bena Bernake w Chicago
oraz wystąpienie szefa FED z Chicago – Charlesa Evans’a, który jako pierwszy z członków FED
zaproponował powiązanie polityki zerowych stóp procentowych z wartościami wskaźników
ekonomicznych.
Japonia: Saldo obrotów bieżących w marcu wyniosło 0.34 bln JPY, wobec
oczekiwanych 0.48 bln JPY
Kalendarz na najbliższe godziny
Spotkanie G7
CAD
14:30
Zmiana zatrudnienia w kwietniu; prognoza 13.5 tys.,
poprzednio -54.5 tys.
USD
15:00
Konferencja Bena Bernanke w Chicago
USD
20:00
Budżet federalny; prognoza 93.9 mld USD, poprzednio 106.5 mld
Stopa bezrobocia; prognoza 7.2%, poprzednio 7.2%
Wojciech Stokowiec, Dom Inwestycyjny BRE Banku, Zespół BRE FOREX ECN
Wykres 1. USDJPY, interwał czterogodzinny
BRE FOREX: +48 22 697 47 74 [email protected] breforex.pl
Strona 1
Analiza poranna FX
piątek, 10 maja 2013, godzina 08:30
Notowania rynkowe (08:30)
Waluty
EURUSD
EURPLN
USDPLN
USDJPY
GBPUSD
EURCHF
AUDUSD
USDCAD
NZDUSD
Indeksy
1.30398
4.1327
3.1695
101.063
1.54353
1.23894
1.00639
1.00864
0.83572
DE 30
US 30
US 500
US 100
POL 20
FRA 40
UK 100
JPN 225
USD_I
Towary
8283.6
15114
1630.7
2971.3
2341.5
3939.3
6606.3
14652
82.851
GOLD
BRENT
WTI
COPPER
SILVER
CORN
SOY
WHEAT.US
COCOA.US
Obligacje
1460.2
104.2
95.94
334.25
23.842
648.25
1411.75
718.75
2357
TNOTE
EURBUND
ITBOND
Jak walczyć z silną walutą?
Meksykańska władza pomaga w przebiciu 12.00
Wykres 2. EURNOK, interwał godzinny
Wykres 3. USDMXN, interwał tygodniowy
132.47
145.46
116.81
Ostatnie posiedzenia mniej liczących się Banków Centralnych pokazały,
jak można radzić sobie z umacniającą się walutą. RBNZ (Bank Nowej
Zelandii) zdecydował się interweniować na rynku, czyli kupować obce
waluty, aby obniżyć wartość dolara nowozelandzkiego. Dodatkowo
zastosowano interwencje słowne ze strony szefa RBNZ Greame
Wheelera, które jak wiemy dają jedynie krótkotrwały efekt.
Norges Bank (Bank Norwegii) oświadczył w środę, że relatywnie słabsza
korona umożliwiła władzom zaniechanie obniżki stóp procentowych,
natomiast silniejsza korona gwarantowałaby obniżkę stóp już w czerwcu.
Można to odczytywać jako bardzo sprytne zagranie, gdyż inwestorzy
mając na uwadze, że kupując koronę (ze względu chociażby na obligacje
z ratingiem AAA) przyspieszą obniżkę stóp, a tym samym obniżą wartość
korony, wstrzymują się z decyzjami. Stwarza to środowisko
o zmniejszonych obrotach, w którym łatwiej wprowadzać środki makroostrożnościowe. Bardziej gołębia polityka od obecnej powstrzymywana
jest przez obawy o bańkę na rynku kredytowym.
Z perspektywy analizy technicznej, powróciliśmy do kanału wzrostowego,
z którego w kwietniu nastąpiło fałszywe wybicie. Obecnie perspektywa
dla pary wygląda negatywnie. Wykres przebił od góry 25-sesyjną średnią
kroczącą i zmierza w kierunku ograniczenia wynikającego z kanału
wzrostowego. Notowania korony wspierane będą również zachowaniem
cen ropy BRENT, która odrabia straty z kwietniowej przeceny. Celem na
kolejne sesje jest poziom 7.46, natomiast w średnim terminie poziom
7.40.
Para USDMXN naruszyła w ostatnich dniach poziom 12.00, a odbyło się
to w okolicznościach bardzo sprzyjających umacnianiu się
meksykańskiej waluty. Prezydent Enrique Pena Nieto przedstawił
w środę w ramach Pacto por México, (wspólna inicjatywa Prezydenta
oraz 3 wiodących partii w sprawie promowania wzrostu
gospodarczego, powstawania miejsc pracy oraz zapobiegania ubóstwa
i nierówności społecznych. Pakt opiera się na 3 filarach: wzmocnieniu
państwa, osiąganiu ekonomicznej i społecznej demokracji, a także
angażowaniu w sprawy państwa obywateli) reformę finansową.
W ramach tej reformy został położony szczególny nacisk na
rozszerzenie dostępności kredytu oraz wspieranie konkurencji
w sektorze finansowym. Chwilę później Fitch ogłosił podniesienie
ratingu Meksyku z BBB do BBB+. Inwestorzy wierzą w sukces
ekonomiczny rządzących władz. Trudno oprzeć się wrażeniu, iż jest to
jedyna władza sięgająca po prawdziwe reformy strukturalne.
Ekonomiści już teraz wyliczają, że pakiet przeprowadzanych reform
powinien dodać 1 punkt procentowy do przyszłego wzrostu PKB.
Fitch w swoim oświadczeniu wskazał, że zaangażowanie meksykańskich
władz do przeprowadzania reform jest większe niż można było się
spodziewać.
W takim otoczeniu trudno wyobrazić sobie nieumacniające się peso.
Jedynym, ale poważnym czynnikiem ryzyka pozostaje ewentualna
interwencja walutowa, która ostatnim razem przeprowadzana była
w okolicach poziomu 11.00.
Dominik Rożko, Dom Inwestycyjny BRE Banku, Zespół BRE FOREX ECN
Dominik Rożko, Dom Inwestycyjny BRE Banku, Zespół BRE FOREX ECN
Najbliższe rolowania kontraktów i prognozowane wartości dywidend można znaleźć w zakładce Rolowania i dywidendy na naszej stronie internetowej.
Załóż rachunek realny już dziś na breforex.pl
Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi
rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub
wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub
powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom
Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą
odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej
publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji
przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku,
gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie.
Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.
BRE FOREX: +48 22 697 47 74 [email protected] breforex.pl
Strona 2