Z wizytą w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu

Transkrypt

Z wizytą w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu
Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kawęczynie
Z wizytą w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu
W ramach programu unijnego ,,Ty też potrafisz” uczniowie Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w
Kawęczynie wybrali się na wycieczkę do Muzeum Etnograficznego
w Poznaniu. W muzeum, które stanowi Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu uczestnicy wycieczki zwiedzili
wystawę pod hasłem: Śladami Kanunu. Kultura albańska
w wieloetnicznym Kosowie.
Jest to pierwsza tego typu wystawa w Europie, prezentująca największą w Polsce i jedną ze znaczących na naszym
kontynencie kolekcję muzealną z terenu Kosowa i Północnej Albanii. Wiele z zabytków ma wartość unikatową, gdyż
dokumentują utracone bezpowrotnie w wyniku działań wojennych i gwałtownie postępującej globalizacji, dziedzictwo
kulturowe tego regionu. Wystawa poświęcona była problematyce wielokulturowości Kosowa oraz współczesnym
przemianom tożsamości jego mieszkańców, a w szczególności kształtowaniu się nowego poczucia świadomości
narodowej. Wystawa nawiązywała do zasad prawa zwyczajowego (Kanunu) oraz ściśle z nim związanych zasad
honoru, gościnności, tolerancji religijnej, podziału pracy i obowiązków w ramach rodziny. Wystawa pozwoliła
kształtować postawę zainteresowania, tolerancji i otwartości wobec innej kultury, aniżeli rodzima. Uczniowie mieli
okazje spojrzeć inaczej niż dotąd na zupełnie odmienną kulturę o silnych wpływach muzułmańskich.
Uczestnicy wycieczki w ramach lekcji muzealnych brali również udział
w warsztatach, podczas których wykonywali pisanki metodą batikową. Metoda ta polega
na nanoszeniu rozgrzanego wosku na skorupkę jajka za pomocą szpilki. Pokryte woskiem jajko jest barwione,
następnie osuszone i ponownie nakłada się wosk. Czynność ta jest powtarzana na każdym zastosowanym kolorze. Na
końcu wosk zostaje usunięty i odkrywane są wzory. Pod nadzorem pracownicy muzeum uczniowie wykonali w ten
sposób po jednej pisance. Zachwycała różnorodność wzorów, pomysłów oraz kolorystyka.
strona 1 / 1