Wystawa "Nie mamy tu miasta trwającego... Opowieść o pałacach

Transkrypt

Wystawa "Nie mamy tu miasta trwającego... Opowieść o pałacach
Wystawa "Nie mamy tu miasta trwającego... Opowieść o pałacach przy Trakcie
Królewskim"
Wystawa pokazuje wielkomiejskie rezydencje, które przed 1939 rokiem należały do
arystokracji. Większość z nich uległa zniszczeniu podczas Powstania Warszawskiego. Te,
które odbudowano, tylko zewnętrznie przypominają tamte budowle. Władze komunistyczne
usunęły z życia Warszawy arystokrację, jej domy znacjonalizowano i przekazano różnym
instytucjom.

Podobne dokumenty