Zarządzanie dokumentacją wytwórni farmaceutycznej w

Transkrypt

Zarządzanie dokumentacją wytwórni farmaceutycznej w
Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych
POLFARMED
ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa
tel. 022/654 53 52, 654 53 51; fax 022/ 654 54 20
www.polfarmed.com.pl, [email protected]
Rejestr Instytucji Szkoleniowych Nr 2.14/00175/2007
CZŁONEK:
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
Krajowej Izby Gospodarczej
SZKOLENIE NR 5-PIPFiWM-2014
Zarządzanie dokumentacją wytwórni farmaceutycznej w świetle
obowiązujących zmian w wymaganiach GMP.
6 lutego 2014
Wykładowca: Anna Słomkowska
data
2014-02-06
2014-02-06
godziny
10:00 - 10:30
10:30 - 12:00
2014-02-06
2014-02-06
12:00 - 12:45
12:45 - 14:15
2014-02-06
2014-02-06
14:15 - 14:30
14:30 - 16:00
2014-02-06
16:00 - 16:15
temat
Rejestracja uczestników.
Wykłady cz. I
1. Dokumentacja a wymagania GMP.
2. Struktura dokumentacji.
3. Dokumentacja deklaratywna.
Lunch
Wykłady cz. II
4. Procedury i instrukcje jako dokumenty
opisujące system jakości.
5. Specyfikacje.
6. Dokumentacja wytwarzania i kontroli
jakości.
Przerwa
Wykłady cz. III
7. Nadzór nad zapisami.
8. Zarządzanie dokumentacją w formie
papierowej i elektronicznej.
Zakończenie szkolenia. Rozdanie
certyfikatów.
Miejsce szkolenia:
PIPFiWM POLFARMED, ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
Cena szkolenia:
cena netto dla członków Izby: 900,00 PLN
cena netto dla pozostałych uczestników: 1 100,00 PLN
do ceny należy doliczyć podatek VAT 23 %
Wydruk z dnia: Warszawa 2017-03-08
trener
Anna Słomkowska
Anna Słomkowska
Anna Słomkowska