Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Transkrypt

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
Komu należą się tantiemy Tantiemy należą się wszystkim autorom, których utwory są
wykorzystywane, niezależnie od sposobu wykorzystania. Od tej zasady istnieją wyjątki, a mianowicie
prawo autorskie dopuszcza wykorzystanie utworów bez konieczności zapłaty na rzecz autora, w ramach tzw.
,,dozwolonego użytku''. Tantiemy należą się także innym uprawnionym tj. następcom prawnym autora. Może
to być np. spadkobierca twórcy, osoba, której sprzedał lub podarował swoje prawa autorskie.
ZAiKS wypłaca wynagrodzenia wszystkim uprawnionym autorom, których prawa reprezentuje jako
organizacja zbiorowego zarządzania. (Patrz: ZAiKS jako organizacja zbiorowego zarządzania)
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS w ramach wykonywanego zbiorowego zarządu inkasuje, dzieli i wypłaca, na
jednolitych zasadach, wynagrodzenia autorskie: twórcom zrzeszonym w Stowarzyszeniu i twórcom, którzy
powierzyli swoje prawa pod ochronę oraz następcom prawnym tych twórców, jak również twórcom
zagranicznym na podstawie umów z zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania, a także twórcom,
którzy swych praw pod ochronę nie powierzyli, ale wobec których ZAiKS działa jako ustawowy reprezentant
lub prowadzący cudze sprawy bez zlecenia ? ,,negotiorum gestio''.
ZAiKS posiada obecnie około 130 umów z zagranicznymi organizacjami reprezentującymi prawa
twórców na całym świecie. Dzięki temu na terytorium Polski reprezentujemy twórców nawet z tak
egzotycznych miejsc jak Surinam, Wyspy Azorskie, Burkina Faso czy Terytoria Antarktydy. Praktycznie
reprezentujemy prawa autorów z całego świata. (Patrz: Umowy z organizacjami zagranicznymi).
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 ZAiKS / data wygenerowania strony 08.03.2017 17:39:44
PDF ze strony: http://www.zaiks.org.pl/55,54
1/1