de minimis

Transkrypt

de minimis
•
Oświadczenie o wartości otrzymanej pomocy de minimis
otrzymanej w ciągu 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;
•
Formularz informacji przedstawianych
się o pomoc de minimis;
•
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu
się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc
de minimis w rolnictwie i rybołówstwie;
przy
ubieganiu
https://uokik.gov.pl
Strona główna > Pomoc publiczna > Informacje
dodatkowe > Wzory formularzy oraz zaświadczenia
dotyczące pomocy de minimis
https://uokik.gov.pl
Strona główna > Pomoc publiczna > Informacje
dodatkowe > Wzór formularza dotyczący pomocy innej
niż pomoc de minimis
https://sudop.uokik.gov.pl/home
Strona główna > Pomoc publiczna > Sprawozdawczość
> Dane o udzielonej pomocy SUDOP
Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego