Szkolenie BHP*

Transkrypt

Szkolenie BHP*
Dzień organizacyjny WPiA - studia stacjonarne
29 września 2014 r. (poniedziałek)
ul. Wóycickiego 1/3 Budynek Audytorium Maksimum Aula Roberta Schumana
Administracja I i II stopnia
Stosunki międzynarodowe I i II stopnia
8.00 - 8.20
Spotkanie z Dziekanem
8.20 - 9.00
Szkolenie organizowane przez Samorząd Studentów UKSW
9.00 - 12.00
Szkolenie BHP*
Prawo
12.00 - 12.20
Spotkanie z Dziekanem
12.20 - 13.00
Szkolenie organizowane przez Samorząd Studentów UKSW
13.00 - 16.00
Szkolenie BHP*
* (Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich Studentów rozpoczynających
naukę na UKSW. Uzyskanie zaliczenia szkolenia BHP jest wymagane przy rozliczeniu
I roku studiów. Z udziału w szkoleniu zwolnione są osoby, które odbyły szkolenie w
UKSW w ubiegłym roku lub kontynuują naukę na II stopniu bezpośrednio po I stopniu).