zostań oficerem obrony terytorialnej !!!!!! dołącz

Transkrypt

zostań oficerem obrony terytorialnej !!!!!! dołącz
ZOSTAŃ OFICEREM OBRONY
TERYTORIALNEJ !!!!!!
DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH !!!!!!
Informujemy, że w II-giej połowie 2016 r.
w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych
we Wrocławiu planowane jest uruchomienie
naboru do 12 miesięcznego studium oficerskiego
dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra
lub równorzędny.
Powyższy nabór prowadzony będzie na potrzeby
uzupełnienia stanowisk oficerskich w formowanych
jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej.
Zapraszamy chętne osoby do kontaktu
z Wojskową Komendą Uzupełnień we Wrocławiu.
Wojskowa Komenda Uzupełnień
we Wrocławiu
ul. Gajowicka 118
50-984 Wrocław
tel. 261 656 153,
261 656 142,
261 656 151
www.wroclaw.wku.wp.mil.pl
www.mon.gov.pl
Fot. Adam Roik