Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne- programy

Transkrypt

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne- programy
Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne- programy lekowe 2014
KOD
ZAKRES
CENA
03.0000.337.02
Leczenie niedokrwistości w przebiegu
przewlekłej niewydolności nerek
52,00 zł
03.0001.337.02
Leki w programie lekowym - Leczenie
niedokrwistości w przebiegu przewlekłej
niewydolności nerek
1,00 zł