Struktura

Transkrypt

Struktura
Jesteśmy Waszym Samorządem Szkolnym
w roku 2016/2017
Przewodniczącym Samorządu jest
Nikola Pasiuk
Opiekunem Samorządu jest
Pan Jacek Jatczak
Jak wiecie zostaliśmy podzieleni na sekcje :
Sekcja pierwsza to „ŁĄCZNOŚĆ”.
Reprezentują ją :
Hanna Runiec, Emilia Plas,
Maria Pawlikowska
Ta sekcja zajmuje się :
 działalnością multimedialną,
 organizuje audycje radiowe oraz koncerty życzeń.
Kolejna sekcja to „KULTURA I SZTUKA”.
Należą do niej :
Nikola Pasiuk, Kalina Czechowska,
Pola Stryjas, Agata Nawracała
Ich obowiązki to :
 zapraszanie interesujących osób,
 organizowanie konkursów i różnego rodzaju imprez.
Następna sekcja to „FINANSE”.
Jej członkami są :
Kuba Kaluta, Jakub Reich,
Martyna Stępniak
Za zadanie mają :
 organizowanie akcji charytatywnych,
 zakup nagród.
Ostatnią sekcją jest „NAUKA I SPRAWIEDLIWOŚĆ”.
W jej skład wchodzą :
Maciej Uberna, Julia Flasza,
Martyna Sendyk
Spełniają zadania związane z :
 organizacją pomocy koleżeńskiej,
 wyłanianiem Samorządu Szkolnego na następny rok,
 pomocą w organizacji konkursów przedmiotowych,
 kontrolowaniem dyżurów.
Powinniście pamiętać, aby
przestrzegać postanowień,
które podejmujemy
razem z nauczycielami

Podobne dokumenty