Załącznik nr 13. Punktacja za wyniki uzyskane podczas egzaminu z

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 13. Punktacja za wyniki uzyskane podczas egzaminu z
Załącznik nr 13. Punktacja za wyniki uzyskane podczas egzaminu z pływania
KOBIETY
MĘŻCZYŹNI
PUNKTY
CZAS [s]
CZAS [s]
24
< 40,0
< 34,0
23
40,0 - 40,9
34,0 - 34,9
22
41,0 - 41,9
35,0 - 35,9
21
42,0 - 42,9
36,0 - 36,9
20
43,0 - 43,9
37,0 - 37,9
19
44,0 - 44,9
38,0 - 38,9
18
45,0 - 45,9
39,0 - 39,9
17
46,0 - 46,9
40,0 - 40,9
16
47,0 - 47,9
41,0 - 41,9
15
14
13
48,0 - 48,9
42,0 - 42,9
49,0 - 49,9
43,0 - 43,9
50,0 - 50,9
44,0 - 44,9
12
51,0 - 51,9
45,0 - 45,9
11
52,0 - 52,9
46,0 - 46,9
10
53,0 - 53,9
47,0 - 47,9
9
54,0 - 54,9
48,0 - 48,9
8
55,0 - 55,9
49,0 - 49,9
7
56,0 - 56,9
50,0 - 50,9
6
5
4
57,0 - 57,9
51,0 - 51,9
58,0 - 58,9
52,0 - 52,9
59,0 - 59,9
53,0 - 53,9
3
60,0 - 60,9
54,0 - 54,9
2
61,0 - 61,9
55,0 - 55,9
1
62,0 - 62,9
56,0 - 56,9
0
> 63
> 57
UWAGA:
1. W czasie egzaminu z pływania oceniana będzie technika przepłynięcia dystansu 50 m po 25m każdy
dwoma wybranymi technikami (kraul, grzbiet, klasyczny, motylkowy – zgodnie z przepisami PZP),
2. błędy w technice pływackiej wpływają na obniżenie oceny,
3. limit czasowy przeliczany wg tabeli na punkty.

Podobne dokumenty