Die 7. Edition der „Jugendakademie” beginnt! - AV Salia

Transkrypt

Die 7. Edition der „Jugendakademie” beginnt! - AV Salia
Die 7. Edition der „Jugendakademie” beginnt!
Das Projekt „Jugendakademie” wird in Zusammenarbeit mit der Konrad-Adenauer-Stiftung in Polen veranstaltet und richtet sich an junge Menschen in der DMI, die
zwischen 18 und 30 Jahre alt sind.
Zwischen April und Oktober 2014 werden im Rahmen des Projekts zwei Workshops und ein Seminar stattfinden. Während dieser Zeit wird den Teilnehmern die
Möglichkeit geboten sich mit politischen Vertretern der DMI zu treffen. Bei diesen
Gesprächen stehen Geschichte und Tätigkeit der DMI, die deutsch-polnischen Beziehungen und die Gesetzgebung bezüglich der nationalen und ethnischen Minderheiten im Fokus.
Außerdem werden den Teilnehmern vertiefende Kenntnisse in Kommunikation, öffentlichem Auftreten und Management vermittelt. Als Abschluss des Projekts ist eine
Studienreise zu Vertretern der Deutschen Minderheit in Dänemark vorgesehen.
Ziel der Reise ist das Kennenlernen von Aktivität und Engagement nationaler und
ethnischer Minderheiten in anderen Staaten Europas.
Das Anmeldeformular findet sich im Anhang. Wir bitten um Zusendung der ausgefüllten Formulare per Post oder E-Mail. Die Rückmeldefrist endet am 21. März 2014.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die gemachten Angaben sind bei der Auswahl der
Teilnehmer ausschlaggebend. Für das Projekt qualifizierte Personen werden telefonisch benachrichtigt und zu einem persönlichen Gespräch eingeladen.
Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Patrycja Wiencek-Baron, HDPZ, ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole,
Tel.: (77) 40 25 105, Fax: (77) 40 25 115,E-Mail: [email protected]
Partner:
Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen
Verein Deutscher Hochschüler in Polen zu Oppeln
Akademische Verbindung AV Salia-Silesia Gleiwitz zu Oppeln im CV
Uwaga! Rekrutacja do projektu „Kuźnia Młodych Liderów” przedłużona do 4 kwietnia 2014r. Zapraszamy do udziału w projekcie!
Projekt „Kuźnia Młodych Liderów” organizowany we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera,
skierowany jest do młodzieży MN w wieku od 18 – 30 lat z całej Polski. Na projekt składają się trzy
spotkania: 2 warsztaty oraz seminarium przeprowadzone w okresie od maja do października 2014
r. z udziałem ekspertów, polityków, liderów mniejszości niemieckiej, podczas których młodzież
poznaje m.in. historię Mniejszości Niemieckiej w Polsce, stosunków polsko-niemieckich, ustawodawstwo dotyczące Mniejszości Narodowych i Etnicznych, zdobywa umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, współpracy w zespole, wystąpień publicznych oraz zarządzania organizacją.
Zakończeniem projektu będzie podróż studyjna do Mniejszości Niemieckiej mieszkającej w Danii,
która ma na celu skonfrontowanie uczestników projektu z działaniami i przedsięwzięciami mniejszości narodowych i etnicznych w innych krajach Europy.
Serdecznie zapraszamy wszystkich młodych ludzi z Mniejszości Niemieckiej, którzy chcą zmieniać
przyszłość!
Kontakt oraz bliższe informacje:
Patrycja Wiencek-Baron, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole, tel.:
(77) 40 25 105, faks: (77) 40 25 115, e-mail: [email protected]
Partnerzy projektu:
Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce
Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Polsce
Związek Studentów Niemieckich w Polsce
Towarzystwo Akademickie A.V. Salia Silesia
Źródłem współfinansowania są środki Mniejszości Niemieckiej będące w dyspozycji Fundacji Rozwoju Śląska
oraz wspierania Inicjatyw Lokalnych pochodzących ze wcześniejszych dotacji Rządu Niemieckiego
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO
„KUŹNI MŁODYCH LIDERÓW” - VII EDYCJA
I. METRYCZKA
Imię i nazwisko
Miejsce i data urodzenia
Adres
Telefon komórkowy,
e-mail
Organizacja, pełniona
funkcja (Dodatkowym atutem będzie
dołączenie listu referencyjnego)
Szkoła/ uczelnia (kierunek) /
praca (stanowisko)
Skąd mam informację o Kuźni Młodych Liderów ?
Znajomość języka niemieckiego (w jakim stopniu)
II. Działalność
a) Opisz krótko swoją organizację i rolę jaką w niej pełnisz, od kiedy w niej działasz.*
Formularz zgłoszeniowy do „Kuźni Młodych Liderów”
prosimy odesłać do dnia 21.03.204 r. na adres:
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole, tel. (77) 402 51 05, faks: (77) 402 51 15, e-mail: [email protected]
Źródłem finansowania są środki Mniejszości Niemieckiej będące w dyspozycji Fundacji Rozwoju Śląska
oraz wspierania Inicjatyw Lokalnych pochodzących ze wcześniejszych dotacji Rządu Niemieckiego
1

Podobne dokumenty