Instrukcja CALMEAN Child Watch

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja CALMEAN Child Watch
Instrukcja obsługi
CALMEAN Child Watch
model q50 i gw900
Camo Code sp. z o.o.
Data ostatnich zmian 25.03.2015
CALMEAN Child Watch - instrukcja
Strona 1! z 23
!
Spis treści
Rejestracja Child Watch ........................ 3
Nowy użytkownik ..............................................3
Istniejący użytkownik ........................................5
Opis przycisków ................................... 7
Model q50 ........................................................ 7
Model gw900 ....................................................7
Funkcje Child Watch ............................. 8
Funkcje Panelu Kontrolnego................... 9
Opis zakładek .................................................10
Moduł Rodzica - Parental Control .......... 18
Instalacja ....................................................... 18
Opis funkcji ....................................................20
Kontakt ............................................. 23
CALMEAN Child Watch - instrukcja
Strona 2
! z 23
!
Rejestracja Child Watch
Nowy użytkownik
(nie masz jeszcze żadnych usług CALMEAN)
1. W celu zarejestrowania zegarka wejdź na stronę www.calmean.com
2. Znajdź w prawym górnym rogu przycisk Panel Kontrolny. Kliknij w niego.
3. Na stronie logowania / rejestracji wybierz rejestrację. Możesz zarejestrować
się za pomocą swojego konta w Google albo poprzez wypełnienie formularza.
4. Na następnej tablicy wprowadź numer ID zegarka. Możesz go znaleźć na
spodzie zegarka albo na pudełku, w którym zegarek został Ci dostarczony.
CALMEAN Child Watch - instrukcja
Strona 3
! z 23
!
5. Teraz wprowadź numery kontaktowe. Tylko do tych numerów będzie mogło
dodzwonić się dziecko i tylko te numery będą mogły dzwonić na CALMEAN
Child Watch. Pozostałe osoby będą słyszały sygnał zajętości. Dwa pierwsze
numery, to najważniejsze numery. Na nie wysyłane są wiadomości alarmowe,
gdy coś dzieje się nie tak jak powinno z dzieckiem lub urządzeniem CALMEAN
Child Watch. Zalecamy wprowadzić tutaj numery opiekunów. Łącznie w
zegarku może być zapisanych 10 numerów, na które można się dodzwonić.
Lista jest później możliwa do edycji.
6. Jeśli chcesz, możesz od razu zapisać się na płatności subskrypcyjne.
Będziemy automatycznie naliczali miesięczną opłatę a Ty nie będziesz musiał
sobie tym zaprzątać głowy.
Gotowe :)
To wszystkie kroki, jakie były potrzebne do uruchomienia zegarka. Teraz
możesz go włączyć i oddać dziecku.
CALMEAN Child Watch - instrukcja
Strona !4 z 23
!
Istniejący użytkownik
(masz już jakąś z Usług CALMEAN)
1. W celu zarejestrowania zegarka wejdź na stronę www.calmean.com
2. Znajdź w prawym górnym rogu przycisk Panel Kontrolny. Kliknij w niego.
3. Na stronie logowania / rejestracji wybierz logowanie. Możesz zalogować się
za pomocą swojego konta w Google albo poprzez wypełnienie formularza.
4. Przejdź do zakładki Ustawienia umiejscowionej w prawym rogu. Zaraz koło
przycisku wylogowania się. Wejdź w zakładkę “Dodaj urządzenie”
CALMEAN Child Watch - instrukcja
Strona 5
! z 23
!
5. Teraz wprowadź numer ID zegarka. Możesz go znaleźć na spodzie zegarka
albo na pudełku, w którym zegarek został Ci dostarczony.
6. Wprowadź numery kontaktowe. Tylko do tych numerów będzie mogło
dodzwonić się dziecko i tylko te numery będą mogły dzwonić na CALMEAN
Child Watch. Pozostałe osoby będą słyszały sygnał zajętości. Dwa pierwsze
numery standardowo są pobierane z ustawień konta. Na nie wysyłane są
wiadomości alarmowe, gdy coś dzieje się nie tak jak powinno z dzieckiem lub
urządzeniem CALMEAN Child Watch. Zalecamy wprowadzić tutaj numery
opiekunów. Łącznie w zegarku może być zapisanych 10 numerów, na które
można się dodzwonić. Lista jest później możliwa do edycji.
7. Jeśli chcesz, możesz od razu zapisać się na płatności subskrypcyjne.
Będziemy automatycznie naliczali miesięczną opłatę a Ty nie będziesz musiał
sobie tym zaprzątać głowy.
Gotowe :)
To wszystkie kroki, jakie były potrzebne do uruchomienia zegarka. Teraz
możesz go włączyć i oddać dziecku.
CALMEAN Child Watch - instrukcja
Strona !6 z 23
!
Opis przycisków
Model q50
wyjście USB
ładowanie
kontakt główny
dzwonienie
przycisk S.O.S.
włączanie odrzucanie połączeń
kontakt dodatkowy
dzwonienie
książka adresowa
odbieranie
połączeń
Model gw900
wyjście USB
ładowanie
kontakt główny
dzwonienie
przycisk S.O.S.
włączanie odrzucanie połączeń
kontakt
dodatkowy kontakt
dzwonienie
odbieranie
połączeń
wejście na kartę
SIM
CALMEAN Child Watch - instrukcja
Strona 7! z 23
!
Funkcje Child Watch
ZEGAREK - Child Watch, to przede wszystkim zegarek dla dziecka. Strefa
czasowa i godzina ustawiana jest automatycznie na podstawie lokalizacji
dziecka. Nie trzeba ręcznie ustawiać.
DATA - podobnie jak godzina, tak i aktualna data ustawiana jest
automatycznie.
TELEFON - dziecko, dzięki CALMEAN Child Watch ma możliwość wykonywania
połączeń głosowych zarówno do swoich opiekunów jak i do osób wskazanych
przez opiekunów, np. babcia albo dobry kolega. Co ważne, opiekun kontroluje
książkę adresową dziecka i może decydować o tym z kim dziecko będzie się
komunikować a także kto do dziecka będzie mógł się dodzwonić.
PRZYCISK S.O.S. - specjalny przycisk do informowania o opiekunów o
niebezpiecznych sytuacjach w jakich się znalazło dziecko. Jego wciśnięcie
powoduje wysłanie wiadomości do obu opiekunów i wykonanie telefonu do
rodzica. Jeśli opiekunowie posiadają zainstalowaną aplikację CALMEAN
Parental Control, to otrzymają również informacje o aktualnym położeniu
dziecka.
LOKALIZATOR GPS - dzięki tej funkcji opiekunowie będą wiedzieli gdzie
aktualnie jest ich dziecko. Lokalizator GPS w określonych odstępach czasu
zrzuca informacje o tym, gdzie jest dziecko. Działa on szczególnie dobrze na
dworze, gdzie zasięg GPS jest bardzo dobry. Wtedy, jego dokładność wynosi
nawet 10 metrów. Informacje o aktualnej lokalizacji i historii przemieszczania
się dziecka, można sprawdzić w Panelu Kontrolnym na stronie
www.calmean.com jak i w module rodzica w aplikacji CALMEAN Parental
Control.
LOKALIZATOR GSM - w sytuacji, gdy dziecko znajduje się w pomieszczeniu,
sygnał GPS zanika. Dlatego Child Watch informuje o lokalizacji dziecka
wykorzystując lokalizacje, na jakie wskazuje operator komórkowy. Ten sposób
jest mniej dokładny, więc lokalizacja jest podawana z dużym przybliżeniem.
Informacje o aktualnej lokalizacji i historii przemieszczania się dziecka, można
sprawdzić w Panelu Kontrolnym na stronie www.calmean.com jak i w module
rodzica w aplikacji CALMEAN Parental Control.
BEZPIECZNE STREFY - dzięki temu, że Child Watch informuje o
lokalizacjach, istnieje możliwość ustawiania stref Bezpieczeństwa. Polega to na
CALMEAN Child Watch - instrukcja
Strona 8
! z 23
!
tym, że opiekun dziecka ustala w jakim miejscu w danym dniu i o określonych
godzinach powinno być dziecko. Np. w poniedziałek w godzinach pomiędzy
10.00 a 15.00 dziecko powinno być w szkole. Opiekun dziecka może zatem
ustawić “elektroniczny płot”, dookoła szkoły w podanych godzinach i dniu. Jeśli
dziecko wyjdzie z tej lokalizacji, to rodzic dostanie powiadomienie o tym
powiadomienie.
KOLEJNE W PRZYGOTOWANIU - będziemy dodawali kolejne funkcje do
Child Watch. Zapraszamy do polubienia naszego FunPage na Facebooku.
Tam napiszemy o nich w pierwszej kolejności.
Funkcje Panelu Kontrolnego
Panel Kontrolny dostępny jest na stronie
www.calmean.com. Jest to “miejsce dowodzenia” CALMEAN
Child Watch. Możesz tam zmieniać wszystkie ustawiania,
sprawdzać wszystkie zbierane dane, a także dodawać
kolejne urządzenia i usługi z rodziny CALMEAN. Panel
Kontrolny posiada bardzo wiele funkcji, więc zalecamy dla
większej wygody korzystać z niego z pomocy komputerów
stacjonarnych lub laptopów. W telefonie polecamy wykorzystywać aplikację
CALMEAN Parental Control.
CALMEAN Child Watch - instrukcja
Strona !9 z 23
!
Opis zakładek
AKTYWNOŚCI
W tej zakładce sprawdzisz wszystkie aktywności, jakie wykonywało Twoje
dziecko korzystając czynnie bądź biernie z CALMEAN Child Watch.
LOKALIZACJE - mapa z historią przemieszczania się
dziecka. Umożliwia sprawdzenie jego aktualnego położenia
(większy znacznik) jak i historii jego przemieszczania się.
Możesz skorzystać z kalendarzyka, by wybrać dzień który
Cię interesuje. Jeśli z danego obszaru Child Watch prześle
wiele lokalizacji, to zostaną one połączone w jeden znacznik
z informacją ile w danym obszarze jest łącznie
umieszczonych znaczników. Po naciśnięciu na taki połączony znacznik mapa
się powiększy i wyświetlą się wszystkie znaczniki z danego obszaru. Po
naciśnięciu na pojedynczy znacznik wyświetli się godzina i adres przebywania
dziecka w danym momencie.
CALMEAN Child Watch - instrukcja
Strona 10
! z 23
!
OSTRZEŻENIA - historia przesłanych powiadomień przez
Child Watch do opiekunów
Aktualne rodzaje powiadomień:
Niski stan baterii - w sytuacji, gdy Child Watch się rozładowuje, informuje o
tym opiekunów. Warto go wtedy naładować, by dziecko nie straciło ochrony.
Bezpieczne strefy - powiadomienie o opuszczeniu lub niepojawieniu się w
strefie bezpieczeństwa dziecka.
S.O.S. - informacja o wciśnięciu przez dziecko przycisku SOS i próbie
wezwania pomocy
CALMEAN Child Watch - instrukcja
Strona 11
! z 23
!
KONTAKTY
Zakładka służy do dodawania i usuwania kontaktów z
książki adresowej umieszczonej w telefonie. Podzielona jest
na dwie części:
Kontakty specjalne
Kontakty opiekunów. Na te dwa numery spływają wszelkie powiadomienia
wysyłane przez Child Watch. Dodatkowo, w sytuacji wciśnięcia przycisku
S.O.S. to na główny kontakt zostanie wykonanie połączenie telefoniczne.
Dodatkowe kontakty
Kontakty dostępne z książki adresowej umieszczonej w Child Watch. W tym
miejscu można je dodawać, usuwać i modyfikować. W obu modelach zegarków
tych kontaktów jest maksymalnie 8.
CALMEAN Child Watch - instrukcja
Strona 12
! z 23
!
STREFY
Zakładka służy do określania stref przebywania dziecka. Pozwala dodawać,
modyfikować, usuwać strefy, wyłączać i aktywować strefy.
TWOJE STREFY - lista wcześniej utworzonych stref. Tutaj
znajdziesz informacje o nazwie strefy, dniach i godzinach
jej obowiązywania, a także o wielkości jej promienia.
Będziesz mógł również przejść do ich edycji i dodać kolejne.
CALMEAN Child Watch - instrukcja
Strona 13
! z 23
!
TWORZENIE STREFY - pozwala utworzyć nową strefę i
określić jej parametry.
Tutaj określisz:
- nazwę strefy
- godzinę początkową i godzinę zakończenia obowiązywania strefy
- wielkość strefy (od 100 metrów do 500 metrów)
- zasady kiedy strefa ma działać - przy wyjściu ze strefy, nie pojawieniu się w
strefie czy może w obu tych sytuacjach
- dni tygodnia w których ma obowiązywać
- określisz miejsce jej obowiązywania
CALMEAN Child Watch - instrukcja
Strona !14 z 23
!
POWIADOMIENIA
W tej zakładce masz możliwość ustalenia jakie typy
powiadomień chcesz otrzymywać. Możesz zadecydować czy
chcesz otrzymywać powiadomienia email i SMS.
Pamiętaj! Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia mailowe musisz
potwierdzić swój adres email klikając w link w email’u jaki otrzymałeś w dniu
rejestracji.
USTAWIENIA KONTA
Zakładka ogólna, tyczy się całego konta. Zmiany
dokonywane w niej mają wpływ na wszystkie profile i
urządzenia przypisane do konta CALMEAN.
CALMEAN Child Watch - instrukcja
Strona !15 z 23
!
DOSTĘPNE PROFILE - informacje o wszystkich założonych profilach.
Znajdziesz tu informacje o tym jakie masz podpięte profile pod dane konto, do
kiedy opłaciłeś konkretny profile, a także jaki typ licencji jest przypisany do
konkretnego profilu
PRZEDŁUŻ DOSTĘP - w tej zakładce możesz przedłużyć dostęp do swoich
usług
USTAWIENIA - możesz tu zmodyfikować:
kontakt główny (kontakt opiekuna) - zarówno adres email jak i telefon
dodatkowy kontakt (kontakt drugiego opiekuna) - zarówno adres email jak i
telefon
PIN Aplikacji - PIN dostępu do aplikacji CALMEAN Parental Control
CALMEAN Child Watch - instrukcja
Strona 16
! z 23
!
Zmienić hasło do konta - działa tylko na kontach założonych bez pomocy
przycisku “Rejestracja z Google”
DODAJ URZĄDZENIE - możliwość dodania nowych urządzeń do konta
CALMEAN
CALMEAN Child Watch - instrukcja
Strona 17
! z 23
!
Moduł Rodzica - Parental
Control
Moduł Rodzica w aplikacji CALMEAN Parental Control służy do sprawdzania na
swoim smartphonie tego, co dzieje się aktualnie z dzieckiem. Po
zainstalowaniu modułu rodzica, będziesz mógł otrzymywać specjalne
powiadomienia z ważnymi informacjami na swój telefon. Są one bardziej
szczegółowe niż SMS.
Jest to aplikacja przeznaczona na telefony z systemem Android 4.1 lub
wyższym.
Instalacja
1. W celu zainstalowania aplikacji >>kliknij tu<< . Zostaniesz przeniesiony
do sklepu Google Play, skąd będziesz mógł pobrać aplikację CALMEAN
Parental Control. Możesz również zeskanować poniższy kod swoim
telefonem.
2. Po przejściu do sklepu kliknij przycisk ZAINSTALUJ.
CALMEAN Child Watch - instrukcja
Strona 18
! z 23
!
3. Poczekaj na koniec pobierania i instalowania aplikacji, następnie kliknij
przycisk OTWÓRZ.
4. Na pierwszym ekranie wybierz właściciela telefonu. W tym wypadku będzie
to rodzic.
5. Zaloguj się lub zarejestruj. Jeśli założyłeś już konto w systemie CALMEAN,
wybierz opcję logowania. Ważne byś użył tych samych danych, co przy
zakładaniu konta na stronie calmean.com
Instalacja zakończona :).
CALMEAN Child Watch - instrukcja
Strona 19
! z 23
!
Opis funkcji
EKRAN STARTOWY
Zobaczysz tutaj informacje o wszystkich osobach i urządzeniach, jakie
posiadasz w systemie CALMEAN. Na Ekranie startowym sprawdzisz:
Lokalizację, w jakiej ostatnio znajdowało się dziecko
Kiedy Child Watch ostatnio przesłał pozycję dziecka.
Udostępnisz aplikację drugiemu opiekunowi albo znajomemu, by też mógł
zacząć z niej korzystać.
CALMEAN Child Watch - instrukcja
Strona !20 z 23
!
Wyślesz linka do aplikacji CALMEAN Parental Control na telefon swojego
dziecka, by zainstalować na nim moduł dziecka.
Sprawdzisz, czy licencja przypisana do Child Watch jest nadal aktualna.
Przejdziesz do ekranu statystyk
EKRAN STATYSTYK
Dostaniesz się tu klikając w wybrany profil osoby chronionej. Znajdują się
tutaj najważniejsze statystyki związane z aktywnością dziecka i zegarka.
AKCJE
Możesz sprawdzić kiedy i jakiego typu alerty były wysłane z Child
Watch.
CALMEAN Child Watch - instrukcja
Strona 21
! z 23
!
Niski stan baterii - w sytuacji, gdy Child Watch się rozładowuje, informuje o
tym opiekunów. Warto go wtedy naładować, by dziecko nie straciło ochrony.
Bezpieczne strefy - powiadomienie o opuszczeniu lub niepojawieniu się w
strefie bezpieczeństwa dziecka.
S.O.S. - informacja o wciśnięciu przez dziecko przycisku SOS i próbie
wezwania pomocy
LOKALIZACJA
Mapa z historią przemieszczania się dziecka. Umożliwia
sprawdzenie jego aktualnego położenia (większy znacznik) jak i
historii jego przemieszczania się. Możesz skorzystać z
kalendarzyka, by wybrać dzień który Cię interesuje. Jeśli z danego obszaru
Child Watch prześle wiele lokalizacji, to zostaną one połączone w jeden
znacznik z informacją ile w danym obszarze jest łącznie umieszczonych
znaczników. Po naciśnięciu na taki połączony znacznik mapa się powiększy i
wyświetlą się wszystkie znaczniki z danego obszaru. Po naciśnięciu na
pojedynczy znacznik wyświetli się godzina i adres przebywania dziecka w
danym momencie.
CALMEAN Child Watch - instrukcja
Strona 22
! z 23
!
Kontakt
Adres:
CALMEAN ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
email: [email protected]
Właściciel marki Camo Code sp. z o.o.
ul. Wąwozowa 2/41
02-796 Warszawa
NIP 9512378019
REGON 147147226
CALMEAN Child Watch - instrukcja
Strona !23 z 23
!

Podobne dokumenty