Wzór karty ewidencji czasu pracy

Transkrypt

Wzór karty ewidencji czasu pracy
KARTA EWIDENCJI CZASU PRACY
za okres ……………………………….
Imię i nazwisko ………………………..……….……
Norma czasu pracy ……………………………….…………………
Stanowisko …………………………………………..
Dni robocze ……………………………………………..……………
Wymiar etatu ………………………………………...
Niedziele pracujące w poprzednim miesiącu …….……………….
Oznaczenie
dnia
Data
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Dzień
tygodnia
Grafik
Od
…do
Wymiar
dzienny
Czas przepracowany
Dyżur
Rodzaj
nieobecności
Wejście
Przerwa
Wyjście
W tym
Praca
w
czasie
dyżuru
Łącznie czas
przepracowany
Godziny
pracy w
nocy
Nadgodziny 50%
Nadgodziny
100%
Uwagi
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Suma czas pracy
normatywny
Suma norma obniżona
Dni robocze ……………
Suma
Obecności ……………
Nieobecności …………
Dni wolne od pracy ……………………….
Podpis pracownika………………………………..
Podpis przełożonego ……………………………….