Firma Natrodent

Transkrypt

Firma Natrodent
Serdecznie zapraszamy lekarzy stomatologów i techników dentystycznych na kurs:
godz. 18:15 - dyskusja, zakończenie
„ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW OKLUZYJNYCH
ZA POMOCA ŁUKU TWARZOWEGO I ARTYKULATORA”
godz. 10:00 - przywitanie, krótki wstęp
godz. 10:15 – wykład teoretyczny :
-zasady artykulacji
-teoretyczne podstawy rejestracji parametrów szczękowoczaszkowych
i szczękowo-stawowych
-porównanie różnych systemów artykulacyjnych
-sposoby rejestracji stawowej pacjenta
( omówienie systemów analogowych i elektronicznych )
-przyczyny problemów okluzyjnych w codziennej pracy lekarza
dentysty i technika dentystycznego oraz sposoby ich eliminacji
godz. 12:15 - przerwa na kawę
godz. 12:30 - praca praktyczna
( część kliniczna)
-
rejestracja relacji szczękowo – czaszkowej łukiem twarzowym
pobranie rejestracji indywidualnych pacjenta – kąty Bennetta , kąt nachylenia toru drogi
stawowej
Sliding guide – deprogramacja mięśni pacjenta
rejestracja Centralnej Relacji i Centralnej Okluzji – porównanie
godz. 14:30 – przerwa na posiłek
godz. 15:15 – praca praktyczna cd. ( część laboratoryjna ) :
-
zamontowanie modeli gipsowych w/g rejestracji indywidualnych w artykulatorze
porównanie montażu modeli w artykulatorze w/g rejestracji indywidualnej i w/g parametrów
średnich ( teoria Bonvilla )
analiza pierwszych kontaktów i ich usuwanie na modelach gipsowych
godz. 17:00 – dyskusja, rozdanie certyfikatów
cena: 550 zł brutto 7 punktów edukacyjnych
26 maja 2012 – Rzeszów, DENTECH, ul. Jabłońskiego 12
Prowadzący: Przemysław Rajczak
Zapisy: Natrodent
Aleksandra Drabarek tel . 509 260 208
www.natrodent.pl