MIGRACJA DANYCH Z EXCEL DO MICROSOFT ACCESS.ANALIZA

Transkrypt

MIGRACJA DANYCH Z EXCEL DO MICROSOFT ACCESS.ANALIZA
Czasem bardziej do mnie przemawia
jedno słowo niż godzinna prezentacja
komputerowa. Prawa Murphy'ego
[email protected]
Tel. 728 503 186
MIGRACJA DANYCH Z EXCEL DO MICROSOFT ACCESS. ANALIZA
DANYCH BIZNESOWYCH W ACCESS
Migracja danych Microsoft Excel do Microsoft Access. Analiza danych biznesowych w
Accesie (MSEX07). Szkolenie przeznaczone dla osób, które mają dużo danych w arkuszach
Microsoft Excel i jest im coraz trudniej nimi zarządzać. Podczas szkolenia importujemy dane
biznesowe zawarte w arkuszach Microsoft Excel do programu Microsoft Access i analizujemy je.
Na podstawie wyników analizy tworzymy odpowiednie raporty i wizualizujemy je.
Przeznaczenie Kurs przeznaczony jest dla użytkowników, którym Microsoft Excel już nie
wystarcza, mają dużo danych w różnych arkuszach Excel - chcą te dane przenieść do programu
Microsoft Access i analizować je.
Czas trwania: 1 dzień.
Cele szkolenia
Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien, między innymi:







Umieć importować dane z arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Access.
Umieć tworzyć tabele połączone z plikami Microsoft Excel.
Tworzyć i modyfikować raporty Access na podstawie zgromadzonych danych w aplikacji
(kreator raportów, manualnie tworzone raporty).
Grupować i sortować dane w tworzonych raportach Access.
Dodawać obliczenia do tworzonych raportów (np. sumy częściowe, wartość średnia).
Modyfikować raporty przy użyciu widoków - układu i projektu.
Wiedza wyniesiona z kursu pozwoli na swobodne i efektywne tworzenie raportów
Access oraz ich modyfikowanie.
Program szkolenia









Raporty oraz ich zastosowania (definicja, realne przykłady).
Rozpoczynanie od projektu, planowanie raportów.
Sposoby tworzenia raportów (kreator raportów, tworzenie raportu Access od podstaw).
Importowanie danych z plików Microsoft Excel.
Wprowadzenie do relacji (sprzężenia) Microsoft Access:
o Rodzaje relacji oraz ich zastosowanie.
Tworzenie raportu podstawowego (raportów podstawowych).
Grupowanie i sortowanie danych w raportach Access.
Dodawanie sum częściowych do raportu.
Zmiana i modyfikowanie raportów w systemie Access (widok projektowania raportu).
Materiały szkoleniowe
Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim.
1
www.biztek.pl