Program: 1000 pierwszych dni dla zdrowia

Transkrypt

Program: 1000 pierwszych dni dla zdrowia
Program: 1000 pierwszych dni dla zdrowia
Ruszyła IV edycja konkursu grantowego organizowanego przez Fundację NUTRICIA i
Federację Polskich Banków Żywności w ramach edukacyjnego programu „1000 pierwszych
dni dla zdrowia”.
Konkurs grantowy „1000 pierwszych dni dla zdrowia” ma na celu edukację i
upowszechnianie pozytywnych nawyków żywieniowych dotyczących kobiet w ciąży,
karmiących piersią oraz dzieci do 1. roku życia (zgodnie zaleceniami ekspertów),
poprzez dotarcie do kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz rodziców i opiekunów
dzieci do 1 roku życia, jak również do lekarzy, mediów, jako istotnych przekaźników
informacji do rodziców.
Celami szczegółowymi konkursu są:
edukacja wśród rodziców oraz opiekunów sześciu złotych zasad zdrowego
odżywiania na 1000 pierwszych dni, o następujące treści:
1. prawidłowe żywienie podczas ciąży,
2. wyłączne karmienie piersią przez pierwszych 6 miesięcy życia,
3. zbilansowana dieta dziecka,
4. odpowiednia ilość witaminy D przez cały rok,
5. ograniczenie soli i cukru w diecie,
6. pięć regularnych posiłków w ciągu dnia.
zwrócenie szczególnej uwagi na jakość i bezpieczeństwo żywności podawanej
dzieciom do ukończenia 1. roku życia,
upowszechnienie (promocja) – znajomości Programu edukacyjnego „1000
pierwszych dni dla zdrowia”.
W projektach obligatoryjna jest realizacja następujących typów działań:
działania edukacyjne skierowane do kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz
rodziców i opiekunów (dziadkowie, nianie, opiekunki w żłobkach lub klubach
malucha) na temat prawidłowego żywienia dzieci do 1 roku życia;
działania promujące zdrowe żywienie dzieci do 1 roku życia w lokalnych
mediach. Nawiązanie współpracy z przedstawicielami lokalnych mediów w
celu upowszechniania realizowanych lokalnie działań.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest współpraca z edukatorem żywieniowym
programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”.
O wsparcie mogą się ubiegać:
organizacje pozarządowe na terenie całej Polski, posiadające w celach
statutowych działalność edukacyjną lub promocję zdrowego żywienia
(fundacje, stowarzyszenia);
Biblioteki;
grupy zabawowe w formule wypracowanej przez Fundację Rozwoju Dzieci im.
J. A. Komeńskiego http://grupazabawowa.org.pl/onas, jednak musi ona
posiadać osobowość prawną . W imieniu grup zabawowych nieposiadających
osobowości prawnej w projekcie może wystąpić instytucja publiczna taka jak
m.in. biblioteka, dom kultury i inne, reprezentująca grupę zabawową (do
podpisania umowy oraz rozliczenia projektu).
W ramach konkursu przyznanych zostanie 10 grantów finansowych na sumę 5000 zł
brutto każdy. Możliwe jest otrzymanie do 100% wartości projektu, jeżeli wnioskowana
kwota nie przekracza 5000 zł brutto. Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek w
konkursie.
Finansowane będą projekty trwające minimum 3 miesiące, realizowane w terminie od
21 kwietnia 2016 do 31 października 2016 roku.
Wnioski można składać do dnia 25 marca 2016 r. Lista zwycięskich projektów
zostanie przedstawiona do dnia 12 kwietnia 2016 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej:
http://www.1000dni.pl/aktualnosci-partnerow/506-rusza-iv-edycja-konkursu-grantowe
go
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)