Sulejów, dnia 11 marca 2009 r

Transkrypt

Sulejów, dnia 11 marca 2009 r
Sulejów, dnia 01 grudnia 2016 r.
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Budżetu Rady Miejskiej w Sulejowie, które odbędzie się w dniu
13 grudnia 2016 r. /wtorek/ o godz. 1000
w Urzędzie Miejskim w Sulejowie ul. Konecka 42 z następującym
porządkiem obrad:
1. Analiza projektu budżetu Gminy Sulejów na 2017 r.
2. Przygotowanie planu pracy na 2017 r. i sprawozdania z działalności
komisji za 2016 r.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał.
4. Sprawy różne.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
/-/ JAN RATAJCZYK