10 lat gwarancji

Transkrypt

10 lat gwarancji
TECHNIKA KTÓRA PORUSZA
10 LAT GWARANCJI
na powłokę antykorozyjną PREMIUM-PLUS stosowaną
w okuciach do okiennic MACO RUSTICO
MAYER & CO Beschläge GmbH, A-5020 Salzburg, Alpenstrasse 173, udziela 10 letniej gwarancji
na powłokę okuć do okiennic MACO RUSTICO w powłoce PREMIUM-PLUS, gwarancja rozpoczyna
się z dniem dostawy towaru (Data sprzedaży od stycznia 2013).
WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja obowiązuje wyłącznie odbiorców okuć MACO.
ZAKRES GWARANCJI
Wyraźnie widoczne pogorszenie się powierzchni powłoki przez rdzę czerwoną lub rozwarstwianie się
powłoki.
ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE
– Bezpłatna wymiana uszkodzonego elementu, względnie wymiana na część o tej samej funkcji
– Dalsze zwroty kosztów ze strony firmy MACO są wykluczone
WARUNKI GWARANCJI
–
–
–
–
–
–
Przestrzeganie wszystkich wytycznych montażu jak również informacji technicznych MACO
Zastosowanie do mocowania okuć MACO RUSTICO wkrętów ze stali nierdzewnej
Wypełnienie wszystkich zobowiązań informacyjnych zawartych w instrukcji wobec użytkownika
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem określonym w odpowiednim katalogu produktowym MACO
Udokumentowana pielęgnacja i konserwacja zgodna z instrukcją obsługi i konserwacji MACO
Dostarczenie uszkodzonego elementu do siedziby MACO
WYKLUCZENIE GWARANCJI
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG
TEL +43 662 6196-0
FAX +43 662 6196-1449
[email protected] at www.maco.at
Artykuły zaznaczone w katalogu MACO RUSTICO
Niewłaściwe magazynowanie lub transport
Mechaniczne uszkodzenie powłoki
Korozja w miejscu cięcia
Regulowane oraz ruchome elementy, wkręty mocujące
Nieodpowiednie lub niewłaściwe użytkowanie
Korozja kontaktowa z innych materiałów
Stosowanie agresywnych lub ściernych środków czyszczących
Naturalne zużycie, zanieczyszczenie lub osad solny
Zmiany lub naprawy własne
Osadzanie się luźnej rdzy na powierzchniach nieuszkodzonych

Podobne dokumenty