DEKLARACJA UDZIAŁU W SZKOLENIU LEKI

Transkrypt

DEKLARACJA UDZIAŁU W SZKOLENIU LEKI

Temat Kursu: „Leki stosowane w chorobach nerek i układu moczowego”
1.
Anatomia i fizjologia nerek oraz układu moczowego. Ocena struktury i funkcji nerek.
2.
Zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej oraz gospodarki wapniowofosforanowo-magnezowej – 2 godz
Prof. Dr hab. Med. Marek Stępniewski
Kłębuszkowe zapalenie nerek, obraz choroby, etiopatogeneza klasyfikacja i postępowanie, leczenie
Ostra i przewlekła niewydolność nerek, patofizjologia, obraz kliniczny, postępowanie diagnostyczne
i leczenie – 2 godz
Prof.dr hab. Barbara Filipek
Kamienica nerkowa – patofizjologia, objawy kliniczne, rozpoznawanie, przyczyny, doraźne
i przewlekłe leczenie choroby samiczej
Zakażenia układu moczowego – występowanie, etiologia, farmakoterapia – 2 godz.
Dr Jacek Sapa
Leki roślinne stosowane w chorobach nerek i układu moczowego – 2 godz.
Prof.dr hab. Zbigniew Janeczko
3.
4.
5.
6.
7.
Komisja Nauki i Szkolenia Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Rzeszowie informuje
że dnia 26 kwietnia 2008 r. (sobota) o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Restauracji (kręgielni) GALAKTYKA
(obok TESCO) ul. Kozienia 3 odbędzie sie kurs: „Leki stosowane w chorobach nerek i układu moczowego”
Forma zaliczenia:
Sprawdzian testowy bezpośrednio po zakończeniu wykładów. Czas trwania kursu 8 godzin wykładowych
(8 punktów edukacyjnych „twardych”)
Kurs organizowany jest przez studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmacji Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Bezpośrednim organizatorem jest HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA EUROMED W RZESZOWIE,
sponsorem jest firma ADAMED
Koszt uczestnictwa w kursie wynosi – 80 zł
Każdy uczestnik otrzyma fakturę za szkolenie wystawioną przez CM UJ
Wymogi dla uczestników stawiane przez Studium Kształcenia Podyplomowego CM UJ:
 Wpłata na konto CM UJ kwoty 80 zł
„Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego CM UJ
Nr. konta: 60-1060-0076-0000-3300-0019-6680. Bank BPH IV O / Kraków
„Opłata za kurs – Leki stosowane w chorobach nerek i układu moczowego”
WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA I PRZYJMUJE ZGŁOSZENIA HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA
EUROMED w Rzeszowie ul. Baczyńskiego 6 tel. 017 85-25-896
Zgłoszenia przyjmowane są na dołączonej deklaracji do dnia 15 kwietnia 2008r.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń (data wpływu deklaracji).
Potwierdzeniem zakwalifikowania się na kurs będzie otrzymanie
imiennego zaproszenia.
Po potwierdzeniu zakwalifikowania się na kurs, prosimy o dokonanie wpłaty
i zabranie ze sobą na szkolenie kopii potwierdzającej wpłatę. Dziękujemy!!!
DEKLARACJA UDZIAŁU W SZKOLENIU
LEKI STOSOWANE W CHOROBACH NEREK I UKŁADU
MOCZOWEGO
Rzeszów 26.04.2008
Uczestnik Szkolenia :
Imię i nazwisko................................................................................................................
Adres zamieszkania..........................................................................................................
Nazwa Apteki...................................................................................................................
Izba Aptekarska................................................................................................................
Telefon kontaktowy..........................................................................................................
Dane do faktury dla Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nazwa płatnika................................................................................................................
Adres płatnika..................................................................................................................
Numer NIP........................................................................................................................
w tytule przelewu proszę podać pełną nazwę do faktury
W przypadku zbyt małej liczby uczestników Hurtownia Farmaceutyczna
Euromed Sp. z o.o. w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do zmiany programu
i terminu szkolenia bądź jego odwołania.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia, uczestnik zobowiązany jest do pokrycia
kosztów szkolenia.
.............................
data
........................................
podpis uczestnika