Ruszył proces rodziców Kacperka

Komentarze

Transkrypt

Ruszył proces rodziców Kacperka
22 marca 2012
nr 8(8) rok 1
Nakład: 10 000 egz.
Twoje źródło informacji w regionie - życie miasta – wydarzenia – sport – kultura
Mai amputowano rączki i nóżki
Los małej Mai poruszył już wiele osób. Dziewczynka urodziła się zdrowa,
ale zachorowała na sepsę. By ratować jej życie, lekarze musieli amputować
jej obie rączki i nóżki. Aby dziecko mogło funkcjonować
i rozwijać się potrzebny jest wózek ze specjalnym
siedziskiem. Wykonywany na zamówienie w Niemczech,
kosztuje aż 80 tys. zł. Dlatego prosimy o wsparcie.
ISSN 2048-736X
Maję oraz innych podopiecznych
fundacji można wspomóc przekazując 1%
podatku wpisując we właściwą rubrykę PIT
KRS Fundacji „Na ratunek dzieciom z Dolnego
Śląska” 0000305648.
Ruszył proces rodziców Kacperka
Przed legnickim
sądem rejonowym
rozpoczął sie
proces rodziców
dwuletniego Kacpra,
oskarżonych
przez prokuraturę
o zaniedbania,
które doprowadziły
do śmierci ich
dziecka.
5
Inwazyjna kardiologia w Legnicy Sprawa strażników Nowy, stary
„„Zawały i tętniaki mniej groźne,
bo w legnickim szpitalu działa
jeden z najnowocześniejszych
w kraju ośrodków kardiologii
inwazyjnej. Ośrodek utworzyło
Miedziowe Centrum Zdrowia.
2
umorzona
„„Prokuratura Rejonowa w Legnicy
zakończyła postępowanie w sprawie
niedopełnienia obowiązków
służbowych przez funkcjonariuszy
legnickiej straży miejskiej
podejrzanych o niedopełnienie
obowiązków słuzbowych.
4
szef SLD
„„Kazimierz Hałaszyński po raz trzeci
w swojej karierze został szefem
legnickiego Sojuszu Lewicy
Demokratycznej. W walce o utrzymanie
fotela przewodniczącego zdecydowanie
wygrał z kontrkandydatem Robertem
Materną.
5
zapraszamy, kwiaciarnie oraz
firmy pielęgnujące zieleń,
7000 produktów czeka na Was.
Legnica,
ul. Bydgoska 18, 76 854-95-80
reklama
HURTOWNIA OGRODNICZA
2
WIADOMOŚCI
22 marca 2012
[email protected]
Zmniejszą liczbę zgonów wśród zawałowców
Niemrawa
ta wiosna
Tomasz Woźniak
p. o. redaktora naczelnego
tel. 691 773 529, [email protected]
I nie chodzi tu akurat o przyrodę, bo ta zaatakowała nas przecudnie.
I to tak nagle, że pod koniec ubiegłego tygodnia legniczanie nie
wiedzieli, czy chodzić jeszcze w zimowych płaszczach czy już
w podkoszulkach, Więc obie wersje, wraz z etapem przejściowym
(sweterki) mogliśmy oglądać na ulicach. Jednak w jeszcze jednym
przypadku udowodniliśmy, że ciężko nam nadążyć za zmianami
pogody. Podczas gdy temperatura dochodziła do 20 stopni my nadal
wolimy się gnieździć w czterech ścianach własnych domów.
Przykład? Piątkowy, sobotni i niedzielny wieczór w centrum miasta.
Po godz. 21 centrum miasta wyglądało jakby żywcem wzięte
z miasteczka na Dzikim Zachodzie tuż po tym jak w okolicy skończyło
się złoto - wymarłe.
Tu nawet nie chodzi o to, że mamy kryzys i ludzie nie mają za co się
bawić, posiedzieć w pubie czy kawiarni. Nawet nie o to, że będziemy
jeszcze jakiś czas czekać na kawiarniane ogródki. Brakuje mi ludzie,
którzy wyjdą wieczorem na spacer. Czy naprawdę centrum miasta
z tymi wszystkimi studniami zakochanych, kulami z dawną Legnicą
czy obwarzankiem imitującym srebrny pierścionek aż tak nam
zbrzydły? Szkoda, bo dzięki temu nie brakuje pijanej młodzieży,
pijanej i agresywnej, która wieczorami opanowuje centrum. A więc
legniczanie - na spacery! Może dzięki temu będzie bezpieczniej.
Bo tam, gdzie są ludzie, pojawia się też policja. A tam gdzie jest
policja znikają podchmielone wyrostki.
Pracują nad strategią
Jak ma się rozwijać
województwo
dolnośląskie?
W Legnicy rozpoczęto
prace nad strategią
jego rozwoju do roku
2020.
Samorządowcy z 9 powiatów północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego, a także
miast i gmin spotkali się 20
marca br. w legnickim Ratuszu na inauguracyjnym posiedzeniu Forum II Subregionu, jednego z trzech
zajmujących się aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego
do roku 2020.
Zgodnie z uchwałą podjętą przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, utworzone Forum Subregionalne
L e g n i c k o - G ł o g o w s k i e,
obejmuje swym zasięgiem powiaty: bolesławiecki, jaworski, głogowski, górowski, legnicki, lubiński,
polkowicki, wołowski, złotoryjski oraz miasto Legnicę. Jest to teren zamieszkały
przez ponad 675 tys. osób.
Na lidera prac Forum samorządowcy jednogłośnie
wybrali Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego.
Współpraca w ramach
Subregionu II ma na celu m.
in. stworzenie nowych możliwości służących zdobywaniu środków unijnych na realizację projektów w ramach
perspektywy finansowej UE
na lata 2014-2020, których celem będzie poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej i cywilizacyjnej
na terenie wszystkich powiatów objętych wspólnymi
działaniami.
Do czerwca mają
zakończyć się wstępne ustalenia i analizy, następnie ruszą konsultacje społeczne, a uaktualniona Strategia
zawierająca realne kierunki rozwoju powinna trafić
do Sejmiku Województwa
w listopadzie. K i l k u dziesięciu uczestników Forum
Legnicko-Głogowskiego omawiało według
reguł analizy SWOT mocne
i słabe strony Subregionu.
Już pierwsze wspólne ustalenia prowadzą do wniosku,
że jedną z głównych potrzeb, na które Forum zwróci uwagę, będzie rozwój
nowoczesnego systemu komunikacji drogowej i kolejowej w Zagłębiu Miedziowym i sąsiadujących z nim
powiatach.
UM Legnica
Wydawca: DS Media24
Inwazyjna kardiologia w Legnicy
Zawały i tętniaki mniej groźne, bo w legnickim szpitalu działa jeden
z najnowocześniejszych w kraju ośrodków kardiologii inwazyjnej. Ośrodek
utworzyło Miedziowe Centrum Zdrowia.
Tomasz Woźniak
[email protected]
N
a oddział kardiologii
inwazyjnej legniczanie
czekali od lat. Do tej
pory pacjentów z zawałem
wieziono do Lubina, a nawet
do Wrocławia. Jak obliczają fachowcy, śmiertelność zawałów
i udarów mózgu w miastach,
w których nie ma nowoczesnej
kardiologii, sięga nawet 20-30
proc.
- Dzięki temu ośrodkowi liczymy, że śmiertelność spadnie do 3 proc. - przyznaje koordynator
ośrodka
dr Adrian
Włodarczak.
O ś ro d e k
będzie
zatrudniał znanych w regionie lubińskich
k a r d i o l o g ó w.
Włodarczak zapewnia, że będą
też szkolenia legnickich lekarzy.
W uroczystym
otwarciu uczestniczyli Rafał Jurkowlaniec,
marszałek województwa dolnośląskiego, Edward
Schmidt, prezes Miedziowego
Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie, Tadeusz Krzakowski,
prezydent Legnicy oraz grono
wybitnych lekarzy kardiologów i kardiochirurgów z profesorem Marianem Zembalą, krajowym konsultantem
w dziedzinie kardiochirurgii
i profesorem Wojciechem Kustrzyckim, wojewódzkim konsultantem do spraw kardiologii.
- Dość długo czekaliśmy
na ten moment, ale wreszcie możemy przekazać potencjalnym pacjentom dobrą wiadomość, że ośrodek już
działa - mówi Krystyna Barcik, dyrektor WSS w Legnicy.
- To radosny moment, bo inwestycja zrealizowana została
wspólnymi siłami samorządu
dolnośląskiego, Miedziowego Centrum Zdrowia - powiedział marszałek Jurkowlaniec
dodając o przyszłej wspólnej
inwestycji, tym razem z Dol-
nośląskim Centrum
Onkologii we Wrocławiu
. - Dzisiaj choroby krążeniowe i nowotwory to najczęstsze przyczyny zgonów, dlatego
nasz samorząd chce zabezpieczyć opiekę, szczególnie
w tych dwóch
dziedzinach.
Edward
Schmidt,
p r e z e s
MCZ - u ,
podkreślił, że nowy
ośrodek należy do najnowocześniejszych w kraju.
Możemy się nim pochwalić przed Europą i USA.
- Jeżeli od momentu pierwszego bólu w klatce piersiowej do zabiegu upłyną mniej,
niż dwie godziny, to jest wielki sukces, bo szanse na wyle-
Ośrodek kardiologii inwazyjnej w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy składa się
z trzech pracowni:
zz Pracownia hemodynamiki, w której wykonuje się
koronografię, inwazyjne badanie w diagnostyce
serca sprawdzające drożność tętnic wieńcowych.
W pracowni hemodynamiki wykonuje się także
koronaroplastykę, czyli zabiegi bezpośrednio
ratujące życie w ostrych zawałach serca polegające
na inwazyjnym poszerzeniu naczyń krwionośnych.
zz Pracownia Elektrofizjologii, gdzie inwazyjnie leczy
się pacjentów z zaburzeniami rytmu serca poprzez
wszczepienie kardiowerterów - defibrylatorów
i pacjentów z częstoskurczem mięśnia sercowego.
zz Pracownia Neuroradiologii jest przeznaczona
do leczenia pacjentów z tętniakami mózgu.
zz Pracownie wyposażone są w sprzęt najnowszej
generacji, światowej klasy urządzenia. Są to dwa
angiografy marki Siemens.
Adres redakcji: 59-220 Legnica, ul. Najświętszej Marii Panny 5b/4,
tel. 76 850 79 21, [email protected], [email protected]
Redaktor naczelny: p.o. Tomasz Woźniak, [email protected]
Redaguje zespół, Druk: LUBPRES DRUK, Zielona Góra
Skład i łamanie: Złota-Sowa
czenie są bardzo duże. Dzięki
legnickiemu ośrodkowi będzie
to możliwe. W naszym regionie działa już więc system
składający się z pogotowia ratunkowego, placówek służby
zdrowia w Legnicy i Lubinie,
gdzie są pracownie hemodynamiki. Z dumą mogę zapewnić,
że to optymalne rozwiązanie
– stwierdził prezes Schmidt.
- Legnicki szpital należy do najlepszych placówek
na Dolnym Śląsku, pod kierunkiem obecnej szefowej
uczynił wielkie postępy, dlatego apeluję, abyście nie zatrzymywali się na tej drodze - mówił profesor Marian Zembala.
Profesor Wojciech Kustrzycki, wojewódzki konsultant ds.
kardiologii dodał, że nowy
ośrodek znacznie podniesie
poziom opieki medycznej w regionie, obiecał też będzie dalej wspierać legnicką placówkę.
W ciągu roku, na terenie Zagłębia Miedziowego, w regionie legnickim odnotowuje się
ok. 2000 przypadków, pacjentów z zawałami serca wymagających pilnej interwencji.
W pracowniach pracuje pięć
pielęgniarek, większość z doświadczeniem intensywnej terapii kardiologicznej i ośmiu
lekarzy kardiologów, w tym
sześciu ma doświadczenie
na ostrych dyżurach w MCZ.
Biuro reklam i ogłoszeń: 59-220 Legnica, ul. Najświętszej Marii Panny 5b/4,
tel. 76 850 79 21, [email protected], [email protected]
Redakcja nie odpowiada za treść publikowanych listów i reklam. Materiałów nie zamówionych nie zwraca. Zastrzega sobie prawo do skrótów w nadesłanych tekstach i listach.
masz ciekawy temat ?
dzwoń – pisz
KONTAKT Z REDAKCJĄ
tel. 76 850 79 21, GG: 7160260,
[email protected]
4
WIADOMOŚCI
22 marca 2012
[email protected]
Kobieta nie zmarła z winy funkcjonariuszy
Sprawa strażników umorzona
Prokuratura Rejonowa w Legnicy zakończyła postępowanie w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych
przez funkcjonariuszy legnickiej straży miejskiej podejrzanych o niedopełnienie obowiązków słuzbowych.
Tomasz Woźniak
[email protected]
Ś
ledztwo umorzono wobec stwierdzenia braku
znamion przestępstwa
w zachowaniu strażników.
Prokuratura nie dopatrzyła
się niedopełnienia obowiązków służbowych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Zgodnie
z jej treścią funkcjonariusze
mają obowiązek doprowadzić do izby wytrzeźwień każdą osobę, ale tylko wówczas,
gdy jest ona nietrzeźwa i swoim zachowaniem daje powód
do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy lub też znajduje się w okolicznościach zagrażających jej
życiu lub zdrowiu albo zagraża
życiu lub zdrowiu innych osób.
Zdaniem prokuratury, zachowanie strażników nie dopro-
wadziło do narażenia kobiety na utratę zdrowia lub życia.
Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło 3 grudnia 2011
roku. Około południa funkcjonariusze przyjechali na interwencję przy ul. Poznańskiej,
gdzie jeden z właścicieli warsztatów zgłaszał, iż przebywa
tam osoba bezdomna, która odstrasza klientów. Kobieta
siedziała na murku, wyglądała na trzeźwą, nie była agresywna, zachowywała się naturalnie. Nie wyglądała również
na osobę, która potrzebowałaby pomocy. Dlatego też funkcjonariusze stwierdzili, że nie
ma podstaw do przeprowadzenia interwencji i odjechali.
Dwa dni później, 5 grudnia,
około godziny 7 rano, na terenie firmy, która znajduje się ok
100 m od murku ujawniono
zwłoki bezdomnej. Na jej ciele
były liczne obrażenia. Jednak
Ciało kobiety znaleziono pod tym
drzewem.
sekcja wykazała, że zgon nastąpił z przyczyn naturalnych,
a powodem było wyziębienie
i skrajne wycieńczenie organizmu spowodowane długoletnim nadużywaniem alkoholu.
W toku postępowania ustalono, iż w stosunku do bezdomnej zarówno strażni-
Prezydent Miasta Legnicy
Ogłasza, że w dniu 24 kwietnia 2012 r. odbędzie się przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
położonego w Legnicy
Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy
reklama
Legnica ul. Dziennikarskiej 11
KW LE1L/00036259/7
Budynek pięciokondygnacyjny,
podpiwniczony, składa się z 17
lokali mieszkalnych i 4 lokali
użytkowych, teren uzbrojony w sieć
gazową, wod.-kan., energetyczną,
telefoniczną
Oznaczenie
nieruchomości
w operacie
ewidencji
gruntów
Numer
i położenie
lokalu
Skład lokalu
Działka nr 557
o pow. 378 m²
Obręb Stare
Miasto, lokal
mieszkalny nr
16 położony
na poddaszu
o pow. 65,70 m2
2 pokoje,
kuchnia,
łazienka,
przedpokój
Cena lokalu
( w tym gruntu)
Wadium
115.000,00 zł
(6.500,00 zł)
11.000,00 zł
Lokal przeznaczony do sprzedaży na własność, grunt w użytkowanie wieczyste. Wysokość
opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu: pierwsza opłata 15% ceny gruntu, opłaty
roczne 1% ceny gruntu (plus podatek od towarów i usług). Termin wnoszenia opłaty rocznej
do dnia 31 marca każdego roku. Cena gruntu może być aktualizowana wskutek zmiany
jego wartości. Aktualizacja może być dokonana w okresach nie krótszych niż trzy lata.
Nieruchomość wolna od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób
trzecich. Lokal kwalifikuje się do remontu. Pierwszy przetarg odbył się 13.02.2012 r.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1,2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
upłynął 01.12.2011 r. Uwaga: Podana cena w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 a) Ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie zawiera podatku VAT, ale zawiera koszty
przygotowania nieruchomości do zbycia. Lokal udostępniony będzie do oglądania w dniu
02.04.2012 r. w godzinach od 13.00 –14.00.
Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości jw. nie później niż do dnia
20.04.2012 r. na konto Urzędu Miasta Legnicy PEKAO. S.A. I O/Legnica
20124014731111000025212109.
Przetarg odbędzie się 24.04.2012 r. o godz.13.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8, sala 225.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może
wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek
złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz
potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
- oryginał i kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji
działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się
od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie
później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami tel. 7672-12-302, pokój 333 III p. oraz warunków przetargu tel. 7672-12310. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.
cy miejscy, jak i pracownicy
izby wytrzeźwień oraz legnickiego szpitala podejmowali liczne interwencje. Wielokrotnie próbowano pomagać
kobiecie. Ta jednak ze względu na zaawansowany alkoholizm nie chciała z pomocy skorzystać. Tylko w 2011 r. aż 73
razy przewożono ją do izby
wytrzeźwień.
W śledztwie ustalono,
iż w chwili zgonu bezdomna
nie znajdowała się pod wpływem alkoholu. Najprawdopodobniej w czasie interwencji
straży miejskiej kobieta również była trzeźwa. Kobieta była
spokojna, nie przewracała się,
nie wykazywała objawów upojenia alkoholowego. Ze względu na panującą w tym dniu
dodatnią temperaturę stwierdzono, że pozostawienie jej
śpiącej ok. godziny 12 w południe nie narażało jej na bezpośrednie niebezpieczeństwo
utraty życia poprzez wychłodzenie organizmu. Zgon mógł
nastąpić również, gdyby została zatrzymana prewencyjnie.
Prokuratora uznała, iż nie
można
funkcjonariuszom
przypisać skutku w postaci narażenia bezdomnej na bez-
pośrednie niebezpieczeństwo
utraty życia lub doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu tylko dlatego, że dwa dni
przed zgonem „nie zajęto się”
kobietą, która zachowaniem
swym nie godziła w żadne
z dóbr chronionych prawem
i nie było podstaw do stwierdzenia, że istnieje jakiekolwiek zagrożenie dla jej życia
lub zdrowia.
- W zaistniałych okolicznościach przewiezienie kobiety na izby wytrzeźwień
lub do szpitala „dla świętego
spokoju” byłoby postępowaniem nie znajdującym oparcia w obowiązującym prawie,
a zatem należałoby je uznać za
przedwczesne i bezpodstawne
- tłumaczy Liliana Łukasiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy.
- Mając powyższe na uwadze
postępowanie umorzono.
Prezydent Miasta Legnicy
Ogłasza, że w dniu 24 kwietnia 2012 r. odbędzie się przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
położonego w Legnicy
Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy
Oznaczenie
nieruchomości
w operacie ewidencji
gruntów
Numer i położenie
lokalu
Skład lokalu
Legnica ul. Piastowska
nr 24-26 KW Nr
LE1L/00040852/5
Budynek mieszkalny,
pięciokondygnacyjny,
uzbrojony
w sieć gazową, wod-kan.,
energetyczną.
Dz. nr 755/2 o pow.
187 m2, nr 757
o pow. 233 m2,
obręb Fabryczna
Lokal mieszkalny nr
9, kl. 26.
Poddasze/V
kondygnacja
Dwa pokoje,
kuchnia,
łazienka, wc;
Powierzchnia
45,11 m2
Powierzchnia
Cena lokalu
( w tym gruntu)
Wadium
51. 000,00 zł
/3 000,00 zł/
5.000,00 zł
Lokal przeznaczony do sprzedaży na własność, grunt w użytkowanie wieczyste. Wysokość
opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu: pierwsza opłata 15% ceny gruntu, opłaty
roczne 1% ceny gruntu (plus podatek od towarów i usług). Termin wnoszenia opłaty rocznej
do dnia 31 marca każdego roku. Cena gruntu może być aktualizowana wskutek zmiany jego
wartości. Aktualizacja może być dokonana w okresach nie krótszych niż 3 lata. Nieruchomość
wolna od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Lokal
kwalifikuje się do remontu.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1,2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
upłynął z dniem 09.07.2011 r. Pierwszy przetarg odbył się 19.09.2011 r., drugi 28.11.2011 r.
Uwaga: Podana cena w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 a) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług nie zawiera podatku VAT, ale zawiera koszty
przygotowania nieruchomości do zbycia.
Przetarg odbędzie się 24.04.2012 r. o godz.13.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8, sala 225.
Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości jw. nie później niż do dnia
20.04.2012 r.
na konto Urzędu Miasta Legnicy PEKAO. S.A. I O/Legnica
20124014731111000025212109.
Lokal udostępniony będzie do oglądania w dniu 03.04.2012 r. w godzinach od 13.00 – 14.00.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może
wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek
złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz
potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
- oryginał i kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji
działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się
od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie
później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami tel. 7672-12-303, pokój 331 III p. oraz warunków przetargu tel. 7672-12310. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.
WIADOMOŚCI
22 marca 2012
[email protected]
5
Tragiczna śmierć 2-latka z ul. Daszyńskiego trafiła na wokandę
Ruszył proces rodziców Kacperka
Przed legnickim sądem rejonowym rozpoczął sie proces rodziców dwuletniego Kacpra, oskarżonych przez
prokuraturę o zaniedbania, które doprowadziły do śmierci ich dziecka.
Tomasz Woźniak
[email protected]
R
odzice tragicznie zmarłego dziecka Agnieszka B.(42-lata) i Mariusz K. (40 lat) nie przyznają
sie do winy. Ojciec przyznaje się jedynie do nie należytej
opieki nad chłopczykiem. Oboje twierdzą, wbrew temu, co zeznawali na policji, że tego dnia
wypili tylko po jednym piwie.
Agnieszka B. przyznaje, że dwa
kolejne piwa wypiła u koleżanki, do której wyszła zostawiając dziecko pod opieką Mariusza K.
- On zawsze dobrze się
opiekował Kacprem, przecież
to było nasze oczko w głowie przyznaje Agnieszka B.
Przyznaje, że wcześniej zeznania o wypiciu czterech
piw składała pod naciskiem
policjntki.
- Mi było wszystko jedno,
nawet nie wiedziałam co się
z Kacprem stało, bo mi nie powiedzieli - dodaje oskarżona.
- Jak wychodziłam okno było
lekko uchylone, a nie otwarte. Kacper często wspinał się
na fotel pod oknem, by oglądać
bawiące się na dachu komórek
koty. Ale nigdy nie wchodził
na fotel, gdy okno było zasłonięte. A tego dnia zasłoniłam
firanki.
Do tragedii doszło 27 września. Jak ustaliła prokuratura,
Agnieszka B. wyszła z mieszkania do koleżanki i zostawiła dwuletniego Kacpra (19 dni
wcześniej obchodził urodziny)
pod opieką pijanego konkubena. Ojciec zasnął podczas oglądania telewizji, a Kacper wspiął
się na fotel i wypadł przez
otwarte okno. Agnieszka B.
wróciła do domu, gdy na miejscu już była policja, a dziecko leżało w szpitalu. Po trzech
dobach lekarze przegrali walkę
o życie chłopca.
W chwili zatrzymania
Agnieszka B. miała w organizmie 2.78 promila alkoholu, jej
konkubent - 1,56 promila.
Grozi im do 2 lat więzienia za nie sprawowanie należytej opieki i nieumyślne narażenie dziecka na utratę zdrowia
lub życia. Oboje już wcześniej,
z powodu alkoholu, mieli ograniczone prawa rodzicielskie.
Mieszkanie przy ul. Daszyńskiego wynajmowali od lipca
2011 roku. Po tragedii ponownie się przeprowadzili. Mariusz
K. był wcześniej karany za znęcanie się.
W ubiegłym tygodniu miał ruszyć proces 36-letniej legniczanki Marioli D. za
zabicie w Rogowie Legnickim swojego nowo narodzonego dziecka. Z powodu
choroby jednego z ławników, proces przesunięto na inny termin.
Bez sensacji na Zjeździe legnickiego SLD
Nowy, stary szef SLD
Kazimierz Hałaszyński po raz trzeci w swojej karierze został
szefem legnickiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W walce
o utrzymanie fotela przewodniczącego zdecydowanie wygrał
z kontrkandydatem Robertem Materną.
Tomasz Woźniak
[email protected]
K
azimierza Hałaszyńskiego, który przez
ostatni rok rządził
legnickim SLD, poparło 48
spośród 65 uczestników 6.
Zjazdu legnickiego SLD.
Nowym sekretarzem partii
została Sylwia Chmielewska (61 głosów).
Hałaszyński
zapowiedział, że najbliższe cztery
lata partia poświęci na lepsze dotarcie do mieszkańców i przyciągnięcie
Sylwia Chmielewska
(z lewej) i Kazimierz
Hałaszyński będą
rządzić legnickim SLD.
do partii młodych ludzi.
Przyjęto też pomysł kwartalnych spotkań wszystkich
członków legnickiego SLD.
Podobne postulaty integracji partii i większą otwartość na problemy mieszkańców zapowiadał rok
temu, gdy przejął władzę
po Sławomirze Skowroński. Jedyne zmiany od tego
czasu to pierwsze w historii utajnienie obrad legnickiej konwencji SLD
oraz zmniejszenie członków partii ze 195 do 144
osób (niedawno rozwiązano trzy koła z powodu braku członków).
Na zjeździe wybrano
także 19 członków Rady
Miejskiej SLD: Stanisława Batoga, Rafała Ciaka,
Mieczysława Dudka, Mar-
ka Gałęzę, Michała Huzarskiego, Tomasza Kalinowskiego, Jana Klebana,
Marka Konarskiego, Kazimierza Kraskę, Łukasza
Loberta, Sebastiana Nowotyńskiego, Marcina Owada,
Romana Poberejko, Janusza
Siczka, Andrzeja Sobierajskiego, Krystynę Strzępek, Andrzeja Szymkowiaka, Marka Turka i Pawła
Wiącka.
Delegatami na Zjazd
Wojewódzki SLD zostali:
Sylwia Chmielewska, Kazimierz Hałaszyński, Michał Huzarski, Tadeusz
Krzakowski, Sebastian Nowotyński, Janusz Siczek,
Andrzej Sobierajski, Krystyna Strzępek, Marek Turek, Paweł Wiącek i Barb
Karcz-Zawiślak.
W tym tygodniu na Zjazd Okręgowy i wybór władz
zaprasza także Prawo i Sprawiedliwość. Podobnie
jak posiedzenie Sojuszu, także prawica utajniła przed
prasą obrady. Media zaproszono jedynie na konferencję
z udziałem nowego Zarządu Okręgowego.
Porzucona psina
W niedzielę, 18
marca, funkcjonariusze
straży miejskiej
uratowali porzuconego
psa. Zwierzę było
pozostawione w Lasku
Złotoryjskim.
Właściciel zaniedbywał
psiaka od dłuższego czasu,
gdyż był on mocno wychudzony i zaniedbany.
„Opiekun”
pozostawił zwierzę bez dostępu do wody
i pokarmu. Wycieńczone
zwierze zostało przewiezione do schroniska. Dołączamy zdjęcie, być może ktoś
z mieszkańców rozpozna
psa i będzie w stanie wskazać właściciela, który powinien odpowiedzieć za tak
nieludzkie podejście.
Źródło:
www.strazmiejska.legnica.pl.
6
WIADOMOŚCI
22 marca 2012
[email protected]
Strefy ekonomiczne zwalczają bezrobocie
Zasiadła w dawnym gabinecie tragicznie zmarlego męża
Podczas
Zgromadzenia
Ogólnego Związku
Miast Polskich,
które obradowało
w Karpaczu (8-9
marca 2012 r.)
Prezydent Legnicy
Tadeusz Krzakowski
wnioskował
o zdecydowane
poparcie idei
wydłużenia czasu
funkcjonowania
w kraju Specjalnych
Stref Ekonomicznych.
Chociaż sama posłanka nie wie, jak często będzie gościć w Legnicy.
Posłanka Szmajdzińska otworzyła biuro
Prezydent za
Posłanka Małgorzata Szmajdzińska ma od wtorku dwa nowe biura – w Legnicy
wydłużeniem stref i w Głogowie. Dyżury dla mieszkańców będą w każdy wtorek w godz. 14-15.
- Uważam za konieczne nawet bezterminowe wydłużenie możliwości
ich działania – mówi Prezydent Legnicy. – Prolongowanie ułatwień dla inwestorów
zagranicznych i krajowych
pozwoli im inwestować długoterminowo, bez obaw
o przyszłość. Płynące z takiego rozwiązania korzyści społeczne i ekonomiczne dla regionów i lokalnych
społeczności są nie do przecenienia. Chodzi o walkę z bezrobociem, ochronę miejsc pracy i dostęp
do nowoczesnych technologii. Firmy trwale działają-
ce na terenie Stref, rozwijając zatrudnienie, stabilizują
lokalne rynki pracy na całe
lata. Mają ogromny wpływ
na rozwój gospodarczy gmin
i postęp technologiczny. Ich
potrzeby dają samorządowi
możliwość unowocześniania i kształtowania profili zawodowej edukacji młodych
ludzi, przystosowania ich
do wymogów rynku pracy.
Takie doświadczenia ma
legnicki samorząd. Zmiany
w kształceniu zawodowym
już obserwowane wyraźnie w Legnicy, czynią młodych specjalistów atrakcyjnymi pracownikami również
na rynkach europejskich.
Mogą konkurować nie tylko o pracę, ale też o godziwą
zapłatę. Wszystko to byłoby trudniej osiągnąć bez Specjalnych Stref Ekonomicznych. Co będzie, gdy firmy
ze Stref zaczną zwijać interes? A przecież tam, gdzie
działają, także w Legnicy,
wciąż są atrakcyjne tereny
inwestycyjne. Mamy dobre
praktyki w ich rozszerzaniu.
Uwzględnienie tego postulatu pozwoli na dalsze inwestycje. Bezterminowe istnienie Stref to doskonała polisa
nie tylko na czas recesji i kryzysu ekonomicznego.
Tomasz Woźniak
[email protected]
- Od dziś jestem do dyspozycji mieszkańców także ludzi
młodych, bo ich przyszłość
jest dziś najważniejsza - przyznaje posłanka.
Małgorzata
Szmajdzińska otworzyła biuro w Rynku 34, w miejscu, gdzie wcześniej urzędował jej zmarły
tragicznie mąż. Jeszcze przed
otwarciem biura poselskiego
osiągnęła pierwszy sukces dla
Legnicy. Skutecznie lobbowała, by miasto dostało pieniądze na remont zamkowej
wieży św. Jadwigi i Akademii
Rycerskiej. Teraz planuje kolejną walkę o inwestycję dla
regionu.
- Chcemy powołać ponadpartyjny zespół parlamentarny, który lobbowałby na rzecz
budowy trasy S-3 - dodaje posłanka. - Nie karmię się konfrontacją polityczną, ponieważ
w sprawach regionu powinniśmy być zgodni.
Walczy także o szybkie połączenie kolejowe Warszawa-Wrocław-Jelenia Góra.
- Chcę, by wreszcie z Warszawy do Wrocławia jecha-
ło się 3,5 godziny - dodaje
Szmajdzińska.
Posłanka
zapewnia,
że Legnica jest dla niej
tak samo ważna jak Je-
lenia Góra. W najbliższym czasie planuje też
otworzyć biura w Lubaniu, Bolkowie, Zgorzelcu
i Bogatyni.
Gang sądzony za narkotyki
UM Legnica
SKUP
SAMOCHODÓW
DO KASACJI
Wystawiamy zaświadczenia
potrzebne
Do wyrejestrowania auta
Gotówka od ręki !!!
Zadzwoń
reklama
Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska otworzyła biuro w towarzystwie prezydenta Legnicy
512-308-179
W legnickim sądzie okręgowym trwa proces 21-osobowego gangu
oskarżonego o handel narkotykami. Szefami grupy byli legniczanie
Michał M. ps. Wichura i Paweł S. ps. Strzałka.
Działali na terenie województw dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. W 2009
roku grupa została rozbita przez funkcjonariuszy poznańskiego Centralnego Biura Śledczego. Pierwszych członków gangu zatrzymano pod Poznaniem. Kolejnych w Legnicy,
w akcji zorganizowanej m.in. w okolicach ul. Artyleryjskiej i Asnyka. Do zatrzymania
członków gangu użyto także śmigłowca.
Grupa jest oskarżona o wprowadzenie na rynek co najmniej 50 kilogramów narkotyków.
TOW
[email protected]
„„Dobre rady
na trudne czasy
W co inwestować
w czasach kryzysu,
jak poruszać się
na rynkach giełdowych,
co zrobić, aby nasze
oszczędności były
bezpieczne? W trudnym
okresie niepewności
wielu inwestorów
indywidualnych waha
się, jakie decyzje
podjąć. Ich wątpliwości
mogą rozwiać eksperci,
którzy w Legnicy
już 28 i 29 marca,
podczas bezpłatnej,
otwartej dla wszystkich
zainteresowanych
konferencji, podzielą
się swoją wiedzą
na temat inwestowania.
Konferencja odbędzie
się w Hotelu
Rezydencja. Jej
organizatorem jest
Grupa Trinity SA,
a honorowy patronat
nad wydarzeniem objął
Prezydent Legnicy
Tadeusz Krzakowski.
Podczas dwudniowego
spotkania uczestnicy
dowiedzą się
od specjalistów np., jak
inwestować w obligacje
korporacyjne, jak
wybrać spółkę, której
papiery wartościowe
warto kupić, jakie
są wady i zalety akcji
oraz obligacji.
Swój udział
w konferencji można
zgłosić online:
www.grupatrinity.
pl/wydarzenia lub
telefonicznie pod
numerem (71) 712 21
34.
UM Legnica
„„Konkurs ,,Dziecko
i jego świat”
rozstrzygnięty
W legnickim
Zespole Szkół
Ogólnokształcących Nr
3 19 marca br. odbył
7
się już po raz czwarty
Interdyscyplinarny
Międzygimnazjalny
Konkurs pod hasłem
,,Dziecko i jego świat”.
Młodzież zmagała się
w 3 konkurencjach:
recytacja, śpiew i praca
plastyczna – collage
na temat dziecka.
Uczestniczyło 6
legnickich gimnazjów:
Gimnazjum Nr 4,
Gimnazjum Nr 5,
Gimnazjum Nr 9,
Gimnazjum Nr
10, Gimnazjum Nr
11 i gospodarze Gimnazjum Nr 2.
Jury przyznało: 1.
miejsce – Gimnazjum Nr
9 pod opieką W. Klocka
i L. Dawidowicz–Kupeć,
2. miejsce – Gimnazjum
Nr 2 pod opieką E.
Staszkiewicz, A.
Sadochy–Juzak i R.
Luty-Pakuły, 3. miejsce
- Gimnazjum Nr 4 pod
opieką M. Kowalewskiej.
Bezpłatne warsztaty
z kreatywności dla
pracowników
Twojej firmy!!!
Agencja Rozwoju Regionalnego „Arleg” S.A. w Legnicy
poszukuje Przedsiębiorców zainteresowanych warsztatami
z zakresu wyzwalania kreatywności wśród pracowników
Każda firma w ramach indywidualnego doradztwa weźmie udział w kompleksowo
przeprowadzonej drodze do innowacyjności.
Warsztaty prowadzone są w ramach projektu
Wdrożenie pakietu usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw Polski
południowo-zachodniej
Usługi świadczone w ramach projektu są BEZPŁATNE,
objęte regułami pomocy de minimis
Informacje o projekcie:
Agencja Rozwoju Regionalnego „Arleg” S.A.
ul. M. Rataja 26, 59-220 Legnica
Tel. 76 862-35-22, 76 852-30-15, 76 862-27-77
Biuro Agencji Rozwoju Regionalnego „Arleg” S.A.
ul. Budowlanych 6a, 67-200 Głogów
tel. 76 835-68-91,fax 76 834-27-97
„„Wymienią piasek
w piaskownicach
Na początku kwietnia
rozpocznie się wymiana
piasku we wszystkich
piaskownicach
Zarządu Gospodarki
Mieszkaniowej.
Zarząd Gospodarki
Mieszkaniowej już
zamówił 235 ton piasku
i 60 ton kruszywo.
Na 48 podwórzach
zarządzanych przez
ZGM znajdują się
piaskownice i to do nich
trafi nowy piasek.
- Kruszywem
uzupełnimy koleiny
po samochodach
i po zimie,
jakie powstały
na podwórzach – dodaje
Ryszard Lisiecki,
zastępca dyrektora
ZGM.
LECZENIE SCHORZEļ KOLANA
- w zmianach zwyrodnieniowych i reumatycznych
- w urazach sportowych i stanach pourazowych
- w zmianach przeciĉŮeniowych u mâodzieŮy
GABINET KONSULTACYJNY:
LEGNICA, UL. CHOJNOWSKA 46a/1 (wejście od ul. Anielewicza)
TEL. 076 724-30-43, 061 828-11-26
SPECJALISTA ORTOPEDA HENRYK GRUDNIEWICZ
Z KLINIKI CHIRURGII KOLANA "ARTROS" W POZNANIU
(TOW)
www.proinnowacje.arleg.eu
Projekt Wdrożenie pakietu usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw Polski
południowo-zachodniej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka
POMOC FINANSOWA
-SZYBKA POŻYCZKA -BEZ BIK-u
-SPŁATA DO 48 M-CY
Biuro Legnica:
ul. Piłsudskiego 40 Tel.: 76 722 42 44
Lubin: Tel: 728 397 596
KREDYT
ANTYKRYZYSOWY
CHWILÓWKI
BEZ BIK-u
NOWA OFERTA TYLKO U NAS
EURO-FINANSE
Św. Piotra 12, 59-220 Legnica
(obok Kina Piast)
76 723 80 89
Firma poszukuje osób
do opróżniania pojemników na odzież używaną.
Wymagane prawo jazdy kat. C, własna działalność
gospodarcza, kurs na przewóz rzeczy, aktualne
badania lekarskie.
Szczegóły pod numerem telefonu
608-670-838
PRACA W
HOLANDII
osoby młode
NASZ PRZEDSTAWICIEL W LEGNICY
WSZELKIE INFORMACJE
ul. Św. Piotra 12 (obok Kina Piast),
POD NUMEREM TELEFONU:
tel. 608 526 489 lub 76 723 80 89
67 263 51 60 LUB 67 353 27 54
e-mail: [email protected]
MOŻLIWOŚĆ ZAPISU PRZEZ STRONĘ
WWW.EXOTICGREEN.NL
ZAPRASZAMY PO ODBIÓR rozliczeń rocznych - Jaaropgaven za 2011 ROK
reklama
WIADOMOŚCI
8
WIADOMOŚCI
22 marca 2012
[email protected]
Komisja Kapituły wskazuje do nagrody Chucholską
Będzie nagroda za ogórki
Komisja Kapituły i Statutu Rady Miejskiej wybrała kandydatów
do tegorocznej Nagrody Miasta i odznaczeń Zasłużony dla Legnicy.
Tomasz Woźniak
[email protected]
E
lżbieta
Chucholska,
działaczka społeczna,
organizatorka m.in. Wigilii Narodów, wigilijnego Śledzia i Grosza, Święta Ogórka
to kandydatka rekomendowana
przez komisję kapituły do tegorocznej Nagrody Miasta (15
tys. zł). Za jej kandydaturą głosowało siedmioro radnych. Za
kandydaturą Artura Torbińskiego z MONAR-u głosowało troje radnych, a Tadeusz
Samborski (zgłoszony przez
kresowian) i Stanisław Felczyński (zgłoszony przez Stowarzyszenie Weteranów Pracy) nie uzyskali żadnego głosu.
Do odznaki “Zasłużony
dla Legnicy” rekomendowano Zbigniewa Prycha (trenera kickboksingu), Kazimierza
Burtnego (lidera legnickiego PSL), Juliusza Skrzypka
(ordynatora legnickiego szpitala), Krzysztofa Piotrowskiego (szefa kibiców Miedzi
Legnica) i archeologa Witolda
Łaszewskiego.
Chucholską zglosił przewodniczący rady miejskiej
W tym roku nie będzie wybierany Honorowy Obywatel Legnicy, ponieważ jedyna
kandydatura - byłego aparatczyka PZPR-u Marek Hanaszyński została wycofana przez
Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej.
Kazimierz Burtny (były radny, szef legnickiego PSL), Zbigniew Prych (policjant, trener
kickboxingu), Juliusz Skrzypek (lekarz, ordynator oddziału wewnętrznego w legnickim
szpitalu), Krzysztof Piotrowski
(prezes Stowarzyszenia Kibiców Tylko Miedź) oraz Witold
Łaszewski (archeolog, autor
licznych publikacji o historii
Legnicy).
zgłoszony przez Towarzystwo Miłośników Lwo-
wa i Kresów Wschodnich, działacz harcerski Artur Torbiński
(zgłoszony przez PiS) oraz
przewodniczący Stowarzyszenia Weteranów Pracy Stanisław
Felczyński (zgłoszony przez
swoją organizację).
Policjanci złapali motocyklistę-pirata
Pędził 165 km na godzinę
Policjanci dopiero
w okolicach Dunina
złapali motocyklistę
– pirata drogowego,
który nie zatrzymał się
do kontroli na obwodnicy
zachodniej.
W niedzielę o godz. 15.30 policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP Legnica zauważyli
na obwodnicy miasta motocyklistę wykonującego nieprawidłowy manewr wyprzedzania. Kiedy funkcjonariusze próbowali
zatrzymać kierującego Kawasaki
ten przyspieszył i zaczął uciekać.
Pościg trwał kilka minut. W czasie ucieczki motocyklista złamał wiele prze-
pisów
ruchu
drogowego.
Prędkość przekraczała 160 km/h.
Kiedy skręcił w boczną drogę
nie zapanował nad motocyklem
i wywrócił się. Na szczęście nie
doznał obrażeń ciała. Po zatrzymaniu okazało się, że kierujący
motocyklem 30-latek nie posiada uprawnień do kierowania jednośladami, a motocykl
ma zabrany dowód rejestracyjny za zły stan techniczny. Policjanci skierowali do sądu wniosek o ukaranie kierującego.
Otrzymał on także 30 punktów
karnych.
- Łącznie tego jednego dnia
motocyklista „zarobił” 30 punktów karnych – mówi Sławomir
Masojć z legnickiej policji.
Oprac. TOW
Była szefowa “Kobiet
Europy” jest znana
z akcji społecznych
FILIPIŃSKIE UZDRAWIANIE ZAWSZE BĘDZIE TAJEMNICĄ
reklama
1 kwietnia
Wrocław
2 kwietnia
Głogów
3 kwietnia
LEGNICA
4 kwietnia
LUBIN
tel. 506 536 270
tel. 784 609 208
WIADOMOŚCI
Sąd apelacyjny
podtrzymał
wyrok
Kierowca, który w sierpniu
2011 roku spowodował
wypadek na obwodnicy
spędzi 5 lat w więzieniu
i ma dożywotni zakaz
prowadzenia pojazdów
mechanicznych. Sąd
apelacyjny 8 marca
nie uznał jego apelacji
i stwierdził, że wyrok
Sądu Rejonowego za
sprawiedliwy.
Przypomnijmy, że kierowca
forda zderzył się na
obwodnicy z dwoma innymi
samochodami: daewoo i
volkswagenem. W wyniku
wypadku rannych zostało
pięć osób. Sprawca zbiegł z
miejsca wypadku i ukrywał
się w krzakach w pobliżu
stacji benzynowej. Gdy
został zatrzymany przez
policjantów okazało się, że
jest pijany, a na dodatek
nie miał uprawnień do
prowadzenia samochodu.
Wyrok jest prawomocny.
TOW
[email protected]
9
Zniszczyli groby z... radości
Miasto ma kasę na zabytki
Tomasz Woźniak
Tomasz Woźniak
[email protected]
[email protected]
Prokuratura Rejonowa
w Legnicy skierowała
do sądu akt oskarżenia
przeciwko pięciu młodym
ludziom oskarżonym
o zniszczenie 54 grobów.
Grozi im do nawet do 7,5
roku więzienia.
Ponad 400 tys. zł
dotacji otrzymała
Legnica z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na
remont zabytków.
Pieniądze pójdą na
remont Akademii
Rycerskiej i wieży św.
Jadwigi.
Oskarżeni to legniczanie: Łukasz K. (23 lata), recydywista karany m.in. za rozbój, Andrzej Cz. (22 lata)
i jego brat Krzysztof Cz. (25
lat) – obaj karani za pobicie,
Mariusz K. (22 lata), karany m.in. za kradzież z włamaniem oraz najmłodszy z nich
i jedyny niekarany Marek Z.
(19 lat). Są oskarżeni o zniszczenie w nocy 12 października 54 nagrobków. Z 23 wyrwali i połamali krzyże, bądź bili
je w nagrobki do góry nogami,
natomiast w 32 przypadkach
uszkodzili płyty nagrobne (poprzewracali, zerwali tabliczki,
rozbili). Na jednym z grobów
zniszczyli i krzyż i nagrobek.
Jak ustaliła prokuratura 12
października dwóch z oskarżonych opuszczało zakład karny
po warunkowym zwolnieniu –
jeden z braci Cz. i Łukasz K.
Z tej okazji cała piątka świętowała. Podczas libacji alkoholowej Łukasz K. wpadł
na pomysł odwiedzenia grobu
swojego ojca. Poszli wszyscy.
Na cmentarzu kontynuowali zakrapianą imprezę. Trudno
ustalić, kto wpadł na pomysł
zniszczenia nagrobków.
Następnego dnia policjanci wśród zniszczonych mogił
znaleźli zgubiony telefon komórkowy jednego ze sprawców. 6 i 7 grudnia zatrzymano całą piątkę. Trzech z nich
początkowo
przyznawało
się do winy. Później zmienili zeznania.
Trzem sprawców za znieważenie miejsc pochówku i zniszczenie mienia grozi do pięciu lat więzienia.
Dwóm, którzy działali w warunkach rezydywy -siedem
i pół roku.
Dziedziniec akademii będzie zadaszony
Pierwsze piętro i parter
skrzydła E oraz elewacja
od strony dziedzińca to tegoroczne zadania remontowe w Akademii Rycerskiej.
Miasto wyda na inwestycję
1,5 mln zł. Dodatkowe 250
tys. zł dostało z ministerstwa kultury.
- Mamy już za sobą 75
proc. remontu Akademii
Rycerskiej, na dokończenie
potrzebne jest jeszcze jakieś 10 mln zł - przyznaje
prezydent Legnicy Tadeusz
Krzakowski. - Będziemy się
starać, by salę książęcą do-
finansował KGHM. Myślę, że spółka miedziowa
powinna pomóc w remoncie tak ważnego dla regionu zabytku.
Prezydent nie wyklucza
nawet nazwania sali imieniem KGHM. Właśnie to
reprezentacyjne pomieszczenie wraz z salą na parterze (obecnie główną salą
koncertową)
pochłonie
owe 10 mln zł.
Przy okazji prezydent
zdradził, że po zakończeniu remontu zamierza zbudować zadaszenie
nad dziedzińcem akademii, by było to stałe miejsce koncertów. Będzie to
konstrukcja napięta łukowo lub szklana. Rozwiązania wymaga jednak kwestia wentylacji dziedzińca
i sprawa spływu z dachu
wód opadowych.
Kolejnym
zabytkiem
przeznaczonym w tym
roku do remontu jest wieża św. Jadwigi. Na ten cel
miasto wyda 620 tys. zł, a
150 tys. zł dołoży z dotacji
ministerialnej.
LEGNICA
ul. Wrocławska 10,
tel. 76 722 90 23,
pn. - pt. 9.00 – 17.00
nfolinia:
500 803 200
reklama
22 marca 2012
10 WIADOMOŚCI
22 marca 2012
[email protected]
Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 69-letniej kobiety
Zmarła z wycieńczenia
Prokuratura wszczęła śledztwo i ustala, czy ktoś zawinił i naraził na śmierć
69-letnią lubiniankę. Gdy ratownicy przyjechali do zmarłej jej ciało ważyło
zaledwie 30 kilogramów.
Tomasz Woźniak
[email protected]
R
atownicy byli zszokowani widokiem kobiety
bez mięśni, samej skóry
naciągniętej na szkielet. Pogotowie wezwał jej syn, który od
kilku dni opiekował się kobietą.
Twierdzi, że dokarmiał, ale było
już za późno na ratunek. Jak
ustalili lekarze po sekcji zwłok,
kobieta zmarła z wycieńczenia.
- Wszczęliśmy śledztwo w
sprawie ustalenia, czy nie doszło do narażenia zdrowia lub
życia kobiety - informuje Liliana Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Legnicy.
- Z naszych ustaleń wynika,
że kobieta mieszkała sama.
Miała dwoje dorosłych dzieci, z których syn był ostatnio
u niej pół roku temu, a córka
- Czekamy na opinię biegłego - mówi Liliana Łukasiewicz z
prokuratury
półtora miesiąca temu. Usta- z matką jak i to, czy sąsiedzi
lono, że od czasu do czasu reagowali na sytuację kobiety.
ktoś jej sporadycznie pomagał Jak ustalili prokuratorzy, sąw zakupach. Ustalamy także, siedzi dwa lub trzy tygodnie
czy nie cierpiała na anoreksję przed śmiercią widzieli koi czy leczyła się.
bietę. Chodziła o własnych
Badane jest zarówno za- siłach. Dzieci odwiedziły
chowanie dzieci i ich relacje matkę w dniu kobiet - 8 mar-
ca. Gdy syn zobaczył, w jakim
jest stanie, został z nią. Twierdzi, że opiekował się i dokarmiał. Nikogo jednak nie prosił o pomoc, nie powiadomił
też lekarzy. Mimo opieki kobieta była już jednak zbyt wycieńczona i 13 marca zmarła.
Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, kobieta nadużywała alkoholu. Problemy z piciem miały też jej dzieci.
Obecnie prokuratura czeka na pisemną opinię biegłego po sekcji zwłok. Na razie
nie ma podstaw, by komukolwiek stawiać zarzuty. Przynajmniej te, wynikające z kodeksu karnego. Za narażenie
człowieka na bezpośrednie
niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi do 3 lat
więzienia.
Miasto i gmina dyskutują o wiejskich uczniach
Negocjują
nową umowę
Tomasz Woźniak
[email protected]
Trwają negocjacje
między gminą
wiejską Lubin, a
władzami miasta
w sprawie uczniów
dojeżdżających do
lubińskich szkół.
Miasto przygotowuje
nową umowę.
Zerwanie umowy o nauce wiejskich dzieci w lubińskich szkołach zaskoczyła gminne władze. Tym
bardziej, że do tej pory samorząd nie zalegał z płatnościami za uczniów, a
zerwanie nastąpiło z naruszeniem terminu.
- Decyzję o zerwaniu z
dniem 31 sierpnia umowy dostaliśmy 28 lutego,
na sześć miesięcy przed
wejściem w życie, podczas
gdy obowiązująca od 1999
roku umowa mówi o siedmiomiesięcznym okresie
wypowiedzenia - mówi Janusz Łucki, rzecznik gminy wiejskiej Lubin.
Sprawa dotyczy 650
dzieci
dojeżdżających
i uczących się w lubińskiej gimnazjum i Zespole Szkół Sportowych.
Gmina co roku dopłacała różnicę między subwencją ministerialną, a rzeczywistymi kosztami nauki
ucznia. Na jedno dziecko
było to 7.716 zł rocznie.
Opłaca też koszty dojazdu
uczniów.
Obecnie trwają negocjacje samorządów. Pierwsze
spotkanie, zorganizowane
w ubiegłym tygodniu, nie
przyniosło rezultatu. Kolejne zaplanowano na koniec marca.
- Miasto przygotowuje
nową, zmienioną umowę dodaje Łucki.
DZIŚ UMOWA, JUTRO KLUCZE!
reklama
www.domlubin.pl
tel. 505 96 55 55
SPIESZ SIĘ !!
OSTATNIE GOTOWE
MIESZKANIA
[email protected]
„„Po pijaku zniszczyli
reklamę
Policjanci z wydziału
kryminalnego zatrzymali
dwóch mieszkańców
miasta. Mężczyźni
odpowiedzą za zniszczenie
reklamy. Za ten czyn
grozi im kara do 5 – lat
pozbawienia wolności.
19 marca 2012 r. około
godz. 1.00 do dyżurnego
lubińskiej policji zadzwonił
mieszkaniec miasta. Jak
poinformował widział
On jak dwóch młodych
mężczyzn zniszczyło
reklamę. We wskazane
miejsce pojechali policjanci
z wydziału kryminalnego.
Na podstawie zebranych
informacji, co do wyglądu
oraz kierunku ucieczki
sprawców rozpoczęli
ich poszukiwania.
Kilkaset metrów dalej
funkcjonariusze zauważyli
dwie osoby, których
wygląd odpowiadał
rysopisom sprawców.
Dwaj dwudziestokilkuletni
mieszkańcy Lubina zostali
zatrzymani. Trafili do
policyjnego aresztu.
Jak ustalili policjanci
młodzi mężczyźni
nietrzeźwi wracali do
domu. Gdy przechodzili
obok jednej z reklam na
osiedlu Polne jedne z nich
kopnął w nią po chwili
do niego dołączył jego
kompan. Po jej zniszczeniu
chcieli schronić się
we własnych domach.
Nie zdążyli trafili do
policyjnego aresztu.
Lubinianie za zniszczenie
cudzej własności
odpowiedzą przed Sądem.
Za ten czyn grozi im kara
do 5 – lat pozbawiania
wolności.
KPP Lubin
„„Szkoła do likwidacji
Ścinawscy radni
zdecydowali o likwidacji
szkoły podstawowej w
Zaborowie. To najmniejsza
placówka w gminie, w
której uczy się 16 dzieci.
Już w tym roku nie było
naboru do klas pierwszych.
Przeciwko likwidacji szkoły
protestowali bezskutecznie
rodzice.
W budynku pozostanie
oddział przedszkolny i
biblioteka.
11
Policjanci z Lubina
i Legnicy zatrzymali
dwóch pseudokibiców,
którzy podczas meczu
Zagłębia z Widzewem
Łódź odpalili na
trybunach race świetlne.
Zatrzymani to młodzi
ludzie w wieku 25 i 26
lat. Za swoje zachowanie
na stadionie mężczyźni
już odpowiedzieli przed
lubińskim Sądem.
Funkcjonariusze z
Wydziału Kryminalnego
Komendy Powiatowej
Policji w Lubinie
wraz z policjantami
z Samodzielnego
Pododdziału Prewencji
Policji w Legnicy
zatrzymali dwie osoby
podejrzane o posiadanie
oraz odpalenie rac
świetlnych podczas
imprezy sportowej. Do
zdarzenia doszło 16 marca
w Lubinie. Podczas meczu
piłkarskiego pomiędzy
drużynami Zagłębia Lubin i
Widzewa Łódź. W sektorze
za jedną z bramek,
kilku pseudokibiców
odpaliło race świetlne.
Funkcjonariusze po tym
zdarzeniu rozpoczęli
identyfikację osób
odpowiedzialnych
za posiadanie i
odpalenie materiałów
pirotechnicznych.
Policjanci bezpośrednio
po zakończeniu meczu
zatrzymali dwóch
pseudokibiców.
Zatrzymani to
mieszkańcy województwa
łódzkiego w wieku 25
i 26 lat. Ponadto przed
rozpoczęciem spotkania
pracownicy ochrony
zatrzymali 29 letnią
mieszkankę województwa
małopolskiego, która
usiłowała wnieść
na stadion środki
pirotechniczne.
Pseudokibice
odpowiedzieli za swoje
czyny już przed Sądem.
Kobieta została ukarana
przez sąd grzywną 1 800
złotych oraz dwuletnim
zakazem stadionowym,
a mężczyźni grzywną 2
800 złotych i również
dwuletnim zakazem
stadionowym.
Oprac. TOW
%
0
1
u dla
rabaat czy kart
d
posia
A
N
A
ÓRZ  torby
K
iczki
S
w
a
k
A
I
 rę
R
e
l
o
E
s
T
ara
N
ki  p
A
s
a
L
p
GA torebki 
le 
portfe
POLKOWICE Intermarche
LUBIN Srebrna Promenada, ul. Bema 1 ( I piętro )
Paderewskiego 90b, naprzeciw TESCO
Łukasiewicza 1, pawilon 20 ( Bazar )
reklama
WIADOMOŚCI
Gminy z Wielkopolski przystąpiły do koalicji “Rozwój Tak - Odkrywki Nie”
Stop odkrywce rośnie
Irena Rogowska, wójt gminy Lubin spotkała
się z delegacją mieszkańców gmin: Krobia
i Miejska Górka - animatorów społecznego
protestu przeciwko planom budowy
odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w
płd. Wielkopolsce. Delegacji przewodziła
pani Sylwia Maćkowiak przewodnicząca
Stowarzyszenia “Nasz Dom” z Krobi.
28.02.2012 r. Stowarzyszenie “Nasz Dom” postanowiło przystąpić do
Koalicji “Rozwój Tak - Odkrywki Nie” podpisując
jej deklarację programową.
Goście z Wielkopolski podobnie jak mieszkańcy woj.
dolnośląskiego,
lubuskiego i łódzkiego nie zgadzają
się na forsowanie wbrew woli
społecznej archaicznej metody wydobycia węgla brunatnego jaką jest odkrywka.
Nie chcą by przyszłość polskiej energetyki oparta była
jedynie o spalanie paliw kopalnych - z natury przecież
nieodnawialnych. Jako doświadczeni rolnicy mają głęboką świadomość ogromu
nieodwracalnych szkód jakie
dla środowiska przynosi odkrywka. Uczestnicy spotkania z ubolewaniem przyjęli fakt, że władze państwowe
prawdopodobnie pod naciskiem lobby energetyczno-węglowego, w żaden sposób
nie chcą uwzględnić społecznego sprzeciwu wobec odkry-
wek, nie podejmują dialogu,
ignorują obywatelski werdykt
jakim był wynik ważnych i
wiążących referendów z 2009
r. Z niepokojem odnieśli się
do informacji, że Polska jako
jedyny kraj UE zablokowała
właśnie porozumienie w sprawie obniżania emisji CO2 po
2020 r. Nasz kraj odrzucił proponowany przez duńską prezydencję w UE projekt, który
przewidywał ustalenie celów
redukcji emisji o 40 proc. w
2030 r., 60 proc. w 2040 r. i 80
proc. w 2050 roku. Ten ostatni
finalny cel został już przyjęty w
ubiegłym roku przez wszystkich (!) przywódców UE.
UG Lubin
12 POLECAMY
22 marca 2012
[email protected]
Linas Zaikauskas zrealizował w Legnicy sztukę Czechowa
“Iwanow” na deskach teatru zachwyca
Nowa sztuka Teatru im. Modrzejewskiej to porządne rzemiosło z aktorskimi perełkami w tle. Reżyser zachwycony
współpracą z legnickimi aktorami.
Tomasz Woźniak
[email protected]
K
iedyś kubista Picasso założył się z innymi malarzami, że narysuje tradycyjny obraz. Zakład
wygrał. Z legnickim teatrem
jest podobnie. Potrafi wystawiać tradycyjne sztuki na sce-
nie z widownią rozsadzoną
w wygodnych miejscach, ale
woli obskurne hale fabryczne i upadające miejsca. Sztuką
“Iwanow” udowodnił, że zakład na tradycyjny spektakl
wygrałby w cuglach.
- Aktorzy chcą grać i pracować - zapewnia litewski
reżyser Linas Zaikaukas. -
To wyjątkowe, że nikt z ekipy
nie zachowywał się jak gwiazda. Teatr udowodnił, że jest
jednym z najlepszych zespołów w Polsce.
Zaikaukas od lat realizuje w Polsce sztuki Antoniego
Czechowa. W Legnicy wziął
na warsztat pesymistyczną
sztukę “Iwanow” - historię
człowieka, który nie widząc
perspektyw
konsekwentnie dąży do własnego upadku, pociągając za sobą innych.
Bohater jest znużony życiem
i zobojętniały na los bliskich.
“Tęsknotą” tłumaczy zdrady
i wieczorne nie-kochanie własnej żony.
I przez cały spektakl widz
czeka, aż główny bohater coś
z sobą zrobi, nawet strzeli łeb. Cokolwiek, byleby wyszedł z tego marazmu. Tytułową postać Iwanowa i jego
żonę grają Robert Gulaczyk
i Gabriela Fabian. Ta ostatnia
znana jest ze swojego manierycznego stylu grania. Niestety, w tym przypadku ten sposób kreacji postaci udziela się
także Gulaczykowi, ale także
”Iwanow”, sztuka Antoniego
Czechowa Scena im. L. Gadzickiego
reż. Linas Marijus Zaikaukas,
scenografia Margarita Misjukowa, muz.
Andrzej Janiga 24, 25 marca oraz 28 i 29
kwietnia o godz. 19.
Prezydent Miasta Legnicy
Ogłasza, że w dniu 24 kwietnia 2012 r. odbędzie się przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
położonego w Legnicy
Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy
Legnica ul. Piastowska
nr 24-26 KW Nr
LE1L/00040852/5
Budynek mieszkalny,
pięciokondygnacyjny,
uzbrojony
w sieć gazową, wod-kan.,
energetyczną.
Oznaczenie
nieruchomości
w operacie ewidencji
gruntów
Numer i położenie
lokalu
Skład lokalu
Dz. nr 755/2 o pow.
187 m2, nr 757
o pow. 233 m2,
obręb Fabryczna
Lokal mieszkalny nr
9, kl. 26.
Poddasze/V
kondygnacja
Dwa pokoje,
kuchnia,
łazienka, wc;
Powierzchnia
45,11 m2
Powierzchnia
Cena lokalu
( w tym gruntu)
Wadium
51. 000,00 zł
/3 000,00 zł/
5.000,00 zł
Lokal przeznaczony do sprzedaży na własność, grunt w użytkowanie wieczyste. Wysokość
opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu: pierwsza opłata 15% ceny gruntu, opłaty
roczne 1% ceny gruntu (plus podatek od towarów i usług). Termin wnoszenia opłaty rocznej
do dnia 31 marca każdego roku. Cena gruntu może być aktualizowana wskutek zmiany jego
wartości. Aktualizacja może być dokonana w okresach nie krótszych niż 3 lata. Nieruchomość
wolna od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Lokal
kwalifikuje się do remontu.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1,2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
upłynął z dniem 09.07.2011 r. Pierwszy przetarg odbył się 19.09.2011 r., drugi 28.11.2011 r.
Uwaga: Podana cena w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 a) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług nie zawiera podatku VAT, ale zawiera koszty
przygotowania nieruchomości do zbycia.
Przetarg odbędzie się 24.04.2012 r. o godz.13.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8, sala 225.
Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości jw. nie później niż do dnia
20.04.2012 r.
na konto Urzędu Miasta Legnicy PEKAO. S.A. I O/Legnica
20124014731111000025212109.
Lokal udostępniony będzie do oglądania w dniu 03.04.2012 r. w godzinach od 13.00 – 14.00.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może
wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek
złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz
potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
- oryginał i kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji
działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się
od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie
później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami tel. 7672-12-303, pokój 331 III p. oraz warunków przetargu tel. 7672-12310. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.
Pawłowi Palcatowi, który gra
zatroskanego lekarza. Młody doktor, zakochany w żonie
Iwanowa jest najlepszym dowodem na prawdziwość przysłowia, że dobrymi chęciami
jest piekło wybrukowane.
Na szczęście głównie bohaterowie nie są w tej sztuce najważniejsi. To, co buduje prawdziwy klimat spektaklu, jego
humor i dynamikę to aktorskie perełki drugiego planu.
Począwszy od Ewy Galusińskiej, grającej kochankę Iwanowa, poprzez przezabawnych i bardzo w tym spektaklu
rosyjskich Katarzynę Dworak
i Bogdana Grzeszczaka (grających jej rodziców) aż po odtwarzającego rolę wuja Iwanowa Pawła Wolaka. Oni
stworzyli obraz mikrospołeczności rosyjskiej, zubożałej,
pławiącej się w hazardzie i zakłamaniu szlachcie rosyjskiej.
Jednak najbardziej zachwyca Joanna Gonschorek, której każde wyjście na scenę wywoływało salwy śmiechu. Dla
tych kreacji i dawki naprawdę świetnej sztuki warto zobaczyć “Iwanowa”.
Prezydent Miasta Legnicy
Ogłasza, że w dniu 24 kwietnia 2012 r. odbędzie się przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
położonego w Legnicy
Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy
Oznaczenie
nieruchomości
w operacie ewidencji
gruntów
Numer i położenie
lokalu
Skład lokalu
Legnica ul. Witelona 12
KW Nr LE1L/00074220/3
Budynek wielolokalowy,
pięciokondygnacyjny,
podpiwniczony składający
się z 7 lokali mieszkalnych
i 1 lokalu użytkowego
Dz. nr 345/5 o pow.
366 m2, obręb Stare
Miasto
Lokal mieszkalny nr
4, na III piętrze.
trzy pokoje,
kuchnia,
przedpokój
i piwnica
Powierzchnia
79,60 m2
i 17,20 m2
Powierzchnia
Cena lokalu
( w tym gruntu)
Wadium
91. 000,00 zł
/14 900,00 zł/
10.000,00 zł
Nieruchomość wolna od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób
trzecich. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1,2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami upłynął z dniem 12.10.2011 r. Pierwszy przetarg odbył się 28.11.2011 r.,
drugi 01.03.2012 r.
Uwaga: Podana cena w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 a) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług nie zawiera podatku VAT, ale zawiera koszty przygotowania
nieruchomości do zbycia. Lokal udostępniony będzie do oglądania w dniu 04.04.2012 r.
w godzinach od 12.00 –13.00.
Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości 10.000,00 zł nie później niż
do dnia 20.04.2012 r. na konto Urzędu Miasta Legnicy PEKAO. S.A. I O/Legnica
20124014731111000025212109.
Przetarg odbędzie się 24.04.2012 r. o godz. 13.30 w Urzędzie Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8, sala 225.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może
wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek
złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz
potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
- oryginał i kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji
działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się
od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie
później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami tel. 7672-12-302, pokój 333 III p. oraz warunków przetargu tel. 7672-12310. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.
POLECAMY
22 marca 2012
[email protected]
UWAGA KONKURS !!!
Wiosenne menu
w restauracjach McDonald’s !
®
zdrapką, dzięki której goście McDonald’s mogą wygrać jeden z 1200
biletów na UEFA EURO
2012™ i ponad półtora miliona cennych nagród.
KANAPKA
SZEFA
KUCHNI to kompozycja
soczystej wołowiny, grillowanych pieczarek, pomidora oraz dwóch plastrów sera
w pszennej bułce serowo-bekonowej. Wyrazistości smaku dodają krem musztardowy
i specjalny sos.
Druga propozycja sieci to KANAPKA SZEFOWEJ
serwowana
w dwóch wariacjach:
z Chrupiącym bądź
Grillowanym Kurczakiem. Oprócz
kurczaka na niepowtarzalny smak
kanapek składają się: dwa plasterki
chrupiącego bekonu, pomidor, sos miodowo-musztardowy oraz świeża sałata Batawia.
KRATOFELKI to cieszące się dużym powodzeniem
w poprzednich sezonach kawałki ziemniaków o fantazyjnych kształtach. Drugą promocyjną przekąską
są BROKUŁY w chrupiącej
złocistej panierce. Obie przekąski serwowane są z sosem
śmietanowym.
KRATOFELKI dostępne są również jako opcja wyboru
zamiast
frytek w Powiększonych
McZestawach.
Całości wiosennego menu
dopełniają desery: STRUCLA JABŁKOWA oraz dowolnie
skomponowane
McFLURRY – do lodów
śmietankowych można wybrać ulubione dodatki: jedną
z czterech posypek (Oreo, KitKat, Lion lub M&M’s) i jedną z trzech polew (karmelowa,
truskawkowa, czekoladowa).
Dodatkowo każdy gość,
który dokona zakupu dowolnego McZestawu otrzyma
specjalną zdrapkę, dzięki której może wygrać jedną z ponad półtora miliona nagród.
W puli znajduje się m.in.
1200 biletów na UEFA
EURO 2012™,
samochody, telewizory, piłki nożne. Jeśli komuś nie
dopisze szczęście to 6 zdrapek będzie mógł wymienić
w kasie restauracji McDonald’s na dowolny McZestaw (nie dotyczy produktów
promocyjnych).
Mamy dla naszych czytelników 30
zaproszeń ufundowanych przez
Mc`Donald na przepyszne zestawy –jeśli
chcesz je wygrać, wyślij SMS o treści 24.EURO
imię i nazwisko - od czwartku na nr 7248 (koszt
2,46 zł z VAT). (regulamin dostępny w redakcji)
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI JUŻ WE
WTOREK
JUŻ
J
uż dziś we wszystkich restauracjach
McDonald’s w Polsce rozpoczyna
się druga edycja wielkiej loterii
UEFA EURO 2012™. Każdy
gość, który dokona zakupu dowolnego McZestawu otrzyma
W puli nagród znajduje się:
- 1200 biletów na mecze UEFA EURO 2012™,
- 10 samochodów Kia Rio,
- 70 telewizorów LCD 40” Sharp i 3 telewizory 3D
70” Sharp,
- 7 000 piłek adidas,
- 400 000 pakietów i starterów Orange,
- 550 000 batonów Pawełek od E.Wedel,
- 700 000 puszek Coca-Cola® z limitowanej edycji
Slavek & Slavko.
specjalną zdrapkę, która może
mu zapewnić udział w największym wydarzeniu sportowym
tego roku.
Aby wziąć udział w loterii
wystarczy w dniach 8 marca –
12 kwietnia 2012 r. dokonać zakupu dowolnego McZestawu,
który premiowany jest otrzymaniem specjalnej zdrapki. Pod
ukr y t y m
polem znajduje się pięć symboli nagród. Aby wygrać wystarczy,
żeby trzy z nich były jednakowe.
Ogromna pula nagród sprawia, że co druga zdrapka jest
zwycięska! Jeśli mimo wszystko
nie uda się wygrać nagrody rzeczowej to 6 dowolnych zdrapek
można wymienić w kasie restauracji McDonald’s na dowolny McZestaw (nie dotyczy produktów promocyjnych).
Zapraszamy do restauracji, na www.mcdonalds.pl
i na fanpage McDonald’s Polska - https://www.facebook.
com/McDonaldsPolska! Promocja trwa tylko do 12 kwietnia 2012 r.
UWAGA KONKURS !!!
Przygotuj się na cud,
który odmieni twoje życie
Czy dostrzegasz,
że pomimo wysiłków jakie
podejmujesz, twoja figura
nie poprawia się?
Czy twoi przyjaciele i znajomi
jedzą więcej, a wciąż są od ciebie
szczuplejsi?
Mimo że dużo śpisz, wciąż nie
masz energii?
To nie twoja wina. Po prostu twój metabolizm pracuje
inaczej.
Rewolucyjna metoda Diane
Kress pozwoli całkowicie przeorganizować twoją przemianę
materii. Dzięki niej ustabilizujesz poziom cukru we krwi, opanujesz swoje problemy z nad-
ciśnieniem i przestawisz swoje
ciało na efektywne – wreszcie! –
zrzucanie kilogramów.
Zdrowo. Trwale. Bez liczenia kalorii.
Cud Metaboliczny to innowacyjny program, który pomoże ci uzyskać sylwetkę, o której
marzysz. Diane Kress, opierając swoją metodę na dwudziestopięcioletnim doświadczeniu
w pracy jako dietetyk, oddaje ci
klucz do lepszego, zdrowszego
i szczuplejszego „ja”.
Odważ się. Nie waż się.
W KSIĄŻCE
ZNAJDZIESZ RÓWNIEŻ PROSTE PRZEPISY KULINARNE , KTÓRE POZWOLĄ CI
JEŚĆ PYSZNIE I ZDROWO
KAŻDEGO DNIA
Mamy dla naszych czytelników 5 wspaniałych książek Agnieszki Lingis-Łoniewskiej pod tytułem „SZÓSTY” –
ufundowanych przez wydawnictwo REPLIKA jeżeli chcesz ją wygrać, wyślij SMS o treści 24.REPLIKA imię
i nazwisko od czwartku na nr 7248 (koszt 2,46 zł z VAT). (regulamin dostępny w redakcji)
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI JUŻ W PONIEDZIAŁEK
ja
c
a
rm
fo
in
iż
n
j
e
c
ię
w
...więcej niż gazeta –
JEST
 Twoje miasto
 Twój region
[email protected][email protected]
reklama
O
Rusza druga edycja wielkiej loterii UEFA EURO
2012™! Co druga zdrapka wygrywa!
W puli nagród 1200 biletów na UEFA EURO 2012™, a do tego samochody, telewizory, piłki nożne
i ponad półtora miliona nagród dodatkowych do wygrania w McDonald’s®!
Wielki powrót KANAPKI SZEFA KUCHNI
i KANAPKI SZEFOWEJ!
A na deser zupełna nowość – STRUCLA
JABŁKOWA
d 8 marca w menu restauracji McDonald’s
zagoszczą wiosenne
kanapki, chrupiące przekąski, a do tego pyszne desery.
Dodatkowo zakup każdego
M c Z e s t a w u premiowany
jest specjalną
13
14 POLECAMY
22 marca 2012
[email protected]
od 23.03.2012
do 29.03.2012
Repertuar Kina Helios w Legnicy
Kino Helios w Legnicy-Galeria Piastów ul. Najświętszej Marii Panny 9
rezerwacja tel. 76/ 862 02 00
Rezerwacja on-line :www.helios.pl
Nocne Maratony Filmowe:
Maraton Kapitana Bomby – Animacja, od lat 18, prod. Polska, godz. – 23.00*
*- seans grany tylko 23.03.2012 r.
Kino Kobiet:
Histeria – Komedia / Romans, od lat 15, prod. Wielka Brytania, godz. – 18.30*
*- seans grany tylko 29.03.2012 r.
Kino Konesera:
Musimy porozmawiać o Kevinie– Thriller / Dramat, od lat 15, prod. Wielka Brytania, godz. – 19.30*
*- seans grany tylko 28.03.2012 r.
Premiery:
Igrzyska śmierci – Thriller / Science – Fiction, od lat 13, prod. USA, godz. – 09.45, 12.30, 15.15, 18.00, 20.45
Pozostałe tytuły:
John Carter 3D - Science-Fiction / Fantasy / Familijny, od lat 15, prod. USA, godz. – 13.45, 20.30
Hans Kloss – Stawka większa niż śmierć - Sensacja / Wojenny, od lat 15, prod. Polska, godz. – 11.00, 13.15, 15.30, 17.45, 20.00, 22.15
Kupiliśmy ZOO - Biograficzny / Komediodramat / Familijny, od lat 12, prod. USA, godz. – 10.15, 14.45, 19.30
Kobieta w czerni – Dramat, Horror, od lat 12, prod. Wielka Brytania, godz. – 12.45, 17.15, 22.00
Kac WAWA - Komedia, od lat 15, prod. Polska, godz. – 21.15
Filmy dla dzieci:
Królewna Śnieżka - Komedia / Fantasy / Familijny, od lat 7, prod. USA, godz. – 10.00, 12.15, 14.30, 16.45, 19.00
Lorax 3D - Animacja, od lat b. o., prod. USA, godz. – 09.30,18.30
Lorax 2D - Animacja, od lat b. o., prod. USA, godz. – 11.30, 16.30
Zapraszamy wszystkie Panie…. i tylko
Panie na Wieczór Filmowy dla Pań.
P
rzygotowujemy je z dużym rozmachem, uważnie dobieramy partnerów i sponsorów, dbamy
o lekką i przyjemną atmosferę. Nareszcie nadeszła wiosna,
możemy już pochować do szafy grube płaszcze, czapki, szaliki i cieszyć się pierwszymi
ciepłymi promieniami słońca! Nasze spotkanie będzie
powiązane z wiosną. Przygotowaliśmy dla Pań muzyczną
niespodziankę…
Zapraszamy na seans:
„Histeria” - Romantyczna
historia wibratora
29. MARCA (czwartek)
GODZ.18:30
Film, którego akcja osadzona jest w epoce wiktoriańskiej, z czołówką angielskich
aktorów w obsadzie ( Jonathan
Pryce, Hugh Dancy, Rupert
Everett, Maggie Gyllenhaal) opowiada historię młodego
lekarza - idealisty, Mortimera Granville’a (Dancy), który usunięty ze szpitala za zbyt
postępowe poglądy na higienę, znajduje posadę u wybitnego londyńskiego specjalisty chorób kobiecych (Pryce).
Jego zadaniem jest leczyć kobiety z tytułowej histerii, stosując masaż relaksujący, doprowadzający je do „paroksyzmów
skurczy”, który w efekcie przynosi im odprężenie (dziś nazwalibyśmy to orgazmem).
Zakochuje się w córce swego szefa (Maggie Gyllenhaal), wyzwolonej sufrażystce
i idealistce.
Repertuar Kina Helios w Lubinie
Kino Helios – Galeria Cuprum Arena ul. Generała Władysława Sikorskiego 20, 59-300
Lubin rezerwacja on-line: www.helios.pl rezerwacja telefoniczna: (76) 724 97 97
biuro kina: tel. (76) 724 97 90 Biuro kina: fax (76) 724 97 91
Nocny maraton:
Maraton kapitana bomby – od lat 18, prod. Polska – 23.00*
*Nocny maraton odbędzie się w dniu 23.03
Kino konesera:
Róża – od lat 18, prod. Polska – 19.00*
*Seans w ramach kina konesera odbędzie się w dniu 26.03
Kino kobiet:
Histeria. Romantyczna historia wibratora – od lat 15, prod. Wielka brytania – 18.30*
*Seans w ramach kina kobiet odbędzie się w dniu 29.03
Premiery:
Igrzyska śmierci – od lat 12, prod. USA – 09.45, 12.30, 15.15, 18.00, 20.45*
*Seans w dniu 23.03 Odbędzie się o godzinie 21.00
Pozostałe tytuły:
Hans kloss. Stawka większa niż śmierć – od lat 15, prod. Polska – 12.15, 16.45, 19.00, 21.15
Kupiliśmy zoo – od lat 12, prod. USA – 14.00, 18.30, 21.00
Jak upolować faceta – od lat 15, prod. USA – 10.45, 15.15, 19.45
John carter 3d – od lat 15, prod. USA – 19.15
Kac wawa 3d – od lat 15, prod. Polska – 22.00
I że cię nie opuszczę – od lat 15, prod. USA – 13.00, 17.30, 22.00
Filmy dla dzieci:
Królewna śnieżka - od lat 7, prod. USA – 10.00 Dub., 14.30 Dub., 17.00 Dub. Lorax 3d – b.O., Prod. USA – 11.00, 15.00 Lorax – b.O.,
Prod. USA – 09.00, 13.00
Alvin i wiewiórki 3 – b.O., Prod. Usa – 10.00, 12.00, 16.30
Cennik biletów
Cennik biletów 2D:
Bilet normalny – (pon. – czw.) 21 zł, (pt. – nd., święta) 23 zł, Bilet ulgowy – (pon. – czw.) 18 zł, (pt. – nd., święta) 20 zł, Junior/Senior –
(pon. – czw.) 18 zł, (pt – nd., święta) 20 zł
Promocje cenowe 2D:
Tani wtorek Normalny – 18 zł, Tani wtorek Ulgowy – 15 zł, Tani wtorek Junior/Senior – 15 zł
Seanse do godziny 13.30 – (pon. - czw.) – 15 zł (nie obowiązuje na seanse 3D oraz w Tanie wtorki)
Promocje cenowe 3D:
Tani wtorek Normalny – 21 zł, Tani wtorek Ulgowy – 18 zł, Tani wtorek Junior/Senior – 18 zł
Cennik biletów 3D:
Bilet normalny – (pon. – czw.) 24 zł, (pt. – nd., święta) 26 zł,Bilet ulgowy – (pon. – czw.) 21 zł, (pt. – nd., święta) 23 zł, Junior/Senior –
(pon. – czw.) 21 zł, (pt – nd., święta) 23 zł
Do wszystkich biletów na filmy 3D doliczana jest dopłata w wysokości 2 zł. Jest to dopłata związana z użytkowaniem okularów 3D,
niezbędnych do właściwego odbioru projekcji trójwymiarowych. Okulary zostaną Państwu udostępnione do jednorazowego użytku. Prosimy
o ich zwrot obsłudze kina po seansie.
Znajdź nas także na Facebook`u:www.facebook.com/HeliosLegnica oraz www.facebook.
com/HeliosLubin
Wejściówki dla Czytelników
Mamy dla naszych czytelników cztery pojedyńcze wejściówki ufundowane przez
Kina HELIOS na film pt. „Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć” w Legnicy
oraz w Lubinie – do wykorzystania w PIĄTEK - jeżeli chcesz ją wygrać, wyślij SMS
o treści 24.KINO imię i nazwisko oraz nazwę miejscowości - od czwartku na nr
7248 (koszt 2,46 zł z VAT). (regulamin dostępny w redakcji)
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI JUŻ W PIĄTEK
Fot. Piotr Demczenko (www.pracowniailuzji.pl)
reklama
Z zakupem biletu nie warto czekać – do każdego z nich
w prezencie otrzymają Panie
zaproszenie na makijaż ufundowane przez Perfumerie Douglas (Galeria Piastów) wartość 70 zł*
Nie zwlekaj, kup już dziś.
Bilety w cenie 23 zł do nabycia w kasach kin od 10 marca.
Na seans nie obowiązuje rezerwacja miejsc, wyłącznie
sprzedaż biletów.
Seans Kina Kobiet jest pokazem specjalnym, na którym
nie są realizowane Zaproszenia, Kupony Specjalne oraz
Vouchery.
* Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.
Zapraszamy
do kas
kinowych.
WIADOMOŚCI
22 marca 2012
[email protected]
15
Zbliża się sezon żeglarski
Już 15 kwietnia Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Posejdon” nad Jeziorem Kunickim rozpoczyna sezon żeglarski.
Tomasz Woźniak
[email protected]
K
unice to największe jezioro Pojezierza
Legnickiego, liczące
94,9 ha powierzchni i blisko
półtora kilometra długości
i prawie kilometrowej szerokości. Jezioro posiada dość
dużą, Wyspę Mew, którą zamieszkuje od niepamięt-
Biegamy z maratończykiem
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy zaprasza młodzież
i dorosłych do cotygodniowych spotkań biegowych
w Parku Miejskim.
Pierwsze, wspólne bieganie odbędzie się w czwartek
29 marca br. o godz. 16.00. Zbiórka na bieżni
lekkoatletycznej Stadionu Miejskiego. Komandorem
wspólnego biegania legniczan będzie znany maratończyk
Zdzisław Lipowski.
W niedzielę 7 października br. odbędzie się pierwszy
Półmaraton Legnica. Jest zatem okazja aby się do tej
imprezy odpowiednio przygotować, biorąc udział
w naszym programie, w którym: udział jest bezpłatny, bez
numerów startowych, bez nagród i bez mierzenia czasu.
Oprac. TOW
OGŁOSZENIA
DROBNE
USŁUGI:
NAUKA
Korepetycje jezykowe (angielski.
hiszpnski i inne) tel.509779886
ul.Izerska5
Kancelaria Radcy Prawnego,
mgr Sławomir Jankowski,
aktualny adres: Legnica, ul.
Grunwaldzka 38, tel. 76 8621320,
kom. 698 653 171
RÓŻNE
Gabinet Medycyny Naturalnej
L-ca Gwiezdna 8/17; akupresura,
moksa, bioenergoterapia,
coaching. Tel. kom. 606263002
www.stanberg.com - Odkryj
wewnetrzna sile!
AUTOMATY ZAROBKOWE
DO BAROW RESTAURACJI
SKLEPOW HOTELI I INNYCH
PLACOWEK HANDLOWO
USLUGOWYCH PLACIMY
ATRAKCYJNE CZYNSZE ZA
WYNAJEM POWIEZCHNI
661052767
Chcesz nadać ogłoszenie? Przyjdź, dzwoń lub napisz:
Biuro reklam i ogłoszeń: 59-220 Legnica, ul. Najświętszej Marii Panny 5b/4,
tel. 76 850 79 21, [email protected], [email protected]
nych czasów kolonia mewy
śmieszki. Dawniej stanowiska lęgowe tych ptaków eksploatowano dla cennych jaj.
Do lat sześćdziesiątych istniał na jeziorze rezerwat
mewy śmieszki, jednak pożar trzcinowiska spowodował zniszczenie stanowisk
lęgowych i likwidację rezer-
watu. Malownicze położenie i dobry dojazd do jeziora Kunickiego przesądziły
o jego turystyczno - sportowym charakterze. Na terenach przylegających do południowych brzegów jeziora
powstały ośrodki wypoczynku, z których najbardziej
znanym jest Ośrodek Szko-
leniowo-Wypocz ynkowy
„Posejdon”, którym opiekuje
się działający przy HM „Legnica” oddział PTTK. Ośrodek posiada przystań żeglarską ze sprzętem wodnym, 5
murowanych domków, hotel, salę konferencyjno-szkoleniową, wiatę z kominkiem,
pole campingowe i wła-
sny parking. Już 15 kwietnia
na Ośrodku rozpoczyna się
sezon żeglarski i będzie można wypożyczyć rowery wodne, kajaki i żaglówki. To nie
tylko wymarzone miejsce dla
żeglarzy, ale przede wszystkim idealny teren do wypoczynku, w otoczeniu budzącej się do życia natury.
Miedź bezbramkowo remisuje w Wałbrzychu
Skoczyli na drugie miejsce ligi
Bezbramkowym remisem Miedź Legnica zainaugurowała rundę wiosenną
w meczu na wyjeździe z Górnikiem Wałbrzych.
P
iotr Madejski omal
nie
doprowadził
do wygranej, ale
po jego strzale piłka trafiła w poprzeczkę. To była
najpoważniejsza
akcja,
do której doszło w 76 minucie spotkania. Madejski minął dwóch obrońców, wpadł w pole karne
i mocno uderzył, ale piłka tylko prześliznęła się
po poprzeczce bramki
i wyszła poza boisko.
Przez cały mecz dominowała walka o środek pola,
a przede wszystkim zabezpieczenie drogi do własnej
bramki. W 19. min po starciu w polu karnym Górnika na murawę upadł Mariusz Mowlik. Wydawało
się, że piłkarz Miedzi został uderzony przez Wojtarowicza, za co zawodnik Górnika zobaczył tylko
żółtą kartkę.
W 31. Min Miedź mogła
objąć prowadzenie. Kapitalnie lewą stroną przedarł
się Kamil Hempel, ale jego
płaskie
dośrodkowanie
w ostatniej chwili wybili
wałbrzyscy obrońcy. W kolejne akcji niecelnie strzelał Zieliński. Rywale odpowiedzieli dwoma strzałami
na bramkę Miedzi, ale żaden nie zaskoczył pewnego
w bramce Bledzewskiego.
W drugiej połowie wałbrzyszanie dwa razy groźnie zaatakowali. W 59.
min po kontrze Zinke
naciskany przez legnickich defensorów nie trafił jednak nawet w światło bramki, a w 71. min
napastnik Górnika przegrał pojedynek biegowy
z Adrianem Woźniczką,
który pewną interwencją zażegnał niebezpieczeństwo. Akcję meczu
przeprowadził w 76. min
Piotr Madejski. Skrzydłowy Miedzi balansem ciała
minął dwóch rywali, wpadł
w pole karne i mocno uderzył. Jaroszewski nawet
nie drgnął, ale piłka zale-
dwie otarła się o poprzeczkę i wyszła poza boisko.
W nerwowej końcówce Miedź mogła jeszcze wyjść na prowadzenie, gdy po akcji skrzydłem
w pole karne dośrodkował Hempel, ale piłkę z linii bramkowej wybił głową
obrońca Górnika i mecz
skończył się bezbramkowym remisem.
Po meczu Miedzianka
zajmuje 2. miejsce w tabeli tracąc do GKS Tychy 5
punktów.
Źródło:www.miedz-legnica.pl
Górnik Wałbrzych - Miedź Legnica 0:0
Żółte kartki: Maciejak, Wojtarowicz, Rytko, Orzech oraz Mowlik, Zakrzewski, Gawlik.
GÓRNIK: Jaroszewski - Sawicki, Bartosz, Wojtarowicz, Zawadzki, Rytko (87 Orzech), Wepa,
Morawski, Zinke, Maciejak (78 Michalak), Orłowski.
MIEDŹ: Bledzewski - Zasada, Paszliński, Woźniczka, Hempel, Mowlik (60 Gawlik), Garuch,
Nowacki (82 Grzegorzewski), Madejski, Zakrzewski, Zieliński (68 Kowal).
Źródło: www.miedz-legnica.pl
NADAJ OGŁOSZENIE DROBNE SMS –em !!! na nr 7248
TYLKO 2,46 zł (z VAT)
1. Wpisz w telefonie w dowolnej sieci komórkowej
kolejno:
- kod gazety zakończony kropką: 24.,
- kod rubryki zakończony kropką, np. US. (usługi,
inne dostępne po prawej stronie),
- treść ogłoszenia, oddzielając wyrazy odstępem
bez użycia polskich znaków (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż)
Przykładowa treść SMS: 24.US.Hydraulika, tel. 00
000-00-00.
Jeśli ogłoszenie wymaga kontaktu z Tobą
koniecznie podaj w treści numer kontaktowy, a jeśli
jest to numer stacjonarny poprzedź go numerem
kierunkowym. Pamiętaj, aby cały SMS zmieścił się
w 160 znakach*
2. Po zweryfikowaniu ogłoszenia przez Dział
Ogłoszeń
pod względem jego zgodności z zasadami
określonymi w regulaminie zamieszczania ogłoszeń
przez SMS, otrzymasz potwierdzenie przyjęcia lub
odrzucenia ogłoszenia.
Ogłoszenie ukaże się w najbliższym czwartkowy
wydaniu „24 TYGODNIK legnica – lubin”, jeżeli
wyślesz
je do środy do godz. 10.00**
DOWOLNA LICZBA ZNAKÓW (max 160 znaków)
– BEZ WYCHODZENIA Z DOMU
Treść ogłoszenia powinna być zgodna z obowiązującym
Regulaminem DS Media24
* W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby znaków
Dział Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do modyfi kacji
treści ogłoszenia lub jego nieopublikowania.
** Dział Ogłoszeń zastrzega sobie prawo
do nieopublikowania ogłoszenia w podanym wyżej
terminie z powodów technicznych lub w przypadku
przesunięcia daty wydania. W takiej sytuacji ogłoszenia
zostanie opublikowane w pierwszym możliwym terminie.
Opłata z tytułu przesłania niezgodnego SMS-a nie
podlega zwrotowi.
Wszelkie uwagi, pytania oraz reklamacje prosimy
kierować na adres:
Biuro Reklam i Ogłoszeń: Legnica, ul. Najświętszej Marii
Panny 5b/4
(z dopiskiem „Ogłoszenia SMS”), tel. 76 850 79 21,
e-mail: [email protected]
Przed zgłoszeniem reklamacji przygotuj numer telefonu i
pierwsze 7 znaków treści SMS.
Serwis funkcjonuje we współpracy z firmą Bild Presse
z siedzibą w Łodzi.
KODY RUBRYK/DZIAŁÓW
usługi
nieruchomości
finanse
praca
matrymonialne
towarzyskie
sprzedam
kupie
zamienię
różne
US
NI
FI
PR
MA
TW
SP
KU
ZA
RO
reklama

Podobne dokumenty

Sklep Ogrodniczy

Sklep Ogrodniczy Przetarg odbędzie się w dniu 26.06.2012 r. o godz.9.00 w Urzędzie Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8, sala nr 318. Zainteresowani winni wpłacać wadium do dnia 22.06.2012r. na konto: PEKAO S.A.I O/Leg...

Bardziej szczegółowo

Bez szacunku dla zmarłych

Bez szacunku dla zmarłych tel. 76 850 79 21, [email protected], [email protected] Redakcja nie odpowiada za treść publikowanych listów i reklam. Materiałów nie zamówionych nie zwraca. Zastrzega sobie prawo do skrótów w ...

Bardziej szczegółowo

Perła baroku zachowana dla Legnicy

Perła baroku zachowana dla Legnicy akumulatory nim skończy się weekend i trzeba będzie wrócić do pracy. Dla firm na polanie tuż

Bardziej szczegółowo