Wykaz podręczników dla klasy III TH

Transkrypt

Wykaz podręczników dla klasy III TH
Wykaz podręczników dla klasy III TH
Rok szkolny 2015/2016
L.p.
Przedmiot
1.
Język polski
2.
Tytuł podręcznika
Autor / Autorzy
Wydawnictwo
D. Chemperek
A. Kalbarczyk
D. Prześniowski
Język angielski
Nowe„Zrozumieć tekst,
zrozumieć człowieka”
Kl. II cz 1 i 2
Kl. III
Wyd. 2012 (NPP)
Pomarańczowa okładka
Gateway 3 Plus
3.
Język niemiecki
Welttour
Dwornikowska
Nowa Era
4.
Historia i społeczeństwo Poznać przeszłość. Ojczysty
panteon i ojczyste spory
Rządzący i rządzeni
T. Maćkowski
Nowa Era
I. Janicka
Nowa Era
5.
Geografia
A. Cole
Kontynuacja podręcznika z kl. II
Oraz Oblicza geografii 2
T. Rachwał
WSiP
Macmillan
Nowa Era
6.
Matematyka
Matematyka z plusem. Cz. III
Praca zbiorowa
7.
Organizacja pracy
służby pięter
Język angielski
zawodowy
Organizacja pracy służby pięter
W. Drogoń,
WSIP
B. Granecka-Wrzosek
Trist Stott
Oxford
Rod Revell
Podstawy działalności
przedsiębiorstwa
hotelarskiego
Pracownia
informatyczna w
hotelarstwie
Organizacja pracy
w hotelarstwie
Prowadzenie działalności
T. Gorzelany
gospodarczej kontynuacja z kl. II W. Aue
WSiP
Obsługa informatyczna w
hotelarstwie
WSiP
8.
9.
10.
11.
12.
Obsługa konsumenta
Highly Recommended English
for the hotel and catering
industry
M. Milewska
A. Stasiak
GWO
Technik hotelarstwa.
S. Oparka
MARIA
Organizacja pracy
T. Nowicka
w hotelarstwie. Skrypt
Podręcznik dostępny w bibliotece
szkolnej.
Usługi żywieniowe w
B. Granecka-Wrzosek WSiP
hotelarstwie