Kosztorys - Termomodernizacja budynku Budynek mieszkalny

Transkrypt

Kosztorys - Termomodernizacja budynku Budynek mieszkalny
Przedmiar robót
Rodzaj robót (branża):
Budowlana
Inwestycja
Termomodernizacja budynku
Budynek mieszkalny
budowlana
Adres:
Podleśna 3
11-610 Pozezdrze
Kody CPV:
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Podleśna 3 lokal 1
11-610 Pozezdrze
Wykonawca:
Sporządził:
Sprawdził:
Data opracowania:
Janusz Ejsmont
maj 2014
Inwestor
Strona tytułowa przedmiaru
Wykonawca
1
Przedmiar
Lp
Kod
1
2
1
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
Jm
3
4
Ilości
Ilość robót
składowe
5
6
Termomodernizacja budynku - ul.Podleśna 3, Pozezdrze -ściany zewnętrzne
podłużne od frontu i od strony balkonowej
1.1 KNR 2-02
0925-0100
okna
drzwi
okna klatki
1.2 KNR-K 04
0101-0100
Elewacja frontowa
elewacja
balkonowa
okna
drzwi
okna klatki
1.3 KNR-K 04
0102-0100
1.4
Opis
Osłony okien folią polietynową
m2
1,46*(1.5*12+1,8*6)+0,8*1,2*6+1,46*1,5*18
1,6*2,1*2
1,2*1,2*4
Oczyszczenie i zmycie podłoża przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką
mokrą
8,8*27,7
8,8*29,6-2,96*2,5*12
m2
m2
m2
m2
87,23
6,72
5,76
m2
m2
243,76
171,68
m2
m2
m2
m2
- 87,23
- 6,72
- 5,76
m2
m2
243,76
171,68
m2
m2
m2
m2
- 87,23
- 6,72
- 5,76
m2
m2
315,73
m2
m2
245,52
171,68
m2
m2
m2
m2
- 87,23
- 6,72
- 5,76
m2
m2
m2
m2
46,23
2,90
3,60
m2
m2
m2
m
60,18
2,90
4,80
m
m
m
m
m2
177,72
11,60
14,40
33,60
m2
m2
57,30
m2
m2
245,52
171,68
m2
m2
m2
m2
m2
m2
- 87,23
- 6,72
- 5,76
44,43
2,90
3,60
-(1,46*(1.5*12+1,8*6)+0,8*1,2*6+1,46*1,5*18)
-1,6*2,1*2
-1,2*1,2*4
Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ociepleniu budynków metodą
lekką mokrą- gr 10 cm styropian grafitowy EPS 031 ( współczynnik
przewodzenia ciepła lambda: <=0,031 W/(mK)
Elewacja frontowa 8,8*27,7
elewacja
8,8*29,6-2,96*2,5*12
balkonowa
okna
-(1,46*(1.5*12+1,8*6)+0,8*1,2*6+1,46*1,5*18)
drzwi
-1,6*2,1*2
okna klatki
-1,2*1,2*4
KNR-K 04
Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6szt/m2) do
0103-0300
podłoża z betonu przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką mokrą
315,73
KNR-K 04
Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach przy ociepleniu ścian
0103-0700
budynków metodą lekką mokrą
Elewacja frontowa 8,8*(27,7+0,1*2)
elewacja
8,8*29,6-2,96*2,5*12
balkonowa
okna
-(1,46*(1.5*12+1,8*6)+0,8*1,2*6+1,46*1,5*18)
drzwi
-1,6*2,1*2
okna klatki
-1,2*1,2*4
KNR-K 04
Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 30cm przy
0102-0600
ociepleniu budynków metodą lekką mokrą grubość 4 cm
okna
0,25*(1,46*36+1.5*12+1,8*6+1,5*18+1,46*36+0,8*6*2+1,2*6*2)
drzwi
0,25*(1,6*2+2,1*2*2)
okna klatki
0,25*(1,2*4*2+1,2*4)
KNR-K 04
Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków
0103-0900
metodą lekką mokrą
okna
0,25*(1,46*2*36+1.5*12*2+1,8*6*2+1,5*18*2+0,8*6*2+1,2*6*2)
drzwi
0,25*(1,6*2+2,1*2*2)
okna klatki
0,25*(1,2*4*2+1,2*4*2)
KNR-K 04
Ochrona kątownikiem narożników prostych przy ociepleniu ścian budynków
0104-0100
metodą lekką mokrą
okna
(1,46*2*36+1.5*12+1,8*6+1,5*18+0,8*6*2+1,2*6)
drzwi
(1,6*2+2,1*2*2)
okna klatki
(1,2*4*2+1,2*4)
narożniki pionowe 8,4*4
KNR-K 04
Ocieplenie ścian budynków metodą lekką mokrą - dodatkowa warstwa siatki
0103-1000
ściany
1,0*(29,6+27,7)
KNR-K 04
Wykonanie na gotowym podłożu tynków -Weber TM 319 POLIKRYSTALICZNY
0107-0300
BARANEK GR 1,5 mm przy ociepleniu ścian budynków
Elewacja frontowa 8,8*(27,7+0,1*2)
elewacja
8,8*29,6-2,96*2,5*12
balkonowa
okna
-(1,46*(1.5*12+1,8*6)+0,8*1,2*6+1,46*1,5*18)
drzwi
-1,6*2,1*2
okna klatki
-1,2*1,2*4
okna
0,25*(1,46*36+1.5*12+1,8*6+1,5*18+1,46*36+0,8*6*2+1,2*6)
drzwi
0,25*(1,6*2+2,1*2*2)
okna klatki
0,25*(1,2*4*2+1,2*4)
2
99,71
315,73
315,73
315,73
317,49
52,73
67,88
237,32
57,30
368,42
Lp
Kod
1
2
1.11 KNR-K 04
0104-0500
1.12 KNR-K 04
0202-0900
gzyms
1.13 KNR-K 04
0202-0500
gzyms
1.14 KNR 4-01
0535-0800
obróbki balkonów
podokienniki
1.15 KNR 2-02
0506-0201
obróbki balkonów
1.16 KNR-W 2-02
0517-0200
podokienniki
1.17 NNRNKB 2-02U
1624-0100
2
2.1 KNR 2-02
0925-0100
okna
drzwi balkonowe
2.2 KNR-K 04
0101-0100
okna
drzwi balkonowe
2.3 KNR-K 04
0102-0100
2.4 KNR-K 04
0103-0300
2.5 KNR-K 04
0103-0700
2.6 KNR-K 04
0102-0600
okna
2.7 KNR-K 04
0103-0900
okna
2.8 KNR-K 04
0104-0100
okna
2.9 KNR-K 04
0107-0300
2.10 KNR 4-01
0535-0800
podokienniki
2.11 KNR-W 2-02
0517-0200
podokienniki
3
3.1 KNR-K 04
0202-0900
ściana
sufit
3.2 KNR-K 04
0202-0500
ściana
Opis
3
Montaż listwy cokołowej do podłoża z betonu przy ociepleniu ścian budynków
metodą lekką mokrą
(29,6+27,7)-1,5*2
Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych - środek gruntujący
GRUNTOLIT-W
29,6*2*0,25
Dwukrotne malowanie zewnętrznych tynków fakturowych - farba SILIKATOWA
SA
29,6*2*0,25
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy
gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
0,35*(3,0*12)
0,3*(1.5*12+1,8*6+1,2*6+1,5*18+1,2*4)
Różne obróbki z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm.
0,45*(3,0*12)
Montaż różnych obróbek z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy
stalowej ocynkowanej,przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
0,45*(1.5*12+1,8*6+1,2*6+1,5*18+1,2*4)
Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 10
m
10,5*(29,6+27,7)
Termomodernizacja budynku -ściana balkonowa z drzwiami
4
Ilości
Ilość robót
składowe
5
6
m
54,30
Jm
m
m2
54,30
m2
m2
14,80
m2
m2
14,80
m2
m2
m2
12,60
20,34
m2
m2
16,20
m2
m2
30,51
m2
601,65
14,80
14,80
32,94
16,20
30,51
601,65
Osłony okien folią polietynową
m2
1,46*1,2*12
0,9*2,1*12
Oczyszczenie i zmycie podłoża przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką
mokrą
2,96*2,5*12
-1,46*1,2*12
-0,9*2,1*12
Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ociepleniu budynków metodą
lekką mokrą- gr 10 cm styropian grafitowy EPS 031 ( współczynnik
przewodzenia ciepła lambda: <=0,031 W/(mK)
45,1
Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6szt/m2) do
podłoża z betonu przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką mokrą
45,1
Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach przy ociepleniu ścian
budynków metodą lekką mokrą
45,1
Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 30cm przy
ociepleniu budynków metodą lekką mokrą grubość 4 cm
0,25*(1,46+1,2+0,9+0,8)*12
Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków
metodą lekką mokrą
0,25*(1,46+1,2+0,9+0,8)*12
Ochrona kątownikiem narożników prostych przy ociepleniu ścian budynków
metodą lekką mokrą
(1,46+1,2+0,9+0,8)*12
Wykonanie na gotowym podłożu tynków -Weber TM 319 POLIKRYSTALICZNY
BARANEK GR 1,5 mm przy ociepleniu ścian budynków
45,1+13,08
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy
gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
0,3*1.2*12
Montaż różnych obróbek z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy
stalowej ocynkowanej,przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
0,45*1.2*12
Termomodernizacja budynku -ściana balkonowa boczna pokojowa bez drzwi
m2
m2
m2
21,02
22,68
m2
m2
m2
m2
88,80
- 21,02
- 22,68
m2
m2
45,10
m2
m2
45,10
m2
m2
45,10
m2
m2
13,08
m2
m
13,08
m
m2
52,32
m2
m2
58,18
m2
m2
4,32
m2
6,48
Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych - środek gruntujący
GRUNTOLIT-W
1,2*2,5*12
2,5*1,5*12
Dwukrotne malowanie zewnętrznych tynków fakturowych - farba SILIKATOWA
SA
1,2*2,5*12
m2
3
43,70
45,10
45,10
45,10
45,10
13,08
13,08
52,32
58,18
4,32
6,48
81,00
m2
m2
m2
36,00
45,00
m2
36,00
81,00
Lp
Kod
1
2
sufit
3.3 KNR-K 04
0101-0100
3.4 KNR-K 04
0102-0100
3.5 KNR-K 04
0103-0300
3.6 KNR-K 04
0103-0700
3.7 KNR-K 04
0107-0300
4
4.1 KNR-I 0-19
0931-0801
analogia
5
5.1
6
6.1 analiza własna
7
7.1 KNR-K 04
0101-0100
7.2 KNR-K 04
0102-0100
7.3 KNR-K 04
0103-0300
7.4 KNR-K 04
0103-0700
7.5 KNR-K 04
0104-0100
rura gazowa
7.6 KNR 4-01
1212-2900
rura gazowa
7.7 KNR 4-01
1212-2800
rura gazowa
7.8 KNR-K 04
0109-0201
8
8.1 KNR 4-01
0354-0700
okna biuro
8.2 KNR-I 0-19
0929-0301
Opis
Jm
Ilości
Ilość robót
składowe
5
6
3
4
2,5*1,5*12
Oczyszczenie i zmycie podłoża przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką
mokrą
1,2*2,5*12
Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ociepleniu budynków metodą
lekką mokrą- gr 5 cm. Płyta piankowa K 5 gr 6 cm ( współczynnik przewodzenia
ciepła lambda: <=0,021 W/(mK)
1,2*2,5*12
Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6szt/m2) do
podłoża z betonu przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką mokrą
1,2*2,5*12
Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach przy ociepleniu ścian
budynków metodą lekką mokrą
1,2*2,5*12
Wykonanie na gotowym podłożu tynków -Weber TM 319 POLIKRYSTALICZNY
BARANEK GR 1,5 mm przy ociepleniu ścian budynków
1,2*2,5*12
Termomodernizacja budynku - wymiana drzwi do budynku
m2
m2
45,00
m2
m2
36,00
m2
m2
36,00
m2
m2
36,00
m2
m2
36,00
m2
36,00
Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone na m2
dyblach stalowych .Współczynnik U dla całych drzwi 1.7W/m2K. Skrzydło
większe o szerokości minimum 90 cm (prześwit w ościeżnicy minimum 90 cm ),
oszklone szybą zespoloną 40x90cm Profil i wypełnienie w kolorze brązowym ,
mocowanie skrzydła drzwiowego na trzy zawiasy , wyposażenie w zamek ,
klamkę i samozamykacz.
1,5*2,1*2
m2
Docieplenie stropodachu wentylowanego
Wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego metodą nadmuchu
(EKOFIBER materiał celulozowy z robocizną) o grub.warstwy docelowej 17 cm
z wykonaniem niezbędnych otworów kontrolnych i ich zamurowaniem i
zaizolowaniem oraz montażem kominków wentylacyjnych( w ilości jeden na 50
m2 powierzchni dachu)
320
Modernizacja instalacji co
m2
Uzupełnienie izolacji na przewodach co w piwnicy otulinami typu ThermaEco
FRZ z pianki polietylenowej z wzdłużnym nacięciem grubość ścianki 20 mm.
1
Termomodernizacja budynku -cokół budynku - docieplenie , tynk mozaikowy
kpl.
Oczyszczenie i zmycie podłoża przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką
mokrą
1,4*(29,6*2+11,6*2-1,5*2)
Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ociepleniu budynków metodą
lekką mokrą- gr 6 cm styropian grafitowy EPS 031 ( współczynnik przewodzenia
ciepła lambda: <=0,031 W/(mK)
1,6*(29,6*2+11,6*2-1,5*2)
Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6szt/m2) do
podłoża z betonu przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką mokrą
1,6*(29,6*2+11,6*2-1,5*2)
Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach przy ociepleniu ścian
budynków metodą lekką mokrą
1,6*(29,6*2+11,6*2-1,5*2)
Ochrona kątownikiem narożników prostych przy ociepleniu ścian budynków
metodą lekką mokrą
(29,6+7,0)*2
Miniowanie rur gazowych o średnicy do 50 mm
m2
(29,6+7,0)
Dwukrotne malowanie rur gazowych o średnicy do 50 mm farbą
chlorokauczukową
(29,6+7,0)
Wykonanie na gotowym podłożu tynków mozaikowych o wielkości kamienia
1,8mm przy ociepleniu ścian budynków - środek gruntujący GRUNTOLIT-W
1,46*(29,6*2+11,6*2-1,5*2)
Termomodernizacja budynku -wymiana okien piwnicznych
Wykucie z muru krat okiennych
szt.
m2
kpl.
36,00
36,00
36,00
36,00
6,30
6,30
320,00
320,00
1,00
1,00
111,16
m2
m2
111,16
m2
m2
127,04
m2
m2
127,04
m2
m
127,04
m
m
73,20
m
m
36,60
m
m2
36,60
m2
115,92
2
szt.
Wymiana okien zespolonych na okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni m2
do 1,0 m2,obsadzone na dyblach stalowych
4
36,00
127,04
127,04
127,04
73,20
36,60
36,60
115,92
2,00
2,00
8,59
Lp
Kod
1
Opis
2
okna pralni,
suszarni
okno biuro
okna piwniczne
9
9.1 KNR 4-01
0212-0100
opaska
9.2 KNR 40-10-1081-5
9.3 KNR 4-01
0213-0100
10
10.1 analiza własna
3
Jm
4
Ilości
Ilość robót
składowe
5
6
0,85*0,85*6
m2
4,33
0,8*1,2
0,6*0,5*11
Opaska wokół budynku
m2
m2
0,96
3,30
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm
0,15*0,6*(29,6*2+11,6*2+0,5*4-3,7*2)
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km
0,15*0,6*(29,6*2+11,6*2+0,5*4-3,7*2)
Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szerokości 50 cm,grubości 15 cm i
wierzchnią warstwą grubości 2 cm na podłożu gruntowym
0,5*(29,6*2+11,6*2+0,5*4-3,7*2)
Malowanie ścian szczytowych
m3
Oczyszczenie i zmycie mechaniczne , chemiczne podłoża ściany -ocieplone w
poprzednim okresie ściany szczytowe
8,6*(0,95+0,95)+9,0*(11,6*2)
Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych - środek gruntujący
GRUNTOLIT-R
8,6*(0,95+0,95)+9,0*(11,6*2)
Dwukrotne malowanie bez gruntowania zewnętrznych tynków fakturowych farba SILIKATOWA SA
8,6*(0,95+0,95)+9,0*(11,6*2)
Nałożenie deseni w jednym kolorze pełnym,na ścianach uprzednio
malowanych- napis z nazwą ulicy i nr budynku
m2
6,93
m3
m3
6,93
m3
m2
6,93
m2
38,50
6,93
38,50
225,14
m2
m2
225,14
m2
m2
225,14
m2
m2
225,14
0,35*2,9
10.5 KNR 2-02 1215-01 wymiana kratek wentylacyjnych -kratki metalowe - stropodach
analogia
6+6
10.6 NNRNKB 2-02U
Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 10
1624-0100
m
8,6*(0,95+0,95)+9,0*(11,6*2)
11
Wymiana rynien
m2
szt.
1,01
szt.
m2
12,00
m2
225,14
11.1 KNR 4-01
0533-0200
Wymiana pasów podrynnowych z blachy ocynkowanej
m2
0,7*29,8*2
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
m2
m
41,72
29,8*2
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
m
m
59,60
10,5*2
Montaż rynien dachowych o średnicy 150mm
m
m
21,00
29,8*2
Montaż akcesoriów rur spustowych - kolanko
m
szt.
59,60
4+4
Montaż lei spustowych
szt.
szt.
8,00
2
Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,okrągłe o średnicy 12
cm.
10,5*2
Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Grubość
prefabrykatów 10 cm Koryto prefabrykowane 50x30x10cm głębokość 5 cm ,
beton B 30
2+2
Wykonanie zadaszenia wejścia do budynku
szt.
m
2,00
m
m
21,00
m
kpl.
4,00
10.2 KNR-K 04
0202-0901
10.3 KNR-K 04
0202-0500
10.4 KNR-W 4-01
1203-0400
analogia
11.2 KNR 4-01
0535-0400
11.3 KNR 4-01
0535-0600
11.4 KNR-K 05
0301-0300
11.5 KNR-K 05
0302-0300
11.6 KNR-K 05
0301-0600
11.7 KNR 2-02
0510-0301
11.8 KNR 2-31
0606-0300
12 Analiza własna
Należy wykonać następujący zakres robót:Demontaż istniejącego pokrycia z
blachy trapezowej 110 x230 cm,oczyszczenie, malowanie farbą antykorozyjną
konstrukcjistalowej , pokrycie konstrukcji - zadaszenia - blacha trapezowaT18 gr
0,7mm wkolorze brąz wraz z obróbkami blacharskimi , montaż rynny fi 100 irury
spustowej fi 75 mm
2
kpl.
5
225,14
225,14
1,01
12,00
225,14
41,72
59,60
21,00
59,60
8,00
2,00
21,00
4,00
2,00
2,00