Rozliczenia finansowe w 7. Programie Ramowym – spotkanie z

Komentarze

Transkrypt

Rozliczenia finansowe w 7. Programie Ramowym – spotkanie z
PROGRAM SZKOLENIA
Rozliczenia finansowe w 7. Programie Ramowym – spotkanie z biegłym
rewidentem
Organizatorzy:
RPK przy Wrocławskim Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej
Termin:
25 października 2013 r.
Miejsce:
Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, sala nr 21,
ul. Smoluchowskiego 48 we Wrocławiu
Program:
8.30 – 9.00
Rejestracja
9.00 – 9.10
Powitanie
9.10 – 11.00
Rodzaje kosztów uprawnionych oraz metody ich sprawozdawania w projektach 7PR.
Kalkulacje dofinansowania oraz obowiązki konsorcjum wobec Komisji Europejskiej.
11.00 – 11.30
Przerwa na kawę
11.30 – 13.30
Wpływy do projektu, płatności, raporty okresowe, świadectwa kontroli, zaświadczenie
audytora, audyt Komisji Europejskiej. Doświadczenia z przeprowadzonych audytów.
13.30 – 14.00
Dyskusja, pytania
Szkolenie poprowadzi dr Ernest Podgórski, biegły rewident, Saldo-Kredyt Sp. z o.o.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie podpisanego formularza zgłoszenia
do dnia 22.10.2013 r. faksem na numer: 71 320 39 48 lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]
Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Banyś, tel.: 71 320 2189, [email protected]
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Szkolenie finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Rozliczenia finansowe w 7. Programie Ramowym – spotkanie z biegłym
rewidentem
Organizatorzy: RPK przy Wrocławskim Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej
Termin:
25 października 2013 r.
Miejsce:
Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, sala nr 21,
ul. Smoluchowskiego 48 we Wrocławiu
Informacja o osobie zgłaszającej się na warsztaty
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Nazwa instytucji/firmy:
Adres instytucji:
Kod:
E-mail:
Miejscowość:
Tel.:
Prosimy o wskazanie obszaru Państwa zainteresowań:
Prace badawczo-rozwojowe
Innowacje i transfer technologii
Przedsiębiorczość
Publikacje WCTT: bezpłatny newsletter
Podpisany formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać, do dnia 22.10.2013 r. faksem na numer: 71 320 39 48
lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]
Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Banyś, tel.: 71 320 2189, [email protected]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
Politechniki Wrocławskiej poprzez umieszczenie ich w bazie klientów – dla celów raportowania oraz marketingowych.
Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną ofert Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki
Wrocławskiej w zakresie usług szkoleniowych, informacyjnych, doradczych i proinnowacyjnych zgodnych
z zadeklarowanymi powyżej obszarami zainteresowań
……………………………………………………..
Podpis
Szkolenie finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego