LG 30.273 - Osadkowski

Transkrypt

LG 30.273 - Osadkowski
FaO 260
LG 30.273
POLECANA NA:
Rejestracja: Polska 2015, Czechy 2014 | hodowla: Limagrain
ziarno
kiszonka
grys biogaz bioetanol
Zwycięski deBiUT wŚrÓd odmiaN ZiarNowych
ZALETY
ponadprzeciętny plon ziarna w każdych warunkach i na różnych glebach
charakterystyczne, bardzo długie kolby ze zdrowym ziarnem
szybkie oddawanie wody z ziarna do 30% wilgotności
dobra wymłacalność ziarna
sprawdza się w warunkach suszy
odmiana zarejestrowana w 2015 r. w Polsce z najwyższym wynikiem plonu ziarna w grupie
MORFOLOGIA I GENETYKA
Typ mieszańca
PROFIL AGROTECHNICZNY
pojedynczy
Wzrost początkowy
dobry
Typ ziarna
flint/dent
Tolerancja na suszę
dobra
Typ kolby
flex
Stay green
dobry
Liczba rzędów w kolbie
14–16
Dry-down
bardzo dobre
Liczba ziaren w rzędzie
30–32
MTZ
ok 330 g
Fusarium
Wysokość roślin
średniowysokie
Głownia guzowata kolb
Osadzenie kolb
średnie
Omacnica prosowianka
ZDROWOTNOŚĆ
ILOŚĆ WYSIEWU tys. szt./ha
75–85
WyMaGaNIa GLEBOWE
85–95
średnie
WYNIKI PLONOWANIA
117,9
104%
WZORCA
113,1
dt/ha
dt/ha
102%
WZORCA
2
7
6
5
1
4
3
8
2013 r.
2014 r.
Doświadczenia rejestrowe COBORU,
plonowanie odmiany LG 30 273,
lata 2013–2014
38
stacja
doświadczalna
Plon
dt/ha
%
wzorca
wilgotność, %
1 Kościelna Wieś
142,1
108
25,9
2 Smolice
138,7
103
28,4
3 Lućmierz
93,9
102
31,3
4 Cicibór Duży
108,7
103
25,8
5 Krościna Mała
143,3
100
24,1
6 Zybiszów
141,4
105
28,9
7 Tomaszów Bol
131,4
108
30,4
8 Przecław
108,9
102
33,2
Doświadczenia rejestrowe COBORU, grupa średnio późna,
plon ziarna, 2014 r