Karta zgłoszenia - działalność gospodarcza

Transkrypt

Karta zgłoszenia - działalność gospodarcza
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
DNI CHOJNIC – Prezentacje Gospodarcze i Jarmark Świętojański
25-26.06.2016r.
Stary Rynek Chojnice
NAZWA FIRMY
ADRES, TEL., E-MAIL
Wynajęcie
powierzchni:
OSOBA DO KONTAKTU
DANE DO FAKTURY, NIP
Układ wynajmowanej powierzchni:
…………m
ilość…… m2 x 50 zł =
TAK
NIE
…………………….zł
…………m
dla uczestników z
poprzedniego roku
10% zniżki !!!
przód
kolor namiotu/stoiska.................................
Domek drewniany
2 x 1,50 metra
400 zł brutto
Informacja o stoisku:
TAK
NIE
(ilość domków ograniczona)
Zapotrzebowanie na
energię elektryczną
Prosimy podać potrzebną
moc:……………………
.
- asortyment …………………………………………….
…………………………………………………………..
- zabudowa (np. namiot, inna – prosimy podać jaka )
TAK
NIE
Zgłoszenie należy przesłać do dnia 02.06.2016r.
na adres:
Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o.
Stary Rynek 4, 89-600 Chojnice
tel. 52 397 05 97, fax. 52 397 36 75
e-mail: [email protected]
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
Wpłaty prosimy dokonać do dnia 10.06. br.
na konto:
Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o.
ul. Stary Rynek 4, 89-600 Chojnice
PeKao 67 1240 3796 1111 0010 6185 9691
W przypadku braku odnotowania wpłaty do dnia 10.06.
br. organizator nie gwarantuje dostępności powierzchni.
Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem
działalności handlowej.
UWAGA !
Wynajęcie powierzchni w dniu imprezy: należy
doliczyć + 10% do ceny podstawowej.
Pieczęć firmy i podpis: